Există argumente biblice și exegetice valide în favoarea Trinității?(I)

Răspuns la comentariul domnului Florin Lăiu ,profesor la facultatea adventistă Adventus (I)
Trinitarienii îi acuză pe martorii lui Iehova și Traducerea Lumii Noi ,deoarece nu susțin doctrina trinității!De multe ori ,în favoarea acestei doctrine,este citat Ioan 1:1 ,din Biblia Cornilescu ,iar Traducerea Lumii Noi ,este considerată „greșită” deoarece redă în Ioan 1:1c „un dumnezeu”!Am prezentat deja,pe acest blog,un material care conține argumentele exegeților, în favoarea redării din TLN.
mliaparati.blogspot.com/2018/03/ioan-11-poate-fi-folosit-ca-dovada-ca.html?m=1
Domnul Florin Lăiu,un profesor la facultatea adventistă Adventus,a făcut un comentariu la materialul despre Ioan 1:1 ,prezentat pe acest blog, pe care îl voi examina în continuare,deoarece cuprinde multe din „dovezile” ,care se presupune că i-ar oferii o bază „biblică ” doctrinei trinității.Deoarece domnul Florin Lăiu a abordat mai multe subiecte deosebit de importante,voi examina pe rând dovezile aduse de trinitarieni și acuzațiile aduse martorilor lui Iehova!Am participat la multe dezbateri cu apărătorii trinității , și am constatat că toți trinitarienii se folosesc de aceleași dovezi,care din punctul lor de vedere par foarte biblice și logice,dar care analizate din punct de vedere exegetic ,biblic și în contextul în care apar ,se dovedesc a fi argumente încontra doctrinei trinității.Vă rog să vedeți de ce sunt atât de sigur atunci când fac această afirmație?
Florin Lăiu :Ioan formulează versurile acestui pasaj poetic în așa fel, încât se poate observa că subiectul fiecărei afirmații este CHRISTOS-CUVÂNTUL. 

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος = La început era CUVÂNTUL

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν = CUVÂNTUL era cu Dumnezeu
καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος = și Cuvântul era D UMN E Z E U (ființă divină).”

Răspuns : Cine este numit ho logos în Ioan 1:1?
Trinitarianul A.T.Robertson spune despre Ioan 1:1:”Cuvântul ebraic Λογος — memra a fost folosit în targumele evreiești pentru manifestarea lui Dumnezeu ca Îngerul lui Iehova și Înțelepciunea lui Dumnezeu ,în Proverbele 8:23.”-Robertson’s Word Pictures

Din Ioan 1:14-18 înțelegem că ho logos se referă la Isus Cristos înainte de a veni pe pământ și că ho logos este un titlu sau o denumire.Nici într-un alt loc nu mai este folosit logos pentru o altă persoană diferită de Isus,așadar ho logos este un „substantiv singular.”
În Exodul 23:20-23 se vorbește despre îngerul trimis de Iehova ca despre un reprezentant al lui Dumnezeu ,în care „este numele” lui Dumnezeu .Din acest motiv orice pretenție a trinitarienilor că „îngerul lui Iehova” este o „manifestare a lui Dumnezeu „, sau că în Exodul 6:2,6 apare identificat ontologic „îngerul lui Iehova cu însuși Iehova” ,idee susținută și de domnul Florin Lăiu,este dovedită a fi fără vreo baza exegetică,deoarece Iehova a explicat că îngerul pe care îl va trimite El ,va vorbii în numele Lui.Dacă trinitarienii ar  înțelege aceste cuvinte simple și clare ,nu ar mai căuta să „dovedească ” că există o identificare ontologică între Iehova și îngerul său !Simplu spus Iehova a explicat că îl va trimite pe îngerul Lui,ca să vorbească în numele Lui,iar atunci când acest înger face acest lucru,de exemplu în Ex.6:2,6, nu mai putem să spunem că reprezentantul lui Iehova,îngerul Lui, este Iehova ,persoana pe care acest înger o reprezintă,în calitate de mesager sau purtător de cuvânt!Așadar domnul Lăiu interpretează greșit versetele din Ex.6:2,6,deoarece nimeni nu ar crede că reprezentantul unui rege,atunci când vorbește în numele regelui care l-a trimis,este de fapt aceeași persoană,sau are aceeași autoritate, ca regele pe care îl reprezintă și care și-a trimis slujitorul pentru a-l reprezenta.
În Evrei 3:1,2 Isus este comparat cu Moise în poziția lui de reprezentat trimis și numit de Iehova :”3 Așadar, frați sfinți, părtași la chemarea cerească, luați aminte la apostolul(în greacă apóstolos ) și marele preot(în greacă archiereús)
pe care îl mărturisim, Isus. 2 El i-a fost fidel Celui care l-a făcut (în greacă poiéô) astfel, așa cum a fost și Moise în toată casa Lui. ” În aceste versete Isus este numit „apóstolos” care potrivit dicționarelor are sensul ,așa cum explică Thayer,de :”un delegat ,mesager,cineva trimis cu porunci,…ἀπόστολον … τῆς ὁμολογίαςἡμῶν ,apostolul pe care îl mărturisim,despre Cristos ,mesagerul cel mai important al lui Dumnezeu, care a adus κλῆσις ἀπουρανιος[ klésis epouránios „chemarea cerească”] ,comparat cu Moise ,pe care îl mărturiseau evreii,Evrei 3:1….”
www.studylight.org/lexicons/greek/652.html
În ediția revizuită, în engleză, a Traducerii Lumii Noi ,din 2013 ,cuvântul grecesc poiéô este redat prin „numit” ,așadar Isus a fost „făcut”,sau „numit” de Iehova ca să fie „apostol” sau „mesager” și „mare preot” ,la fel ca și Moise ,iar acest lucru dovedește că Isus este diferit și inferior lui Iehova,Cel care l-a numit și trimis în calitate de mesager sau slujitor al Său!(Faptele 3:13,26;4:24-30)
www.studylight.org/lexicons/greek/4160.html
Isus a numit și el apostoli care trebuiau să îl reprezinte pe el. Nimeni nu ar încerca să dovedească faptul că Moise era tocmai Iehova ,care l-a numit ,sau că Moise era „identificat ontologic cu Iehova” ,deoarece a vorbit în numele lui Iehova,Cel pe care îl reprezenta. Nu am întâlnit pe nimeni care să se folosească de versetele din Exodul 4:16;7:1 pentru a trage concluzia că deoarece Dumnezeu este unul singur ,iar Moise este numit „Dumnezeu”,în mod obligatoriu acest lucru îl face pe Moise egalul lui Iehova! În cazul lui Isus există doar două versete în care este numit „Dumnezeu”(Isaia 9:6; Ioan 1:1 și probabil Ioan 20:28 ,dar unii exegeți nu sunt siguri dacă aceste cuvinte i-au fost adresate lui Isus ), iar acestea sunt folosite în mod greșit de trinitarieni pentru a susține că „există o identificare ontologică între Iehova și Isus”, deoarece au același titlu. Nimeni nu ar încerca să dovedească faptul că apostolii aleși ,numiți și trimiși de Isus ,care lucrau în numele lui Isus ,erau egali,în ceea ce privește autoritatea, cu Isus,cel care i-a trimis sau cu atât mai puțin nimeni nu ar încerca să spună că literalmente apostolii lui Isus, erau identificați ontologic cu Isus! Din acest motiv este complet lipsit de orice fundament exegetic și biblic faptul că trinitarienii încearcă să îl „identifice ontologic”, pe Isus,reprezentantul lui Iehova,care a venit și a lucrat în numele lui Iehova, cu putere de la Iehova, „Tatăl și Dumnezeul ” lui Isus, și că încearcă să stabilească o relație de egalitate între Iehova și Isus pe baza faptului că despre amândoi se folosesc in unele cazuri aceleași titluri descriptive,cum ar fi „Dumnezeu”!(Mica 5:4;Ioan 5:43;10:25;20:17) Atât înainte de venirea lui Isus pe pământ, cât și în timpul vieții sale pământești, și după întoarcerea lui Isus la cer, el a fost și este reprezentantul numit de Iehova, iar acest lucru elimină orice posibilitate ca Isus să fie „Iehova din Vechiul Testament.”
La fel ca în creația vizibilă, și în sfera invizibilă ochilor umani există o scară ierarhică. Îngerul cu cea mai mare autoritate și putere este Mihael, arhanghelul. (Da 10:13, 21; 12:1; Iuda 9; Re 12:7)Poziția sa și calitatea de „mare prinț care stă în favoarea fiilor poporului” lui Dumnezeu, ne îndreptățesc să credem că el este îngerul care a condus Israelul prin pustiu. (Ex 23:20-23). Revelația 14:14-20 îl prezintă pe „un fiu al omului, cu o coroană de aur pe cap și cu o seceră ascuțită în mână,” Isus în poziția glorificată după înălțarea la cer, care primește o poruncă de la „un alt înger” care vine de la Sanctuar. Revelația 20:1-3 îl descrie pe glorificatul Isus ca pe „
un înger care cobora din cer cu cheia abisului și cu un lanț mare în mână,”care îl leagă și aruncă pe Satan într-un abis.
Așadar avem argumente biblice întemeiate să îl privim pe Isus înainte de venirea lui pe pământ și după întoarcerea lui la cer, ca fiind „îngerul lui Iehova.” Așa l-au privit pe Isus creștinii din primele trei secole, înaintea Conciliilor de la Niceea-Constantinopol, și așa îl privesc pe Isus toți creștinii autentici din prezent și din trecut, printre ei și Isaac Newton! În linkurile de mai jos găsiți citate care dovedesc faptul că mulți creștini îl priveau pe Isus ca pe un înger, în primele trei secole e.n.
matt13weedhacker.blogspot.com/2012/10/an-ancient-jewish-paraphrase-bible-says.html
matt13weedhacker.blogspot.com/2012/10/hippolytus-says-michael-arch-angel-lead.html
matt13weedhacker.blogspot.com/2012/10/clement-of-alexandria-says-it-was-angel.html
matt13weedhacker.blogspot.com/2012/10/secondthird-century-septuagint-variant.html
matt13weedhacker.blogspot.com/2012/10/origen-says-it-was-our-lord-jesus.html?m=1
 
În Biblie nu sunt menționate numele altor îngeri, cu excepția la Mihael și Gabriel, pentru a nu li se aduce onoare necuvenită, sau închinare. Îngerii sunt trimiși de Dumnezeu ca agenți, pentru a acționa în numele său, nu în numele lor propriu. Din acest motiv, când Iacob l-a întrebat pe un înger care îi era numele, acesta a refuzat să i-l spună. (Ge 32:29) Când i s-a cerut să se prezinte, îngerul care i s-a arătat lui Iosua a spus doar că este „căpetenia(în ebraică sar „prințul”,același cuvânt aplicat lui Isus în Isaia 9:6 și în cartea lui Daniel despre arhanghelul Mihael) armatei lui Iehova”. (Ios 5:14) Când părinții lui Samson l-au întrebat pe un înger care îi era numele, el a spus doar atât: „De ce întrebi de numele meu, când acesta este minunat?” (Ju 13:17, 18)
Ho logos”/”Cuvântul” din Ioan 1:1 este „îngerul lui Iehova” ,așa cum a recunoscut eruditul trinitarian Robertson, însă nu este „o manifestare a lui Dumnezeu” ,ci „începutul (în greacă arche)creației lui Dumnezeu,”(Revelația 3:14).Dacă comparăm Proverbele 8:22-31,Ioan 1:1,Coloseni 1:15-18;Revelația 3:14 ,vom observa că „arche” înseamnă „început” ,adică „îngerul lui Iehova” ,este prima creatură a lui Iehova și ultimul creat direct de Iehova!Prin urmare ho logos ,sau „Cuvântul”, despre care vorbește Ioan ,nu este etern ,ci are „arche”, sau început și este prima creatură sau fiul „întâi născut” sau întâi creat,al lui Dumnezeu!
Aceste versete și dovezile biblice potrivit cărora fiul lui Dumnezeu,Cuvântul din Ioan 1:1,este prima creatură din univers,le-am analizat în următoarele linkuri :
mliaparati.blogspot.com/2017/09/ce-inseamna-ca-isus-este-agent-mediator.html?m=1
mliaparati.blogspot.com/2017/07/ce-dovezi-ofera-biblia-pentru-crede-ca.html?m=1

  • De ce cred trinitarienii că în Ioan 1:1 se spune despre Cuvântul/Isus că nu are început al existenței sau că este etern?

Bowman un apărător al trinității ,la fel și Robertson, argumentează că „început[ul]” din Ioan 1:1 este același cu cel menționat în Geneza 1:1,unde se face referire la crearea universului.Deoarece „se pare că este adevărat că timpul a început cu crearea universului fizic”,Cuvântul trebuie să fie etern.(Jehovah’s Witnesses ,Jesus Christ ,and the Gospel of John ,de R.M.Bowman,pg.22,23)
„Această formă de a gândi este foarte speculativă și se bazează pe gândirea filozofică grecească antică (Timaeus al lui Platon),potrivit căreia timpul a fost creat odată cu universul….Deoarece am afirmat în capitolul despre Trinitate că nu se mai spune nici într-un alt loc despre Isus că este etern,trebuie făcute câteva observații legate de punctul de vedere al lui Bowman.
În primul rând trebuie să întrebăm : cum putem definii „timpul”?Dacă folosim triunghiul [ profesorul Furuli face referire la „triunghiul sensului” ,despre care vorbește C.K.Ogden în The Meaning of meaning , conform căruia din punct de vedere lingvistic putem vorbi despre conceptul,semnul și referința unui cuvânt] este greu să facem diferență între semnificație,concept și referință.Motivul pentru care lucrurile stau așa ,este că „timpul” este un concept liber, cu granițe evazive.Este o abstractizare [  un lucru abstract].Acest lucru poate fi exemplificat prin expresia „timpul zboară”.Prin această expresie vrem să spunem că tot ce există în univers în jurul nostru „se mișcă” înainte,iar noi înșine continuăm să ne mișcăm înainte din momentul în care ne naștem.Totuși această „mișcare” nu este direct legată de „timp”,ci este mai degrabă o explicație care ne poate ajuta să obținem o anumită înțelegere a acestui concept abstract.Astfel „timpul” nu este altceva decât un simbol a ceea ce este o idee care nu poate fi stabilită de mintea noastră.De aceea ,este lipsit de sens să afirmăm că timpul a fost creat într-un anumit punct (în această propoziție este tentant să adăugăm „în timp” după „un anumit punct”),și este și mai lipsit de sens să punem în contrast timpul cu eternitatea.
Putem exemplifica acest lucru prin cuvintele „viață eternă ,” și cu franchețe de exprimare pot spune că :”nimeni nu va avea vreodată viață eternă!”Acesta pare a fi crezul unui ateist,dar ideea este că nimeni nu va ajunge la punctul(din timp) în care să se uite în urmă și să spună:”Am trăit pentru totdeauna.”Motivul este că „viața veșnică” este un CONCEPT.Biblia folosește aceste cuvinte ,iar sensul este acela de a trăi și trăi și a continua să trăiască,dar când a fost creat conceptul de „a continua să trăiești”?O astfel de întrebare este lipsită de sens.Biblia ne spune că Dumnezeu a INSTITUIT viața veșnică prin Cristos,nu că aceasta a fost CREATĂ la un moment dat din timp.
Dacă tragem concluzia din Ioan 1:1a că motivul pentru care „Cuvântul” este etern îl găsim în faptul că acesta „era” la început ,atunci ce putem spune despre îngeri?Rabinii interpretează cuvintele din Geneza 1:26 :”Să creăm om după imaginea noastră”,ca un exemplu în care Dumnezeu a vorbit cu îngerii (Encyclopedia of Biblical Interpretation ,de M.M.Kasher,vol.7,pg.58-59),iar cuvintele din Iov 38:4-7 arată că și îngerii „erau” la început(dacă în Iov 38:4-7 se face aluzie la crearea universului).Ar trebui să tragem din aceste informații concluzia că și îngerii sunt eterni?Dacă urmăm linia de argumentare a lui Bowman,pare destul de dificil să evităm această concluzie.Totuși această idee contrazice cuvintele apostolului Pavel din Coloseni 1:16-17 că Dumnezeu i-a creat pe îngeri prin Isus Cristos(dacă îngerii sunt „tronurile,”domniile,”și „autoritățile,”despre care vorbește Pavel,cu toate că îngerii pot fi incluși cu siguranță sub denumirea „lucrurile invizibile”).Cu privire la expresia „la început era Cuvântul,” tot ceea ce putem spune cu o certitudine rezonabilă este că la momentul din timp numit „la început” Cuvântul exista.Acest lucru este foarte diferit de a spune :”Cuvântul este etern.”The Role of Theology and Bias in Bible Translation ,ediția a doua,2011,pag.280-283
„Verbul „a fi”[eimi] este unul care indică o stare, și cu toate că este privit ca având „un aspect vag,”(*20 Verbal Aspect in Greek of The New Testament,de S.E.Porter,p.449)imperfectul acestui verb cu greu poate însemna altceva decât existența  subiectului în trecut .Din cele 389 de ocurențe ale acestui verb, la persoana a treia imperfect,în NT, toate sunt compatibile cu definiția obișnuită a verbelor de stare, adică o „stare care continuă.”Din acest motiv semnificația primei propoziții din Ioan 1:1 pare să fie că la momentul din timp descris ca „la început,”Cuvântul exista (sau era în existență).”-The Role of Theology and Bias in Bible Translation ,de Rolf J.Furuli,p.281.
Rezumatul argumentelor

Cuvântul din Ioan 1:1a este „îngerul lui Iehova”, sau „mesagerul”,”apostolul” numit și trimis de Iehova pe pământ,Isus Cristos.Un reprezentat nu poate fi literalmente persoana pe care o reprezintă ,nici Iehova nu avea cum să se trimită pe pământ pe El ca să se reprezinte El pe El.Faptul că Isus vorbește în „numele Tatălui”, el fiind fiul lui Dumnezeu,elimină orice posibilitate de a înțelege că „Isus este Iehova”,deoarece dacă așa ar sta lucrurile,Isus ar fi vorbit în numele lui ,nu în numele Tatălui,o altă persoană pe care o reprezintă,dar care este diferită de el.Isus nu este etern și nici o „manifestare” a lui Iehova ,ci este prima creatură din univers.Faptul că în cer și pe pământ Cuvântul ,fiul cel mai mare a lui Iehova,era un purtător de cuvânt al lui Iehova ,și vorbea în numele Celui care L-a trimis ,nu poate fi folosit ca dovadă că „există o identificare ontologică între Isus și Iehova din VT”!
Faptul dovedit biblic că Isus este „un înger”, nu este o „erezie” ,ci un adevăr biblic,erezie fiind învățătura de la Conciliul de la Niceea,care nu provine din Biblie!
Ideea că Logosul/Cuvântul din Ioan 1:1,este etern, nu este biblică,ci provine din explicațiile filozofilor greci ,așa cum se poate vedea și în linkul de mai jos :
examiningthetrinity.blogspot.com/2009/09/logos-word.html?m=1
Florin Lăiu spunea că Isus este o „ființă divină”!Cum deja am văzut Isus este numit în Biblie „îngerul lui Iehova” și „un înger”(Rev 20:1),iar Psalmul 8:5(acest verset este citat în Evrei 2:7 ) spune despre toți îngerii că au „natură divină”!Prin urmare ” natura divină” a tuturor îngerilor și a lui Isus ,nu îi face pe toți acești fii egalii Tatălui, sau a Creatorului lor, așa cum se spune în Psalmul 89:6:” 6 Căci cine poate fi comparat cu Iehova în ceruri? Cine dintre fiii lui Dumnezeu poate fi ca Iehova?”Natura divină a lui Isus ,a celorlați îngeri și a celor  144.000, care vor fi „părtași naturii divine”(2Petru 1:3,4 ),nu constituie o dovadă în favoarea egalității dinte Iehova și toți ceilalți fii ai săi,inclusiv Isus,deoarece nu putem aștepta ca toate milioanele de îngeri care au natură divină și cei 144.000 care vor avea natură divină ,să facă parte dintr-o trinitate misterioasă,să fie egalii lui Iehova sau să fie eterni, pe baza „naturii divine” pe care o dețin sau o vor deține,cei 144.000 .

Lasă un răspuns