Faptele 2:13 -este corectă traducerea „must” din Cornilescu?

Presă antică pentru struguri

„Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!””-Faptele 2:13 Biblia Cornilescu
„13 Însă alții își băteau joc de ei și ziceau: „Sunt plini de vin“.”(nota spune: ” literalmente vin dulce”)-Faptele 2:13,Traducerea Lumii Noi
„Dar alţii, bătându-şi joc, ziceau: „Sunt plini de must”. „Faptele 2:13 Biblia Catolică
„Iar alții batjocorindu-i , ziceau că sunt plini de must”-Faptele 2:13,Biblia Ortodoxă

„Însă alții își băteau joc și ziceau:”Sunt plini de vin dulce”-Faptele 2:13 în Codex Sinaiticus ,din anul 325 e.n., acest verset așa cum apare în originalul grecesc și traducerea lui în mai multe limbi,printre care și engleză , pot fi consultate pe în linkul:
www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=51&chapter=2&lid=en&side=r&verse=13&zoomSlider=0
Am verificat și în Biblia de la București (1688) și în Biblia de la Blaj (1795) și aveau și acestea cuvântul „must” în Faptele 2:13!Traducerea Lumii Noi , a martorilor lui Iehova, redă în faptele 2:13 cuvântul grecesc gleukos/γλεῦκος prin „vin”sau „vin nou” în nota de subsol!Este corectă redarea din Traducerea Lumii Noi, care pare să fie unică în limba română?
Multe dicționare redau acest termen grecesc prin „must ,sau vin nou” , așa că la prima vedere, ar părea că ambele traduceri sunt corecte !Însă cu privire la Faptele 2:13 , respectiv termenul gleukos ,Vine spune că „denotă ‘vin nou’ dulce ,sau must,Faptele 2:13 , unde acuzația arată că îmbăta și de aceea trebuie să fi fost supus procesului de fermentație,pentru un anumit interval de timp.În Septuaginta apare în Iov 32:19.”(Subiectul Wine(Vin) NT  Expository Dictionary ) 
www.studylight.org/dictionaries/ved/w/wine.html?hilite=Wine
Conform traducerii în engleză a Septuagintei,realizate de Brenton , versetul din Iov 32:19 poate fi tradus astfel:”Burta [Abdomenul, Pântecele meu]mea este ca burduful cu vin dulce (în greacă gleukos/γλεύκους, același cuvânt care apare în NT în Faptele 2:13),legat [și] gata să explodeze,…”
qbible.com/brenton-septuagint/job/32.html
Așadar în Iov 32:19 apare cuvântul gleukos ,în Septuaginta,tradus prin „vin dulce” de către Brenton, în limba engleză ” sweet wine.” Prin urmare Traducerea Lumii Noi este corectă și în Faptele 2:13 atunci când traduce, în ediția din 2013 , din limba engleză , termenul gleuʹkos prin „vin dulce”(sweet wine).
În ediția de studiu a Traducerii lumii noi,în limba engleză, se spune în nota explicativă la Faptele 2:13:„vin dulce: sau ‘vin nou.’Cuvântul grecesc gleuʹkos , care apare numai aici în Scripturile Grecești Creștine, se referă la vinul nou dulce , care este în procesul de fermentare.”
www.jw.org/en/publications/bible/study-bible/books/acts/2/#v44002013
Redarea din Traducerea Lumii este corectă dacă verificăm termenul ebraic yayin,care apare în Iov 32:19 și care a fost tradus în greacă prin gleuʹkos .Termenul ebraic yayin se referă printre altele la :”…vin …c.îmbată 1Samuel 1:14;25:37;Geneza 9:21,24; Geneza 19:32,33,34,35(toate J)Isaia 5:11,22,Proverbele 21:17;23:30,31,„” תִּירוֺשׁ Osea 4:11; „” שֵׁכָר
1Samuel 1:15;Mica 2:11;Isaia 24:9;Isaia 28:7(de două ori în acest verset);Isaia56:12;interzis narizeilor Numeri6:2(de două ori în acest verset) ( יַיִן וְחֹמֶץ שֵׁכָר),Numeri 6:4,20 compară cu Amos 2:12;Recabiților Ieremia 35:2,5; mamei lui Samson Judecători 13:4,7,14;preoților care intrau în sanctuar Leviticul 10:9,Ezechiel 44:21;nepotrivit pentru regi Proverbele 31:4. …” –Brown Driver  Briggs Expanded Definition
www.studylight.org/lexicons/hebrew/03196.html
Din definiția termenului ebraic pentru vin ,yayin, și din felul în care apare menționat în versetele de mai sus, înțelegem că se referă la o băutură alcoolică, nu doar la „must sau suc de struguri”, și că „must”
nu este o descriere completă a cuvântului ebraic yayin.

 • Este corectă ideea că „vinul” la care se face referire în NT , este „must” sau „suc de struguri”,nefermentat și fără alcool?

Un alt cuvânt care apare în NT pentru vin este
oînos/οἶνος care apare ca „vin ” în NT de 65 de ori ,în mod direct găsind acest cuvânt în următoarele versete :Ioan 2:3,9,10 (apare de două ori în versetul 10) în legătură cu nunta din Cana ca și în Ioan 4:46,apare de 5 ori în Evanghelia lui Ioan ; Luca 1:15(„vin și băuturi tari”, evident se referă la băuturi alcoolice nu sucuri și este inclus și vinul în această categorie),Luca5:37(apare de 2 ori și face referire la procesul de fermentație,deci vinul nu este must ,ci are alcool),38,Luca 7:33 apare o dată în versetul din Luca 7:34 nu apare literalmente „vin” ,însă Isus era acuzat deoarece era un
oinopótēs/”băutor de vin”,sau”bețiv” ca în Matei 11:19 și Proverbele 23:30 în LXX ,această acuzație fiind complet nefondată dacă vinul era „must, sau suc de struguri,”Luca 10:34;apare cuvântul vin de 6 ori în Evanghelia lui Luca.Marcu 2:22 ,apare de 4 ori ,Marcu 15:23,în total apare cuvântul vin de 5 ori în Evanghelia lui Marcu.În Matei 9:17 apare de 3 ori și o dată în Matei 27:34.În total în cele 4 Evanghelii cuvântul vin(oînos) apare de 20 de ori și înțelegem că se referă la o băutură alcoolică fermentată, sau în procesul de fermentare.(Vezi și Tit 2:3;Efeseni 5:18;1Timotei3:8;5:23;Revelația 6:6;14:8,10;16:19;17:2;18:3,13;19:15).
Rezumatul argumentelor
Este corectă redarea termenului grecesc gleuʹkos ,prin „vin dulce” (în nota din ediția în română și în textul principal în ediția revizuită în 2013 ,egleză) a Traducerii Lumii Noi?
Să vedem ce spune eruditul A.T.Robertson cu privire la Faptele 2:13:”cu vin nou:(γλευκους — gleukous),cu vin dulce dar care produce ebrietate[stare de beție].Vinul dulce păstrat pentru un an, provoca starea de beție .Cazul genitiv aici după
μεμεστωμενοι εισιν — memestōmenoi eisin…verbul vechi μεστοω — mestoō ,fiind folosit numai aici în NT ,plini cu vin nou, stare de plinătate.”-Robertson’s Word Pictures 
www.studylight.org/commentaries/rwp/acts-2.html
Din felul în care este folosit cuvântul gleuʹkos în LXX în Iov 32:19 și contextul acestui verset și a celui din Faptele 2:13 ,unde  creștinii erau acuzați de beție, înțelegem că în Faptele 2:13 traducerea lui gleuʹkos prin „must”, deși din punct de vedere al lexiconului este posibilă, nu este traducerea corectă!Traducerea lumii noi este o traducere exegetic exactă și demnă de încredere ,chiar și atunci când în limba română stă sigură,sau aproape singură,în ceea ce privește redarea corectă a termenului gleuʹkos din Faptele 2:13 prin „vin.”
Traducerea Lumii Noi este în acord cu ceea ce spune lucrarea Expositor’s Greek Testament că este cea ‘mai bună redare’:”în Septuaginta în Iov 32:19,ὥσπερ ἀσκὸς γλεύκους ζέωνδεδεμένος, face referire la un vin aflat încă în procesul de fermentare ,care îmbată,în timp ce definiția lui Hesychius ,τὸἀπόσταγμα τῆς σταφυλῆς πρὶν πατηθῇ, se referă nu neaparat la vechimea scurtă a vinului,în ceea ce privește timpul,ci la calitatea atrăgătoare din care este făcut (din cel mai pur suc de struguri)….Din acest motiv cea mai bună redare ar fi „vin dulce”, făcut probabil dintr-un anumit soi de struguri mici ,foarte dulci,Geneza 49:11.”
www.studylight.org/commentaries/egt/acts-2.html
Ideea că vinul din Biblie este „must” și că nu are deloc alcool,este indusă prin traducerea lipsită de exactitate din majoritatea traducerilor disponibile în română și stă la baza doctrinei false că „băuturile alcoolice sunt complet interzise creștinilor.” Așadar faptul de a dispune de o traducere exactă și corectă,precum Traducerea Lumii Noi ,este o condiție importantă pentru a înțelege și explica în mod corect Biblia !
Obiecțiile exegetice la „argumetele” care încearcă să dovedească faptul că vinul din Biblie nu conținea alcool le găsiți pe linkul:
www.tektonics.org/lp/nowine.php
Pentru mai multe detalii exegetice legate de vin în limba ebraică și greacă vezi linkurile:
www.studylight.org/encyclopedias/tje/w/wine.html?hilite=Wine
www.studylight.org/encyclopedias/mse/d/drink-strong.html?hilite=Beverage
www.studylight.org/encyclopedias/mse/b/beverage.html?hilite=Beverage
www.studylight.org/encyclopedias/mse/d/drink.html?hilite=Beverage

2 comentarii

 1. Nota 10+!!!
  Așa stau lucrurile cum bine le-ai accentuat!!!
  Exemplul cu Isus, cum îl acuzau că era băutor de vin…cine este sincer, va înțelege.
  Vorbesc lb. Greacă, mai curând sunt vorbitor de neo Greacă…
  Am făcut o mică listă cu băutor de vin…
  Singular- Plural
  ενικός – πληθυντικός
  ονομαστική- οινοπότης- οινοπότες
  γενική- οινοπότη – οινοποτών
  αιτιατική- οινοπότη – οινοπότες
  κλητική οινοπότη- οινοπότες

  Ετυμολογία
  οινοπότης < οίνος + πότης (< πίνω)
  αυτός που πίνει (επί το πλείστον) κρασί

Lasă un răspuns