Conține 1 Ioan 5:7 vreo dovadă în favoarea trinității?

„7 Căci sunt trei care depun mărturie:  8 spiritul, apa şi sângele, iar aceştia trei sunt în armonie.”-1 Ioan 5:7,8 Traducerea Lumii Noi

7 (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul* şi Duhul Sfânt, şi** aceşti trei una sunt.)Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul, apa şi sângele, şi aceşti trei sunt una în mărturisirea lor.”-1 Ioan 5:7,8 Biblia Cornilescu 

„Trei sunt cei care dau mărturie: 8 Duhul, apa şi sângele. Şi aceştia trei sunt una.”-1Ioan5:7,8 Biblia Catolică 

Din când în când se poate observa acuzația adusă martorilor lui Iehova:”Biblia dumneavoastră a fost schimbată!”Unul dintre versetele pe care cei care cred în treime îl citează adesea este 1Ioan5:7 ,care este folosit și că „dovadă” că „Biblia martorilor este schimbată!”Așadar avem cel puțin două motive întemeiate pentru a examina versetul din 1Ioan5:7:1)pentru a vedea dacă Traducerea Lumii Noi a fost „falsificată” și 2) pentru a vedea dacă acest verset poate fi folosit ca „argument ” în favoarea doctrinei despre trinitate!Pentru a ne asigura că obținem informațiile corecte cu privire la acest verset o să apelăm la cele mai demne de încredere manuscrise și lucrări exegetice !

 •   În nota de subsol din 1Ioan 5:7 din Biblia Catolică se spune următoarele :”Începând din sec. al IV-lea s-a introdus aici următorul text (cunoscut sub numele de „Coma lui Ioan”): în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt şi aceştia trei sunt una; şi sunt trei cei care dau mărturie pe pământ… În Vg, această adăugire a rămas până în 1969. Dar în textul grec revizuit al NT, acest text a fost exclus pentru că nu apare în cele mai vechi manuscrise. Şi NVg, ediţia a II-a (1986), îl exclude.”
 • www.deiverbum.ro/cat/1ioan/5/#nota22
 • Cum putem fi siguri că „Coma lui Ioan” ,sau partea care este folosită că „dovadă” pentru treime, nu se găsea în manuscrisele cele mai vechi ? Din fericire acum aceste manuscrise sunt disponibile în diferite biblioteci și pot fi verificate și on line !
 •  Codexul Sinaitic,începutul secolului al IV-lea,conține următoarele cuvinte la 1Ioan5:7,:”θεια οτι οι τρειϲ ει
  ϲιν οι μαρτυρου ” 
 • 7Sunt trei care depun mărturie:
 • 8 spiritul,apa și sângele ,si acești trei sunt una .”
 • www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=55&chapter=5&lid=en&side=r&verse=7&zoomSlider=0
 •  Discutând  despre falsificarea versetelor din 1Ioan5:7,8 Dr.Bruce M.Metzger spune în cartea sa A Textual Commentary on the Greek New Testament, ediția a doua (Stuttgart, 1993):”După
 • μαρτυροῦντες Textus Receptus adăugă următoarele cuvinte :ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Πατήρ, ὁ Λόγος, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα· καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἔν εἰσι. 8 καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ. Aceste cuvinte sunt contrafăcute și nu își au locul în Noul Testament în lumina următoarelor considerații.
 •                (A)Dovezi exterioare 
 • I)Pasajul lipsește din toate manuscrisele grecești cunoscute ,excepție făcând opt manuscrise care conțin acest pasaj, în ceea ce pare a fi o rectificare târzie a Vulgatei latine.Patru dintre aceste opt manuscrise conțin pasajul ca o varintă de citire a pasajului adăugată ulterior pe marginea manuscrisului.Cele opt manuscrise sunt următoarele:
 •   1)61: codex Montfortianus de la începutul secolului al XVI-lea.
 •   2)88: o variantă de lectură  adăugată în secolul al XVI-lea la codexul Regius din Napole din secolul al XIV-lea.
 •   3)221:o variantă de lectură adăugată la un manuscris din secolul al X-lea ,care se găsește în Bodleian Library din Oxford.
 •   4)429: o variantă de lectură adăugată la un manuscris din secolul al XVI-lea care se află la Wolfenbüttel.
 •   5)629: un manuscris din secolul al XIV-lea sau al XV-lea care se află la Vatican.
 •   6)636: o variantă de lectură adăugată la un manuscris din secolul al XVI-lea aflat la Napole.
 •  7)918: un manuscris din secolul al XVI-lea expus la Escorial,Spania.
 •    8)2318: un manuscris din secolul al XVIII-lea influențat de Vulgata Clementină ,aflat la București,România.
 • II)Pasajul nu este citat de nici unul dintre părinții greci,care,dacă l-ar fi cunoscut,în mod sigur l-ar fi citat în timpul  controverselor trinitariene  (sabeliene și ariene).Prima apariție în greacă a acestui pasaj este într-o versiune în greacă a Faptelor (latină) de la Conciliul Lateran din 1215.
 • III)Pasajul lipsește din toate manuscrisele versiunilor antice (siriac,copt,armean,etiopian,arabic și slavon)cu excepția versiunii latine .Nu găsim acest pasaj în latina veche(a) în forma sa timpurie (Tertulian,Ciprian,Augustin),în Vulgata (b) din timpul lui Ieronim (codex Fuldensis [copiat în 541-46 a.d.] și codex Amiatinus [copiat înainte de 716 a.d.]) sau în (c) revizuirea făcută de Alcuin (prima parte a codexului Vallicellianus din secolul al IX-lea).
 • Acest pasaj este citat prima dată că fiind parte a textului Scrisorii lui Ioan într-un tratat latin din secolul al IV-lea ,numit
 • Liber Apologeticus (capitolul 4), atribuit fie ereticului spaniol Priscillian (care a murit în aproximativ 385 ) sau urmașului său,episcopul Instantius.Se pare că totul a pornit de la faptul că pasajul original a fost înțeles ca un simbol al trinității (deoarece sunt menționați cei trei martori:spiritul,apa si sângele ),interpretare care la început a fost scrisă ca notă marginală ,iar apoi s-a infiltrat în text.În secolul al V-lea pasajul a fost citat de părinții latini din nordul Africii și Italia ca fiind parte a textului Scrisorii lui Ioan și începând din secolul al VI-lea poate fi găsit cu o frecvență tot mai mare în manuscrisele latine vechi și în Vulgata.În aceste surse pasasajul este redat diferit în mai multe privințe (pentru alte exemple de intruziuni în textul latin al Scrisorii 1Ioan vezi și 2:17;4:3;5:6,20).
 • (B) Probabilitățile interne
 • (I)În ceea ce privește probabilitatea transcrierii ,în cazul în care pasajul era originar,nu se poate găsi nici un motiv întemeiat pentru omiterea lui,fie accidentală ,fie intenționată,de către cei care au copiat sute de manuscrise grecești și de către traducătorii versiunilor antice.
 • (II)În ceea ce privește armonia cu textul,introducerea acestui pasaj constituie o ruptură ciudată pentru a înțelege textul.”
 • Barnes oferă dovezi similare, care confirmă că pasajul care pare a susține trinitatea din 1Ioan 5:7,nu a fost scris de Ioan sub inspirație divină și este o alterare a textului Scripturii ,alterare pe care nu o putem accepta în lumina dovezilor oferite de manuscrise și a cuvintelor din Revelația 22:18 ca argument în favoarea doctrinei dezvoltate în secolul al IV-lea în diferite Concilii !
 • www.studylight.org/commentaries/bnb/1-john-5.html7#7
 •    Rezumatul argumentelor 
 •   Avem dovezi suficiente pentru a crede că porțiunea de text din 1Ioan 5:7,care este folosită ca argument în favoarea trinității, nu a făcut parte din textul Scripturii inspirate și că un trinitarian ,din secolul al IV-lea,a adăugat aceste cuvinte la textul lui Ioan .Probabil el a făcut acest lucru deoarece și-a dat seama că Biblia nu conține multe argumente în favoarea trinității și atunci s-a gândit să își fabrice singur astfel de dovezi în favoarea trinității,introducând în 1 Ioan 5:7 un pasaj pe care Ioan nu l-a scris și care nu este parte a Scripturilor  inspirate de spiritul sfânt.
 •  Acuzația că Traducerea lumii noi nu este exactă în 1Ioan5:7 este dovedită ca fiind la fel de falsă ca și doctrina trinității.
 • Biblia Cornilescu și Biblia Ortodoxă susțin această alterare a textului biblic din 1Ioan5:7 , dar din fericire există atât de multe traduceri, care nu conțin alterarea trinitariană, de care trinitarienii mai puțin documentați se folosesc pentru a oferi o bază „biblică” doctrinei trinității,încât este foarte evident că nu traducerile care omit „Coma lui Ioan” sunt greșite, ci cele care o includ în textul biblic,fie și doar între paranteze .

Lasă un răspuns