Matei 5:17,18- dovadă că Isus nu a abolit Legea de la Sinai?

„17 Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. N-am venit să desființez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cea mai mică literă sau o frântură de literă din Lege fără să se întâmple toate lucrurile. „-Matei 5:17,18
„4 Căci Cristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine manifestă credință să dobândească dreptatea.”-Romani 10:4
„14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ, deoarece este desființat prin Cristos. „-2 Corinteni 3:14
„12 Pentru că, odată ce se schimbă preoția, este necesară și o schimbare a legii. „-Evrei 7:12
Dacă nu înțelegem corect aceste versete par să se contrazică între ele. Însă toți suntem de acord că Biblia este ca un mozaic în perfect acord și că fiecare verset este ca o bucățică din acesta care se potrivește perfect și contribuie la imaginea de ansamblu a mozaicului.
Să vedem cum putem înțelege corect Matei 5:17,18 , fără a contrazice celelalte versete menționate mai sus !Vom face acest lucru făcând apel la semnificația termenilor originali așa și la explicațiile exegetice .Însă pentru a înțelege corect aceste versete vom compara concepțiile greșite, care asemenea unor piese care nu se potrivesc în ‘mozaicul’ sau imaginea de ansamblu oferită de Biblie, sunt forțate de unii care doresc să își impună explicațiile fără a ține cont de context, logică și exegeza biblică, cu  explicațiile care se potrivesc perfect cu ‘mozaicul’ Bibliei, deoarece țin cont de context, logică și exegeză.Atitudinea cea mai înțeleptă este aceea de a renunța la explicațiile care nu se potrivesc cu imaginea de ansamblu oferită de Biblie, în loc să ne irosim forțele pentru a susține explicații care contrazic Biblia.

 • Concepții greșite despre Matei 5:17,18:”Isus a împărțit legea de la Sinai în două legi : ‘morală’ (Decalogul) și ‘ceremonială'(legea jertfelor ) și spune că’ legea morală'(Decalogul) este veșnică , deoarece va fi valabilă până ‘vor trece cerul și pământul’ , în timp ce doar ‘legea jerfelor’ a fost anulată la moartea lui Isus.'”

Cuvintele din Deuteronomul 31:24-26, după care „cartea aceasta a legii ” a fost pusă lângă arca legământului și faptul că tablele cu Decalogul au fost puse în arcă,(Exodul 40:20)sunt citate ca dovezi în favoarea împărțirii Legii de la Sinai în două părți!Se încearcă să se susțină ideea  că ‘poruncile scrise de Moise’ fac parte din ‘legea lui Moise’ , și că sunt trecătoare, dar că poruncile scrise cu ‘degetul lui Dumnezeu’ sunt eterne , iar  punerea lor în arcă dovedește că „legea morală „,Decalogul,este ‘separată de legea lui Moise ‘!Aceste explicații sunt lipsite de orice temei exegetic și logic sănătos!Expresia ebraică הַבְּרִית׳ס care apare în Deuteronomul 31:24,26 și care este tradusă „cartea legii” face referire la „toate cuvintele lui Iehova și toate hotărârile judecătorești,”
și Moise a scris toate cuvintele lui Iehova,” în „cartea legământului”, iar evreii au înțeles și au decis că :”Suntem gata să împlinim toate cuvintele pe care le-a spus Iehova“ și „: „Suntem gata să facem tot ce a zis Iehova și să fim ascultători“ ,iar Iehova a încheiat legământul cu Israelul pe baza la :”toate aceste cuvinte“.”-Exodul 24:3-8
În versetele din Exodul 24:3-8 apare cuvântul ebraic kāl/kôl de șapte ori indicând că „toate cuvintele” făceau parte din legământul lui Iehova cu Israelul și că „toate cuvintele lui Iehova” au fost scrise de Moise în „cartea legii”, care l-a porunca lui Moise, și nu cu scopul de a rupe în două „toate cuvintele lui Iehova”, sau de a-și atribui lui cuvintele scrise de el, s-a decis păstrarea lor ca „mărturie” lângă arca legământului.Din versetele din Leviticul 26:46 și Leviticul 27:34 înțelegem că „toate cuvintele ” scrise de Moise în „cartea legii”,erau poruncile lui Iehova: „Acestea sunt poruncile pe care Iehova i le-a dat lui Moise ca porunci pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.”
În toate versetele în care apare expresia „cartea legii”nu avem nici o indicație că acestea ar face parte dintr-o lege a lui Moise , mai puțin importantă ,în comparație cu Decalogul , care ar fi „legea lui Iehova”!Versetele în care apare expresia „cartea legii” sunt:”הַבְּרִית׳ס în Exodul 24:7,2 Regi 23:2;2Cronici 34:30;2Regi 23:21;
הַתּוֺרָה׳ס în Deuteronomul 28:61;29:20;30:10;31:26;Iosua 1:8;8:34;2Regi 22:8,11;2Cronici 34:15;Neemia 8:3; תּוֺרַת אֱלֹהִים׳ס Neemia 8:8,18;9:3;’cartea legii lui Iehova’  ׳תּוֺרַת י׳ס 2Cronici 17:9’cartea legii lui Iehova’,2Cronici 34:14’cartea legii lui Iehova,dată prin Moise’;תּוֺרַת משֶׁה׳ס Iosua 8:31’cartea legii lui Moise’,Iosua 23:6 ‘cartea legii lui Moise’,2Regi 14:6’cartea legii lui Moise, în care Iehova a poruncit…’,Neemia 8:1’cartea legii lui Moise ,pe care Iehova o poruncise luiIsrael’;
משֶׁה׳ס
2 Cronici 25:4 ‘cartea lui Moise,pe care a poruncit-o Iehova’
2Cronici 35:12’cartea lui Moise’Neemia 13:1’cartea lui Moise'”-Brown Driver Briggs Expanded Definitions
www.studylight.org/lexicons/hebrew/05612.html
La ce concluzie ajungem în urma analizării acestor versete : este „legea lui Iehova” diferită de „legea lui Moise” și se referă expresia „legea lui Iehova” numai la Decalog ,în mod exclusiv?
„4 „Aduceți-vă aminte de legea[tôrāh] lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o la Horeb pentru tot[kāl] Israelul, de dispozițiile[chôk] și hotărârilejudecătorești.[mishpâṭ]”Maleahi 4:4
Din aceste versete înțelegem că „legea/tôrāh lui Moise” conține în totalitate toate poruncile și legile lui Iehova pe care El i le-a poruncit la „tot”[kāl] Israelul.Ar fi logic să interpreteze cineva că întrucât unele porunci le erau adresate exclusiv preoților , legea nu era pentru tot/kāl Israelul?Evident că nu ,deoarece legea i-a fost dată la  „tot/kāl Israelul”(Deuter.5:1),chiar dacă unele aspecte se adresează exclusiv clasei preoțești ,care reprezenta doar o parte din națiunea Israel, iar printre „dispozițiile”/chôk și „hotărârile judecătorești”/mishpâṭ , care în Maleahi 4:4 sunt numite „legea [tôrāh] lui Moise”,în Deuteronomul 5:1-22(în versetul 1 apar cei trei termeni menționați mai sus: kāl,chôk și mishpâṭ,aceeași termeni care apar și în Maleahi 4:4 despre „legea lui Moise”, se folosesc și cu privire la Decalog )
apar amintite Cele Zece Porunci,care în opinia greșită a unora ,numai ele sunt „legea lui Iehova”.Așadar ar fi la fel de greșit să susținem că „legea lui Moise” este diferită de „legea lui Iehova”, ca și cum am susține că „legile despre serviciul preoțesc , nu fac parte din legile date la tot/kāl Israelul” și că legile date preoților al alcătui o lege diferită de cea dată la „tot Israelul”!O astfel de explicație ar putea părea corectă, dar ar încălca tot ceea ce Biblia învață despre legământul de la Sinai : că este unul singur,că a fost încheiat între Iehova și tot Israelul carnal și că ” toate cuvintele ” scrise au fost adresate la tot Israelul, adică nu doar Cele Zece Porunci/Decalogul ,deși în anumite părți această lege se adresează direct preoților sau judecătorilor, care erau o minoritate în Israel,toată legea ,adică toate cuvintele făceau parte din „Legea lui Iehova”!Concluzia este că in VT ” Legea lui Moise”=”Legea lui Iehova” adică „toate/kāl cuvintele” scrise de Moise la porunca lui Iehova, nu doar Cele „Zece Cuvinte” sau Decalogul,ar fi „Legea lui Iehova”!Nu există bază exegetică pentru a separa în 2 părți diferite ,legea de la Sinai ,cele 613 de porunci , în :”legea lui Iehova” ,10 porunci și ,”legea lui Moise”, celelalte 603 de porunci !
În predica de pe munte Isus nu a indicat că ar exista o astfel de diviziune în Legea dată de Iehova , prin Moise, Israelului carnal.Isus a amestecat aluziile făcute la Decalog cu referirile la alte părți din legea de la Sinai, cum ar fi aducerea darurilor la altar,acordarea divorțului,”ochi pentru ochi”,și iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Compară Matei 5:21,23,24,2731,33,38,43 cu Exodul 20:13;Deuteronomul 16:16,17 ;Exodul 20:14;Deuteronomul 24:1;Leviticul 19:12;Deuteronomul 19:21 și Leviticul 19:18.
În Matei 22:36-40 Isus este întrebat de un fariseu care era „ εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός” expert în legea scrisă, pentru a face diferență de experții în legea orală, ” care este cea mai mare poruncă din lege?A întrebat Isus la care lege face referire : cea morală sau ceremonială? A lăsat să se înțeleagă Isus că Decalogul este superior în comparație cu celelalte  legi date la Sinai ,deoarece a fost scris direct de „degetul lui Dumnezeu ,” și apoi așezat în arca legământului?Dacă ar fi existat o „lege morală  și una ceremonială” , sau o „lege a lui Iehova” diferită de una „a lui Moise”, ne-am fi putut aștepta ca răspunsul lui Isus să reflecte o astfel de separare!De unde a citat Isus atunci când a fost întrebat despre cea mai importantă poruncă din lege?Isus a citat din Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 ,care după criteriul personal al unora fac parte din „legea ceremonială”,și a învățat că de aceste două porunci ,care nu pot fi separate de restul Legii de la Sinai ,deoarece de ele  depinde „toată legea[nu doar o parte din lege] și Profeții”,  stau ca  baza pentru toate legile de la Sinai!Așadar în loc să separe legea de la Sinai în două părți,cum fac în mod greșit mulți, Isus a mai adăugat la Lege și Profeții, prin această expresie,”Legea și Profeții”, făcându-se referire la tot Vechiul Testament ,adică la cărțile de la Geneza la Maleahi!Prin faptul că Isus a citat din partea care corespunde „legii ceremoniale” , după împărțirea eronată a unora, cele mai importante legi și a adăugat la lege și profeții , într-o conversație cu un expert în legea scrisă , Isus arată că, împărțirea legii de la Sinai în două legi ,nu are vreo valoare teologică și nu este luată în considerare de el.Vincent susține că pentru scribi anumite porunci erau considerate mai importante decât altele, dar nu și pentru Isus.Comentând Matei 22:40 lucrareaExpositor’s Greek Testament spune :”  νόμος κρέμαται. Isus termină declarând că de aceste două legi depinde ,sau se bazează, întreaga [holos se referă la „întreaga lege” nu doar la o parte din lege] lege [ho nomos , toate legile luate ca întreg] derivația morală a întregului Vechi Testament este iubirea.Nici o lege, sau îndeplinirea vreunei legi, nu este de valoare dacă iubirea nu este sufletul ei .”
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-22.html

 •  Care este explicația corectă a versetelor din Matei 5:17,18?

„Isus își exprimă aici ,în cel mai puternic mod posibil, convingerea că întreg VT[ nu doar Decalogul] este o revelație divină și că din acest motiv chiar și cel mai mic  precept are o semnificație religioasă care trebuie recunoscută în împlinirea ideală”-Expositor’s Greek Testament.
Isus transmite ideea că tot ceea ce a fost scris în lege ,adică primele cinci cărți scrise de Moise ,și în Profeți,cărțile profetice din VT ,inclusiv Psalmii, se va împlinii în cele mai mici detalii :ἰῶτα se referă la yod(י y),care este litera I din alfabetul ebraic,cea mai mică literă din acest alfabet,iar 
κεραία înseamnă literalmente în greacă „un corn mic” sau un punct,o extremitate.Mai multe litere din alfabetul limbii ebraice erau scrise cu puncte micuțe sau apexuri[extremități],care aveau ca scop să deosebească o literă de alta,  de exemplu  litera ebraică shin  (שׁ sh) ,de litera ebraică sin (שׂ s).Evreii erau atenți atunci când copiau manuscrisele deoarece considerau că cea mai mică schimbare sau omitere,ar fi distrus tot manuscrisul.Dorea Isus prin aceste cuvinte să spună că anumite părți din VT sunt mai importante decât altele ,sau că legea de la Sinai ar putea să fie divizată în două ,sau mai multe părți ?
„Isus a fost complet opus spiritului scribilor și nu a dorit să le permită acestora să aibe un monopol de zel asupra poruncilor mari și mici ….”-Expositor’s Greek Testament
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-5.html
Așadar Isus condamnă și în Matei 5:19,20 tendința scribilor de a împărții Legea de la Sinai în porunci mai importante și porunci mai puțin importante ,și le spune celor care au devenit discipolii săi că trebuie să fie mai buni decât acești scribi și farisei, adică ei nu trebuie să considere că anumite porunci din lege sunt mai importante decât altele ,sau că legea ar putea fi împărțită în două sau mai multe părți ,unele importante și eterne,altele lipsite de importanță și trecătoare.De fapt la vremea când Isus a rostit aceste cuvinte legea de la Sinai, cu toate cele 613 porunci ale ei, era încă valabilă și aceasta a rămas în vigoare până a fost împlinită în cele mai mici detalii de Isus,adică până la moartea lui Isus.(Galateni 3:13;Efeseni 2:14,15;Romani 10:4)Isus a condamnat practica greșită de a împărții Legea de la Sinai în porunci mari și mai mici, și a demonstrat că toată legea de la Sinai provenea de la Iehova , deși uneori se vorbește în NT că „Legea a fost dată prin Moise „(Ioan 1:17),iar alteori se spune că :”Nu v-a dat Moise Legea?”(Ioan 7:19),iar la prima vedere am putea avea impresia că s-ar face referire la două legi diferite,din Exodul 24:3;Deuteronomul 33:4 ;Maleahi 4:4;Faptele 7:38;Galateni 3:19 ,înțelegem că toate cuvintele legii lui Iehova date prin Moise evreilor de la Sinai făceau parte din legea lui Iehova, pe care Isus a împlinit-o în cele mai mici detalii, înainte de a fi abolită ,după ce și-a atins scopul.(Galateni 3:13,19,24;Romani 10:4)

 • Avem dovezi exegetice pentru a susține că anumite părți din legea de la Sinai (Decalogul) ar fi „veșnic valabile” ,chiar și după împlinirea lor de către Isus ,iar altele părți(legile referitoare la jertfe și serviciul preoțesc) sunt abolite ,după ce au fost împlinite la moartea lui Isus?

Unii dintre cei care nu înțeleg în mod corect cuvintele lui Isus din Matei 5:17-20 încearcă să urmeze modelul stabilit de scribi și farisei și să împartă Legea de la Sinai,compusă din 613 de porunci, în „legi morale eterne”,Decalogul și „legi ceremoniale”, trecătoare. Ei spun că Decalogul este „legea lui Dumnezeu”, iar cele 603 de porunci , așezate lângă chivot ,sunt „Legea lui Moise”, și că doar acestea au fost abolite!Adesea sunt citate versete în care se spune că sabatul este o „lege veșnică”!Dar este corectă această interpretare dacă o examinăm exegetic?Isus a spus foarte clar că și până cea mai mică literă și cel mai mic punct din „Lege și Profeți” nu va treceînainte de a fi împlinită!Isus spune că tot VT va fi împlinit și apoi „va trece”!

  Să examinăm în Biblia Cornilescu cum nu se face deosebire între „legea morală” și cea „ceremonială” deoarece cuvântul ebraic ‘ôhlām ,tradus în mod greșit prin „veșnic”,de către Cornilescu, este aplicat nu doar Decalogului, ci și diferitelor legi care se aflau în afara arcei (chivotului) legământului.
„Și să aducă neîncetat (în ebraică tâmı̂yd)
înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.”-1 Cronici 23:31BC
Cuvântul ebraic tâmı̂yd înseamnă :”constant,în mod continuu,cu regularitate. „
” Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat† (în ebraică tâmı̂yd, tradus „pâinea de prezentare continuă” TLN editia revizuita în engleză 2013)
în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veșnică (în ebraică ‘ôhlām,tradus corect în TLN ediția 2013 în engleză prin „o obligație de durată”)pentru Israel.”-2 Cronici 2:4BC
În 2 Cronici 2:4 se vede cum sunt folosite pentru diferitele legi legate de serviciul la templu , aceleași  cuvinte  ca pentru sabat !De fapt în 2 Cronici 31:3 se spune clar că aceste prevederi cu privire la jertfe fac parte din „legea lui Iehova”, așa că nu avem dreptul să interpretăm că legile lui Iehova privitoare la jertfe sunt mai puțin importante decât Decalogul sau sabatul!Neemia 10:31,33 arată că prevederile cu privire la „ziua Sabatului”,”zilele de sărbătoare”,”anul al șaptelea”, și „pentru arderea-de-tot necurmată (în ebraică tâmı̂yd)
din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.”-BC
Din aceste versete nu reiese că sabatul sau jerfele din sabat ar fi mai importante decât jerfele aduse cu ocazia lunilor noi ,a zilei Ispășirii sau a altor obligații cu privire la anul al șaptelea!Nu se poate trage concluzia că sabatul „fiind  una din legile scrise cu degetul lui Dumnezeu,este mai important decât alte legi ,scrise de mâna lui Moise!”(compară cu 2Cronici 8:13)
De ce Cornilescu nu traduce corect cuvântul ebraic ‘ôhlām prin „veșnic”?
„Cuvântul olam înseamnă literalmente ‘dincolo de orizont.’Atunci când privim în depărtare este dificil să vedem detaliile ,iar ceea ce se află dincolo de orizont nu poate fi văzut.Acest concept este olam.Cuvântul este folosit și pentru trecutul îndepărtat sau viitorul îndepărtat ,ca un timp care este greu de știut sau perceput.Acest cuvânt este tradus adesea ca „veșnicie,” care înseamnă o perioadă continuă de timp care nu se termină niciodată.În mintea evreului este pur și simplu ceea ce se află la orizont, sau dincolo de orizont,un timp foarte îndepărtat.O expresie comună în ebraică este
„l’olam va’ed” care este de obicei tradusă „pentru totdeauna și întotdeauna” ,dar în mintea evreiască înseamnă „până la orizontul îndepărtat și din nou,”adică „un timp foarte îndepărtat,sau chiar mai departe.”-Ancient Hebrew Research Center 
Dacă facem o comparație între Biblia Cornilescu în Leviticul 24:8,9,și Traducerea Lumii Noi (NWT ediția revizuită din 2013,în limba engleză) ne dăm seama cât de exactă este Traducerea Lumii Noi :”
În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat(în ebraică tâmı̂yd apare tradus corect în NWT 2013 engl. „cu regularitate”)
: acesta este un legământ veşnic (în ebraică ‘ôhlām ,apare tradus corect în NWT 2013 eng.prin „de durată”,expresia devine „legământ de durată”)
pe care-l vor ţine copiii lui Israel.Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 eng.prin „durabilă”, adică „o reglementare durabilă)””-BC
Traducerea Cornilescu este greșită și atunci când traduce cuvântul ‘ôhlām înExodul 40:15:” şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea (în ebraică ‘ôhlāmtradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabilă”, adică „o preoție durabilă”) dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”Traducerea Lumii Noi este corectă deoarece așa după cum se indică în Evrei 7:11,12 odată cu schimbarea legii de la Sinai a avut loc și „schimbarea preoției”, adică nu mai există astăzi preoți care să servească după rânduiala aaronică ,care după realitate nu poate fi „pururea” sau „veșnic” în vigoare!Dacă Biblia Cornilescu este corectă ,atunci Dumnezeu a mințit deoarece azi nu mai există preoți după rânduială aaronică ,care să servească „pururea”!Evident că Biblia nu se contrazice ,iar Dumnezeu nu minte,dar avem nevoie de o traducere corectă din punct de vedere exegetic ,așa cum este Traducerea Lumii Noi.
Cornilescu traduce cuvântul ebraic ‘ôhlām greșit și în Exodul 31:16,17:”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 engl. prin „durabil”,adică „un legământ durabil”).Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic,( în ebraică apare cuvântul lə·‘ō·lām tradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabil”,”un semn durabil”)
căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Are vreo importanță faptul că în Exodul 31:17 apare ·‘ō·lām?
În ebraică există cuvintele mei-olam care înseamnă „de la începutul timpului până acum” și  l’olam care înseamnă :”de acum [se marchează timpul de început pentru sabat ca semn între Iehova și Israel și nu poate exista acest semn înaintea timpului marcat,adică înainte de eliberarea din Egipt ,vezi și Deuter.5:1-3,15]până la sfârșitul timpului” ,adică o perioadă nespecificată din viitor !Faptul că apare cuvântul ·‘ō·lām în Exodul 31:17 DOVEDEȘTE CĂ SABATUL A ÎNCEPUT SĂ FIE FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAELUL CARNAL DIN 1513 Î.E.N. ȘI NU ÎNAINTE ,DEOARECE DACĂ DIN TRECUT SABATUL AR FI FOST FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAEL, AR FI FOST FOLOSIT CUVÂNTUL EBRAIC MEI-OLAM ,ÎN EXODUL 31:17!Pretenția că „Adam și Eva au primit porunca de a respecta sabatul,” este anulată complet de sensul cuvântului ·‘ō·lām ,care indică că numai din 1513 î.e.n. a fost sabatul ales ca semn unic între Iehova și Israelul carnal, și nicidecum din Eden ,sau din altă perioadă înaintea anului 1513 î.e.n. sabatul având ca scop :”Amintește-ți că ai fost sclav în țara Egiptului și că Iehova, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Iată de ce ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, să ții ziua de sabat.”(Deuteronomul 5:15)
Apostolul Pavel clarifică faptul că sabatul ,alături de restricțiile privitoare la mâncare și lunile noi ,adică toată Legea de la Sinai,nu doar o parte din ea,nu mai sunt obligatorii pentru creștini în Coloseni 2:13,16,17;Efeseni 2:14-20,2Corinteni 3:3-14.

Rezumatul argumentelor
În VT și în NT nu există nici o diferență exegetică între „Legea lui Moise”,”Legea lui Iehova”,”legământul de la muntele Sinai”(Galateni 4:4-26).Creștinii nu mai se află sub legământul de la Sinai, deoarece Isus după ce a împlinit acest legământ și sute de profeții din VT,adică a împlinit „Legea și Profeții”, „…a dărâmat zidul din mijloc care le separa.  [cele 613 de porunci de la muntele Sinai ,inclusiv Decalogul vezi 2Corinteni 3:3-14]15 Prin carnea sa a înlăturat dușmănia, Legea, [ton nomon]care consta din porunci și decrete,…”-Efeseni 2:14,15.
Nu avem nici cea mai mică dovadă că toți creștinii evrei nu ar fi  :”ajuns morți față de Lege[ tô nomô toată Legea ,nu doar poruncile din afara chivotului deoarece în Romani 7:7 Pavel citează din Decalog ,deci vrea să spună că și Decalogul face parte din tou nomou sau „Legea” față de care au murit creștinii evrei] prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia,[ Galateni 6:2;1Corinteni 9:20,21 adică acum creștinii ascultau de „legea lui Cristos” nu de „legea lui Moise”] ai celui care a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.”-Romani 7:1-12
În Matei 5:17-20 se afirmă că toate detaliile din Lege[ton nomon] și din profeți nu urmau să rămână neîmplinite de Isus , și că Isus nu a venit cu scopul de a anula Legea și Profeții înainte de a le împlinii în cele mai mici detalii!Dar așa după cum spune Pavel în Coloseni 2:14,16,17 după ce Isus a murit,”împlinid toată Legea si Profeții,” creștinii nu mai mai suntem obligați să respectăm restricțiile Legii privitoare la sabat,luni noi și mâncăruri.
Am văzut că pe vremea când legea era încă valabilă, Isus i-a condamnat pe scribii și fariseii care separau Legea în porunci mai importante și altele mai puțin importante, și că în acel timp în care Legea de la Sinai încă avea autoritate, nu putea fi desființată nici cea mai mică literă sau cel mai mic punct,înainte de a fi împlinit!Evident acest lucru nu înseamnă că Isus dorea să spună că și după ce „Legea și Profeții” au fost împlinite de el, acestea vor continua în vigoare .Acest lucru ar contrazice Romani 10:1-4!
Termenul ‘ôhlām se aplică diferitelor aspecte ale legii care din punctul de vedere al evreilor de la Sinai erau pentru o durată nedeterminată, o perioadă de timp ascunsă, dar acest lucru nu înseamnă că sabatul sau jertfele sau preoția aveau să fie veșnic valabile!
Din folosirea termenului ·‘ō·lām din Exodul 31:17 am înțeles că sabatul a început să existe ca semn ,între Iehova și Israelul carnal, din 1513 î.e.n. și nicidecum înainte ,deoarece în ebraică există un alt cuvânt mei-olam care este folosit pentru a indica ceva din trecutul îndepărtat până în prezent ,iar termenul ·‘ō·lām ,indică numai spre  perioada care a început la Sinai și în viitor,dar nu în trecut!
Traducerea Lumii Noi în engleză ,ediția 2013 ,redă corect cuvântul ‘ôhlāmprin „durabil” sau „de durată” ,dar Biblia Cornilescu își induce în eroare cititorii atunci când traduce același cuvânt ebraic ‘ôhlām prin trei cuvinte românești diferite :”veșnică”,”pururea”,”necurmat”!
Concluzia la care ajungem dacă comparăm Traducerea Lumii Noi cu Biblia Cornilescu și ceea ce spun exegeții și Biblia în limba ebraică, este că Traducerea Lumii Noi este exegetic corectă, în timp ce Biblia Cornilescu își induce cititorii în eroare atunci când transmite ideea greșită că legea de la Sinai,preoția aaronică și diferitele prevederi ale legii ,printre ele și sabatul,ar fi „veșnice”!”17 Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. N-am venit să desființez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cea mai mică literă sau o frântură de literă din Lege fără să se întâmple toate lucrurile. „-Matei 5:17,18
„4 Căci Cristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine manifestă credință să dobândească dreptatea.”-Romani 10:4
„14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ, deoarece este desființat prin Cristos. „-2 Corinteni 3:14
„12 Pentru că, odată ce se schimbă preoția, este necesară și o schimbare a legii. „-Evrei 7:12
Dacă nu înțelegem corect aceste versete par să se contrazică între ele. Însă toți suntem de acord că Biblia este ca un mozaic în perfect acord și că fiecare verset este ca o bucățică din acesta care se potrivește perfect și contribuie la imaginea de ansamblu a mozaicului.
Să vedem cum putem înțelege corect Matei 5:17,18 , fără a contrazice celelalte versete menționate mai sus !Vom face acest lucru făcând apel la semnificația termenilor originali așa și la explicațiile exegetice .Însă pentru a înțelege corect aceste versete vom compara concepțiile greșite, care asemenea unor piese care nu se potrivesc în ‘mozaicul’ sau imaginea de ansamblu oferită de Biblie, sunt forțate de unii care doresc să își impună explicațiile fără a ține cont de context, logică și exegeza biblică, cu  explicațiile care se potrivesc perfect cu ‘mozaicul’ Bibliei, deoarece țin cont de context, logică și exegeză.Atitudinea cea mai înțeleptă este aceea de a renunța la explicațiile care nu se potrivesc cu imaginea de ansamblu oferită de Biblie, în loc să ne irosim forțele pentru a susține explicații care contrazic Biblia.

 • Concepții greșite despre Matei 5:17,18:”Isus a împărțit legea de la Sinai în două legi : ‘morală’ (Decalogul) și ‘ceremonială'(legea jertfelor ) și spune că’ legea morală'(Decalogul) este veșnică , deoarece va fi valabilă până ‘vor trece cerul și pământul’ , în timp ce doar ‘legea jerfelor’ a fost anulată la moartea lui Isus.'”

Cuvintele din Deuteronomul 31:24-26, după care „cartea aceasta a legii ” a fost pusă lângă arca legământului și faptul că tablele cu Decalogul au fost puse în arcă,(Exodul 40:20)sunt citate ca dovezi în favoarea împărțirii Legii de la Sinai în două părți!Se încearcă să se susțină ideea  că ‘poruncile scrise de Moise’ fac parte din ‘legea lui Moise’ , și că sunt trecătoare, dar că poruncile scrise cu ‘degetul lui Dumnezeu’ sunt eterne , iar  punerea lor în arcă dovedește că „legea morală „,Decalogul,este ‘separată de legea lui Moise ‘!Aceste explicații sunt lipsite de orice temei exegetic și logic sănătos!Expresia ebraică הַבְּרִית׳ס care apare în Deuteronomul 31:24,26 și care este tradusă „cartea legii” face referire la „toate cuvintele lui Iehova și toate hotărârile judecătorești,”
și Moise a scris toate cuvintele lui Iehova,” în „cartea legământului”, iar evreii au înțeles și au decis că :”Suntem gata să împlinim toate cuvintele pe care le-a spus Iehova“ și „: „Suntem gata să facem tot ce a zis Iehova și să fim ascultători“ ,iar Iehova a încheiat legământul cu Israelul pe baza la :”toate aceste cuvinte“.”-Exodul 24:3-8
În versetele din Exodul 24:3-8 apare cuvântul ebraic kāl/kôl de șapte ori indicând că „toate cuvintele” făceau parte din legământul lui Iehova cu Israelul și că „toate cuvintele lui Iehova” au fost scrise de Moise în „cartea legii”, care l-a porunca lui Moise, și nu cu scopul de a rupe în două „toate cuvintele lui Iehova”, sau de a-și atribui lui cuvintele scrise de el, s-a decis păstrarea lor ca „mărturie” lângă arca legământului.Din versetele din Leviticul 26:46 și Leviticul 27:34 înțelegem că „toate cuvintele ” scrise de Moise în „cartea legii”,erau poruncile lui Iehova: „Acestea sunt poruncile pe care Iehova i le-a dat lui Moise ca porunci pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.”
În toate versetele în care apare expresia „cartea legii”nu avem nici o indicație că acestea ar face parte dintr-o lege a lui Moise , mai puțin importantă ,în comparație cu Decalogul , care ar fi „legea lui Iehova”!Versetele în care apare expresia „cartea legii” sunt:”הַבְּרִית׳ס în Exodul 24:7,2 Regi 23:2;2Cronici 34:30;2Regi 23:21;
הַתּוֺרָה׳ס în Deuteronomul 28:61;29:20;30:10;31:26;Iosua 1:8;8:34;2Regi 22:8,11;2Cronici 34:15;Neemia 8:3; תּוֺרַת אֱלֹהִים׳ס Neemia 8:8,18;9:3;’cartea legii lui Iehova’  ׳תּוֺרַת י׳ס 2Cronici 17:9’cartea legii lui Iehova’,2Cronici 34:14’cartea legii lui Iehova,dată prin Moise’;תּוֺרַת משֶׁה׳ס Iosua 8:31’cartea legii lui Moise’,Iosua 23:6 ‘cartea legii lui Moise’,2Regi 14:6’cartea legii lui Moise, în care Iehova a poruncit…’,Neemia 8:1’cartea legii lui Moise ,pe care Iehova o poruncise luiIsrael’;
משֶׁה׳ס
2 Cronici 25:4 ‘cartea lui Moise,pe care a poruncit-o Iehova’
2Cronici 35:12’cartea lui Moise’Neemia 13:1’cartea lui Moise'”-Brown Driver Briggs Expanded Definitions
www.studylight.org/lexicons/hebrew/05612.html
La ce concluzie ajungem în urma analizării acestor versete : este „legea lui Iehova” diferită de „legea lui Moise” și se referă expresia „legea lui Iehova” numai la Decalog ,în mod exclusiv?
„4 „Aduceți-vă aminte de legea[tôrāh] lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o la Horeb pentru tot[kāl] Israelul, de dispozițiile[chôk] și hotărârilejudecătorești.[mishpâṭ]”Maleahi 4:4
Din aceste versete înțelegem că „legea/tôrāh lui Moise” conține în totalitate toate poruncile și legile lui Iehova pe care El i le-a poruncit la „tot”[kāl] Israelul.Ar fi logic să interpreteze cineva că întrucât unele porunci le erau adresate exclusiv preoților , legea nu era pentru tot/kāl Israelul?Evident că nu ,deoarece legea i-a fost dată la  „tot/kāl Israelul”(Deuter.5:1),chiar dacă unele aspecte se adresează exclusiv clasei preoțești ,care reprezenta doar o parte din națiunea Israel, iar printre „dispozițiile”/chôk și „hotărârile judecătorești”/mishpâṭ , care în Maleahi 4:4 sunt numite „legea [tôrāh] lui Moise”,în Deuteronomul 5:1-22(în versetul 1 apar cei trei termeni menționați mai sus: kāl,chôk și mishpâṭ,aceeași termeni care apar și în Maleahi 4:4 despre „legea lui Moise”, se folosesc și cu privire la Decalog )
apar amintite Cele Zece Porunci,care în opinia greșită a unora ,numai ele sunt „legea lui Iehova”.Așadar ar fi la fel de greșit să susținem că „legea lui Moise” este diferită de „legea lui Iehova”, ca și cum am susține că „legile despre serviciul preoțesc , nu fac parte din legile date la tot/kāl Israelul” și că legile date preoților al alcătui o lege diferită de cea dată la „tot Israelul”!O astfel de explicație ar putea părea corectă, dar ar încălca tot ceea ce Biblia învață despre legământul de la Sinai : că este unul singur,că a fost încheiat între Iehova și tot Israelul carnal și că ” toate cuvintele ” scrise au fost adresate la tot Israelul, adică nu doar Cele Zece Porunci/Decalogul ,deși în anumite părți această lege se adresează direct preoților sau judecătorilor, care erau o minoritate în Israel,toată legea ,adică toate cuvintele făceau parte din „Legea lui Iehova”!Concluzia este că in VT ” Legea lui Moise”=”Legea lui Iehova” adică „toate/kāl cuvintele” scrise de Moise la porunca lui Iehova, nu doar Cele „Zece Cuvinte” sau Decalogul,ar fi „Legea lui Iehova”!Nu există bază exegetică pentru a separa în 2 părți diferite ,legea de la Sinai ,cele 613 de porunci , în :”legea lui Iehova” ,10 porunci și ,”legea lui Moise”, celelalte 603 de porunci !
În predica de pe munte Isus nu a indicat că ar exista o astfel de diviziune în Legea dată de Iehova , prin Moise, Israelului carnal.Isus a amestecat aluziile făcute la Decalog cu referirile la alte părți din legea de la Sinai, cum ar fi aducerea darurilor la altar,acordarea divorțului,”ochi pentru ochi”,și iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Compară Matei 5:21,23,24,2731,33,38,43 cu Exodul 20:13;Deuteronomul 16:16,17 ;Exodul 20:14;Deuteronomul 24:1;Leviticul 19:12;Deuteronomul 19:21 și Leviticul 19:18.
În Matei 22:36-40 Isus este întrebat de un fariseu care era „ εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός” expert în legea scrisă, pentru a face diferență de experții în legea orală, ” care este cea mai mare poruncă din lege?A întrebat Isus la care lege face referire : cea morală sau ceremonială? A lăsat să se înțeleagă Isus că Decalogul este superior în comparație cu celelalte  legi date la Sinai ,deoarece a fost scris direct de „degetul lui Dumnezeu ,” și apoi așezat în arca legământului?Dacă ar fi existat o „lege morală  și una ceremonială” , sau o „lege a lui Iehova” diferită de una „a lui Moise”, ne-am fi putut aștepta ca răspunsul lui Isus să reflecte o astfel de separare!De unde a citat Isus atunci când a fost întrebat despre cea mai importantă poruncă din lege?Isus a citat din Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 ,care după criteriul personal al unora fac parte din „legea ceremonială”,și a învățat că de aceste două porunci ,care nu pot fi separate de restul Legii de la Sinai ,deoarece de ele  depinde „toată legea[nu doar o parte din lege] și Profeții”,  stau ca  baza pentru toate legile de la Sinai!Așadar în loc să separe legea de la Sinai în două părți,cum fac în mod greșit mulți, Isus a mai adăugat la Lege și Profeții, prin această expresie,”Legea și Profeții”, făcându-se referire la tot Vechiul Testament ,adică la cărțile de la Geneza la Maleahi!Prin faptul că Isus a citat din partea care corespunde „legii ceremoniale” , după împărțirea eronată a unora, cele mai importante legi și a adăugat la lege și profeții , într-o conversație cu un expert în legea scrisă , Isus arată că, împărțirea legii de la Sinai în două legi ,nu are vreo valoare teologică și nu este luată în considerare de el.Vincent susține că pentru scribi anumite porunci erau considerate mai importante decât altele, dar nu și pentru Isus.Comentând Matei 22:40 lucrareaExpositor’s Greek Testament spune :”  νόμος κρέμαται. Isus termină declarând că de aceste două legi depinde ,sau se bazează, întreaga [holos se referă la „întreaga lege” nu doar la o parte din lege] lege [ho nomos , toate legile luate ca întreg] derivația morală a întregului Vechi Testament este iubirea.Nici o lege, sau îndeplinirea vreunei legi, nu este de valoare dacă iubirea nu este sufletul ei .”
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-22.html

 •  Care este explicația corectă a versetelor din Matei 5:17,18?

„Isus își exprimă aici ,în cel mai puternic mod posibil, convingerea că întreg VT[ nu doar Decalogul] este o revelație divină și că din acest motiv chiar și cel mai mic  precept are o semnificație religioasă care trebuie recunoscută în împlinirea ideală”-Expositor’s Greek Testament.
Isus transmite ideea că tot ceea ce a fost scris în lege ,adică primele cinci cărți scrise de Moise ,și în Profeți,cărțile profetice din VT ,inclusiv Psalmii, se va împlinii în cele mai mici detalii :ἰῶτα se referă la yod(י y),care este litera I din alfabetul ebraic,cea mai mică literă din acest alfabet,iar 
κεραία înseamnă literalmente în greacă „un corn mic” sau un punct,o extremitate.Mai multe litere din alfabetul limbii ebraice erau scrise cu puncte micuțe sau apexuri[extremități],care aveau ca scop să deosebească o literă de alta,  de exemplu  litera ebraică shin  (שׁ sh) ,de litera ebraică sin (שׂ s).Evreii erau atenți atunci când copiau manuscrisele deoarece considerau că cea mai mică schimbare sau omitere,ar fi distrus tot manuscrisul.Dorea Isus prin aceste cuvinte să spună că anumite părți din VT sunt mai importante decât altele ,sau că legea de la Sinai ar putea să fie divizată în două ,sau mai multe părți ?
„Isus a fost complet opus spiritului scribilor și nu a dorit să le permită acestora să aibe un monopol de zel asupra poruncilor mari și mici ….”-Expositor’s Greek Testament
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-5.html
Așadar Isus condamnă și în Matei 5:19,20 tendința scribilor de a împărții Legea de la Sinai în porunci mai importante și porunci mai puțin importante ,și le spune celor care au devenit discipolii săi că trebuie să fie mai buni decât acești scribi și farisei, adică ei nu trebuie să considere că anumite porunci din lege sunt mai importante decât altele ,sau că legea ar putea fi împărțită în două sau mai multe părți ,unele importante și eterne,altele lipsite de importanță și trecătoare.De fapt la vremea când Isus a rostit aceste cuvinte legea de la Sinai, cu toate cele 613 porunci ale ei, era încă valabilă și aceasta a rămas în vigoare până a fost împlinită în cele mai mici detalii de Isus,adică până la moartea lui Isus.(Galateni 3:13;Efeseni 2:14,15;Romani 10:4)Isus a condamnat practica greșită de a împărții Legea de la Sinai în porunci mari și mai mici, și a demonstrat că toată legea de la Sinai provenea de la Iehova , deși uneori se vorbește în NT că „Legea a fost dată prin Moise „(Ioan 1:17),iar alteori se spune că :”Nu v-a dat Moise Legea?”(Ioan 7:19),iar la prima vedere am putea avea impresia că s-ar face referire la două legi diferite,din Exodul 24:3;Deuteronomul 33:4 ;Maleahi 4:4;Faptele 7:38;Galateni 3:19 ,înțelegem că toate cuvintele legii lui Iehova date prin Moise evreilor de la Sinai făceau parte din legea lui Iehova, pe care Isus a împlinit-o în cele mai mici detalii, înainte de a fi abolită ,după ce și-a atins scopul.(Galateni 3:13,19,24;Romani 10:4)

 • Avem dovezi exegetice pentru a susține că anumite părți din legea de la Sinai (Decalogul) ar fi „veșnic valabile” ,chiar și după împlinirea lor de către Isus ,iar altele părți(legile referitoare la jertfe și serviciul preoțesc) sunt abolite ,după ce au fost împlinite la moartea lui Isus?

Unii dintre cei care nu înțeleg în mod corect cuvintele lui Isus din Matei 5:17-20 încearcă să urmeze modelul stabilit de scribi și farisei și să împartă Legea de la Sinai,compusă din 613 de porunci, în „legi morale eterne”,Decalogul și „legi ceremoniale”, trecătoare. Ei spun că Decalogul este „legea lui Dumnezeu”, iar cele 603 de porunci , așezate lângă chivot ,sunt „Legea lui Moise”, și că doar acestea au fost abolite!Adesea sunt citate versete în care se spune că sabatul este o „lege veșnică”!Dar este corectă această interpretare dacă o examinăm exegetic?Isus a spus foarte clar că și până cea mai mică literă și cel mai mic punct din „Lege și Profeți” nu va treceînainte de a fi împlinită!Isus spune că tot VT va fi împlinit și apoi „va trece”!

  Să examinăm în Biblia Cornilescu cum nu se face deosebire între „legea morală” și cea „ceremonială” deoarece cuvântul ebraic ‘ôhlām ,tradus în mod greșit prin „veșnic”,de către Cornilescu, este aplicat nu doar Decalogului, ci și diferitelor legi care se aflau în afara arcei (chivotului) legământului.
„Și să aducă neîncetat (în ebraică tâmı̂yd)
înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.”-1 Cronici 23:31BC
Cuvântul ebraic tâmı̂yd înseamnă :”constant,în mod continuu,cu regularitate. „
” Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat† (în ebraică tâmı̂yd, tradus „pâinea de prezentare continuă” TLN editia revizuita în engleză 2013)
în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veșnică (în ebraică ‘ôhlām,tradus corect în TLN ediția 2013 în engleză prin „o obligație de durată”)pentru Israel.”-2 Cronici 2:4BC
În 2 Cronici 2:4 se vede cum sunt folosite pentru diferitele legi legate de serviciul la templu , aceleași  cuvinte  ca pentru sabat !De fapt în 2 Cronici 31:3 se spune clar că aceste prevederi cu privire la jertfe fac parte din „legea lui Iehova”, așa că nu avem dreptul să interpretăm că legile lui Iehova privitoare la jertfe sunt mai puțin importante decât Decalogul sau sabatul!Neemia 10:31,33 arată că prevederile cu privire la „ziua Sabatului”,”zilele de sărbătoare”,”anul al șaptelea”, și „pentru arderea-de-tot necurmată (în ebraică tâmı̂yd)
din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.”-BC
Din aceste versete nu reiese că sabatul sau jerfele din sabat ar fi mai importante decât jerfele aduse cu ocazia lunilor noi ,a zilei Ispășirii sau a altor obligații cu privire la anul al șaptelea!Nu se poate trage concluzia că sabatul „fiind  una din legile scrise cu degetul lui Dumnezeu,este mai important decât alte legi ,scrise de mâna lui Moise!”(compară cu 2Cronici 8:13)
De ce Cornilescu nu traduce corect cuvântul ebraic ‘ôhlām prin „veșnic”?
„Cuvântul olam înseamnă literalmente ‘dincolo de orizont.’Atunci când privim în depărtare este dificil să vedem detaliile ,iar ceea ce se află dincolo de orizont nu poate fi văzut.Acest concept este olam.Cuvântul este folosit și pentru trecutul îndepărtat sau viitorul îndepărtat ,ca un timp care este greu de știut sau perceput.Acest cuvânt este tradus adesea ca „veșnicie,” care înseamnă o perioadă continuă de timp care nu se termină niciodată.În mintea evreului este pur și simplu ceea ce se află la orizont, sau dincolo de orizont,un timp foarte îndepărtat.O expresie comună în ebraică este
„l’olam va’ed” care este de obicei tradusă „pentru totdeauna și întotdeauna” ,dar în mintea evreiască înseamnă „până la orizontul îndepărtat și din nou,”adică „un timp foarte îndepărtat,sau chiar mai departe.”-Ancient Hebrew Research Center 
Dacă facem o comparație între Biblia Cornilescu în Leviticul 24:8,9,și Traducerea Lumii Noi (NWT ediția revizuită din 2013,în limba engleză) ne dăm seama cât de exactă este Traducerea Lumii Noi :”
În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat(în ebraică tâmı̂yd apare tradus corect în NWT 2013 engl. „cu regularitate”)
: acesta este un legământ veşnic (în ebraică ‘ôhlām ,apare tradus corect în NWT 2013 eng.prin „de durată”,expresia devine „legământ de durată”)
pe care-l vor ţine copiii lui Israel.Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 eng.prin „durabilă”, adică „o reglementare durabilă)””-BC
Traducerea Cornilescu este greșită și atunci când traduce cuvântul ‘ôhlām înExodul 40:15:” şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea (în ebraică ‘ôhlāmtradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabilă”, adică „o preoție durabilă”) dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”Traducerea Lumii Noi este corectă deoarece așa după cum se indică în Evrei 7:11,12 odată cu schimbarea legii de la Sinai a avut loc și „schimbarea preoției”, adică nu mai există astăzi preoți care să servească după rânduiala aaronică ,care după realitate nu poate fi „pururea” sau „veșnic” în vigoare!Dacă Biblia Cornilescu este corectă ,atunci Dumnezeu a mințit deoarece azi nu mai există preoți după rânduială aaronică ,care să servească „pururea”!Evident că Biblia nu se contrazice ,iar Dumnezeu nu minte,dar avem nevoie de o traducere corectă din punct de vedere exegetic ,așa cum este Traducerea Lumii Noi.
Cornilescu traduce cuvântul ebraic ‘ôhlām greșit și în Exodul 31:16,17:”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 engl. prin „durabil”,adică „un legământ durabil”).Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic,( în ebraică apare cuvântul lə·‘ō·lām tradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabil”,”un semn durabil”)
căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Are vreo importanță faptul că în Exodul 31:17 apare ·‘ō·lām?
În ebraică există cuvintele mei-olam care înseamnă „de la începutul timpului până acum” și  l’olam care înseamnă :”de acum [se marchează timpul de început pentru sabat ca semn între Iehova și Israel și nu poate exista acest semn înaintea timpului marcat,adică înainte de eliberarea din Egipt ,vezi și Deuter.5:1-3,15]până la sfârșitul timpului” ,adică o perioadă nespecificată din viitor !Faptul că apare cuvântul ·‘ō·lām în Exodul 31:17 DOVEDEȘTE CĂ SABATUL A ÎNCEPUT SĂ FIE FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAELUL CARNAL DIN 1513 Î.E.N. ȘI NU ÎNAINTE ,DEOARECE DACĂ DIN TRECUT SABATUL AR FI FOST FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAEL, AR FI FOST FOLOSIT CUVÂNTUL EBRAIC MEI-OLAM ,ÎN EXODUL 31:17!Pretenția că „Adam și Eva au primit porunca de a respecta sabatul,” este anulată complet de sensul cuvântului ·‘ō·lām ,care indică că numai din 1513 î.e.n. a fost sabatul ales ca semn unic între Iehova și Israelul carnal, și nicidecum din Eden ,sau din altă perioadă înaintea anului 1513 î.e.n. sabatul având ca scop :”Amintește-ți că ai fost sclav în țara Egiptului și că Iehova, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Iată de ce ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, să ții ziua de sabat.”(Deuteronomul 5:15)
Apostolul Pavel clarifică faptul că sabatul ,alături de restricțiile privitoare la mâncare și lunile noi ,adică toată Legea de la Sinai,nu doar o parte din ea,nu mai sunt obligatorii pentru creștini în Coloseni 2:13,16,17;Efeseni 2:14-20,2Corinteni 3:3-14.

Rezumatul argumentelor
În VT și în NT nu există nici o diferență exegetică între „Legea lui Moise”,”Legea lui Iehova”,”legământul de la muntele Sinai”(Galateni 4:4-26).Creștinii nu mai se află sub legământul de la Sinai, deoarece Isus după ce a împlinit acest legământ și sute de profeții din VT,adică a împlinit „Legea și Profeții”, „…a dărâmat zidul din mijloc care le separa.  [cele 613 de porunci de la muntele Sinai ,inclusiv Decalogul vezi 2Corinteni 3:3-14]15 Prin carnea sa a înlăturat dușmănia, Legea, [ton nomon]care consta din porunci și decrete,…”-Efeseni 2:14,15.
Nu avem nici cea mai mică dovadă că toți creștinii evrei nu ar fi  :”ajuns morți față de Lege[ tô nomô toată Legea ,nu doar poruncile din afara chivotului deoarece în Romani 7:7 Pavel citează din Decalog ,deci vrea să spună că și Decalogul face parte din tou nomou sau „Legea” față de care au murit creștinii evrei] prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia,[ Galateni 6:2;1Corinteni 9:20,21 adică acum creștinii ascultau de „legea lui Cristos” nu de „legea lui Moise”] ai celui care a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.”-Romani 7:1-12
În Matei 5:17-20 se afirmă că toate detaliile din Lege[ton nomon] și din profeți nu urmau să rămână neîmplinite de Isus , și că Isus nu a venit cu scopul de a anula Legea și Profeții înainte de a le împlinii în cele mai mici detalii!Dar așa după cum spune Pavel în Coloseni 2:14,16,17 după ce Isus a murit,”împlinid toată Legea si Profeții,” creștinii nu mai mai suntem obligați să respectăm restricțiile Legii privitoare la sabat,luni noi și mâncăruri.
Am văzut că pe vremea când legea era încă valabilă, Isus i-a condamnat pe scribii și fariseii care separau Legea în porunci mai importante și altele mai puțin importante, și că în acel timp în care Legea de la Sinai încă avea autoritate, nu putea fi desființată nici cea mai mică literă sau cel mai mic punct,înainte de a fi împlinit!Evident acest lucru nu înseamnă că Isus dorea să spună că și după ce „Legea și Profeții” au fost împlinite de el, acestea vor continua în vigoare .Acest lucru ar contrazice Romani 10:1-4!
Termenul ‘ôhlām se aplică diferitelor aspecte ale legii care din punctul de vedere al evreilor de la Sinai erau pentru o durată nedeterminată, o perioadă de timp ascunsă, dar acest lucru nu înseamnă că sabatul sau jertfele sau preoția aveau să fie veșnic valabile!
Din folosirea termenului ·‘ō·lām din Exodul 31:17 am înțeles că sabatul a început să existe ca semn ,între Iehova și Israelul carnal, din 1513 î.e.n. și nicidecum înainte ,deoarece în ebraică există un alt cuvânt mei-olam care este folosit pentru a indica ceva din trecutul îndepărtat până în prezent ,iar termenul ·‘ō·lām ,indică numai spre  perioada care a început la Sinai și în viitor,dar nu în trecut!
Traducerea Lumii Noi în engleză ,ediția 2013 ,redă corect cuvântul ‘ôhlāmprin „durabil” sau „de durată” ,dar Biblia Cornilescu își induce în eroare cititorii atunci când traduce același cuvânt ebraic ‘ôhlām prin trei cuvinte românești diferite :”veșnică”,”pururea”,”necurmat”!
Concluzia la care ajungem dacă comparăm Traducerea Lumii Noi cu Biblia Cornilescu și ceea ce spun exegeții și Biblia în limba ebraică, este că Traducerea Lumii Noi este exegetic corectă, în timp ce Biblia Cornilescu își induce cititorii în eroare atunci când transmite ideea greșită că legea de la Sinai,preoția aaronică și diferitele prevederi ale legii ,printre ele și sabatul,ar fi „veșnice”!”17 Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. N-am venit să desființez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cea mai mică literă sau o frântură de literă din Lege fără să se întâmple toate lucrurile. „-Matei 5:17,18
„4 Căci Cristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine manifestă credință să dobândească dreptatea.”-Romani 10:4
„14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ, deoarece este desființat prin Cristos. „-2 Corinteni 3:14
„12 Pentru că, odată ce se schimbă preoția, este necesară și o schimbare a legii. „-Evrei 7:12
Dacă nu înțelegem corect aceste versete par să se contrazică între ele. Însă toți suntem de acord că Biblia este ca un mozaic în perfect acord și că fiecare verset este ca o bucățică din acesta care se potrivește perfect și contribuie la imaginea de ansamblu a mozaicului.
Să vedem cum putem înțelege corect Matei 5:17,18 , fără a contrazice celelalte versete menționate mai sus !Vom face acest lucru făcând apel la semnificația termenilor originali așa și la explicațiile exegetice .Însă pentru a înțelege corect aceste versete vom compara concepțiile greșite, care asemenea unor piese care nu se potrivesc în ‘mozaicul’ sau imaginea de ansamblu oferită de Biblie, sunt forțate de unii care doresc să își impună explicațiile fără a ține cont de context, logică și exegeza biblică, cu  explicațiile care se potrivesc perfect cu ‘mozaicul’ Bibliei, deoarece țin cont de context, logică și exegeză.Atitudinea cea mai înțeleptă este aceea de a renunța la explicațiile care nu se potrivesc cu imaginea de ansamblu oferită de Biblie, în loc să ne irosim forțele pentru a susține explicații care contrazic Biblia.

 • Concepții greșite despre Matei 5:17,18:”Isus a împărțit legea de la Sinai în două legi : ‘morală’ (Decalogul) și ‘ceremonială'(legea jertfelor ) și spune că’ legea morală'(Decalogul) este veșnică , deoarece va fi valabilă până ‘vor trece cerul și pământul’ , în timp ce doar ‘legea jerfelor’ a fost anulată la moartea lui Isus.'”

Cuvintele din Deuteronomul 31:24-26, după care „cartea aceasta a legii ” a fost pusă lângă arca legământului și faptul că tablele cu Decalogul au fost puse în arcă,(Exodul 40:20)sunt citate ca dovezi în favoarea împărțirii Legii de la Sinai în două părți!Se încearcă să se susțină ideea  că ‘poruncile scrise de Moise’ fac parte din ‘legea lui Moise’ , și că sunt trecătoare, dar că poruncile scrise cu ‘degetul lui Dumnezeu’ sunt eterne , iar  punerea lor în arcă dovedește că „legea morală „,Decalogul,este ‘separată de legea lui Moise ‘!Aceste explicații sunt lipsite de orice temei exegetic și logic sănătos!Expresia ebraică הַבְּרִית׳ס care apare în Deuteronomul 31:24,26 și care este tradusă „cartea legii” face referire la „toate cuvintele lui Iehova și toate hotărârile judecătorești,”
și Moise a scris toate cuvintele lui Iehova,” în „cartea legământului”, iar evreii au înțeles și au decis că :”Suntem gata să împlinim toate cuvintele pe care le-a spus Iehova“ și „: „Suntem gata să facem tot ce a zis Iehova și să fim ascultători“ ,iar Iehova a încheiat legământul cu Israelul pe baza la :”toate aceste cuvinte“.”-Exodul 24:3-8
În versetele din Exodul 24:3-8 apare cuvântul ebraic kāl/kôl de șapte ori indicând că „toate cuvintele” făceau parte din legământul lui Iehova cu Israelul și că „toate cuvintele lui Iehova” au fost scrise de Moise în „cartea legii”, care l-a porunca lui Moise, și nu cu scopul de a rupe în două „toate cuvintele lui Iehova”, sau de a-și atribui lui cuvintele scrise de el, s-a decis păstrarea lor ca „mărturie” lângă arca legământului.Din versetele din Leviticul 26:46 și Leviticul 27:34 înțelegem că „toate cuvintele ” scrise de Moise în „cartea legii”,erau poruncile lui Iehova: „Acestea sunt poruncile pe care Iehova i le-a dat lui Moise ca porunci pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.”
În toate versetele în care apare expresia „cartea legii”nu avem nici o indicație că acestea ar face parte dintr-o lege a lui Moise , mai puțin importantă ,în comparație cu Decalogul , care ar fi „legea lui Iehova”!Versetele în care apare expresia „cartea legii” sunt:”הַבְּרִית׳ס în Exodul 24:7,2 Regi 23:2;2Cronici 34:30;2Regi 23:21;
הַתּוֺרָה׳ס în Deuteronomul 28:61;29:20;30:10;31:26;Iosua 1:8;8:34;2Regi 22:8,11;2Cronici 34:15;Neemia 8:3; תּוֺרַת אֱלֹהִים׳ס Neemia 8:8,18;9:3;’cartea legii lui Iehova’  ׳תּוֺרַת י׳ס 2Cronici 17:9’cartea legii lui Iehova’,2Cronici 34:14’cartea legii lui Iehova,dată prin Moise’;תּוֺרַת משֶׁה׳ס Iosua 8:31’cartea legii lui Moise’,Iosua 23:6 ‘cartea legii lui Moise’,2Regi 14:6’cartea legii lui Moise, în care Iehova a poruncit…’,Neemia 8:1’cartea legii lui Moise ,pe care Iehova o poruncise luiIsrael’;
משֶׁה׳ס
2 Cronici 25:4 ‘cartea lui Moise,pe care a poruncit-o Iehova’
2Cronici 35:12’cartea lui Moise’Neemia 13:1’cartea lui Moise'”-Brown Driver Briggs Expanded Definitions
www.studylight.org/lexicons/hebrew/05612.html
La ce concluzie ajungem în urma analizării acestor versete : este „legea lui Iehova” diferită de „legea lui Moise” și se referă expresia „legea lui Iehova” numai la Decalog ,în mod exclusiv?
„4 „Aduceți-vă aminte de legea[tôrāh] lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o la Horeb pentru tot[kāl] Israelul, de dispozițiile[chôk] și hotărârilejudecătorești.[mishpâṭ]”Maleahi 4:4
Din aceste versete înțelegem că „legea/tôrāh lui Moise” conține în totalitate toate poruncile și legile lui Iehova pe care El i le-a poruncit la „tot”[kāl] Israelul.Ar fi logic să interpreteze cineva că întrucât unele porunci le erau adresate exclusiv preoților , legea nu era pentru tot/kāl Israelul?Evident că nu ,deoarece legea i-a fost dată la  „tot/kāl Israelul”(Deuter.5:1),chiar dacă unele aspecte se adresează exclusiv clasei preoțești ,care reprezenta doar o parte din națiunea Israel, iar printre „dispozițiile”/chôk și „hotărârile judecătorești”/mishpâṭ , care în Maleahi 4:4 sunt numite „legea [tôrāh] lui Moise”,în Deuteronomul 5:1-22(în versetul 1 apar cei trei termeni menționați mai sus: kāl,chôk și mishpâṭ,aceeași termeni care apar și în Maleahi 4:4 despre „legea lui Moise”, se folosesc și cu privire la Decalog )
apar amintite Cele Zece Porunci,care în opinia greșită a unora ,numai ele sunt „legea lui Iehova”.Așadar ar fi la fel de greșit să susținem că „legea lui Moise” este diferită de „legea lui Iehova”, ca și cum am susține că „legile despre serviciul preoțesc , nu fac parte din legile date la tot/kāl Israelul” și că legile date preoților al alcătui o lege diferită de cea dată la „tot Israelul”!O astfel de explicație ar putea părea corectă, dar ar încălca tot ceea ce Biblia învață despre legământul de la Sinai : că este unul singur,că a fost încheiat între Iehova și tot Israelul carnal și că ” toate cuvintele ” scrise au fost adresate la tot Israelul, adică nu doar Cele Zece Porunci/Decalogul ,deși în anumite părți această lege se adresează direct preoților sau judecătorilor, care erau o minoritate în Israel,toată legea ,adică toate cuvintele făceau parte din „Legea lui Iehova”!Concluzia este că in VT ” Legea lui Moise”=”Legea lui Iehova” adică „toate/kāl cuvintele” scrise de Moise la porunca lui Iehova, nu doar Cele „Zece Cuvinte” sau Decalogul,ar fi „Legea lui Iehova”!Nu există bază exegetică pentru a separa în 2 părți diferite ,legea de la Sinai ,cele 613 de porunci , în :”legea lui Iehova” ,10 porunci și ,”legea lui Moise”, celelalte 603 de porunci !
În predica de pe munte Isus nu a indicat că ar exista o astfel de diviziune în Legea dată de Iehova , prin Moise, Israelului carnal.Isus a amestecat aluziile făcute la Decalog cu referirile la alte părți din legea de la Sinai, cum ar fi aducerea darurilor la altar,acordarea divorțului,”ochi pentru ochi”,și iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Compară Matei 5:21,23,24,2731,33,38,43 cu Exodul 20:13;Deuteronomul 16:16,17 ;Exodul 20:14;Deuteronomul 24:1;Leviticul 19:12;Deuteronomul 19:21 și Leviticul 19:18.
În Matei 22:36-40 Isus este întrebat de un fariseu care era „ εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός” expert în legea scrisă, pentru a face diferență de experții în legea orală, ” care este cea mai mare poruncă din lege?A întrebat Isus la care lege face referire : cea morală sau ceremonială? A lăsat să se înțeleagă Isus că Decalogul este superior în comparație cu celelalte  legi date la Sinai ,deoarece a fost scris direct de „degetul lui Dumnezeu ,” și apoi așezat în arca legământului?Dacă ar fi existat o „lege morală  și una ceremonială” , sau o „lege a lui Iehova” diferită de una „a lui Moise”, ne-am fi putut aștepta ca răspunsul lui Isus să reflecte o astfel de separare!De unde a citat Isus atunci când a fost întrebat despre cea mai importantă poruncă din lege?Isus a citat din Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 ,care după criteriul personal al unora fac parte din „legea ceremonială”,și a învățat că de aceste două porunci ,care nu pot fi separate de restul Legii de la Sinai ,deoarece de ele  depinde „toată legea[nu doar o parte din lege] și Profeții”,  stau ca  baza pentru toate legile de la Sinai!Așadar în loc să separe legea de la Sinai în două părți,cum fac în mod greșit mulți, Isus a mai adăugat la Lege și Profeții, prin această expresie,”Legea și Profeții”, făcându-se referire la tot Vechiul Testament ,adică la cărțile de la Geneza la Maleahi!Prin faptul că Isus a citat din partea care corespunde „legii ceremoniale” , după împărțirea eronată a unora, cele mai importante legi și a adăugat la lege și profeții , într-o conversație cu un expert în legea scrisă , Isus arată că, împărțirea legii de la Sinai în două legi ,nu are vreo valoare teologică și nu este luată în considerare de el.Vincent susține că pentru scribi anumite porunci erau considerate mai importante decât altele, dar nu și pentru Isus.Comentând Matei 22:40 lucrareaExpositor’s Greek Testament spune :”  νόμος κρέμαται. Isus termină declarând că de aceste două legi depinde ,sau se bazează, întreaga [holos se referă la „întreaga lege” nu doar la o parte din lege] lege [ho nomos , toate legile luate ca întreg] derivația morală a întregului Vechi Testament este iubirea.Nici o lege, sau îndeplinirea vreunei legi, nu este de valoare dacă iubirea nu este sufletul ei .”
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-22.html

 •  Care este explicația corectă a versetelor din Matei 5:17,18?

„Isus își exprimă aici ,în cel mai puternic mod posibil, convingerea că întreg VT[ nu doar Decalogul] este o revelație divină și că din acest motiv chiar și cel mai mic  precept are o semnificație religioasă care trebuie recunoscută în împlinirea ideală”-Expositor’s Greek Testament.
Isus transmite ideea că tot ceea ce a fost scris în lege ,adică primele cinci cărți scrise de Moise ,și în Profeți,cărțile profetice din VT ,inclusiv Psalmii, se va împlinii în cele mai mici detalii :ἰῶτα se referă la yod(י y),care este litera I din alfabetul ebraic,cea mai mică literă din acest alfabet,iar 
κεραία înseamnă literalmente în greacă „un corn mic” sau un punct,o extremitate.Mai multe litere din alfabetul limbii ebraice erau scrise cu puncte micuțe sau apexuri[extremități],care aveau ca scop să deosebească o literă de alta,  de exemplu  litera ebraică shin  (שׁ sh) ,de litera ebraică sin (שׂ s).Evreii erau atenți atunci când copiau manuscrisele deoarece considerau că cea mai mică schimbare sau omitere,ar fi distrus tot manuscrisul.Dorea Isus prin aceste cuvinte să spună că anumite părți din VT sunt mai importante decât altele ,sau că legea de la Sinai ar putea să fie divizată în două ,sau mai multe părți ?
„Isus a fost complet opus spiritului scribilor și nu a dorit să le permită acestora să aibe un monopol de zel asupra poruncilor mari și mici ….”-Expositor’s Greek Testament
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-5.html
Așadar Isus condamnă și în Matei 5:19,20 tendința scribilor de a împărții Legea de la Sinai în porunci mai importante și porunci mai puțin importante ,și le spune celor care au devenit discipolii săi că trebuie să fie mai buni decât acești scribi și farisei, adică ei nu trebuie să considere că anumite porunci din lege sunt mai importante decât altele ,sau că legea ar putea fi împărțită în două sau mai multe părți ,unele importante și eterne,altele lipsite de importanță și trecătoare.De fapt la vremea când Isus a rostit aceste cuvinte legea de la Sinai, cu toate cele 613 porunci ale ei, era încă valabilă și aceasta a rămas în vigoare până a fost împlinită în cele mai mici detalii de Isus,adică până la moartea lui Isus.(Galateni 3:13;Efeseni 2:14,15;Romani 10:4)Isus a condamnat practica greșită de a împărții Legea de la Sinai în porunci mari și mai mici, și a demonstrat că toată legea de la Sinai provenea de la Iehova , deși uneori se vorbește în NT că „Legea a fost dată prin Moise „(Ioan 1:17),iar alteori se spune că :”Nu v-a dat Moise Legea?”(Ioan 7:19),iar la prima vedere am putea avea impresia că s-ar face referire la două legi diferite,din Exodul 24:3;Deuteronomul 33:4 ;Maleahi 4:4;Faptele 7:38;Galateni 3:19 ,înțelegem că toate cuvintele legii lui Iehova date prin Moise evreilor de la Sinai făceau parte din legea lui Iehova, pe care Isus a împlinit-o în cele mai mici detalii, înainte de a fi abolită ,după ce și-a atins scopul.(Galateni 3:13,19,24;Romani 10:4)

 • Avem dovezi exegetice pentru a susține că anumite părți din legea de la Sinai (Decalogul) ar fi „veșnic valabile” ,chiar și după împlinirea lor de către Isus ,iar altele părți(legile referitoare la jertfe și serviciul preoțesc) sunt abolite ,după ce au fost împlinite la moartea lui Isus?

Unii dintre cei care nu înțeleg în mod corect cuvintele lui Isus din Matei 5:17-20 încearcă să urmeze modelul stabilit de scribi și farisei și să împartă Legea de la Sinai,compusă din 613 de porunci, în „legi morale eterne”,Decalogul și „legi ceremoniale”, trecătoare. Ei spun că Decalogul este „legea lui Dumnezeu”, iar cele 603 de porunci , așezate lângă chivot ,sunt „Legea lui Moise”, și că doar acestea au fost abolite!Adesea sunt citate versete în care se spune că sabatul este o „lege veșnică”!Dar este corectă această interpretare dacă o examinăm exegetic?Isus a spus foarte clar că și până cea mai mică literă și cel mai mic punct din „Lege și Profeți” nu va treceînainte de a fi împlinită!Isus spune că tot VT va fi împlinit și apoi „va trece”!

  Să examinăm în Biblia Cornilescu cum nu se face deosebire între „legea morală” și cea „ceremonială” deoarece cuvântul ebraic ‘ôhlām ,tradus în mod greșit prin „veșnic”,de către Cornilescu, este aplicat nu doar Decalogului, ci și diferitelor legi care se aflau în afara arcei (chivotului) legământului.
„Și să aducă neîncetat (în ebraică tâmı̂yd)
înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.”-1 Cronici 23:31BC
Cuvântul ebraic tâmı̂yd înseamnă :”constant,în mod continuu,cu regularitate. „
” Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat† (în ebraică tâmı̂yd, tradus „pâinea de prezentare continuă” TLN editia revizuita în engleză 2013)
în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veșnică (în ebraică ‘ôhlām,tradus corect în TLN ediția 2013 în engleză prin „o obligație de durată”)pentru Israel.”-2 Cronici 2:4BC
În 2 Cronici 2:4 se vede cum sunt folosite pentru diferitele legi legate de serviciul la templu , aceleași  cuvinte  ca pentru sabat !De fapt în 2 Cronici 31:3 se spune clar că aceste prevederi cu privire la jertfe fac parte din „legea lui Iehova”, așa că nu avem dreptul să interpretăm că legile lui Iehova privitoare la jertfe sunt mai puțin importante decât Decalogul sau sabatul!Neemia 10:31,33 arată că prevederile cu privire la „ziua Sabatului”,”zilele de sărbătoare”,”anul al șaptelea”, și „pentru arderea-de-tot necurmată (în ebraică tâmı̂yd)
din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.”-BC
Din aceste versete nu reiese că sabatul sau jerfele din sabat ar fi mai importante decât jerfele aduse cu ocazia lunilor noi ,a zilei Ispășirii sau a altor obligații cu privire la anul al șaptelea!Nu se poate trage concluzia că sabatul „fiind  una din legile scrise cu degetul lui Dumnezeu,este mai important decât alte legi ,scrise de mâna lui Moise!”(compară cu 2Cronici 8:13)
De ce Cornilescu nu traduce corect cuvântul ebraic ‘ôhlām prin „veșnic”?
„Cuvântul olam înseamnă literalmente ‘dincolo de orizont.’Atunci când privim în depărtare este dificil să vedem detaliile ,iar ceea ce se află dincolo de orizont nu poate fi văzut.Acest concept este olam.Cuvântul este folosit și pentru trecutul îndepărtat sau viitorul îndepărtat ,ca un timp care este greu de știut sau perceput.Acest cuvânt este tradus adesea ca „veșnicie,” care înseamnă o perioadă continuă de timp care nu se termină niciodată.În mintea evreului este pur și simplu ceea ce se află la orizont, sau dincolo de orizont,un timp foarte îndepărtat.O expresie comună în ebraică este
„l’olam va’ed” care este de obicei tradusă „pentru totdeauna și întotdeauna” ,dar în mintea evreiască înseamnă „până la orizontul îndepărtat și din nou,”adică „un timp foarte îndepărtat,sau chiar mai departe.”-Ancient Hebrew Research Center 
Dacă facem o comparație între Biblia Cornilescu în Leviticul 24:8,9,și Traducerea Lumii Noi (NWT ediția revizuită din 2013,în limba engleză) ne dăm seama cât de exactă este Traducerea Lumii Noi :”
În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat(în ebraică tâmı̂yd apare tradus corect în NWT 2013 engl. „cu regularitate”)
: acesta este un legământ veşnic (în ebraică ‘ôhlām ,apare tradus corect în NWT 2013 eng.prin „de durată”,expresia devine „legământ de durată”)
pe care-l vor ţine copiii lui Israel.Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 eng.prin „durabilă”, adică „o reglementare durabilă)””-BC
Traducerea Cornilescu este greșită și atunci când traduce cuvântul ‘ôhlām înExodul 40:15:” şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea (în ebraică ‘ôhlāmtradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabilă”, adică „o preoție durabilă”) dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”Traducerea Lumii Noi este corectă deoarece așa după cum se indică în Evrei 7:11,12 odată cu schimbarea legii de la Sinai a avut loc și „schimbarea preoției”, adică nu mai există astăzi preoți care să servească după rânduiala aaronică ,care după realitate nu poate fi „pururea” sau „veșnic” în vigoare!Dacă Biblia Cornilescu este corectă ,atunci Dumnezeu a mințit deoarece azi nu mai există preoți după rânduială aaronică ,care să servească „pururea”!Evident că Biblia nu se contrazice ,iar Dumnezeu nu minte,dar avem nevoie de o traducere corectă din punct de vedere exegetic ,așa cum este Traducerea Lumii Noi.
Cornilescu traduce cuvântul ebraic ‘ôhlām greșit și în Exodul 31:16,17:”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 engl. prin „durabil”,adică „un legământ durabil”).Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic,( în ebraică apare cuvântul lə·‘ō·lām tradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabil”,”un semn durabil”)
căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Are vreo importanță faptul că în Exodul 31:17 apare ·‘ō·lām?
În ebraică există cuvintele mei-olam care înseamnă „de la începutul timpului până acum” și  l’olam care înseamnă :”de acum [se marchează timpul de început pentru sabat ca semn între Iehova și Israel și nu poate exista acest semn înaintea timpului marcat,adică înainte de eliberarea din Egipt ,vezi și Deuter.5:1-3,15]până la sfârșitul timpului” ,adică o perioadă nespecificată din viitor !Faptul că apare cuvântul ·‘ō·lām în Exodul 31:17 DOVEDEȘTE CĂ SABATUL A ÎNCEPUT SĂ FIE FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAELUL CARNAL DIN 1513 Î.E.N. ȘI NU ÎNAINTE ,DEOARECE DACĂ DIN TRECUT SABATUL AR FI FOST FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAEL, AR FI FOST FOLOSIT CUVÂNTUL EBRAIC MEI-OLAM ,ÎN EXODUL 31:17!Pretenția că „Adam și Eva au primit porunca de a respecta sabatul,” este anulată complet de sensul cuvântului ·‘ō·lām ,care indică că numai din 1513 î.e.n. a fost sabatul ales ca semn unic între Iehova și Israelul carnal, și nicidecum din Eden ,sau din altă perioadă înaintea anului 1513 î.e.n. sabatul având ca scop :”Amintește-ți că ai fost sclav în țara Egiptului și că Iehova, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Iată de ce ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, să ții ziua de sabat.”(Deuteronomul 5:15)
Apostolul Pavel clarifică faptul că sabatul ,alături de restricțiile privitoare la mâncare și lunile noi ,adică toată Legea de la Sinai,nu doar o parte din ea,nu mai sunt obligatorii pentru creștini în Coloseni 2:13,16,17;Efeseni 2:14-20,2Corinteni 3:3-14.

Rezumatul argumentelor
În VT și în NT nu există nici o diferență exegetică între „Legea lui Moise”,”Legea lui Iehova”,”legământul de la muntele Sinai”(Galateni 4:4-26).Creștinii nu mai se află sub legământul de la Sinai, deoarece Isus după ce a împlinit acest legământ și sute de profeții din VT,adică a împlinit „Legea și Profeții”, „…a dărâmat zidul din mijloc care le separa.  [cele 613 de porunci de la muntele Sinai ,inclusiv Decalogul vezi 2Corinteni 3:3-14]15 Prin carnea sa a înlăturat dușmănia, Legea, [ton nomon]care consta din porunci și decrete,…”-Efeseni 2:14,15.
Nu avem nici cea mai mică dovadă că toți creștinii evrei nu ar fi  :”ajuns morți față de Lege[ tô nomô toată Legea ,nu doar poruncile din afara chivotului deoarece în Romani 7:7 Pavel citează din Decalog ,deci vrea să spună că și Decalogul face parte din tou nomou sau „Legea” față de care au murit creștinii evrei] prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia,[ Galateni 6:2;1Corinteni 9:20,21 adică acum creștinii ascultau de „legea lui Cristos” nu de „legea lui Moise”] ai celui care a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.”-Romani 7:1-12
În Matei 5:17-20 se afirmă că toate detaliile din Lege[ton nomon] și din profeți nu urmau să rămână neîmplinite de Isus , și că Isus nu a venit cu scopul de a anula Legea și Profeții înainte de a le împlinii în cele mai mici detalii!Dar așa după cum spune Pavel în Coloseni 2:14,16,17 după ce Isus a murit,”împlinid toată Legea si Profeții,” creștinii nu mai mai suntem obligați să respectăm restricțiile Legii privitoare la sabat,luni noi și mâncăruri.
Am văzut că pe vremea când legea era încă valabilă, Isus i-a condamnat pe scribii și fariseii care separau Legea în porunci mai importante și altele mai puțin importante, și că în acel timp în care Legea de la Sinai încă avea autoritate, nu putea fi desființată nici cea mai mică literă sau cel mai mic punct,înainte de a fi împlinit!Evident acest lucru nu înseamnă că Isus dorea să spună că și după ce „Legea și Profeții” au fost împlinite de el, acestea vor continua în vigoare .Acest lucru ar contrazice Romani 10:1-4!
Termenul ‘ôhlām se aplică diferitelor aspecte ale legii care din punctul de vedere al evreilor de la Sinai erau pentru o durată nedeterminată, o perioadă de timp ascunsă, dar acest lucru nu înseamnă că sabatul sau jertfele sau preoția aveau să fie veșnic valabile!
Din folosirea termenului ·‘ō·lām din Exodul 31:17 am înțeles că sabatul a început să existe ca semn ,între Iehova și Israelul carnal, din 1513 î.e.n. și nicidecum înainte ,deoarece în ebraică există un alt cuvânt mei-olam care este folosit pentru a indica ceva din trecutul îndepărtat până în prezent ,iar termenul ·‘ō·lām ,indică numai spre  perioada care a început la Sinai și în viitor,dar nu în trecut!
Traducerea Lumii Noi în engleză ,ediția 2013 ,redă corect cuvântul ‘ôhlāmprin „durabil” sau „de durată” ,dar Biblia Cornilescu își induce în eroare cititorii atunci când traduce același cuvânt ebraic ‘ôhlām prin trei cuvinte românești diferite :”veșnică”,”pururea”,”necurmat”!
Concluzia la care ajungem dacă comparăm Traducerea Lumii Noi cu Biblia Cornilescu și ceea ce spun exegeții și Biblia în limba ebraică, este că Traducerea Lumii Noi este exegetic corectă, în timp ce Biblia Cornilescu își induce cititorii în eroare atunci când transmite ideea greșită că legea de la Sinai,preoția aaronică și diferitele prevederi ale legii ,printre ele și sabatul,ar fi „veșnice”!”17 Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. N-am venit să desființez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cea mai mică literă sau o frântură de literă din Lege fără să se întâmple toate lucrurile. „-Matei 5:17,18
„4 Căci Cristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine manifestă credință să dobândească dreptatea.”-Romani 10:4
„14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ, deoarece este desființat prin Cristos. „-2 Corinteni 3:14
„12 Pentru că, odată ce se schimbă preoția, este necesară și o schimbare a legii. „-Evrei 7:12
Dacă nu înțelegem corect aceste versete par să se contrazică între ele. Însă toți suntem de acord că Biblia este ca un mozaic în perfect acord și că fiecare verset este ca o bucățică din acesta care se potrivește perfect și contribuie la imaginea de ansamblu a mozaicului.
Să vedem cum putem înțelege corect Matei 5:17,18 , fără a contrazice celelalte versete menționate mai sus !Vom face acest lucru făcând apel la semnificația termenilor originali așa și la explicațiile exegetice .Însă pentru a înțelege corect aceste versete vom compara concepțiile greșite, care asemenea unor piese care nu se potrivesc în ‘mozaicul’ sau imaginea de ansamblu oferită de Biblie, sunt forțate de unii care doresc să își impună explicațiile fără a ține cont de context, logică și exegeza biblică, cu  explicațiile care se potrivesc perfect cu ‘mozaicul’ Bibliei, deoarece țin cont de context, logică și exegeză.Atitudinea cea mai înțeleptă este aceea de a renunța la explicațiile care nu se potrivesc cu imaginea de ansamblu oferită de Biblie, în loc să ne irosim forțele pentru a susține explicații care contrazic Biblia.

 • Concepții greșite despre Matei 5:17,18:”Isus a împărțit legea de la Sinai în două legi : ‘morală’ (Decalogul) și ‘ceremonială'(legea jertfelor ) și spune că’ legea morală'(Decalogul) este veșnică , deoarece va fi valabilă până ‘vor trece cerul și pământul’ , în timp ce doar ‘legea jerfelor’ a fost anulată la moartea lui Isus.'”

Cuvintele din Deuteronomul 31:24-26, după care „cartea aceasta a legii ” a fost pusă lângă arca legământului și faptul că tablele cu Decalogul au fost puse în arcă,(Exodul 40:20)sunt citate ca dovezi în favoarea împărțirii Legii de la Sinai în două părți!Se încearcă să se susțină ideea  că ‘poruncile scrise de Moise’ fac parte din ‘legea lui Moise’ , și că sunt trecătoare, dar că poruncile scrise cu ‘degetul lui Dumnezeu’ sunt eterne , iar  punerea lor în arcă dovedește că „legea morală „,Decalogul,este ‘separată de legea lui Moise ‘!Aceste explicații sunt lipsite de orice temei exegetic și logic sănătos!Expresia ebraică הַבְּרִית׳ס care apare în Deuteronomul 31:24,26 și care este tradusă „cartea legii” face referire la „toate cuvintele lui Iehova și toate hotărârile judecătorești,”
și Moise a scris toate cuvintele lui Iehova,” în „cartea legământului”, iar evreii au înțeles și au decis că :”Suntem gata să împlinim toate cuvintele pe care le-a spus Iehova“ și „: „Suntem gata să facem tot ce a zis Iehova și să fim ascultători“ ,iar Iehova a încheiat legământul cu Israelul pe baza la :”toate aceste cuvinte“.”-Exodul 24:3-8
În versetele din Exodul 24:3-8 apare cuvântul ebraic kāl/kôl de șapte ori indicând că „toate cuvintele” făceau parte din legământul lui Iehova cu Israelul și că „toate cuvintele lui Iehova” au fost scrise de Moise în „cartea legii”, care l-a porunca lui Moise, și nu cu scopul de a rupe în două „toate cuvintele lui Iehova”, sau de a-și atribui lui cuvintele scrise de el, s-a decis păstrarea lor ca „mărturie” lângă arca legământului.Din versetele din Leviticul 26:46 și Leviticul 27:34 înțelegem că „toate cuvintele ” scrise de Moise în „cartea legii”,erau poruncile lui Iehova: „Acestea sunt poruncile pe care Iehova i le-a dat lui Moise ca porunci pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.”
În toate versetele în care apare expresia „cartea legii”nu avem nici o indicație că acestea ar face parte dintr-o lege a lui Moise , mai puțin importantă ,în comparație cu Decalogul , care ar fi „legea lui Iehova”!Versetele în care apare expresia „cartea legii” sunt:”הַבְּרִית׳ס în Exodul 24:7,2 Regi 23:2;2Cronici 34:30;2Regi 23:21;
הַתּוֺרָה׳ס în Deuteronomul 28:61;29:20;30:10;31:26;Iosua 1:8;8:34;2Regi 22:8,11;2Cronici 34:15;Neemia 8:3; תּוֺרַת אֱלֹהִים׳ס Neemia 8:8,18;9:3;’cartea legii lui Iehova’  ׳תּוֺרַת י׳ס 2Cronici 17:9’cartea legii lui Iehova’,2Cronici 34:14’cartea legii lui Iehova,dată prin Moise’;תּוֺרַת משֶׁה׳ס Iosua 8:31’cartea legii lui Moise’,Iosua 23:6 ‘cartea legii lui Moise’,2Regi 14:6’cartea legii lui Moise, în care Iehova a poruncit…’,Neemia 8:1’cartea legii lui Moise ,pe care Iehova o poruncise luiIsrael’;
משֶׁה׳ס
2 Cronici 25:4 ‘cartea lui Moise,pe care a poruncit-o Iehova’
2Cronici 35:12’cartea lui Moise’Neemia 13:1’cartea lui Moise'”-Brown Driver Briggs Expanded Definitions
www.studylight.org/lexicons/hebrew/05612.html
La ce concluzie ajungem în urma analizării acestor versete : este „legea lui Iehova” diferită de „legea lui Moise” și se referă expresia „legea lui Iehova” numai la Decalog ,în mod exclusiv?
„4 „Aduceți-vă aminte de legea[tôrāh] lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o la Horeb pentru tot[kāl] Israelul, de dispozițiile[chôk] și hotărârilejudecătorești.[mishpâṭ]”Maleahi 4:4
Din aceste versete înțelegem că „legea/tôrāh lui Moise” conține în totalitate toate poruncile și legile lui Iehova pe care El i le-a poruncit la „tot”[kāl] Israelul.Ar fi logic să interpreteze cineva că întrucât unele porunci le erau adresate exclusiv preoților , legea nu era pentru tot/kāl Israelul?Evident că nu ,deoarece legea i-a fost dată la  „tot/kāl Israelul”(Deuter.5:1),chiar dacă unele aspecte se adresează exclusiv clasei preoțești ,care reprezenta doar o parte din națiunea Israel, iar printre „dispozițiile”/chôk și „hotărârile judecătorești”/mishpâṭ , care în Maleahi 4:4 sunt numite „legea [tôrāh] lui Moise”,în Deuteronomul 5:1-22(în versetul 1 apar cei trei termeni menționați mai sus: kāl,chôk și mishpâṭ,aceeași termeni care apar și în Maleahi 4:4 despre „legea lui Moise”, se folosesc și cu privire la Decalog )
apar amintite Cele Zece Porunci,care în opinia greșită a unora ,numai ele sunt „legea lui Iehova”.Așadar ar fi la fel de greșit să susținem că „legea lui Moise” este diferită de „legea lui Iehova”, ca și cum am susține că „legile despre serviciul preoțesc , nu fac parte din legile date la tot/kāl Israelul” și că legile date preoților al alcătui o lege diferită de cea dată la „tot Israelul”!O astfel de explicație ar putea părea corectă, dar ar încălca tot ceea ce Biblia învață despre legământul de la Sinai : că este unul singur,că a fost încheiat între Iehova și tot Israelul carnal și că ” toate cuvintele ” scrise au fost adresate la tot Israelul, adică nu doar Cele Zece Porunci/Decalogul ,deși în anumite părți această lege se adresează direct preoților sau judecătorilor, care erau o minoritate în Israel,toată legea ,adică toate cuvintele făceau parte din „Legea lui Iehova”!Concluzia este că in VT ” Legea lui Moise”=”Legea lui Iehova” adică „toate/kāl cuvintele” scrise de Moise la porunca lui Iehova, nu doar Cele „Zece Cuvinte” sau Decalogul,ar fi „Legea lui Iehova”!Nu există bază exegetică pentru a separa în 2 părți diferite ,legea de la Sinai ,cele 613 de porunci , în :”legea lui Iehova” ,10 porunci și ,”legea lui Moise”, celelalte 603 de porunci !
În predica de pe munte Isus nu a indicat că ar exista o astfel de diviziune în Legea dată de Iehova , prin Moise, Israelului carnal.Isus a amestecat aluziile făcute la Decalog cu referirile la alte părți din legea de la Sinai, cum ar fi aducerea darurilor la altar,acordarea divorțului,”ochi pentru ochi”,și iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Compară Matei 5:21,23,24,2731,33,38,43 cu Exodul 20:13;Deuteronomul 16:16,17 ;Exodul 20:14;Deuteronomul 24:1;Leviticul 19:12;Deuteronomul 19:21 și Leviticul 19:18.
În Matei 22:36-40 Isus este întrebat de un fariseu care era „ εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός” expert în legea scrisă, pentru a face diferență de experții în legea orală, ” care este cea mai mare poruncă din lege?A întrebat Isus la care lege face referire : cea morală sau ceremonială? A lăsat să se înțeleagă Isus că Decalogul este superior în comparație cu celelalte  legi date la Sinai ,deoarece a fost scris direct de „degetul lui Dumnezeu ,” și apoi așezat în arca legământului?Dacă ar fi existat o „lege morală  și una ceremonială” , sau o „lege a lui Iehova” diferită de una „a lui Moise”, ne-am fi putut aștepta ca răspunsul lui Isus să reflecte o astfel de separare!De unde a citat Isus atunci când a fost întrebat despre cea mai importantă poruncă din lege?Isus a citat din Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 ,care după criteriul personal al unora fac parte din „legea ceremonială”,și a învățat că de aceste două porunci ,care nu pot fi separate de restul Legii de la Sinai ,deoarece de ele  depinde „toată legea[nu doar o parte din lege] și Profeții”,  stau ca  baza pentru toate legile de la Sinai!Așadar în loc să separe legea de la Sinai în două părți,cum fac în mod greșit mulți, Isus a mai adăugat la Lege și Profeții, prin această expresie,”Legea și Profeții”, făcându-se referire la tot Vechiul Testament ,adică la cărțile de la Geneza la Maleahi!Prin faptul că Isus a citat din partea care corespunde „legii ceremoniale” , după împărțirea eronată a unora, cele mai importante legi și a adăugat la lege și profeții , într-o conversație cu un expert în legea scrisă , Isus arată că, împărțirea legii de la Sinai în două legi ,nu are vreo valoare teologică și nu este luată în considerare de el.Vincent susține că pentru scribi anumite porunci erau considerate mai importante decât altele, dar nu și pentru Isus.Comentând Matei 22:40 lucrareaExpositor’s Greek Testament spune :”  νόμος κρέμαται. Isus termină declarând că de aceste două legi depinde ,sau se bazează, întreaga [holos se referă la „întreaga lege” nu doar la o parte din lege] lege [ho nomos , toate legile luate ca întreg] derivația morală a întregului Vechi Testament este iubirea.Nici o lege, sau îndeplinirea vreunei legi, nu este de valoare dacă iubirea nu este sufletul ei .”
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-22.html

 •  Care este explicația corectă a versetelor din Matei 5:17,18?

„Isus își exprimă aici ,în cel mai puternic mod posibil, convingerea că întreg VT[ nu doar Decalogul] este o revelație divină și că din acest motiv chiar și cel mai mic  precept are o semnificație religioasă care trebuie recunoscută în împlinirea ideală”-Expositor’s Greek Testament.
Isus transmite ideea că tot ceea ce a fost scris în lege ,adică primele cinci cărți scrise de Moise ,și în Profeți,cărțile profetice din VT ,inclusiv Psalmii, se va împlinii în cele mai mici detalii :ἰῶτα se referă la yod(י y),care este litera I din alfabetul ebraic,cea mai mică literă din acest alfabet,iar 
κεραία înseamnă literalmente în greacă „un corn mic” sau un punct,o extremitate.Mai multe litere din alfabetul limbii ebraice erau scrise cu puncte micuțe sau apexuri[extremități],care aveau ca scop să deosebească o literă de alta,  de exemplu  litera ebraică shin  (שׁ sh) ,de litera ebraică sin (שׂ s).Evreii erau atenți atunci când copiau manuscrisele deoarece considerau că cea mai mică schimbare sau omitere,ar fi distrus tot manuscrisul.Dorea Isus prin aceste cuvinte să spună că anumite părți din VT sunt mai importante decât altele ,sau că legea de la Sinai ar putea să fie divizată în două ,sau mai multe părți ?
„Isus a fost complet opus spiritului scribilor și nu a dorit să le permită acestora să aibe un monopol de zel asupra poruncilor mari și mici ….”-Expositor’s Greek Testament
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-5.html
Așadar Isus condamnă și în Matei 5:19,20 tendința scribilor de a împărții Legea de la Sinai în porunci mai importante și porunci mai puțin importante ,și le spune celor care au devenit discipolii săi că trebuie să fie mai buni decât acești scribi și farisei, adică ei nu trebuie să considere că anumite porunci din lege sunt mai importante decât altele ,sau că legea ar putea fi împărțită în două sau mai multe părți ,unele importante și eterne,altele lipsite de importanță și trecătoare.De fapt la vremea când Isus a rostit aceste cuvinte legea de la Sinai, cu toate cele 613 porunci ale ei, era încă valabilă și aceasta a rămas în vigoare până a fost împlinită în cele mai mici detalii de Isus,adică până la moartea lui Isus.(Galateni 3:13;Efeseni 2:14,15;Romani 10:4)Isus a condamnat practica greșită de a împărții Legea de la Sinai în porunci mari și mai mici, și a demonstrat că toată legea de la Sinai provenea de la Iehova , deși uneori se vorbește în NT că „Legea a fost dată prin Moise „(Ioan 1:17),iar alteori se spune că :”Nu v-a dat Moise Legea?”(Ioan 7:19),iar la prima vedere am putea avea impresia că s-ar face referire la două legi diferite,din Exodul 24:3;Deuteronomul 33:4 ;Maleahi 4:4;Faptele 7:38;Galateni 3:19 ,înțelegem că toate cuvintele legii lui Iehova date prin Moise evreilor de la Sinai făceau parte din legea lui Iehova, pe care Isus a împlinit-o în cele mai mici detalii, înainte de a fi abolită ,după ce și-a atins scopul.(Galateni 3:13,19,24;Romani 10:4)

 • Avem dovezi exegetice pentru a susține că anumite părți din legea de la Sinai (Decalogul) ar fi „veșnic valabile” ,chiar și după împlinirea lor de către Isus ,iar altele părți(legile referitoare la jertfe și serviciul preoțesc) sunt abolite ,după ce au fost împlinite la moartea lui Isus?

Unii dintre cei care nu înțeleg în mod corect cuvintele lui Isus din Matei 5:17-20 încearcă să urmeze modelul stabilit de scribi și farisei și să împartă Legea de la Sinai,compusă din 613 de porunci, în „legi morale eterne”,Decalogul și „legi ceremoniale”, trecătoare. Ei spun că Decalogul este „legea lui Dumnezeu”, iar cele 603 de porunci , așezate lângă chivot ,sunt „Legea lui Moise”, și că doar acestea au fost abolite!Adesea sunt citate versete în care se spune că sabatul este o „lege veșnică”!Dar este corectă această interpretare dacă o examinăm exegetic?Isus a spus foarte clar că și până cea mai mică literă și cel mai mic punct din „Lege și Profeți” nu va treceînainte de a fi împlinită!Isus spune că tot VT va fi împlinit și apoi „va trece”!

  Să examinăm în Biblia Cornilescu cum nu se face deosebire între „legea morală” și cea „ceremonială” deoarece cuvântul ebraic ‘ôhlām ,tradus în mod greșit prin „veșnic”,de către Cornilescu, este aplicat nu doar Decalogului, ci și diferitelor legi care se aflau în afara arcei (chivotului) legământului.
„Și să aducă neîncetat (în ebraică tâmı̂yd)
înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.”-1 Cronici 23:31BC
Cuvântul ebraic tâmı̂yd înseamnă :”constant,în mod continuu,cu regularitate. „
” Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat† (în ebraică tâmı̂yd, tradus „pâinea de prezentare continuă” TLN editia revizuita în engleză 2013)
în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veșnică (în ebraică ‘ôhlām,tradus corect în TLN ediția 2013 în engleză prin „o obligație de durată”)pentru Israel.”-2 Cronici 2:4BC
În 2 Cronici 2:4 se vede cum sunt folosite pentru diferitele legi legate de serviciul la templu , aceleași  cuvinte  ca pentru sabat !De fapt în 2 Cronici 31:3 se spune clar că aceste prevederi cu privire la jertfe fac parte din „legea lui Iehova”, așa că nu avem dreptul să interpretăm că legile lui Iehova privitoare la jertfe sunt mai puțin importante decât Decalogul sau sabatul!Neemia 10:31,33 arată că prevederile cu privire la „ziua Sabatului”,”zilele de sărbătoare”,”anul al șaptelea”, și „pentru arderea-de-tot necurmată (în ebraică tâmı̂yd)
din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.”-BC
Din aceste versete nu reiese că sabatul sau jerfele din sabat ar fi mai importante decât jerfele aduse cu ocazia lunilor noi ,a zilei Ispășirii sau a altor obligații cu privire la anul al șaptelea!Nu se poate trage concluzia că sabatul „fiind  una din legile scrise cu degetul lui Dumnezeu,este mai important decât alte legi ,scrise de mâna lui Moise!”(compară cu 2Cronici 8:13)
De ce Cornilescu nu traduce corect cuvântul ebraic ‘ôhlām prin „veșnic”?
„Cuvântul olam înseamnă literalmente ‘dincolo de orizont.’Atunci când privim în depărtare este dificil să vedem detaliile ,iar ceea ce se află dincolo de orizont nu poate fi văzut.Acest concept este olam.Cuvântul este folosit și pentru trecutul îndepărtat sau viitorul îndepărtat ,ca un timp care este greu de știut sau perceput.Acest cuvânt este tradus adesea ca „veșnicie,” care înseamnă o perioadă continuă de timp care nu se termină niciodată.În mintea evreului este pur și simplu ceea ce se află la orizont, sau dincolo de orizont,un timp foarte îndepărtat.O expresie comună în ebraică este
„l’olam va’ed” care este de obicei tradusă „pentru totdeauna și întotdeauna” ,dar în mintea evreiască înseamnă „până la orizontul îndepărtat și din nou,”adică „un timp foarte îndepărtat,sau chiar mai departe.”-Ancient Hebrew Research Center 
Dacă facem o comparație între Biblia Cornilescu în Leviticul 24:8,9,și Traducerea Lumii Noi (NWT ediția revizuită din 2013,în limba engleză) ne dăm seama cât de exactă este Traducerea Lumii Noi :”
În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat(în ebraică tâmı̂yd apare tradus corect în NWT 2013 engl. „cu regularitate”)
: acesta este un legământ veşnic (în ebraică ‘ôhlām ,apare tradus corect în NWT 2013 eng.prin „de durată”,expresia devine „legământ de durată”)
pe care-l vor ţine copiii lui Israel.Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 eng.prin „durabilă”, adică „o reglementare durabilă)””-BC
Traducerea Cornilescu este greșită și atunci când traduce cuvântul ‘ôhlām înExodul 40:15:” şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea (în ebraică ‘ôhlāmtradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabilă”, adică „o preoție durabilă”) dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”Traducerea Lumii Noi este corectă deoarece așa după cum se indică în Evrei 7:11,12 odată cu schimbarea legii de la Sinai a avut loc și „schimbarea preoției”, adică nu mai există astăzi preoți care să servească după rânduiala aaronică ,care după realitate nu poate fi „pururea” sau „veșnic” în vigoare!Dacă Biblia Cornilescu este corectă ,atunci Dumnezeu a mințit deoarece azi nu mai există preoți după rânduială aaronică ,care să servească „pururea”!Evident că Biblia nu se contrazice ,iar Dumnezeu nu minte,dar avem nevoie de o traducere corectă din punct de vedere exegetic ,așa cum este Traducerea Lumii Noi.
Cornilescu traduce cuvântul ebraic ‘ôhlām greșit și în Exodul 31:16,17:”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 engl. prin „durabil”,adică „un legământ durabil”).Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic,( în ebraică apare cuvântul lə·‘ō·lām tradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabil”,”un semn durabil”)
căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Are vreo importanță faptul că în Exodul 31:17 apare ·‘ō·lām?
În ebraică există cuvintele mei-olam care înseamnă „de la începutul timpului până acum” și  l’olam care înseamnă :”de acum [se marchează timpul de început pentru sabat ca semn între Iehova și Israel și nu poate exista acest semn înaintea timpului marcat,adică înainte de eliberarea din Egipt ,vezi și Deuter.5:1-3,15]până la sfârșitul timpului” ,adică o perioadă nespecificată din viitor !Faptul că apare cuvântul ·‘ō·lām în Exodul 31:17 DOVEDEȘTE CĂ SABATUL A ÎNCEPUT SĂ FIE FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAELUL CARNAL DIN 1513 Î.E.N. ȘI NU ÎNAINTE ,DEOARECE DACĂ DIN TRECUT SABATUL AR FI FOST FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAEL, AR FI FOST FOLOSIT CUVÂNTUL EBRAIC MEI-OLAM ,ÎN EXODUL 31:17!Pretenția că „Adam și Eva au primit porunca de a respecta sabatul,” este anulată complet de sensul cuvântului ·‘ō·lām ,care indică că numai din 1513 î.e.n. a fost sabatul ales ca semn unic între Iehova și Israelul carnal, și nicidecum din Eden ,sau din altă perioadă înaintea anului 1513 î.e.n. sabatul având ca scop :”Amintește-ți că ai fost sclav în țara Egiptului și că Iehova, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Iată de ce ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, să ții ziua de sabat.”(Deuteronomul 5:15)
Apostolul Pavel clarifică faptul că sabatul ,alături de restricțiile privitoare la mâncare și lunile noi ,adică toată Legea de la Sinai,nu doar o parte din ea,nu mai sunt obligatorii pentru creștini în Coloseni 2:13,16,17;Efeseni 2:14-20,2Corinteni 3:3-14.

Rezumatul argumentelor
În VT și în NT nu există nici o diferență exegetică între „Legea lui Moise”,”Legea lui Iehova”,”legământul de la muntele Sinai”(Galateni 4:4-26).Creștinii nu mai se află sub legământul de la Sinai, deoarece Isus după ce a împlinit acest legământ și sute de profeții din VT,adică a împlinit „Legea și Profeții”, „…a dărâmat zidul din mijloc care le separa.  [cele 613 de porunci de la muntele Sinai ,inclusiv Decalogul vezi 2Corinteni 3:3-14]15 Prin carnea sa a înlăturat dușmănia, Legea, [ton nomon]care consta din porunci și decrete,…”-Efeseni 2:14,15.
Nu avem nici cea mai mică dovadă că toți creștinii evrei nu ar fi  :”ajuns morți față de Lege[ tô nomô toată Legea ,nu doar poruncile din afara chivotului deoarece în Romani 7:7 Pavel citează din Decalog ,deci vrea să spună că și Decalogul face parte din tou nomou sau „Legea” față de care au murit creștinii evrei] prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia,[ Galateni 6:2;1Corinteni 9:20,21 adică acum creștinii ascultau de „legea lui Cristos” nu de „legea lui Moise”] ai celui care a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.”-Romani 7:1-12
În Matei 5:17-20 se afirmă că toate detaliile din Lege[ton nomon] și din profeți nu urmau să rămână neîmplinite de Isus , și că Isus nu a venit cu scopul de a anula Legea și Profeții înainte de a le împlinii în cele mai mici detalii!Dar așa după cum spune Pavel în Coloseni 2:14,16,17 după ce Isus a murit,”împlinid toată Legea si Profeții,” creștinii nu mai mai suntem obligați să respectăm restricțiile Legii privitoare la sabat,luni noi și mâncăruri.
Am văzut că pe vremea când legea era încă valabilă, Isus i-a condamnat pe scribii și fariseii care separau Legea în porunci mai importante și altele mai puțin importante, și că în acel timp în care Legea de la Sinai încă avea autoritate, nu putea fi desființată nici cea mai mică literă sau cel mai mic punct,înainte de a fi împlinit!Evident acest lucru nu înseamnă că Isus dorea să spună că și după ce „Legea și Profeții” au fost împlinite de el, acestea vor continua în vigoare .Acest lucru ar contrazice Romani 10:1-4!
Termenul ‘ôhlām se aplică diferitelor aspecte ale legii care din punctul de vedere al evreilor de la Sinai erau pentru o durată nedeterminată, o perioadă de timp ascunsă, dar acest lucru nu înseamnă că sabatul sau jertfele sau preoția aveau să fie veșnic valabile!
Din folosirea termenului ·‘ō·lām din Exodul 31:17 am înțeles că sabatul a început să existe ca semn ,între Iehova și Israelul carnal, din 1513 î.e.n. și nicidecum înainte ,deoarece în ebraică există un alt cuvânt mei-olam care este folosit pentru a indica ceva din trecutul îndepărtat până în prezent ,iar termenul ·‘ō·lām ,indică numai spre  perioada care a început la Sinai și în viitor,dar nu în trecut!
Traducerea Lumii Noi în engleză ,ediția 2013 ,redă corect cuvântul ‘ôhlāmprin „durabil” sau „de durată” ,dar Biblia Cornilescu își induce în eroare cititorii atunci când traduce același cuvânt ebraic ‘ôhlām prin trei cuvinte românești diferite :”veșnică”,”pururea”,”necurmat”!
Concluzia la care ajungem dacă comparăm Traducerea Lumii Noi cu Biblia Cornilescu și ceea ce spun exegeții și Biblia în limba ebraică, este că Traducerea Lumii Noi este exegetic corectă, în timp ce Biblia Cornilescu își induce cititorii în eroare atunci când transmite ideea greșită că legea de la Sinai,preoția aaronică și diferitele prevederi ale legii ,printre ele și sabatul,ar fi „veșnice”!”17 Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. N-am venit să desființez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cea mai mică literă sau o frântură de literă din Lege fără să se întâmple toate lucrurile. „-Matei 5:17,18
„4 Căci Cristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine manifestă credință să dobândească dreptatea.”-Romani 10:4
„14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ, deoarece este desființat prin Cristos. „-2 Corinteni 3:14
„12 Pentru că, odată ce se schimbă preoția, este necesară și o schimbare a legii. „-Evrei 7:12
Dacă nu înțelegem corect aceste versete par să se contrazică între ele. Însă toți suntem de acord că Biblia este ca un mozaic în perfect acord și că fiecare verset este ca o bucățică din acesta care se potrivește perfect și contribuie la imaginea de ansamblu a mozaicului.
Să vedem cum putem înțelege corect Matei 5:17,18 , fără a contrazice celelalte versete menționate mai sus !Vom face acest lucru făcând apel la semnificația termenilor originali așa și la explicațiile exegetice .Însă pentru a înțelege corect aceste versete vom compara concepțiile greșite, care asemenea unor piese care nu se potrivesc în ‘mozaicul’ sau imaginea de ansamblu oferită de Biblie, sunt forțate de unii care doresc să își impună explicațiile fără a ține cont de context, logică și exegeza biblică, cu  explicațiile care se potrivesc perfect cu ‘mozaicul’ Bibliei, deoarece țin cont de context, logică și exegeză.Atitudinea cea mai înțeleptă este aceea de a renunța la explicațiile care nu se potrivesc cu imaginea de ansamblu oferită de Biblie, în loc să ne irosim forțele pentru a susține explicații care contrazic Biblia.

 • Concepții greșite despre Matei 5:17,18:”Isus a împărțit legea de la Sinai în două legi : ‘morală’ (Decalogul) și ‘ceremonială'(legea jertfelor ) și spune că’ legea morală'(Decalogul) este veșnică , deoarece va fi valabilă până ‘vor trece cerul și pământul’ , în timp ce doar ‘legea jerfelor’ a fost anulată la moartea lui Isus.'”

Cuvintele din Deuteronomul 31:24-26, după care „cartea aceasta a legii ” a fost pusă lângă arca legământului și faptul că tablele cu Decalogul au fost puse în arcă,(Exodul 40:20)sunt citate ca dovezi în favoarea împărțirii Legii de la Sinai în două părți!Se încearcă să se susțină ideea  că ‘poruncile scrise de Moise’ fac parte din ‘legea lui Moise’ , și că sunt trecătoare, dar că poruncile scrise cu ‘degetul lui Dumnezeu’ sunt eterne , iar  punerea lor în arcă dovedește că „legea morală „,Decalogul,este ‘separată de legea lui Moise ‘!Aceste explicații sunt lipsite de orice temei exegetic și logic sănătos!Expresia ebraică הַבְּרִית׳ס care apare în Deuteronomul 31:24,26 și care este tradusă „cartea legii” face referire la „toate cuvintele lui Iehova și toate hotărârile judecătorești,”
și Moise a scris toate cuvintele lui Iehova,” în „cartea legământului”, iar evreii au înțeles și au decis că :”Suntem gata să împlinim toate cuvintele pe care le-a spus Iehova“ și „: „Suntem gata să facem tot ce a zis Iehova și să fim ascultători“ ,iar Iehova a încheiat legământul cu Israelul pe baza la :”toate aceste cuvinte“.”-Exodul 24:3-8
În versetele din Exodul 24:3-8 apare cuvântul ebraic kāl/kôl de șapte ori indicând că „toate cuvintele” făceau parte din legământul lui Iehova cu Israelul și că „toate cuvintele lui Iehova” au fost scrise de Moise în „cartea legii”, care l-a porunca lui Moise, și nu cu scopul de a rupe în două „toate cuvintele lui Iehova”, sau de a-și atribui lui cuvintele scrise de el, s-a decis păstrarea lor ca „mărturie” lângă arca legământului.Din versetele din Leviticul 26:46 și Leviticul 27:34 înțelegem că „toate cuvintele ” scrise de Moise în „cartea legii”,erau poruncile lui Iehova: „Acestea sunt poruncile pe care Iehova i le-a dat lui Moise ca porunci pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.”
În toate versetele în care apare expresia „cartea legii”nu avem nici o indicație că acestea ar face parte dintr-o lege a lui Moise , mai puțin importantă ,în comparație cu Decalogul , care ar fi „legea lui Iehova”!Versetele în care apare expresia „cartea legii” sunt:”הַבְּרִית׳ס în Exodul 24:7,2 Regi 23:2;2Cronici 34:30;2Regi 23:21;
הַתּוֺרָה׳ס în Deuteronomul 28:61;29:20;30:10;31:26;Iosua 1:8;8:34;2Regi 22:8,11;2Cronici 34:15;Neemia 8:3; תּוֺרַת אֱלֹהִים׳ס Neemia 8:8,18;9:3;’cartea legii lui Iehova’  ׳תּוֺרַת י׳ס 2Cronici 17:9’cartea legii lui Iehova’,2Cronici 34:14’cartea legii lui Iehova,dată prin Moise’;תּוֺרַת משֶׁה׳ס Iosua 8:31’cartea legii lui Moise’,Iosua 23:6 ‘cartea legii lui Moise’,2Regi 14:6’cartea legii lui Moise, în care Iehova a poruncit…’,Neemia 8:1’cartea legii lui Moise ,pe care Iehova o poruncise luiIsrael’;
משֶׁה׳ס
2 Cronici 25:4 ‘cartea lui Moise,pe care a poruncit-o Iehova’
2Cronici 35:12’cartea lui Moise’Neemia 13:1’cartea lui Moise'”-Brown Driver Briggs Expanded Definitions
www.studylight.org/lexicons/hebrew/05612.html
La ce concluzie ajungem în urma analizării acestor versete : este „legea lui Iehova” diferită de „legea lui Moise” și se referă expresia „legea lui Iehova” numai la Decalog ,în mod exclusiv?
„4 „Aduceți-vă aminte de legea[tôrāh] lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o la Horeb pentru tot[kāl] Israelul, de dispozițiile[chôk] și hotărârilejudecătorești.[mishpâṭ]”Maleahi 4:4
Din aceste versete înțelegem că „legea/tôrāh lui Moise” conține în totalitate toate poruncile și legile lui Iehova pe care El i le-a poruncit la „tot”[kāl] Israelul.Ar fi logic să interpreteze cineva că întrucât unele porunci le erau adresate exclusiv preoților , legea nu era pentru tot/kāl Israelul?Evident că nu ,deoarece legea i-a fost dată la  „tot/kāl Israelul”(Deuter.5:1),chiar dacă unele aspecte se adresează exclusiv clasei preoțești ,care reprezenta doar o parte din națiunea Israel, iar printre „dispozițiile”/chôk și „hotărârile judecătorești”/mishpâṭ , care în Maleahi 4:4 sunt numite „legea [tôrāh] lui Moise”,în Deuteronomul 5:1-22(în versetul 1 apar cei trei termeni menționați mai sus: kāl,chôk și mishpâṭ,aceeași termeni care apar și în Maleahi 4:4 despre „legea lui Moise”, se folosesc și cu privire la Decalog )
apar amintite Cele Zece Porunci,care în opinia greșită a unora ,numai ele sunt „legea lui Iehova”.Așadar ar fi la fel de greșit să susținem că „legea lui Moise” este diferită de „legea lui Iehova”, ca și cum am susține că „legile despre serviciul preoțesc , nu fac parte din legile date la tot/kāl Israelul” și că legile date preoților al alcătui o lege diferită de cea dată la „tot Israelul”!O astfel de explicație ar putea părea corectă, dar ar încălca tot ceea ce Biblia învață despre legământul de la Sinai : că este unul singur,că a fost încheiat între Iehova și tot Israelul carnal și că ” toate cuvintele ” scrise au fost adresate la tot Israelul, adică nu doar Cele Zece Porunci/Decalogul ,deși în anumite părți această lege se adresează direct preoților sau judecătorilor, care erau o minoritate în Israel,toată legea ,adică toate cuvintele făceau parte din „Legea lui Iehova”!Concluzia este că in VT ” Legea lui Moise”=”Legea lui Iehova” adică „toate/kāl cuvintele” scrise de Moise la porunca lui Iehova, nu doar Cele „Zece Cuvinte” sau Decalogul,ar fi „Legea lui Iehova”!Nu există bază exegetică pentru a separa în 2 părți diferite ,legea de la Sinai ,cele 613 de porunci , în :”legea lui Iehova” ,10 porunci și ,”legea lui Moise”, celelalte 603 de porunci !
În predica de pe munte Isus nu a indicat că ar exista o astfel de diviziune în Legea dată de Iehova , prin Moise, Israelului carnal.Isus a amestecat aluziile făcute la Decalog cu referirile la alte părți din legea de la Sinai, cum ar fi aducerea darurilor la altar,acordarea divorțului,”ochi pentru ochi”,și iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Compară Matei 5:21,23,24,2731,33,38,43 cu Exodul 20:13;Deuteronomul 16:16,17 ;Exodul 20:14;Deuteronomul 24:1;Leviticul 19:12;Deuteronomul 19:21 și Leviticul 19:18.
În Matei 22:36-40 Isus este întrebat de un fariseu care era „ εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός” expert în legea scrisă, pentru a face diferență de experții în legea orală, ” care este cea mai mare poruncă din lege?A întrebat Isus la care lege face referire : cea morală sau ceremonială? A lăsat să se înțeleagă Isus că Decalogul este superior în comparație cu celelalte  legi date la Sinai ,deoarece a fost scris direct de „degetul lui Dumnezeu ,” și apoi așezat în arca legământului?Dacă ar fi existat o „lege morală  și una ceremonială” , sau o „lege a lui Iehova” diferită de una „a lui Moise”, ne-am fi putut aștepta ca răspunsul lui Isus să reflecte o astfel de separare!De unde a citat Isus atunci când a fost întrebat despre cea mai importantă poruncă din lege?Isus a citat din Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 ,care după criteriul personal al unora fac parte din „legea ceremonială”,și a învățat că de aceste două porunci ,care nu pot fi separate de restul Legii de la Sinai ,deoarece de ele  depinde „toată legea[nu doar o parte din lege] și Profeții”,  stau ca  baza pentru toate legile de la Sinai!Așadar în loc să separe legea de la Sinai în două părți,cum fac în mod greșit mulți, Isus a mai adăugat la Lege și Profeții, prin această expresie,”Legea și Profeții”, făcându-se referire la tot Vechiul Testament ,adică la cărțile de la Geneza la Maleahi!Prin faptul că Isus a citat din partea care corespunde „legii ceremoniale” , după împărțirea eronată a unora, cele mai importante legi și a adăugat la lege și profeții , într-o conversație cu un expert în legea scrisă , Isus arată că, împărțirea legii de la Sinai în două legi ,nu are vreo valoare teologică și nu este luată în considerare de el.Vincent susține că pentru scribi anumite porunci erau considerate mai importante decât altele, dar nu și pentru Isus.Comentând Matei 22:40 lucrareaExpositor’s Greek Testament spune :”  νόμος κρέμαται. Isus termină declarând că de aceste două legi depinde ,sau se bazează, întreaga [holos se referă la „întreaga lege” nu doar la o parte din lege] lege [ho nomos , toate legile luate ca întreg] derivația morală a întregului Vechi Testament este iubirea.Nici o lege, sau îndeplinirea vreunei legi, nu este de valoare dacă iubirea nu este sufletul ei .”
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-22.html

 •  Care este explicația corectă a versetelor din Matei 5:17,18?

„Isus își exprimă aici ,în cel mai puternic mod posibil, convingerea că întreg VT[ nu doar Decalogul] este o revelație divină și că din acest motiv chiar și cel mai mic  precept are o semnificație religioasă care trebuie recunoscută în împlinirea ideală”-Expositor’s Greek Testament.
Isus transmite ideea că tot ceea ce a fost scris în lege ,adică primele cinci cărți scrise de Moise ,și în Profeți,cărțile profetice din VT ,inclusiv Psalmii, se va împlinii în cele mai mici detalii :ἰῶτα se referă la yod(י y),care este litera I din alfabetul ebraic,cea mai mică literă din acest alfabet,iar 
κεραία înseamnă literalmente în greacă „un corn mic” sau un punct,o extremitate.Mai multe litere din alfabetul limbii ebraice erau scrise cu puncte micuțe sau apexuri[extremități],care aveau ca scop să deosebească o literă de alta,  de exemplu  litera ebraică shin  (שׁ sh) ,de litera ebraică sin (שׂ s).Evreii erau atenți atunci când copiau manuscrisele deoarece considerau că cea mai mică schimbare sau omitere,ar fi distrus tot manuscrisul.Dorea Isus prin aceste cuvinte să spună că anumite părți din VT sunt mai importante decât altele ,sau că legea de la Sinai ar putea să fie divizată în două ,sau mai multe părți ?
„Isus a fost complet opus spiritului scribilor și nu a dorit să le permită acestora să aibe un monopol de zel asupra poruncilor mari și mici ….”-Expositor’s Greek Testament
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-5.html
Așadar Isus condamnă și în Matei 5:19,20 tendința scribilor de a împărții Legea de la Sinai în porunci mai importante și porunci mai puțin importante ,și le spune celor care au devenit discipolii săi că trebuie să fie mai buni decât acești scribi și farisei, adică ei nu trebuie să considere că anumite porunci din lege sunt mai importante decât altele ,sau că legea ar putea fi împărțită în două sau mai multe părți ,unele importante și eterne,altele lipsite de importanță și trecătoare.De fapt la vremea când Isus a rostit aceste cuvinte legea de la Sinai, cu toate cele 613 porunci ale ei, era încă valabilă și aceasta a rămas în vigoare până a fost împlinită în cele mai mici detalii de Isus,adică până la moartea lui Isus.(Galateni 3:13;Efeseni 2:14,15;Romani 10:4)Isus a condamnat practica greșită de a împărții Legea de la Sinai în porunci mari și mai mici, și a demonstrat că toată legea de la Sinai provenea de la Iehova , deși uneori se vorbește în NT că „Legea a fost dată prin Moise „(Ioan 1:17),iar alteori se spune că :”Nu v-a dat Moise Legea?”(Ioan 7:19),iar la prima vedere am putea avea impresia că s-ar face referire la două legi diferite,din Exodul 24:3;Deuteronomul 33:4 ;Maleahi 4:4;Faptele 7:38;Galateni 3:19 ,înțelegem că toate cuvintele legii lui Iehova date prin Moise evreilor de la Sinai făceau parte din legea lui Iehova, pe care Isus a împlinit-o în cele mai mici detalii, înainte de a fi abolită ,după ce și-a atins scopul.(Galateni 3:13,19,24;Romani 10:4)

 • Avem dovezi exegetice pentru a susține că anumite părți din legea de la Sinai (Decalogul) ar fi „veșnic valabile” ,chiar și după împlinirea lor de către Isus ,iar altele părți(legile referitoare la jertfe și serviciul preoțesc) sunt abolite ,după ce au fost împlinite la moartea lui Isus?

Unii dintre cei care nu înțeleg în mod corect cuvintele lui Isus din Matei 5:17-20 încearcă să urmeze modelul stabilit de scribi și farisei și să împartă Legea de la Sinai,compusă din 613 de porunci, în „legi morale eterne”,Decalogul și „legi ceremoniale”, trecătoare. Ei spun că Decalogul este „legea lui Dumnezeu”, iar cele 603 de porunci , așezate lângă chivot ,sunt „Legea lui Moise”, și că doar acestea au fost abolite!Adesea sunt citate versete în care se spune că sabatul este o „lege veșnică”!Dar este corectă această interpretare dacă o examinăm exegetic?Isus a spus foarte clar că și până cea mai mică literă și cel mai mic punct din „Lege și Profeți” nu va treceînainte de a fi împlinită!Isus spune că tot VT va fi împlinit și apoi „va trece”!

  Să examinăm în Biblia Cornilescu cum nu se face deosebire între „legea morală” și cea „ceremonială” deoarece cuvântul ebraic ‘ôhlām ,tradus în mod greșit prin „veșnic”,de către Cornilescu, este aplicat nu doar Decalogului, ci și diferitelor legi care se aflau în afara arcei (chivotului) legământului.
„Și să aducă neîncetat (în ebraică tâmı̂yd)
înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.”-1 Cronici 23:31BC
Cuvântul ebraic tâmı̂yd înseamnă :”constant,în mod continuu,cu regularitate. „
” Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat† (în ebraică tâmı̂yd, tradus „pâinea de prezentare continuă” TLN editia revizuita în engleză 2013)
în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veșnică (în ebraică ‘ôhlām,tradus corect în TLN ediția 2013 în engleză prin „o obligație de durată”)pentru Israel.”-2 Cronici 2:4BC
În 2 Cronici 2:4 se vede cum sunt folosite pentru diferitele legi legate de serviciul la templu , aceleași  cuvinte  ca pentru sabat !De fapt în 2 Cronici 31:3 se spune clar că aceste prevederi cu privire la jertfe fac parte din „legea lui Iehova”, așa că nu avem dreptul să interpretăm că legile lui Iehova privitoare la jertfe sunt mai puțin importante decât Decalogul sau sabatul!Neemia 10:31,33 arată că prevederile cu privire la „ziua Sabatului”,”zilele de sărbătoare”,”anul al șaptelea”, și „pentru arderea-de-tot necurmată (în ebraică tâmı̂yd)
din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.”-BC
Din aceste versete nu reiese că sabatul sau jerfele din sabat ar fi mai importante decât jerfele aduse cu ocazia lunilor noi ,a zilei Ispășirii sau a altor obligații cu privire la anul al șaptelea!Nu se poate trage concluzia că sabatul „fiind  una din legile scrise cu degetul lui Dumnezeu,este mai important decât alte legi ,scrise de mâna lui Moise!”(compară cu 2Cronici 8:13)
De ce Cornilescu nu traduce corect cuvântul ebraic ‘ôhlām prin „veșnic”?
„Cuvântul olam înseamnă literalmente ‘dincolo de orizont.’Atunci când privim în depărtare este dificil să vedem detaliile ,iar ceea ce se află dincolo de orizont nu poate fi văzut.Acest concept este olam.Cuvântul este folosit și pentru trecutul îndepărtat sau viitorul îndepărtat ,ca un timp care este greu de știut sau perceput.Acest cuvânt este tradus adesea ca „veșnicie,” care înseamnă o perioadă continuă de timp care nu se termină niciodată.În mintea evreului este pur și simplu ceea ce se află la orizont, sau dincolo de orizont,un timp foarte îndepărtat.O expresie comună în ebraică este
„l’olam va’ed” care este de obicei tradusă „pentru totdeauna și întotdeauna” ,dar în mintea evreiască înseamnă „până la orizontul îndepărtat și din nou,”adică „un timp foarte îndepărtat,sau chiar mai departe.”-Ancient Hebrew Research Center 
Dacă facem o comparație între Biblia Cornilescu în Leviticul 24:8,9,și Traducerea Lumii Noi (NWT ediția revizuită din 2013,în limba engleză) ne dăm seama cât de exactă este Traducerea Lumii Noi :”
În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat(în ebraică tâmı̂yd apare tradus corect în NWT 2013 engl. „cu regularitate”)
: acesta este un legământ veşnic (în ebraică ‘ôhlām ,apare tradus corect în NWT 2013 eng.prin „de durată”,expresia devine „legământ de durată”)
pe care-l vor ţine copiii lui Israel.Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 eng.prin „durabilă”, adică „o reglementare durabilă)””-BC
Traducerea Cornilescu este greșită și atunci când traduce cuvântul ‘ôhlām înExodul 40:15:” şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea (în ebraică ‘ôhlāmtradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabilă”, adică „o preoție durabilă”) dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”Traducerea Lumii Noi este corectă deoarece așa după cum se indică în Evrei 7:11,12 odată cu schimbarea legii de la Sinai a avut loc și „schimbarea preoției”, adică nu mai există astăzi preoți care să servească după rânduiala aaronică ,care după realitate nu poate fi „pururea” sau „veșnic” în vigoare!Dacă Biblia Cornilescu este corectă ,atunci Dumnezeu a mințit deoarece azi nu mai există preoți după rânduială aaronică ,care să servească „pururea”!Evident că Biblia nu se contrazice ,iar Dumnezeu nu minte,dar avem nevoie de o traducere corectă din punct de vedere exegetic ,așa cum este Traducerea Lumii Noi.
Cornilescu traduce cuvântul ebraic ‘ôhlām greșit și în Exodul 31:16,17:”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 engl. prin „durabil”,adică „un legământ durabil”).Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic,( în ebraică apare cuvântul lə·‘ō·lām tradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabil”,”un semn durabil”)
căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Are vreo importanță faptul că în Exodul 31:17 apare ·‘ō·lām?
În ebraică există cuvintele mei-olam care înseamnă „de la începutul timpului până acum” și  l’olam care înseamnă :”de acum [se marchează timpul de început pentru sabat ca semn între Iehova și Israel și nu poate exista acest semn înaintea timpului marcat,adică înainte de eliberarea din Egipt ,vezi și Deuter.5:1-3,15]până la sfârșitul timpului” ,adică o perioadă nespecificată din viitor !Faptul că apare cuvântul ·‘ō·lām în Exodul 31:17 DOVEDEȘTE CĂ SABATUL A ÎNCEPUT SĂ FIE FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAELUL CARNAL DIN 1513 Î.E.N. ȘI NU ÎNAINTE ,DEOARECE DACĂ DIN TRECUT SABATUL AR FI FOST FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAEL, AR FI FOST FOLOSIT CUVÂNTUL EBRAIC MEI-OLAM ,ÎN EXODUL 31:17!Pretenția că „Adam și Eva au primit porunca de a respecta sabatul,” este anulată complet de sensul cuvântului ·‘ō·lām ,care indică că numai din 1513 î.e.n. a fost sabatul ales ca semn unic între Iehova și Israelul carnal, și nicidecum din Eden ,sau din altă perioadă înaintea anului 1513 î.e.n. sabatul având ca scop :”Amintește-ți că ai fost sclav în țara Egiptului și că Iehova, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Iată de ce ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, să ții ziua de sabat.”(Deuteronomul 5:15)
Apostolul Pavel clarifică faptul că sabatul ,alături de restricțiile privitoare la mâncare și lunile noi ,adică toată Legea de la Sinai,nu doar o parte din ea,nu mai sunt obligatorii pentru creștini în Coloseni 2:13,16,17;Efeseni 2:14-20,2Corinteni 3:3-14.

Rezumatul argumentelor
În VT și în NT nu există nici o diferență exegetică între „Legea lui Moise”,”Legea lui Iehova”,”legământul de la muntele Sinai”(Galateni 4:4-26).Creștinii nu mai se află sub legământul de la Sinai, deoarece Isus după ce a împlinit acest legământ și sute de profeții din VT,adică a împlinit „Legea și Profeții”, „…a dărâmat zidul din mijloc care le separa.  [cele 613 de porunci de la muntele Sinai ,inclusiv Decalogul vezi 2Corinteni 3:3-14]15 Prin carnea sa a înlăturat dușmănia, Legea, [ton nomon]care consta din porunci și decrete,…”-Efeseni 2:14,15.
Nu avem nici cea mai mică dovadă că toți creștinii evrei nu ar fi  :”ajuns morți față de Lege[ tô nomô toată Legea ,nu doar poruncile din afara chivotului deoarece în Romani 7:7 Pavel citează din Decalog ,deci vrea să spună că și Decalogul face parte din tou nomou sau „Legea” față de care au murit creștinii evrei] prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia,[ Galateni 6:2;1Corinteni 9:20,21 adică acum creștinii ascultau de „legea lui Cristos” nu de „legea lui Moise”] ai celui care a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.”-Romani 7:1-12
În Matei 5:17-20 se afirmă că toate detaliile din Lege[ton nomon] și din profeți nu urmau să rămână neîmplinite de Isus , și că Isus nu a venit cu scopul de a anula Legea și Profeții înainte de a le împlinii în cele mai mici detalii!Dar așa după cum spune Pavel în Coloseni 2:14,16,17 după ce Isus a murit,”împlinid toată Legea si Profeții,” creștinii nu mai mai suntem obligați să respectăm restricțiile Legii privitoare la sabat,luni noi și mâncăruri.
Am văzut că pe vremea când legea era încă valabilă, Isus i-a condamnat pe scribii și fariseii care separau Legea în porunci mai importante și altele mai puțin importante, și că în acel timp în care Legea de la Sinai încă avea autoritate, nu putea fi desființată nici cea mai mică literă sau cel mai mic punct,înainte de a fi împlinit!Evident acest lucru nu înseamnă că Isus dorea să spună că și după ce „Legea și Profeții” au fost împlinite de el, acestea vor continua în vigoare .Acest lucru ar contrazice Romani 10:1-4!
Termenul ‘ôhlām se aplică diferitelor aspecte ale legii care din punctul de vedere al evreilor de la Sinai erau pentru o durată nedeterminată, o perioadă de timp ascunsă, dar acest lucru nu înseamnă că sabatul sau jertfele sau preoția aveau să fie veșnic valabile!
Din folosirea termenului ·‘ō·lām din Exodul 31:17 am înțeles că sabatul a început să existe ca semn ,între Iehova și Israelul carnal, din 1513 î.e.n. și nicidecum înainte ,deoarece în ebraică există un alt cuvânt mei-olam care este folosit pentru a indica ceva din trecutul îndepărtat până în prezent ,iar termenul ·‘ō·lām ,indică numai spre  perioada care a început la Sinai și în viitor,dar nu în trecut!
Traducerea Lumii Noi în engleză ,ediția 2013 ,redă corect cuvântul ‘ôhlāmprin „durabil” sau „de durată” ,dar Biblia Cornilescu își induce în eroare cititorii atunci când traduce același cuvânt ebraic ‘ôhlām prin trei cuvinte românești diferite :”veșnică”,”pururea”,”necurmat”!
Concluzia la care ajungem dacă comparăm Traducerea Lumii Noi cu Biblia Cornilescu și ceea ce spun exegeții și Biblia în limba ebraică, este că Traducerea Lumii Noi este exegetic corectă, în timp ce Biblia Cornilescu își induce cititorii în eroare atunci când transmite ideea greșită că legea de la Sinai,preoția aaronică și diferitele prevederi ale legii ,printre ele și sabatul,ar fi „veșnice”!”17 Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. N-am venit să desființez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cea mai mică literă sau o frântură de literă din Lege fără să se întâmple toate lucrurile. „-Matei 5:17,18
„4 Căci Cristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine manifestă credință să dobândească dreptatea.”-Romani 10:4
„14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ, deoarece este desființat prin Cristos. „-2 Corinteni 3:14
„12 Pentru că, odată ce se schimbă preoția, este necesară și o schimbare a legii. „-Evrei 7:12
Dacă nu înțelegem corect aceste versete par să se contrazică între ele. Însă toți suntem de acord că Biblia este ca un mozaic în perfect acord și că fiecare verset este ca o bucățică din acesta care se potrivește perfect și contribuie la imaginea de ansamblu a mozaicului.
Să vedem cum putem înțelege corect Matei 5:17,18 , fără a contrazice celelalte versete menționate mai sus !Vom face acest lucru făcând apel la semnificația termenilor originali așa și la explicațiile exegetice .Însă pentru a înțelege corect aceste versete vom compara concepțiile greșite, care asemenea unor piese care nu se potrivesc în ‘mozaicul’ sau imaginea de ansamblu oferită de Biblie, sunt forțate de unii care doresc să își impună explicațiile fără a ține cont de context, logică și exegeza biblică, cu  explicațiile care se potrivesc perfect cu ‘mozaicul’ Bibliei, deoarece țin cont de context, logică și exegeză.Atitudinea cea mai înțeleptă este aceea de a renunța la explicațiile care nu se potrivesc cu imaginea de ansamblu oferită de Biblie, în loc să ne irosim forțele pentru a susține explicații care contrazic Biblia.

 • Concepții greșite despre Matei 5:17,18:”Isus a împărțit legea de la Sinai în două legi : ‘morală’ (Decalogul) și ‘ceremonială'(legea jertfelor ) și spune că’ legea morală'(Decalogul) este veșnică , deoarece va fi valabilă până ‘vor trece cerul și pământul’ , în timp ce doar ‘legea jerfelor’ a fost anulată la moartea lui Isus.'”

Cuvintele din Deuteronomul 31:24-26, după care „cartea aceasta a legii ” a fost pusă lângă arca legământului și faptul că tablele cu Decalogul au fost puse în arcă,(Exodul 40:20)sunt citate ca dovezi în favoarea împărțirii Legii de la Sinai în două părți!Se încearcă să se susțină ideea  că ‘poruncile scrise de Moise’ fac parte din ‘legea lui Moise’ , și că sunt trecătoare, dar că poruncile scrise cu ‘degetul lui Dumnezeu’ sunt eterne , iar  punerea lor în arcă dovedește că „legea morală „,Decalogul,este ‘separată de legea lui Moise ‘!Aceste explicații sunt lipsite de orice temei exegetic și logic sănătos!Expresia ebraică הַבְּרִית׳ס care apare în Deuteronomul 31:24,26 și care este tradusă „cartea legii” face referire la „toate cuvintele lui Iehova și toate hotărârile judecătorești,”
și Moise a scris toate cuvintele lui Iehova,” în „cartea legământului”, iar evreii au înțeles și au decis că :”Suntem gata să împlinim toate cuvintele pe care le-a spus Iehova“ și „: „Suntem gata să facem tot ce a zis Iehova și să fim ascultători“ ,iar Iehova a încheiat legământul cu Israelul pe baza la :”toate aceste cuvinte“.”-Exodul 24:3-8
În versetele din Exodul 24:3-8 apare cuvântul ebraic kāl/kôl de șapte ori indicând că „toate cuvintele” făceau parte din legământul lui Iehova cu Israelul și că „toate cuvintele lui Iehova” au fost scrise de Moise în „cartea legii”, care l-a porunca lui Moise, și nu cu scopul de a rupe în două „toate cuvintele lui Iehova”, sau de a-și atribui lui cuvintele scrise de el, s-a decis păstrarea lor ca „mărturie” lângă arca legământului.Din versetele din Leviticul 26:46 și Leviticul 27:34 înțelegem că „toate cuvintele ” scrise de Moise în „cartea legii”,erau poruncile lui Iehova: „Acestea sunt poruncile pe care Iehova i le-a dat lui Moise ca porunci pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.”
În toate versetele în care apare expresia „cartea legii”nu avem nici o indicație că acestea ar face parte dintr-o lege a lui Moise , mai puțin importantă ,în comparație cu Decalogul , care ar fi „legea lui Iehova”!Versetele în care apare expresia „cartea legii” sunt:”הַבְּרִית׳ס în Exodul 24:7,2 Regi 23:2;2Cronici 34:30;2Regi 23:21;
הַתּוֺרָה׳ס în Deuteronomul 28:61;29:20;30:10;31:26;Iosua 1:8;8:34;2Regi 22:8,11;2Cronici 34:15;Neemia 8:3; תּוֺרַת אֱלֹהִים׳ס Neemia 8:8,18;9:3;’cartea legii lui Iehova’  ׳תּוֺרַת י׳ס 2Cronici 17:9’cartea legii lui Iehova’,2Cronici 34:14’cartea legii lui Iehova,dată prin Moise’;תּוֺרַת משֶׁה׳ס Iosua 8:31’cartea legii lui Moise’,Iosua 23:6 ‘cartea legii lui Moise’,2Regi 14:6’cartea legii lui Moise, în care Iehova a poruncit…’,Neemia 8:1’cartea legii lui Moise ,pe care Iehova o poruncise luiIsrael’;
משֶׁה׳ס
2 Cronici 25:4 ‘cartea lui Moise,pe care a poruncit-o Iehova’
2Cronici 35:12’cartea lui Moise’Neemia 13:1’cartea lui Moise'”-Brown Driver Briggs Expanded Definitions
www.studylight.org/lexicons/hebrew/05612.html
La ce concluzie ajungem în urma analizării acestor versete : este „legea lui Iehova” diferită de „legea lui Moise” și se referă expresia „legea lui Iehova” numai la Decalog ,în mod exclusiv?
„4 „Aduceți-vă aminte de legea[tôrāh] lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o la Horeb pentru tot[kāl] Israelul, de dispozițiile[chôk] și hotărârilejudecătorești.[mishpâṭ]”Maleahi 4:4
Din aceste versete înțelegem că „legea/tôrāh lui Moise” conține în totalitate toate poruncile și legile lui Iehova pe care El i le-a poruncit la „tot”[kāl] Israelul.Ar fi logic să interpreteze cineva că întrucât unele porunci le erau adresate exclusiv preoților , legea nu era pentru tot/kāl Israelul?Evident că nu ,deoarece legea i-a fost dată la  „tot/kāl Israelul”(Deuter.5:1),chiar dacă unele aspecte se adresează exclusiv clasei preoțești ,care reprezenta doar o parte din națiunea Israel, iar printre „dispozițiile”/chôk și „hotărârile judecătorești”/mishpâṭ , care în Maleahi 4:4 sunt numite „legea [tôrāh] lui Moise”,în Deuteronomul 5:1-22(în versetul 1 apar cei trei termeni menționați mai sus: kāl,chôk și mishpâṭ,aceeași termeni care apar și în Maleahi 4:4 despre „legea lui Moise”, se folosesc și cu privire la Decalog )
apar amintite Cele Zece Porunci,care în opinia greșită a unora ,numai ele sunt „legea lui Iehova”.Așadar ar fi la fel de greșit să susținem că „legea lui Moise” este diferită de „legea lui Iehova”, ca și cum am susține că „legile despre serviciul preoțesc , nu fac parte din legile date la tot/kāl Israelul” și că legile date preoților al alcătui o lege diferită de cea dată la „tot Israelul”!O astfel de explicație ar putea părea corectă, dar ar încălca tot ceea ce Biblia învață despre legământul de la Sinai : că este unul singur,că a fost încheiat între Iehova și tot Israelul carnal și că ” toate cuvintele ” scrise au fost adresate la tot Israelul, adică nu doar Cele Zece Porunci/Decalogul ,deși în anumite părți această lege se adresează direct preoților sau judecătorilor, care erau o minoritate în Israel,toată legea ,adică toate cuvintele făceau parte din „Legea lui Iehova”!Concluzia este că in VT ” Legea lui Moise”=”Legea lui Iehova” adică „toate/kāl cuvintele” scrise de Moise la porunca lui Iehova, nu doar Cele „Zece Cuvinte” sau Decalogul,ar fi „Legea lui Iehova”!Nu există bază exegetică pentru a separa în 2 părți diferite ,legea de la Sinai ,cele 613 de porunci , în :”legea lui Iehova” ,10 porunci și ,”legea lui Moise”, celelalte 603 de porunci !
În predica de pe munte Isus nu a indicat că ar exista o astfel de diviziune în Legea dată de Iehova , prin Moise, Israelului carnal.Isus a amestecat aluziile făcute la Decalog cu referirile la alte părți din legea de la Sinai, cum ar fi aducerea darurilor la altar,acordarea divorțului,”ochi pentru ochi”,și iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Compară Matei 5:21,23,24,2731,33,38,43 cu Exodul 20:13;Deuteronomul 16:16,17 ;Exodul 20:14;Deuteronomul 24:1;Leviticul 19:12;Deuteronomul 19:21 și Leviticul 19:18.
În Matei 22:36-40 Isus este întrebat de un fariseu care era „ εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός” expert în legea scrisă, pentru a face diferență de experții în legea orală, ” care este cea mai mare poruncă din lege?A întrebat Isus la care lege face referire : cea morală sau ceremonială? A lăsat să se înțeleagă Isus că Decalogul este superior în comparație cu celelalte  legi date la Sinai ,deoarece a fost scris direct de „degetul lui Dumnezeu ,” și apoi așezat în arca legământului?Dacă ar fi existat o „lege morală  și una ceremonială” , sau o „lege a lui Iehova” diferită de una „a lui Moise”, ne-am fi putut aștepta ca răspunsul lui Isus să reflecte o astfel de separare!De unde a citat Isus atunci când a fost întrebat despre cea mai importantă poruncă din lege?Isus a citat din Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 ,care după criteriul personal al unora fac parte din „legea ceremonială”,și a învățat că de aceste două porunci ,care nu pot fi separate de restul Legii de la Sinai ,deoarece de ele  depinde „toată legea[nu doar o parte din lege] și Profeții”,  stau ca  baza pentru toate legile de la Sinai!Așadar în loc să separe legea de la Sinai în două părți,cum fac în mod greșit mulți, Isus a mai adăugat la Lege și Profeții, prin această expresie,”Legea și Profeții”, făcându-se referire la tot Vechiul Testament ,adică la cărțile de la Geneza la Maleahi!Prin faptul că Isus a citat din partea care corespunde „legii ceremoniale” , după împărțirea eronată a unora, cele mai importante legi și a adăugat la lege și profeții , într-o conversație cu un expert în legea scrisă , Isus arată că, împărțirea legii de la Sinai în două legi ,nu are vreo valoare teologică și nu este luată în considerare de el.Vincent susține că pentru scribi anumite porunci erau considerate mai importante decât altele, dar nu și pentru Isus.Comentând Matei 22:40 lucrareaExpositor’s Greek Testament spune :”  νόμος κρέμαται. Isus termină declarând că de aceste două legi depinde ,sau se bazează, întreaga [holos se referă la „întreaga lege” nu doar la o parte din lege] lege [ho nomos , toate legile luate ca întreg] derivația morală a întregului Vechi Testament este iubirea.Nici o lege, sau îndeplinirea vreunei legi, nu este de valoare dacă iubirea nu este sufletul ei .”
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-22.html

 •  Care este explicația corectă a versetelor din Matei 5:17,18?

„Isus își exprimă aici ,în cel mai puternic mod posibil, convingerea că întreg VT[ nu doar Decalogul] este o revelație divină și că din acest motiv chiar și cel mai mic  precept are o semnificație religioasă care trebuie recunoscută în împlinirea ideală”-Expositor’s Greek Testament.
Isus transmite ideea că tot ceea ce a fost scris în lege ,adică primele cinci cărți scrise de Moise ,și în Profeți,cărțile profetice din VT ,inclusiv Psalmii, se va împlinii în cele mai mici detalii :ἰῶτα se referă la yod(י y),care este litera I din alfabetul ebraic,cea mai mică literă din acest alfabet,iar 
κεραία înseamnă literalmente în greacă „un corn mic” sau un punct,o extremitate.Mai multe litere din alfabetul limbii ebraice erau scrise cu puncte micuțe sau apexuri[extremități],care aveau ca scop să deosebească o literă de alta,  de exemplu  litera ebraică shin  (שׁ sh) ,de litera ebraică sin (שׂ s).Evreii erau atenți atunci când copiau manuscrisele deoarece considerau că cea mai mică schimbare sau omitere,ar fi distrus tot manuscrisul.Dorea Isus prin aceste cuvinte să spună că anumite părți din VT sunt mai importante decât altele ,sau că legea de la Sinai ar putea să fie divizată în două ,sau mai multe părți ?
„Isus a fost complet opus spiritului scribilor și nu a dorit să le permită acestora să aibe un monopol de zel asupra poruncilor mari și mici ….”-Expositor’s Greek Testament
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-5.html
Așadar Isus condamnă și în Matei 5:19,20 tendința scribilor de a împărții Legea de la Sinai în porunci mai importante și porunci mai puțin importante ,și le spune celor care au devenit discipolii săi că trebuie să fie mai buni decât acești scribi și farisei, adică ei nu trebuie să considere că anumite porunci din lege sunt mai importante decât altele ,sau că legea ar putea fi împărțită în două sau mai multe părți ,unele importante și eterne,altele lipsite de importanță și trecătoare.De fapt la vremea când Isus a rostit aceste cuvinte legea de la Sinai, cu toate cele 613 porunci ale ei, era încă valabilă și aceasta a rămas în vigoare până a fost împlinită în cele mai mici detalii de Isus,adică până la moartea lui Isus.(Galateni 3:13;Efeseni 2:14,15;Romani 10:4)Isus a condamnat practica greșită de a împărții Legea de la Sinai în porunci mari și mai mici, și a demonstrat că toată legea de la Sinai provenea de la Iehova , deși uneori se vorbește în NT că „Legea a fost dată prin Moise „(Ioan 1:17),iar alteori se spune că :”Nu v-a dat Moise Legea?”(Ioan 7:19),iar la prima vedere am putea avea impresia că s-ar face referire la două legi diferite,din Exodul 24:3;Deuteronomul 33:4 ;Maleahi 4:4;Faptele 7:38;Galateni 3:19 ,înțelegem că toate cuvintele legii lui Iehova date prin Moise evreilor de la Sinai făceau parte din legea lui Iehova, pe care Isus a împlinit-o în cele mai mici detalii, înainte de a fi abolită ,după ce și-a atins scopul.(Galateni 3:13,19,24;Romani 10:4)

 • Avem dovezi exegetice pentru a susține că anumite părți din legea de la Sinai (Decalogul) ar fi „veșnic valabile” ,chiar și după împlinirea lor de către Isus ,iar altele părți(legile referitoare la jertfe și serviciul preoțesc) sunt abolite ,după ce au fost împlinite la moartea lui Isus?

Unii dintre cei care nu înțeleg în mod corect cuvintele lui Isus din Matei 5:17-20 încearcă să urmeze modelul stabilit de scribi și farisei și să împartă Legea de la Sinai,compusă din 613 de porunci, în „legi morale eterne”,Decalogul și „legi ceremoniale”, trecătoare. Ei spun că Decalogul este „legea lui Dumnezeu”, iar cele 603 de porunci , așezate lângă chivot ,sunt „Legea lui Moise”, și că doar acestea au fost abolite!Adesea sunt citate versete în care se spune că sabatul este o „lege veșnică”!Dar este corectă această interpretare dacă o examinăm exegetic?Isus a spus foarte clar că și până cea mai mică literă și cel mai mic punct din „Lege și Profeți” nu va treceînainte de a fi împlinită!Isus spune că tot VT va fi împlinit și apoi „va trece”!

  Să examinăm în Biblia Cornilescu cum nu se face deosebire între „legea morală” și cea „ceremonială” deoarece cuvântul ebraic ‘ôhlām ,tradus în mod greșit prin „veșnic”,de către Cornilescu, este aplicat nu doar Decalogului, ci și diferitelor legi care se aflau în afara arcei (chivotului) legământului.
„Și să aducă neîncetat (în ebraică tâmı̂yd)
înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.”-1 Cronici 23:31BC
Cuvântul ebraic tâmı̂yd înseamnă :”constant,în mod continuu,cu regularitate. „
” Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat† (în ebraică tâmı̂yd, tradus „pâinea de prezentare continuă” TLN editia revizuita în engleză 2013)
în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veșnică (în ebraică ‘ôhlām,tradus corect în TLN ediția 2013 în engleză prin „o obligație de durată”)pentru Israel.”-2 Cronici 2:4BC
În 2 Cronici 2:4 se vede cum sunt folosite pentru diferitele legi legate de serviciul la templu , aceleași  cuvinte  ca pentru sabat !De fapt în 2 Cronici 31:3 se spune clar că aceste prevederi cu privire la jertfe fac parte din „legea lui Iehova”, așa că nu avem dreptul să interpretăm că legile lui Iehova privitoare la jertfe sunt mai puțin importante decât Decalogul sau sabatul!Neemia 10:31,33 arată că prevederile cu privire la „ziua Sabatului”,”zilele de sărbătoare”,”anul al șaptelea”, și „pentru arderea-de-tot necurmată (în ebraică tâmı̂yd)
din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.”-BC
Din aceste versete nu reiese că sabatul sau jerfele din sabat ar fi mai importante decât jerfele aduse cu ocazia lunilor noi ,a zilei Ispășirii sau a altor obligații cu privire la anul al șaptelea!Nu se poate trage concluzia că sabatul „fiind  una din legile scrise cu degetul lui Dumnezeu,este mai important decât alte legi ,scrise de mâna lui Moise!”(compară cu 2Cronici 8:13)
De ce Cornilescu nu traduce corect cuvântul ebraic ‘ôhlām prin „veșnic”?
„Cuvântul olam înseamnă literalmente ‘dincolo de orizont.’Atunci când privim în depărtare este dificil să vedem detaliile ,iar ceea ce se află dincolo de orizont nu poate fi văzut.Acest concept este olam.Cuvântul este folosit și pentru trecutul îndepărtat sau viitorul îndepărtat ,ca un timp care este greu de știut sau perceput.Acest cuvânt este tradus adesea ca „veșnicie,” care înseamnă o perioadă continuă de timp care nu se termină niciodată.În mintea evreului este pur și simplu ceea ce se află la orizont, sau dincolo de orizont,un timp foarte îndepărtat.O expresie comună în ebraică este
„l’olam va’ed” care este de obicei tradusă „pentru totdeauna și întotdeauna” ,dar în mintea evreiască înseamnă „până la orizontul îndepărtat și din nou,”adică „un timp foarte îndepărtat,sau chiar mai departe.”-Ancient Hebrew Research Center 
Dacă facem o comparație între Biblia Cornilescu în Leviticul 24:8,9,și Traducerea Lumii Noi (NWT ediția revizuită din 2013,în limba engleză) ne dăm seama cât de exactă este Traducerea Lumii Noi :”
În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat(în ebraică tâmı̂yd apare tradus corect în NWT 2013 engl. „cu regularitate”)
: acesta este un legământ veşnic (în ebraică ‘ôhlām ,apare tradus corect în NWT 2013 eng.prin „de durată”,expresia devine „legământ de durată”)
pe care-l vor ţine copiii lui Israel.Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 eng.prin „durabilă”, adică „o reglementare durabilă)””-BC
Traducerea Cornilescu este greșită și atunci când traduce cuvântul ‘ôhlām înExodul 40:15:” şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea (în ebraică ‘ôhlāmtradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabilă”, adică „o preoție durabilă”) dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”Traducerea Lumii Noi este corectă deoarece așa după cum se indică în Evrei 7:11,12 odată cu schimbarea legii de la Sinai a avut loc și „schimbarea preoției”, adică nu mai există astăzi preoți care să servească după rânduiala aaronică ,care după realitate nu poate fi „pururea” sau „veșnic” în vigoare!Dacă Biblia Cornilescu este corectă ,atunci Dumnezeu a mințit deoarece azi nu mai există preoți după rânduială aaronică ,care să servească „pururea”!Evident că Biblia nu se contrazice ,iar Dumnezeu nu minte,dar avem nevoie de o traducere corectă din punct de vedere exegetic ,așa cum este Traducerea Lumii Noi.
Cornilescu traduce cuvântul ebraic ‘ôhlām greșit și în Exodul 31:16,17:”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 engl. prin „durabil”,adică „un legământ durabil”).Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic,( în ebraică apare cuvântul lə·‘ō·lām tradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabil”,”un semn durabil”)
căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Are vreo importanță faptul că în Exodul 31:17 apare ·‘ō·lām?
În ebraică există cuvintele mei-olam care înseamnă „de la începutul timpului până acum” și  l’olam care înseamnă :”de acum [se marchează timpul de început pentru sabat ca semn între Iehova și Israel și nu poate exista acest semn înaintea timpului marcat,adică înainte de eliberarea din Egipt ,vezi și Deuter.5:1-3,15]până la sfârșitul timpului” ,adică o perioadă nespecificată din viitor !Faptul că apare cuvântul ·‘ō·lām în Exodul 31:17 DOVEDEȘTE CĂ SABATUL A ÎNCEPUT SĂ FIE FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAELUL CARNAL DIN 1513 Î.E.N. ȘI NU ÎNAINTE ,DEOARECE DACĂ DIN TRECUT SABATUL AR FI FOST FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAEL, AR FI FOST FOLOSIT CUVÂNTUL EBRAIC MEI-OLAM ,ÎN EXODUL 31:17!Pretenția că „Adam și Eva au primit porunca de a respecta sabatul,” este anulată complet de sensul cuvântului ·‘ō·lām ,care indică că numai din 1513 î.e.n. a fost sabatul ales ca semn unic între Iehova și Israelul carnal, și nicidecum din Eden ,sau din altă perioadă înaintea anului 1513 î.e.n. sabatul având ca scop :”Amintește-ți că ai fost sclav în țara Egiptului și că Iehova, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Iată de ce ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, să ții ziua de sabat.”(Deuteronomul 5:15)
Apostolul Pavel clarifică faptul că sabatul ,alături de restricțiile privitoare la mâncare și lunile noi ,adică toată Legea de la Sinai,nu doar o parte din ea,nu mai sunt obligatorii pentru creștini în Coloseni 2:13,16,17;Efeseni 2:14-20,2Corinteni 3:3-14.

Rezumatul argumentelor
În VT și în NT nu există nici o diferență exegetică între „Legea lui Moise”,”Legea lui Iehova”,”legământul de la muntele Sinai”(Galateni 4:4-26).Creștinii nu mai se află sub legământul de la Sinai, deoarece Isus după ce a împlinit acest legământ și sute de profeții din VT,adică a împlinit „Legea și Profeții”, „…a dărâmat zidul din mijloc care le separa.  [cele 613 de porunci de la muntele Sinai ,inclusiv Decalogul vezi 2Corinteni 3:3-14]15 Prin carnea sa a înlăturat dușmănia, Legea, [ton nomon]care consta din porunci și decrete,…”-Efeseni 2:14,15.
Nu avem nici cea mai mică dovadă că toți creștinii evrei nu ar fi  :”ajuns morți față de Lege[ tô nomô toată Legea ,nu doar poruncile din afara chivotului deoarece în Romani 7:7 Pavel citează din Decalog ,deci vrea să spună că și Decalogul face parte din tou nomou sau „Legea” față de care au murit creștinii evrei] prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia,[ Galateni 6:2;1Corinteni 9:20,21 adică acum creștinii ascultau de „legea lui Cristos” nu de „legea lui Moise”] ai celui care a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.”-Romani 7:1-12
În Matei 5:17-20 se afirmă că toate detaliile din Lege[ton nomon] și din profeți nu urmau să rămână neîmplinite de Isus , și că Isus nu a venit cu scopul de a anula Legea și Profeții înainte de a le împlinii în cele mai mici detalii!Dar așa după cum spune Pavel în Coloseni 2:14,16,17 după ce Isus a murit,”împlinid toată Legea si Profeții,” creștinii nu mai mai suntem obligați să respectăm restricțiile Legii privitoare la sabat,luni noi și mâncăruri.
Am văzut că pe vremea când legea era încă valabilă, Isus i-a condamnat pe scribii și fariseii care separau Legea în porunci mai importante și altele mai puțin importante, și că în acel timp în care Legea de la Sinai încă avea autoritate, nu putea fi desființată nici cea mai mică literă sau cel mai mic punct,înainte de a fi împlinit!Evident acest lucru nu înseamnă că Isus dorea să spună că și după ce „Legea și Profeții” au fost împlinite de el, acestea vor continua în vigoare .Acest lucru ar contrazice Romani 10:1-4!
Termenul ‘ôhlām se aplică diferitelor aspecte ale legii care din punctul de vedere al evreilor de la Sinai erau pentru o durată nedeterminată, o perioadă de timp ascunsă, dar acest lucru nu înseamnă că sabatul sau jertfele sau preoția aveau să fie veșnic valabile!
Din folosirea termenului ·‘ō·lām din Exodul 31:17 am înțeles că sabatul a început să existe ca semn ,între Iehova și Israelul carnal, din 1513 î.e.n. și nicidecum înainte ,deoarece în ebraică există un alt cuvânt mei-olam care este folosit pentru a indica ceva din trecutul îndepărtat până în prezent ,iar termenul ·‘ō·lām ,indică numai spre  perioada care a început la Sinai și în viitor,dar nu în trecut!
Traducerea Lumii Noi în engleză ,ediția 2013 ,redă corect cuvântul ‘ôhlāmprin „durabil” sau „de durată” ,dar Biblia Cornilescu își induce în eroare cititorii atunci când traduce același cuvânt ebraic ‘ôhlām prin trei cuvinte românești diferite :”veșnică”,”pururea”,”necurmat”!
Concluzia la care ajungem dacă comparăm Traducerea Lumii Noi cu Biblia Cornilescu și ceea ce spun exegeții și Biblia în limba ebraică, este că Traducerea Lumii Noi este exegetic corectă, în timp ce Biblia Cornilescu își induce cititorii în eroare atunci când transmite ideea greșită că legea de la Sinai,preoția aaronică și diferitele prevederi ale legii ,printre ele și sabatul,ar fi „veșnice”!”17 Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. N-am venit să desființez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cea mai mică literă sau o frântură de literă din Lege fără să se întâmple toate lucrurile. „-Matei 5:17,18
„4 Căci Cristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine manifestă credință să dobândească dreptatea.”-Romani 10:4
„14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ, deoarece este desființat prin Cristos. „-2 Corinteni 3:14
„12 Pentru că, odată ce se schimbă preoția, este necesară și o schimbare a legii. „-Evrei 7:12
Dacă nu înțelegem corect aceste versete par să se contrazică între ele. Însă toți suntem de acord că Biblia este ca un mozaic în perfect acord și că fiecare verset este ca o bucățică din acesta care se potrivește perfect și contribuie la imaginea de ansamblu a mozaicului.
Să vedem cum putem înțelege corect Matei 5:17,18 , fără a contrazice celelalte versete menționate mai sus !Vom face acest lucru făcând apel la semnificația termenilor originali așa și la explicațiile exegetice .Însă pentru a înțelege corect aceste versete vom compara concepțiile greșite, care asemenea unor piese care nu se potrivesc în ‘mozaicul’ sau imaginea de ansamblu oferită de Biblie, sunt forțate de unii care doresc să își impună explicațiile fără a ține cont de context, logică și exegeza biblică, cu  explicațiile care se potrivesc perfect cu ‘mozaicul’ Bibliei, deoarece țin cont de context, logică și exegeză.Atitudinea cea mai înțeleptă este aceea de a renunța la explicațiile care nu se potrivesc cu imaginea de ansamblu oferită de Biblie, în loc să ne irosim forțele pentru a susține explicații care contrazic Biblia.

 • Concepții greșite despre Matei 5:17,18:”Isus a împărțit legea de la Sinai în două legi : ‘morală’ (Decalogul) și ‘ceremonială'(legea jertfelor ) și spune că’ legea morală'(Decalogul) este veșnică , deoarece va fi valabilă până ‘vor trece cerul și pământul’ , în timp ce doar ‘legea jerfelor’ a fost anulată la moartea lui Isus.'”

Cuvintele din Deuteronomul 31:24-26, după care „cartea aceasta a legii ” a fost pusă lângă arca legământului și faptul că tablele cu Decalogul au fost puse în arcă,(Exodul 40:20)sunt citate ca dovezi în favoarea împărțirii Legii de la Sinai în două părți!Se încearcă să se susțină ideea  că ‘poruncile scrise de Moise’ fac parte din ‘legea lui Moise’ , și că sunt trecătoare, dar că poruncile scrise cu ‘degetul lui Dumnezeu’ sunt eterne , iar  punerea lor în arcă dovedește că „legea morală „,Decalogul,este ‘separată de legea lui Moise ‘!Aceste explicații sunt lipsite de orice temei exegetic și logic sănătos!Expresia ebraică הַבְּרִית׳ס care apare în Deuteronomul 31:24,26 și care este tradusă „cartea legii” face referire la „toate cuvintele lui Iehova și toate hotărârile judecătorești,”
și Moise a scris toate cuvintele lui Iehova,” în „cartea legământului”, iar evreii au înțeles și au decis că :”Suntem gata să împlinim toate cuvintele pe care le-a spus Iehova“ și „: „Suntem gata să facem tot ce a zis Iehova și să fim ascultători“ ,iar Iehova a încheiat legământul cu Israelul pe baza la :”toate aceste cuvinte“.”-Exodul 24:3-8
În versetele din Exodul 24:3-8 apare cuvântul ebraic kāl/kôl de șapte ori indicând că „toate cuvintele” făceau parte din legământul lui Iehova cu Israelul și că „toate cuvintele lui Iehova” au fost scrise de Moise în „cartea legii”, care l-a porunca lui Moise, și nu cu scopul de a rupe în două „toate cuvintele lui Iehova”, sau de a-și atribui lui cuvintele scrise de el, s-a decis păstrarea lor ca „mărturie” lângă arca legământului.Din versetele din Leviticul 26:46 și Leviticul 27:34 înțelegem că „toate cuvintele ” scrise de Moise în „cartea legii”,erau poruncile lui Iehova: „Acestea sunt poruncile pe care Iehova i le-a dat lui Moise ca porunci pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.”
În toate versetele în care apare expresia „cartea legii”nu avem nici o indicație că acestea ar face parte dintr-o lege a lui Moise , mai puțin importantă ,în comparație cu Decalogul , care ar fi „legea lui Iehova”!Versetele în care apare expresia „cartea legii” sunt:”הַבְּרִית׳ס în Exodul 24:7,2 Regi 23:2;2Cronici 34:30;2Regi 23:21;
הַתּוֺרָה׳ס în Deuteronomul 28:61;29:20;30:10;31:26;Iosua 1:8;8:34;2Regi 22:8,11;2Cronici 34:15;Neemia 8:3; תּוֺרַת אֱלֹהִים׳ס Neemia 8:8,18;9:3;’cartea legii lui Iehova’  ׳תּוֺרַת י׳ס 2Cronici 17:9’cartea legii lui Iehova’,2Cronici 34:14’cartea legii lui Iehova,dată prin Moise’;תּוֺרַת משֶׁה׳ס Iosua 8:31’cartea legii lui Moise’,Iosua 23:6 ‘cartea legii lui Moise’,2Regi 14:6’cartea legii lui Moise, în care Iehova a poruncit…’,Neemia 8:1’cartea legii lui Moise ,pe care Iehova o poruncise luiIsrael’;
משֶׁה׳ס
2 Cronici 25:4 ‘cartea lui Moise,pe care a poruncit-o Iehova’
2Cronici 35:12’cartea lui Moise’Neemia 13:1’cartea lui Moise'”-Brown Driver Briggs Expanded Definitions
www.studylight.org/lexicons/hebrew/05612.html
La ce concluzie ajungem în urma analizării acestor versete : este „legea lui Iehova” diferită de „legea lui Moise” și se referă expresia „legea lui Iehova” numai la Decalog ,în mod exclusiv?
„4 „Aduceți-vă aminte de legea[tôrāh] lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o la Horeb pentru tot[kāl] Israelul, de dispozițiile[chôk] și hotărârilejudecătorești.[mishpâṭ]”Maleahi 4:4
Din aceste versete înțelegem că „legea/tôrāh lui Moise” conține în totalitate toate poruncile și legile lui Iehova pe care El i le-a poruncit la „tot”[kāl] Israelul.Ar fi logic să interpreteze cineva că întrucât unele porunci le erau adresate exclusiv preoților , legea nu era pentru tot/kāl Israelul?Evident că nu ,deoarece legea i-a fost dată la  „tot/kāl Israelul”(Deuter.5:1),chiar dacă unele aspecte se adresează exclusiv clasei preoțești ,care reprezenta doar o parte din națiunea Israel, iar printre „dispozițiile”/chôk și „hotărârile judecătorești”/mishpâṭ , care în Maleahi 4:4 sunt numite „legea [tôrāh] lui Moise”,în Deuteronomul 5:1-22(în versetul 1 apar cei trei termeni menționați mai sus: kāl,chôk și mishpâṭ,aceeași termeni care apar și în Maleahi 4:4 despre „legea lui Moise”, se folosesc și cu privire la Decalog )
apar amintite Cele Zece Porunci,care în opinia greșită a unora ,numai ele sunt „legea lui Iehova”.Așadar ar fi la fel de greșit să susținem că „legea lui Moise” este diferită de „legea lui Iehova”, ca și cum am susține că „legile despre serviciul preoțesc , nu fac parte din legile date la tot/kāl Israelul” și că legile date preoților al alcătui o lege diferită de cea dată la „tot Israelul”!O astfel de explicație ar putea părea corectă, dar ar încălca tot ceea ce Biblia învață despre legământul de la Sinai : că este unul singur,că a fost încheiat între Iehova și tot Israelul carnal și că ” toate cuvintele ” scrise au fost adresate la tot Israelul, adică nu doar Cele Zece Porunci/Decalogul ,deși în anumite părți această lege se adresează direct preoților sau judecătorilor, care erau o minoritate în Israel,toată legea ,adică toate cuvintele făceau parte din „Legea lui Iehova”!Concluzia este că in VT ” Legea lui Moise”=”Legea lui Iehova” adică „toate/kāl cuvintele” scrise de Moise la porunca lui Iehova, nu doar Cele „Zece Cuvinte” sau Decalogul,ar fi „Legea lui Iehova”!Nu există bază exegetică pentru a separa în 2 părți diferite ,legea de la Sinai ,cele 613 de porunci , în :”legea lui Iehova” ,10 porunci și ,”legea lui Moise”, celelalte 603 de porunci !
În predica de pe munte Isus nu a indicat că ar exista o astfel de diviziune în Legea dată de Iehova , prin Moise, Israelului carnal.Isus a amestecat aluziile făcute la Decalog cu referirile la alte părți din legea de la Sinai, cum ar fi aducerea darurilor la altar,acordarea divorțului,”ochi pentru ochi”,și iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Compară Matei 5:21,23,24,2731,33,38,43 cu Exodul 20:13;Deuteronomul 16:16,17 ;Exodul 20:14;Deuteronomul 24:1;Leviticul 19:12;Deuteronomul 19:21 și Leviticul 19:18.
În Matei 22:36-40 Isus este întrebat de un fariseu care era „ εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός” expert în legea scrisă, pentru a face diferență de experții în legea orală, ” care este cea mai mare poruncă din lege?A întrebat Isus la care lege face referire : cea morală sau ceremonială? A lăsat să se înțeleagă Isus că Decalogul este superior în comparație cu celelalte  legi date la Sinai ,deoarece a fost scris direct de „degetul lui Dumnezeu ,” și apoi așezat în arca legământului?Dacă ar fi existat o „lege morală  și una ceremonială” , sau o „lege a lui Iehova” diferită de una „a lui Moise”, ne-am fi putut aștepta ca răspunsul lui Isus să reflecte o astfel de separare!De unde a citat Isus atunci când a fost întrebat despre cea mai importantă poruncă din lege?Isus a citat din Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 ,care după criteriul personal al unora fac parte din „legea ceremonială”,și a învățat că de aceste două porunci ,care nu pot fi separate de restul Legii de la Sinai ,deoarece de ele  depinde „toată legea[nu doar o parte din lege] și Profeții”,  stau ca  baza pentru toate legile de la Sinai!Așadar în loc să separe legea de la Sinai în două părți,cum fac în mod greșit mulți, Isus a mai adăugat la Lege și Profeții, prin această expresie,”Legea și Profeții”, făcându-se referire la tot Vechiul Testament ,adică la cărțile de la Geneza la Maleahi!Prin faptul că Isus a citat din partea care corespunde „legii ceremoniale” , după împărțirea eronată a unora, cele mai importante legi și a adăugat la lege și profeții , într-o conversație cu un expert în legea scrisă , Isus arată că, împărțirea legii de la Sinai în două legi ,nu are vreo valoare teologică și nu este luată în considerare de el.Vincent susține că pentru scribi anumite porunci erau considerate mai importante decât altele, dar nu și pentru Isus.Comentând Matei 22:40 lucrareaExpositor’s Greek Testament spune :”  νόμος κρέμαται. Isus termină declarând că de aceste două legi depinde ,sau se bazează, întreaga [holos se referă la „întreaga lege” nu doar la o parte din lege] lege [ho nomos , toate legile luate ca întreg] derivația morală a întregului Vechi Testament este iubirea.Nici o lege, sau îndeplinirea vreunei legi, nu este de valoare dacă iubirea nu este sufletul ei .”
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-22.html

 •  Care este explicația corectă a versetelor din Matei 5:17,18?

„Isus își exprimă aici ,în cel mai puternic mod posibil, convingerea că întreg VT[ nu doar Decalogul] este o revelație divină și că din acest motiv chiar și cel mai mic  precept are o semnificație religioasă care trebuie recunoscută în împlinirea ideală”-Expositor’s Greek Testament.
Isus transmite ideea că tot ceea ce a fost scris în lege ,adică primele cinci cărți scrise de Moise ,și în Profeți,cărțile profetice din VT ,inclusiv Psalmii, se va împlinii în cele mai mici detalii :ἰῶτα se referă la yod(י y),care este litera I din alfabetul ebraic,cea mai mică literă din acest alfabet,iar 
κεραία înseamnă literalmente în greacă „un corn mic” sau un punct,o extremitate.Mai multe litere din alfabetul limbii ebraice erau scrise cu puncte micuțe sau apexuri[extremități],care aveau ca scop să deosebească o literă de alta,  de exemplu  litera ebraică shin  (שׁ sh) ,de litera ebraică sin (שׂ s).Evreii erau atenți atunci când copiau manuscrisele deoarece considerau că cea mai mică schimbare sau omitere,ar fi distrus tot manuscrisul.Dorea Isus prin aceste cuvinte să spună că anumite părți din VT sunt mai importante decât altele ,sau că legea de la Sinai ar putea să fie divizată în două ,sau mai multe părți ?
„Isus a fost complet opus spiritului scribilor și nu a dorit să le permită acestora să aibe un monopol de zel asupra poruncilor mari și mici ….”-Expositor’s Greek Testament
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-5.html
Așadar Isus condamnă și în Matei 5:19,20 tendința scribilor de a împărții Legea de la Sinai în porunci mai importante și porunci mai puțin importante ,și le spune celor care au devenit discipolii săi că trebuie să fie mai buni decât acești scribi și farisei, adică ei nu trebuie să considere că anumite porunci din lege sunt mai importante decât altele ,sau că legea ar putea fi împărțită în două sau mai multe părți ,unele importante și eterne,altele lipsite de importanță și trecătoare.De fapt la vremea când Isus a rostit aceste cuvinte legea de la Sinai, cu toate cele 613 porunci ale ei, era încă valabilă și aceasta a rămas în vigoare până a fost împlinită în cele mai mici detalii de Isus,adică până la moartea lui Isus.(Galateni 3:13;Efeseni 2:14,15;Romani 10:4)Isus a condamnat practica greșită de a împărții Legea de la Sinai în porunci mari și mai mici, și a demonstrat că toată legea de la Sinai provenea de la Iehova , deși uneori se vorbește în NT că „Legea a fost dată prin Moise „(Ioan 1:17),iar alteori se spune că :”Nu v-a dat Moise Legea?”(Ioan 7:19),iar la prima vedere am putea avea impresia că s-ar face referire la două legi diferite,din Exodul 24:3;Deuteronomul 33:4 ;Maleahi 4:4;Faptele 7:38;Galateni 3:19 ,înțelegem că toate cuvintele legii lui Iehova date prin Moise evreilor de la Sinai făceau parte din legea lui Iehova, pe care Isus a împlinit-o în cele mai mici detalii, înainte de a fi abolită ,după ce și-a atins scopul.(Galateni 3:13,19,24;Romani 10:4)

 • Avem dovezi exegetice pentru a susține că anumite părți din legea de la Sinai (Decalogul) ar fi „veșnic valabile” ,chiar și după împlinirea lor de către Isus ,iar altele părți(legile referitoare la jertfe și serviciul preoțesc) sunt abolite ,după ce au fost împlinite la moartea lui Isus?

Unii dintre cei care nu înțeleg în mod corect cuvintele lui Isus din Matei 5:17-20 încearcă să urmeze modelul stabilit de scribi și farisei și să împartă Legea de la Sinai,compusă din 613 de porunci, în „legi morale eterne”,Decalogul și „legi ceremoniale”, trecătoare. Ei spun că Decalogul este „legea lui Dumnezeu”, iar cele 603 de porunci , așezate lângă chivot ,sunt „Legea lui Moise”, și că doar acestea au fost abolite!Adesea sunt citate versete în care se spune că sabatul este o „lege veșnică”!Dar este corectă această interpretare dacă o examinăm exegetic?Isus a spus foarte clar că și până cea mai mică literă și cel mai mic punct din „Lege și Profeți” nu va treceînainte de a fi împlinită!Isus spune că tot VT va fi împlinit și apoi „va trece”!

  Să examinăm în Biblia Cornilescu cum nu se face deosebire între „legea morală” și cea „ceremonială” deoarece cuvântul ebraic ‘ôhlām ,tradus în mod greșit prin „veșnic”,de către Cornilescu, este aplicat nu doar Decalogului, ci și diferitelor legi care se aflau în afara arcei (chivotului) legământului.
„Și să aducă neîncetat (în ebraică tâmı̂yd)
înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.”-1 Cronici 23:31BC
Cuvântul ebraic tâmı̂yd înseamnă :”constant,în mod continuu,cu regularitate. „
” Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat† (în ebraică tâmı̂yd, tradus „pâinea de prezentare continuă” TLN editia revizuita în engleză 2013)
în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veșnică (în ebraică ‘ôhlām,tradus corect în TLN ediția 2013 în engleză prin „o obligație de durată”)pentru Israel.”-2 Cronici 2:4BC
În 2 Cronici 2:4 se vede cum sunt folosite pentru diferitele legi legate de serviciul la templu , aceleași  cuvinte  ca pentru sabat !De fapt în 2 Cronici 31:3 se spune clar că aceste prevederi cu privire la jertfe fac parte din „legea lui Iehova”, așa că nu avem dreptul să interpretăm că legile lui Iehova privitoare la jertfe sunt mai puțin importante decât Decalogul sau sabatul!Neemia 10:31,33 arată că prevederile cu privire la „ziua Sabatului”,”zilele de sărbătoare”,”anul al șaptelea”, și „pentru arderea-de-tot necurmată (în ebraică tâmı̂yd)
din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.”-BC
Din aceste versete nu reiese că sabatul sau jerfele din sabat ar fi mai importante decât jerfele aduse cu ocazia lunilor noi ,a zilei Ispășirii sau a altor obligații cu privire la anul al șaptelea!Nu se poate trage concluzia că sabatul „fiind  una din legile scrise cu degetul lui Dumnezeu,este mai important decât alte legi ,scrise de mâna lui Moise!”(compară cu 2Cronici 8:13)
De ce Cornilescu nu traduce corect cuvântul ebraic ‘ôhlām prin „veșnic”?
„Cuvântul olam înseamnă literalmente ‘dincolo de orizont.’Atunci când privim în depărtare este dificil să vedem detaliile ,iar ceea ce se află dincolo de orizont nu poate fi văzut.Acest concept este olam.Cuvântul este folosit și pentru trecutul îndepărtat sau viitorul îndepărtat ,ca un timp care este greu de știut sau perceput.Acest cuvânt este tradus adesea ca „veșnicie,” care înseamnă o perioadă continuă de timp care nu se termină niciodată.În mintea evreului este pur și simplu ceea ce se află la orizont, sau dincolo de orizont,un timp foarte îndepărtat.O expresie comună în ebraică este
„l’olam va’ed” care este de obicei tradusă „pentru totdeauna și întotdeauna” ,dar în mintea evreiască înseamnă „până la orizontul îndepărtat și din nou,”adică „un timp foarte îndepărtat,sau chiar mai departe.”-Ancient Hebrew Research Center 
Dacă facem o comparație între Biblia Cornilescu în Leviticul 24:8,9,și Traducerea Lumii Noi (NWT ediția revizuită din 2013,în limba engleză) ne dăm seama cât de exactă este Traducerea Lumii Noi :”
În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat(în ebraică tâmı̂yd apare tradus corect în NWT 2013 engl. „cu regularitate”)
: acesta este un legământ veşnic (în ebraică ‘ôhlām ,apare tradus corect în NWT 2013 eng.prin „de durată”,expresia devine „legământ de durată”)
pe care-l vor ţine copiii lui Israel.Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 eng.prin „durabilă”, adică „o reglementare durabilă)””-BC
Traducerea Cornilescu este greșită și atunci când traduce cuvântul ‘ôhlām înExodul 40:15:” şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea (în ebraică ‘ôhlāmtradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabilă”, adică „o preoție durabilă”) dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”Traducerea Lumii Noi este corectă deoarece așa după cum se indică în Evrei 7:11,12 odată cu schimbarea legii de la Sinai a avut loc și „schimbarea preoției”, adică nu mai există astăzi preoți care să servească după rânduiala aaronică ,care după realitate nu poate fi „pururea” sau „veșnic” în vigoare!Dacă Biblia Cornilescu este corectă ,atunci Dumnezeu a mințit deoarece azi nu mai există preoți după rânduială aaronică ,care să servească „pururea”!Evident că Biblia nu se contrazice ,iar Dumnezeu nu minte,dar avem nevoie de o traducere corectă din punct de vedere exegetic ,așa cum este Traducerea Lumii Noi.
Cornilescu traduce cuvântul ebraic ‘ôhlām greșit și în Exodul 31:16,17:”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 engl. prin „durabil”,adică „un legământ durabil”).Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic,( în ebraică apare cuvântul lə·‘ō·lām tradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabil”,”un semn durabil”)
căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Are vreo importanță faptul că în Exodul 31:17 apare ·‘ō·lām?
În ebraică există cuvintele mei-olam care înseamnă „de la începutul timpului până acum” și  l’olam care înseamnă :”de acum [se marchează timpul de început pentru sabat ca semn între Iehova și Israel și nu poate exista acest semn înaintea timpului marcat,adică înainte de eliberarea din Egipt ,vezi și Deuter.5:1-3,15]până la sfârșitul timpului” ,adică o perioadă nespecificată din viitor !Faptul că apare cuvântul ·‘ō·lām în Exodul 31:17 DOVEDEȘTE CĂ SABATUL A ÎNCEPUT SĂ FIE FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAELUL CARNAL DIN 1513 Î.E.N. ȘI NU ÎNAINTE ,DEOARECE DACĂ DIN TRECUT SABATUL AR FI FOST FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAEL, AR FI FOST FOLOSIT CUVÂNTUL EBRAIC MEI-OLAM ,ÎN EXODUL 31:17!Pretenția că „Adam și Eva au primit porunca de a respecta sabatul,” este anulată complet de sensul cuvântului ·‘ō·lām ,care indică că numai din 1513 î.e.n. a fost sabatul ales ca semn unic între Iehova și Israelul carnal, și nicidecum din Eden ,sau din altă perioadă înaintea anului 1513 î.e.n. sabatul având ca scop :”Amintește-ți că ai fost sclav în țara Egiptului și că Iehova, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Iată de ce ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, să ții ziua de sabat.”(Deuteronomul 5:15)
Apostolul Pavel clarifică faptul că sabatul ,alături de restricțiile privitoare la mâncare și lunile noi ,adică toată Legea de la Sinai,nu doar o parte din ea,nu mai sunt obligatorii pentru creștini în Coloseni 2:13,16,17;Efeseni 2:14-20,2Corinteni 3:3-14.

Rezumatul argumentelor
În VT și în NT nu există nici o diferență exegetică între „Legea lui Moise”,”Legea lui Iehova”,”legământul de la muntele Sinai”(Galateni 4:4-26).Creștinii nu mai se află sub legământul de la Sinai, deoarece Isus după ce a împlinit acest legământ și sute de profeții din VT,adică a împlinit „Legea și Profeții”, „…a dărâmat zidul din mijloc care le separa.  [cele 613 de porunci de la muntele Sinai ,inclusiv Decalogul vezi 2Corinteni 3:3-14]15 Prin carnea sa a înlăturat dușmănia, Legea, [ton nomon]care consta din porunci și decrete,…”-Efeseni 2:14,15.
Nu avem nici cea mai mică dovadă că toți creștinii evrei nu ar fi  :”ajuns morți față de Lege[ tô nomô toată Legea ,nu doar poruncile din afara chivotului deoarece în Romani 7:7 Pavel citează din Decalog ,deci vrea să spună că și Decalogul face parte din tou nomou sau „Legea” față de care au murit creștinii evrei] prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia,[ Galateni 6:2;1Corinteni 9:20,21 adică acum creștinii ascultau de „legea lui Cristos” nu de „legea lui Moise”] ai celui care a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.”-Romani 7:1-12
În Matei 5:17-20 se afirmă că toate detaliile din Lege[ton nomon] și din profeți nu urmau să rămână neîmplinite de Isus , și că Isus nu a venit cu scopul de a anula Legea și Profeții înainte de a le împlinii în cele mai mici detalii!Dar așa după cum spune Pavel în Coloseni 2:14,16,17 după ce Isus a murit,”împlinid toată Legea si Profeții,” creștinii nu mai mai suntem obligați să respectăm restricțiile Legii privitoare la sabat,luni noi și mâncăruri.
Am văzut că pe vremea când legea era încă valabilă, Isus i-a condamnat pe scribii și fariseii care separau Legea în porunci mai importante și altele mai puțin importante, și că în acel timp în care Legea de la Sinai încă avea autoritate, nu putea fi desființată nici cea mai mică literă sau cel mai mic punct,înainte de a fi împlinit!Evident acest lucru nu înseamnă că Isus dorea să spună că și după ce „Legea și Profeții” au fost împlinite de el, acestea vor continua în vigoare .Acest lucru ar contrazice Romani 10:1-4!
Termenul ‘ôhlām se aplică diferitelor aspecte ale legii care din punctul de vedere al evreilor de la Sinai erau pentru o durată nedeterminată, o perioadă de timp ascunsă, dar acest lucru nu înseamnă că sabatul sau jertfele sau preoția aveau să fie veșnic valabile!
Din folosirea termenului ·‘ō·lām din Exodul 31:17 am înțeles că sabatul a început să existe ca semn ,între Iehova și Israelul carnal, din 1513 î.e.n. și nicidecum înainte ,deoarece în ebraică există un alt cuvânt mei-olam care este folosit pentru a indica ceva din trecutul îndepărtat până în prezent ,iar termenul ·‘ō·lām ,indică numai spre  perioada care a început la Sinai și în viitor,dar nu în trecut!
Traducerea Lumii Noi în engleză ,ediția 2013 ,redă corect cuvântul ‘ôhlāmprin „durabil” sau „de durată” ,dar Biblia Cornilescu își induce în eroare cititorii atunci când traduce același cuvânt ebraic ‘ôhlām prin trei cuvinte românești diferite :”veșnică”,”pururea”,”necurmat”!
Concluzia la care ajungem dacă comparăm Traducerea Lumii Noi cu Biblia Cornilescu și ceea ce spun exegeții și Biblia în limba ebraică, este că Traducerea Lumii Noi este exegetic corectă, în timp ce Biblia Cornilescu își induce cititorii în eroare atunci când transmite ideea greșită că legea de la Sinai,preoția aaronică și diferitele prevederi ale legii ,printre ele și sabatul,ar fi „veșnice”!”17 Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. N-am venit să desființez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cea mai mică literă sau o frântură de literă din Lege fără să se întâmple toate lucrurile. „-Matei 5:17,18
„4 Căci Cristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine manifestă credință să dobândească dreptatea.”-Romani 10:4
„14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ, deoarece este desființat prin Cristos. „-2 Corinteni 3:14
„12 Pentru că, odată ce se schimbă preoția, este necesară și o schimbare a legii. „-Evrei 7:12
Dacă nu înțelegem corect aceste versete par să se contrazică între ele. Însă toți suntem de acord că Biblia este ca un mozaic în perfect acord și că fiecare verset este ca o bucățică din acesta care se potrivește perfect și contribuie la imaginea de ansamblu a mozaicului.
Să vedem cum putem înțelege corect Matei 5:17,18 , fără a contrazice celelalte versete menționate mai sus !Vom face acest lucru făcând apel la semnificația termenilor originali așa și la explicațiile exegetice .Însă pentru a înțelege corect aceste versete vom compara concepțiile greșite, care asemenea unor piese care nu se potrivesc în ‘mozaicul’ sau imaginea de ansamblu oferită de Biblie, sunt forțate de unii care doresc să își impună explicațiile fără a ține cont de context, logică și exegeza biblică, cu  explicațiile care se potrivesc perfect cu ‘mozaicul’ Bibliei, deoarece țin cont de context, logică și exegeză.Atitudinea cea mai înțeleptă este aceea de a renunța la explicațiile care nu se potrivesc cu imaginea de ansamblu oferită de Biblie, în loc să ne irosim forțele pentru a susține explicații care contrazic Biblia.

 • Concepții greșite despre Matei 5:17,18:”Isus a împărțit legea de la Sinai în două legi : ‘morală’ (Decalogul) și ‘ceremonială'(legea jertfelor ) și spune că’ legea morală'(Decalogul) este veșnică , deoarece va fi valabilă până ‘vor trece cerul și pământul’ , în timp ce doar ‘legea jerfelor’ a fost anulată la moartea lui Isus.'”

Cuvintele din Deuteronomul 31:24-26, după care „cartea aceasta a legii ” a fost pusă lângă arca legământului și faptul că tablele cu Decalogul au fost puse în arcă,(Exodul 40:20)sunt citate ca dovezi în favoarea împărțirii Legii de la Sinai în două părți!Se încearcă să se susțină ideea  că ‘poruncile scrise de Moise’ fac parte din ‘legea lui Moise’ , și că sunt trecătoare, dar că poruncile scrise cu ‘degetul lui Dumnezeu’ sunt eterne , iar  punerea lor în arcă dovedește că „legea morală „,Decalogul,este ‘separată de legea lui Moise ‘!Aceste explicații sunt lipsite de orice temei exegetic și logic sănătos!Expresia ebraică הַבְּרִית׳ס care apare în Deuteronomul 31:24,26 și care este tradusă „cartea legii” face referire la „toate cuvintele lui Iehova și toate hotărârile judecătorești,”
și Moise a scris toate cuvintele lui Iehova,” în „cartea legământului”, iar evreii au înțeles și au decis că :”Suntem gata să împlinim toate cuvintele pe care le-a spus Iehova“ și „: „Suntem gata să facem tot ce a zis Iehova și să fim ascultători“ ,iar Iehova a încheiat legământul cu Israelul pe baza la :”toate aceste cuvinte“.”-Exodul 24:3-8
În versetele din Exodul 24:3-8 apare cuvântul ebraic kāl/kôl de șapte ori indicând că „toate cuvintele” făceau parte din legământul lui Iehova cu Israelul și că „toate cuvintele lui Iehova” au fost scrise de Moise în „cartea legii”, care l-a porunca lui Moise, și nu cu scopul de a rupe în două „toate cuvintele lui Iehova”, sau de a-și atribui lui cuvintele scrise de el, s-a decis păstrarea lor ca „mărturie” lângă arca legământului.Din versetele din Leviticul 26:46 și Leviticul 27:34 înțelegem că „toate cuvintele ” scrise de Moise în „cartea legii”,erau poruncile lui Iehova: „Acestea sunt poruncile pe care Iehova i le-a dat lui Moise ca porunci pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.”
În toate versetele în care apare expresia „cartea legii”nu avem nici o indicație că acestea ar face parte dintr-o lege a lui Moise , mai puțin importantă ,în comparație cu Decalogul , care ar fi „legea lui Iehova”!Versetele în care apare expresia „cartea legii” sunt:”הַבְּרִית׳ס în Exodul 24:7,2 Regi 23:2;2Cronici 34:30;2Regi 23:21;
הַתּוֺרָה׳ס în Deuteronomul 28:61;29:20;30:10;31:26;Iosua 1:8;8:34;2Regi 22:8,11;2Cronici 34:15;Neemia 8:3; תּוֺרַת אֱלֹהִים׳ס Neemia 8:8,18;9:3;’cartea legii lui Iehova’  ׳תּוֺרַת י׳ס 2Cronici 17:9’cartea legii lui Iehova’,2Cronici 34:14’cartea legii lui Iehova,dată prin Moise’;תּוֺרַת משֶׁה׳ס Iosua 8:31’cartea legii lui Moise’,Iosua 23:6 ‘cartea legii lui Moise’,2Regi 14:6’cartea legii lui Moise, în care Iehova a poruncit…’,Neemia 8:1’cartea legii lui Moise ,pe care Iehova o poruncise luiIsrael’;
משֶׁה׳ס
2 Cronici 25:4 ‘cartea lui Moise,pe care a poruncit-o Iehova’
2Cronici 35:12’cartea lui Moise’Neemia 13:1’cartea lui Moise'”-Brown Driver Briggs Expanded Definitions
www.studylight.org/lexicons/hebrew/05612.html
La ce concluzie ajungem în urma analizării acestor versete : este „legea lui Iehova” diferită de „legea lui Moise” și se referă expresia „legea lui Iehova” numai la Decalog ,în mod exclusiv?
„4 „Aduceți-vă aminte de legea[tôrāh] lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o la Horeb pentru tot[kāl] Israelul, de dispozițiile[chôk] și hotărârilejudecătorești.[mishpâṭ]”Maleahi 4:4
Din aceste versete înțelegem că „legea/tôrāh lui Moise” conține în totalitate toate poruncile și legile lui Iehova pe care El i le-a poruncit la „tot”[kāl] Israelul.Ar fi logic să interpreteze cineva că întrucât unele porunci le erau adresate exclusiv preoților , legea nu era pentru tot/kāl Israelul?Evident că nu ,deoarece legea i-a fost dată la  „tot/kāl Israelul”(Deuter.5:1),chiar dacă unele aspecte se adresează exclusiv clasei preoțești ,care reprezenta doar o parte din națiunea Israel, iar printre „dispozițiile”/chôk și „hotărârile judecătorești”/mishpâṭ , care în Maleahi 4:4 sunt numite „legea [tôrāh] lui Moise”,în Deuteronomul 5:1-22(în versetul 1 apar cei trei termeni menționați mai sus: kāl,chôk și mishpâṭ,aceeași termeni care apar și în Maleahi 4:4 despre „legea lui Moise”, se folosesc și cu privire la Decalog )
apar amintite Cele Zece Porunci,care în opinia greșită a unora ,numai ele sunt „legea lui Iehova”.Așadar ar fi la fel de greșit să susținem că „legea lui Moise” este diferită de „legea lui Iehova”, ca și cum am susține că „legile despre serviciul preoțesc , nu fac parte din legile date la tot/kāl Israelul” și că legile date preoților al alcătui o lege diferită de cea dată la „tot Israelul”!O astfel de explicație ar putea părea corectă, dar ar încălca tot ceea ce Biblia învață despre legământul de la Sinai : că este unul singur,că a fost încheiat între Iehova și tot Israelul carnal și că ” toate cuvintele ” scrise au fost adresate la tot Israelul, adică nu doar Cele Zece Porunci/Decalogul ,deși în anumite părți această lege se adresează direct preoților sau judecătorilor, care erau o minoritate în Israel,toată legea ,adică toate cuvintele făceau parte din „Legea lui Iehova”!Concluzia este că in VT ” Legea lui Moise”=”Legea lui Iehova” adică „toate/kāl cuvintele” scrise de Moise la porunca lui Iehova, nu doar Cele „Zece Cuvinte” sau Decalogul,ar fi „Legea lui Iehova”!Nu există bază exegetică pentru a separa în 2 părți diferite ,legea de la Sinai ,cele 613 de porunci , în :”legea lui Iehova” ,10 porunci și ,”legea lui Moise”, celelalte 603 de porunci !
În predica de pe munte Isus nu a indicat că ar exista o astfel de diviziune în Legea dată de Iehova , prin Moise, Israelului carnal.Isus a amestecat aluziile făcute la Decalog cu referirile la alte părți din legea de la Sinai, cum ar fi aducerea darurilor la altar,acordarea divorțului,”ochi pentru ochi”,și iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Compară Matei 5:21,23,24,2731,33,38,43 cu Exodul 20:13;Deuteronomul 16:16,17 ;Exodul 20:14;Deuteronomul 24:1;Leviticul 19:12;Deuteronomul 19:21 și Leviticul 19:18.
În Matei 22:36-40 Isus este întrebat de un fariseu care era „ εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός” expert în legea scrisă, pentru a face diferență de experții în legea orală, ” care este cea mai mare poruncă din lege?A întrebat Isus la care lege face referire : cea morală sau ceremonială? A lăsat să se înțeleagă Isus că Decalogul este superior în comparație cu celelalte  legi date la Sinai ,deoarece a fost scris direct de „degetul lui Dumnezeu ,” și apoi așezat în arca legământului?Dacă ar fi existat o „lege morală  și una ceremonială” , sau o „lege a lui Iehova” diferită de una „a lui Moise”, ne-am fi putut aștepta ca răspunsul lui Isus să reflecte o astfel de separare!De unde a citat Isus atunci când a fost întrebat despre cea mai importantă poruncă din lege?Isus a citat din Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 ,care după criteriul personal al unora fac parte din „legea ceremonială”,și a învățat că de aceste două porunci ,care nu pot fi separate de restul Legii de la Sinai ,deoarece de ele  depinde „toată legea[nu doar o parte din lege] și Profeții”,  stau ca  baza pentru toate legile de la Sinai!Așadar în loc să separe legea de la Sinai în două părți,cum fac în mod greșit mulți, Isus a mai adăugat la Lege și Profeții, prin această expresie,”Legea și Profeții”, făcându-se referire la tot Vechiul Testament ,adică la cărțile de la Geneza la Maleahi!Prin faptul că Isus a citat din partea care corespunde „legii ceremoniale” , după împărțirea eronată a unora, cele mai importante legi și a adăugat la lege și profeții , într-o conversație cu un expert în legea scrisă , Isus arată că, împărțirea legii de la Sinai în două legi ,nu are vreo valoare teologică și nu este luată în considerare de el.Vincent susține că pentru scribi anumite porunci erau considerate mai importante decât altele, dar nu și pentru Isus.Comentând Matei 22:40 lucrareaExpositor’s Greek Testament spune :”  νόμος κρέμαται. Isus termină declarând că de aceste două legi depinde ,sau se bazează, întreaga [holos se referă la „întreaga lege” nu doar la o parte din lege] lege [ho nomos , toate legile luate ca întreg] derivația morală a întregului Vechi Testament este iubirea.Nici o lege, sau îndeplinirea vreunei legi, nu este de valoare dacă iubirea nu este sufletul ei .”
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-22.html

 •  Care este explicația corectă a versetelor din Matei 5:17,18?

„Isus își exprimă aici ,în cel mai puternic mod posibil, convingerea că întreg VT[ nu doar Decalogul] este o revelație divină și că din acest motiv chiar și cel mai mic  precept are o semnificație religioasă care trebuie recunoscută în împlinirea ideală”-Expositor’s Greek Testament.
Isus transmite ideea că tot ceea ce a fost scris în lege ,adică primele cinci cărți scrise de Moise ,și în Profeți,cărțile profetice din VT ,inclusiv Psalmii, se va împlinii în cele mai mici detalii :ἰῶτα se referă la yod(י y),care este litera I din alfabetul ebraic,cea mai mică literă din acest alfabet,iar 
κεραία înseamnă literalmente în greacă „un corn mic” sau un punct,o extremitate.Mai multe litere din alfabetul limbii ebraice erau scrise cu puncte micuțe sau apexuri[extremități],care aveau ca scop să deosebească o literă de alta,  de exemplu  litera ebraică shin  (שׁ sh) ,de litera ebraică sin (שׂ s).Evreii erau atenți atunci când copiau manuscrisele deoarece considerau că cea mai mică schimbare sau omitere,ar fi distrus tot manuscrisul.Dorea Isus prin aceste cuvinte să spună că anumite părți din VT sunt mai importante decât altele ,sau că legea de la Sinai ar putea să fie divizată în două ,sau mai multe părți ?
„Isus a fost complet opus spiritului scribilor și nu a dorit să le permită acestora să aibe un monopol de zel asupra poruncilor mari și mici ….”-Expositor’s Greek Testament
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-5.html
Așadar Isus condamnă și în Matei 5:19,20 tendința scribilor de a împărții Legea de la Sinai în porunci mai importante și porunci mai puțin importante ,și le spune celor care au devenit discipolii săi că trebuie să fie mai buni decât acești scribi și farisei, adică ei nu trebuie să considere că anumite porunci din lege sunt mai importante decât altele ,sau că legea ar putea fi împărțită în două sau mai multe părți ,unele importante și eterne,altele lipsite de importanță și trecătoare.De fapt la vremea când Isus a rostit aceste cuvinte legea de la Sinai, cu toate cele 613 porunci ale ei, era încă valabilă și aceasta a rămas în vigoare până a fost împlinită în cele mai mici detalii de Isus,adică până la moartea lui Isus.(Galateni 3:13;Efeseni 2:14,15;Romani 10:4)Isus a condamnat practica greșită de a împărții Legea de la Sinai în porunci mari și mai mici, și a demonstrat că toată legea de la Sinai provenea de la Iehova , deși uneori se vorbește în NT că „Legea a fost dată prin Moise „(Ioan 1:17),iar alteori se spune că :”Nu v-a dat Moise Legea?”(Ioan 7:19),iar la prima vedere am putea avea impresia că s-ar face referire la două legi diferite,din Exodul 24:3;Deuteronomul 33:4 ;Maleahi 4:4;Faptele 7:38;Galateni 3:19 ,înțelegem că toate cuvintele legii lui Iehova date prin Moise evreilor de la Sinai făceau parte din legea lui Iehova, pe care Isus a împlinit-o în cele mai mici detalii, înainte de a fi abolită ,după ce și-a atins scopul.(Galateni 3:13,19,24;Romani 10:4)

 • Avem dovezi exegetice pentru a susține că anumite părți din legea de la Sinai (Decalogul) ar fi „veșnic valabile” ,chiar și după împlinirea lor de către Isus ,iar altele părți(legile referitoare la jertfe și serviciul preoțesc) sunt abolite ,după ce au fost împlinite la moartea lui Isus?

Unii dintre cei care nu înțeleg în mod corect cuvintele lui Isus din Matei 5:17-20 încearcă să urmeze modelul stabilit de scribi și farisei și să împartă Legea de la Sinai,compusă din 613 de porunci, în „legi morale eterne”,Decalogul și „legi ceremoniale”, trecătoare. Ei spun că Decalogul este „legea lui Dumnezeu”, iar cele 603 de porunci , așezate lângă chivot ,sunt „Legea lui Moise”, și că doar acestea au fost abolite!Adesea sunt citate versete în care se spune că sabatul este o „lege veșnică”!Dar este corectă această interpretare dacă o examinăm exegetic?Isus a spus foarte clar că și până cea mai mică literă și cel mai mic punct din „Lege și Profeți” nu va treceînainte de a fi împlinită!Isus spune că tot VT va fi împlinit și apoi „va trece”!

  Să examinăm în Biblia Cornilescu cum nu se face deosebire între „legea morală” și cea „ceremonială” deoarece cuvântul ebraic ‘ôhlām ,tradus în mod greșit prin „veșnic”,de către Cornilescu, este aplicat nu doar Decalogului, ci și diferitelor legi care se aflau în afara arcei (chivotului) legământului.
„Și să aducă neîncetat (în ebraică tâmı̂yd)
înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.”-1 Cronici 23:31BC
Cuvântul ebraic tâmı̂yd înseamnă :”constant,în mod continuu,cu regularitate. „
” Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat† (în ebraică tâmı̂yd, tradus „pâinea de prezentare continuă” TLN editia revizuita în engleză 2013)
în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veșnică (în ebraică ‘ôhlām,tradus corect în TLN ediția 2013 în engleză prin „o obligație de durată”)pentru Israel.”-2 Cronici 2:4BC
În 2 Cronici 2:4 se vede cum sunt folosite pentru diferitele legi legate de serviciul la templu , aceleași  cuvinte  ca pentru sabat !De fapt în 2 Cronici 31:3 se spune clar că aceste prevederi cu privire la jertfe fac parte din „legea lui Iehova”, așa că nu avem dreptul să interpretăm că legile lui Iehova privitoare la jertfe sunt mai puțin importante decât Decalogul sau sabatul!Neemia 10:31,33 arată că prevederile cu privire la „ziua Sabatului”,”zilele de sărbătoare”,”anul al șaptelea”, și „pentru arderea-de-tot necurmată (în ebraică tâmı̂yd)
din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.”-BC
Din aceste versete nu reiese că sabatul sau jerfele din sabat ar fi mai importante decât jerfele aduse cu ocazia lunilor noi ,a zilei Ispășirii sau a altor obligații cu privire la anul al șaptelea!Nu se poate trage concluzia că sabatul „fiind  una din legile scrise cu degetul lui Dumnezeu,este mai important decât alte legi ,scrise de mâna lui Moise!”(compară cu 2Cronici 8:13)
De ce Cornilescu nu traduce corect cuvântul ebraic ‘ôhlām prin „veșnic”?
„Cuvântul olam înseamnă literalmente ‘dincolo de orizont.’Atunci când privim în depărtare este dificil să vedem detaliile ,iar ceea ce se află dincolo de orizont nu poate fi văzut.Acest concept este olam.Cuvântul este folosit și pentru trecutul îndepărtat sau viitorul îndepărtat ,ca un timp care este greu de știut sau perceput.Acest cuvânt este tradus adesea ca „veșnicie,” care înseamnă o perioadă continuă de timp care nu se termină niciodată.În mintea evreului este pur și simplu ceea ce se află la orizont, sau dincolo de orizont,un timp foarte îndepărtat.O expresie comună în ebraică este
„l’olam va’ed” care este de obicei tradusă „pentru totdeauna și întotdeauna” ,dar în mintea evreiască înseamnă „până la orizontul îndepărtat și din nou,”adică „un timp foarte îndepărtat,sau chiar mai departe.”-Ancient Hebrew Research Center 
Dacă facem o comparație între Biblia Cornilescu în Leviticul 24:8,9,și Traducerea Lumii Noi (NWT ediția revizuită din 2013,în limba engleză) ne dăm seama cât de exactă este Traducerea Lumii Noi :”
În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat(în ebraică tâmı̂yd apare tradus corect în NWT 2013 engl. „cu regularitate”)
: acesta este un legământ veşnic (în ebraică ‘ôhlām ,apare tradus corect în NWT 2013 eng.prin „de durată”,expresia devine „legământ de durată”)
pe care-l vor ţine copiii lui Israel.Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 eng.prin „durabilă”, adică „o reglementare durabilă)””-BC
Traducerea Cornilescu este greșită și atunci când traduce cuvântul ‘ôhlām înExodul 40:15:” şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea (în ebraică ‘ôhlāmtradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabilă”, adică „o preoție durabilă”) dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”Traducerea Lumii Noi este corectă deoarece așa după cum se indică în Evrei 7:11,12 odată cu schimbarea legii de la Sinai a avut loc și „schimbarea preoției”, adică nu mai există astăzi preoți care să servească după rânduiala aaronică ,care după realitate nu poate fi „pururea” sau „veșnic” în vigoare!Dacă Biblia Cornilescu este corectă ,atunci Dumnezeu a mințit deoarece azi nu mai există preoți după rânduială aaronică ,care să servească „pururea”!Evident că Biblia nu se contrazice ,iar Dumnezeu nu minte,dar avem nevoie de o traducere corectă din punct de vedere exegetic ,așa cum este Traducerea Lumii Noi.
Cornilescu traduce cuvântul ebraic ‘ôhlām greșit și în Exodul 31:16,17:”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 engl. prin „durabil”,adică „un legământ durabil”).Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic,( în ebraică apare cuvântul lə·‘ō·lām tradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabil”,”un semn durabil”)
căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Are vreo importanță faptul că în Exodul 31:17 apare ·‘ō·lām?
În ebraică există cuvintele mei-olam care înseamnă „de la începutul timpului până acum” și  l’olam care înseamnă :”de acum [se marchează timpul de început pentru sabat ca semn între Iehova și Israel și nu poate exista acest semn înaintea timpului marcat,adică înainte de eliberarea din Egipt ,vezi și Deuter.5:1-3,15]până la sfârșitul timpului” ,adică o perioadă nespecificată din viitor !Faptul că apare cuvântul ·‘ō·lām în Exodul 31:17 DOVEDEȘTE CĂ SABATUL A ÎNCEPUT SĂ FIE FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAELUL CARNAL DIN 1513 Î.E.N. ȘI NU ÎNAINTE ,DEOARECE DACĂ DIN TRECUT SABATUL AR FI FOST FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAEL, AR FI FOST FOLOSIT CUVÂNTUL EBRAIC MEI-OLAM ,ÎN EXODUL 31:17!Pretenția că „Adam și Eva au primit porunca de a respecta sabatul,” este anulată complet de sensul cuvântului ·‘ō·lām ,care indică că numai din 1513 î.e.n. a fost sabatul ales ca semn unic între Iehova și Israelul carnal, și nicidecum din Eden ,sau din altă perioadă înaintea anului 1513 î.e.n. sabatul având ca scop :”Amintește-ți că ai fost sclav în țara Egiptului și că Iehova, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Iată de ce ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, să ții ziua de sabat.”(Deuteronomul 5:15)
Apostolul Pavel clarifică faptul că sabatul ,alături de restricțiile privitoare la mâncare și lunile noi ,adică toată Legea de la Sinai,nu doar o parte din ea,nu mai sunt obligatorii pentru creștini în Coloseni 2:13,16,17;Efeseni 2:14-20,2Corinteni 3:3-14.

Rezumatul argumentelor
În VT și în NT nu există nici o diferență exegetică între „Legea lui Moise”,”Legea lui Iehova”,”legământul de la muntele Sinai”(Galateni 4:4-26).Creștinii nu mai se află sub legământul de la Sinai, deoarece Isus după ce a împlinit acest legământ și sute de profeții din VT,adică a împlinit „Legea și Profeții”, „…a dărâmat zidul din mijloc care le separa.  [cele 613 de porunci de la muntele Sinai ,inclusiv Decalogul vezi 2Corinteni 3:3-14]15 Prin carnea sa a înlăturat dușmănia, Legea, [ton nomon]care consta din porunci și decrete,…”-Efeseni 2:14,15.
Nu avem nici cea mai mică dovadă că toți creștinii evrei nu ar fi  :”ajuns morți față de Lege[ tô nomô toată Legea ,nu doar poruncile din afara chivotului deoarece în Romani 7:7 Pavel citează din Decalog ,deci vrea să spună că și Decalogul face parte din tou nomou sau „Legea” față de care au murit creștinii evrei] prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia,[ Galateni 6:2;1Corinteni 9:20,21 adică acum creștinii ascultau de „legea lui Cristos” nu de „legea lui Moise”] ai celui care a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.”-Romani 7:1-12
În Matei 5:17-20 se afirmă că toate detaliile din Lege[ton nomon] și din profeți nu urmau să rămână neîmplinite de Isus , și că Isus nu a venit cu scopul de a anula Legea și Profeții înainte de a le împlinii în cele mai mici detalii!Dar așa după cum spune Pavel în Coloseni 2:14,16,17 după ce Isus a murit,”împlinid toată Legea si Profeții,” creștinii nu mai mai suntem obligați să respectăm restricțiile Legii privitoare la sabat,luni noi și mâncăruri.
Am văzut că pe vremea când legea era încă valabilă, Isus i-a condamnat pe scribii și fariseii care separau Legea în porunci mai importante și altele mai puțin importante, și că în acel timp în care Legea de la Sinai încă avea autoritate, nu putea fi desființată nici cea mai mică literă sau cel mai mic punct,înainte de a fi împlinit!Evident acest lucru nu înseamnă că Isus dorea să spună că și după ce „Legea și Profeții” au fost împlinite de el, acestea vor continua în vigoare .Acest lucru ar contrazice Romani 10:1-4!
Termenul ‘ôhlām se aplică diferitelor aspecte ale legii care din punctul de vedere al evreilor de la Sinai erau pentru o durată nedeterminată, o perioadă de timp ascunsă, dar acest lucru nu înseamnă că sabatul sau jertfele sau preoția aveau să fie veșnic valabile!
Din folosirea termenului ·‘ō·lām din Exodul 31:17 am înțeles că sabatul a început să existe ca semn ,între Iehova și Israelul carnal, din 1513 î.e.n. și nicidecum înainte ,deoarece în ebraică există un alt cuvânt mei-olam care este folosit pentru a indica ceva din trecutul îndepărtat până în prezent ,iar termenul ·‘ō·lām ,indică numai spre  perioada care a început la Sinai și în viitor,dar nu în trecut!
Traducerea Lumii Noi în engleză ,ediția 2013 ,redă corect cuvântul ‘ôhlāmprin „durabil” sau „de durată” ,dar Biblia Cornilescu își induce în eroare cititorii atunci când traduce același cuvânt ebraic ‘ôhlām prin trei cuvinte românești diferite :”veșnică”,”pururea”,”necurmat”!
Concluzia la care ajungem dacă comparăm Traducerea Lumii Noi cu Biblia Cornilescu și ceea ce spun exegeții și Biblia în limba ebraică, este că Traducerea Lumii Noi este exegetic corectă, în timp ce Biblia Cornilescu își induce cititorii în eroare atunci când transmite ideea greșită că legea de la Sinai,preoția aaronică și diferitele prevederi ale legii ,printre ele și sabatul,ar fi „veșnice”!”17 Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. N-am venit să desființez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cea mai mică literă sau o frântură de literă din Lege fără să se întâmple toate lucrurile. „-Matei 5:17,18
„4 Căci Cristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine manifestă credință să dobândească dreptatea.”-Romani 10:4
„14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ, deoarece este desființat prin Cristos. „-2 Corinteni 3:14
„12 Pentru că, odată ce se schimbă preoția, este necesară și o schimbare a legii. „-Evrei 7:12
Dacă nu înțelegem corect aceste versete par să se contrazică între ele. Însă toți suntem de acord că Biblia este ca un mozaic în perfect acord și că fiecare verset este ca o bucățică din acesta care se potrivește perfect și contribuie la imaginea de ansamblu a mozaicului.
Să vedem cum putem înțelege corect Matei 5:17,18 , fără a contrazice celelalte versete menționate mai sus !Vom face acest lucru făcând apel la semnificația termenilor originali așa și la explicațiile exegetice .Însă pentru a înțelege corect aceste versete vom compara concepțiile greșite, care asemenea unor piese care nu se potrivesc în ‘mozaicul’ sau imaginea de ansamblu oferită de Biblie, sunt forțate de unii care doresc să își impună explicațiile fără a ține cont de context, logică și exegeza biblică, cu  explicațiile care se potrivesc perfect cu ‘mozaicul’ Bibliei, deoarece țin cont de context, logică și exegeză.Atitudinea cea mai înțeleptă este aceea de a renunța la explicațiile care nu se potrivesc cu imaginea de ansamblu oferită de Biblie, în loc să ne irosim forțele pentru a susține explicații care contrazic Biblia.

 • Concepții greșite despre Matei 5:17,18:”Isus a împărțit legea de la Sinai în două legi : ‘morală’ (Decalogul) și ‘ceremonială'(legea jertfelor ) și spune că’ legea morală'(Decalogul) este veșnică , deoarece va fi valabilă până ‘vor trece cerul și pământul’ , în timp ce doar ‘legea jerfelor’ a fost anulată la moartea lui Isus.'”

Cuvintele din Deuteronomul 31:24-26, după care „cartea aceasta a legii ” a fost pusă lângă arca legământului și faptul că tablele cu Decalogul au fost puse în arcă,(Exodul 40:20)sunt citate ca dovezi în favoarea împărțirii Legii de la Sinai în două părți!Se încearcă să se susțină ideea  că ‘poruncile scrise de Moise’ fac parte din ‘legea lui Moise’ , și că sunt trecătoare, dar că poruncile scrise cu ‘degetul lui Dumnezeu’ sunt eterne , iar  punerea lor în arcă dovedește că „legea morală „,Decalogul,este ‘separată de legea lui Moise ‘!Aceste explicații sunt lipsite de orice temei exegetic și logic sănătos!Expresia ebraică הַבְּרִית׳ס care apare în Deuteronomul 31:24,26 și care este tradusă „cartea legii” face referire la „toate cuvintele lui Iehova și toate hotărârile judecătorești,”
și Moise a scris toate cuvintele lui Iehova,” în „cartea legământului”, iar evreii au înțeles și au decis că :”Suntem gata să împlinim toate cuvintele pe care le-a spus Iehova“ și „: „Suntem gata să facem tot ce a zis Iehova și să fim ascultători“ ,iar Iehova a încheiat legământul cu Israelul pe baza la :”toate aceste cuvinte“.”-Exodul 24:3-8
În versetele din Exodul 24:3-8 apare cuvântul ebraic kāl/kôl de șapte ori indicând că „toate cuvintele” făceau parte din legământul lui Iehova cu Israelul și că „toate cuvintele lui Iehova” au fost scrise de Moise în „cartea legii”, care l-a porunca lui Moise, și nu cu scopul de a rupe în două „toate cuvintele lui Iehova”, sau de a-și atribui lui cuvintele scrise de el, s-a decis păstrarea lor ca „mărturie” lângă arca legământului.Din versetele din Leviticul 26:46 și Leviticul 27:34 înțelegem că „toate cuvintele ” scrise de Moise în „cartea legii”,erau poruncile lui Iehova: „Acestea sunt poruncile pe care Iehova i le-a dat lui Moise ca porunci pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.”
În toate versetele în care apare expresia „cartea legii”nu avem nici o indicație că acestea ar face parte dintr-o lege a lui Moise , mai puțin importantă ,în comparație cu Decalogul , care ar fi „legea lui Iehova”!Versetele în care apare expresia „cartea legii” sunt:”הַבְּרִית׳ס în Exodul 24:7,2 Regi 23:2;2Cronici 34:30;2Regi 23:21;
הַתּוֺרָה׳ס în Deuteronomul 28:61;29:20;30:10;31:26;Iosua 1:8;8:34;2Regi 22:8,11;2Cronici 34:15;Neemia 8:3; תּוֺרַת אֱלֹהִים׳ס Neemia 8:8,18;9:3;’cartea legii lui Iehova’  ׳תּוֺרַת י׳ס 2Cronici 17:9’cartea legii lui Iehova’,2Cronici 34:14’cartea legii lui Iehova,dată prin Moise’;תּוֺרַת משֶׁה׳ס Iosua 8:31’cartea legii lui Moise’,Iosua 23:6 ‘cartea legii lui Moise’,2Regi 14:6’cartea legii lui Moise, în care Iehova a poruncit…’,Neemia 8:1’cartea legii lui Moise ,pe care Iehova o poruncise luiIsrael’;
משֶׁה׳ס
2 Cronici 25:4 ‘cartea lui Moise,pe care a poruncit-o Iehova’
2Cronici 35:12’cartea lui Moise’Neemia 13:1’cartea lui Moise'”-Brown Driver Briggs Expanded Definitions
www.studylight.org/lexicons/hebrew/05612.html
La ce concluzie ajungem în urma analizării acestor versete : este „legea lui Iehova” diferită de „legea lui Moise” și se referă expresia „legea lui Iehova” numai la Decalog ,în mod exclusiv?
„4 „Aduceți-vă aminte de legea[tôrāh] lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o la Horeb pentru tot[kāl] Israelul, de dispozițiile[chôk] și hotărârilejudecătorești.[mishpâṭ]”Maleahi 4:4
Din aceste versete înțelegem că „legea/tôrāh lui Moise” conține în totalitate toate poruncile și legile lui Iehova pe care El i le-a poruncit la „tot”[kāl] Israelul.Ar fi logic să interpreteze cineva că întrucât unele porunci le erau adresate exclusiv preoților , legea nu era pentru tot/kāl Israelul?Evident că nu ,deoarece legea i-a fost dată la  „tot/kāl Israelul”(Deuter.5:1),chiar dacă unele aspecte se adresează exclusiv clasei preoțești ,care reprezenta doar o parte din națiunea Israel, iar printre „dispozițiile”/chôk și „hotărârile judecătorești”/mishpâṭ , care în Maleahi 4:4 sunt numite „legea [tôrāh] lui Moise”,în Deuteronomul 5:1-22(în versetul 1 apar cei trei termeni menționați mai sus: kāl,chôk și mishpâṭ,aceeași termeni care apar și în Maleahi 4:4 despre „legea lui Moise”, se folosesc și cu privire la Decalog )
apar amintite Cele Zece Porunci,care în opinia greșită a unora ,numai ele sunt „legea lui Iehova”.Așadar ar fi la fel de greșit să susținem că „legea lui Moise” este diferită de „legea lui Iehova”, ca și cum am susține că „legile despre serviciul preoțesc , nu fac parte din legile date la tot/kāl Israelul” și că legile date preoților al alcătui o lege diferită de cea dată la „tot Israelul”!O astfel de explicație ar putea părea corectă, dar ar încălca tot ceea ce Biblia învață despre legământul de la Sinai : că este unul singur,că a fost încheiat între Iehova și tot Israelul carnal și că ” toate cuvintele ” scrise au fost adresate la tot Israelul, adică nu doar Cele Zece Porunci/Decalogul ,deși în anumite părți această lege se adresează direct preoților sau judecătorilor, care erau o minoritate în Israel,toată legea ,adică toate cuvintele făceau parte din „Legea lui Iehova”!Concluzia este că in VT ” Legea lui Moise”=”Legea lui Iehova” adică „toate/kāl cuvintele” scrise de Moise la porunca lui Iehova, nu doar Cele „Zece Cuvinte” sau Decalogul,ar fi „Legea lui Iehova”!Nu există bază exegetică pentru a separa în 2 părți diferite ,legea de la Sinai ,cele 613 de porunci , în :”legea lui Iehova” ,10 porunci și ,”legea lui Moise”, celelalte 603 de porunci !
În predica de pe munte Isus nu a indicat că ar exista o astfel de diviziune în Legea dată de Iehova , prin Moise, Israelului carnal.Isus a amestecat aluziile făcute la Decalog cu referirile la alte părți din legea de la Sinai, cum ar fi aducerea darurilor la altar,acordarea divorțului,”ochi pentru ochi”,și iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Compară Matei 5:21,23,24,2731,33,38,43 cu Exodul 20:13;Deuteronomul 16:16,17 ;Exodul 20:14;Deuteronomul 24:1;Leviticul 19:12;Deuteronomul 19:21 și Leviticul 19:18.
În Matei 22:36-40 Isus este întrebat de un fariseu care era „ εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός” expert în legea scrisă, pentru a face diferență de experții în legea orală, ” care este cea mai mare poruncă din lege?A întrebat Isus la care lege face referire : cea morală sau ceremonială? A lăsat să se înțeleagă Isus că Decalogul este superior în comparație cu celelalte  legi date la Sinai ,deoarece a fost scris direct de „degetul lui Dumnezeu ,” și apoi așezat în arca legământului?Dacă ar fi existat o „lege morală  și una ceremonială” , sau o „lege a lui Iehova” diferită de una „a lui Moise”, ne-am fi putut aștepta ca răspunsul lui Isus să reflecte o astfel de separare!De unde a citat Isus atunci când a fost întrebat despre cea mai importantă poruncă din lege?Isus a citat din Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 ,care după criteriul personal al unora fac parte din „legea ceremonială”,și a învățat că de aceste două porunci ,care nu pot fi separate de restul Legii de la Sinai ,deoarece de ele  depinde „toată legea[nu doar o parte din lege] și Profeții”,  stau ca  baza pentru toate legile de la Sinai!Așadar în loc să separe legea de la Sinai în două părți,cum fac în mod greșit mulți, Isus a mai adăugat la Lege și Profeții, prin această expresie,”Legea și Profeții”, făcându-se referire la tot Vechiul Testament ,adică la cărțile de la Geneza la Maleahi!Prin faptul că Isus a citat din partea care corespunde „legii ceremoniale” , după împărțirea eronată a unora, cele mai importante legi și a adăugat la lege și profeții , într-o conversație cu un expert în legea scrisă , Isus arată că, împărțirea legii de la Sinai în două legi ,nu are vreo valoare teologică și nu este luată în considerare de el.Vincent susține că pentru scribi anumite porunci erau considerate mai importante decât altele, dar nu și pentru Isus.Comentând Matei 22:40 lucrareaExpositor’s Greek Testament spune :”  νόμος κρέμαται. Isus termină declarând că de aceste două legi depinde ,sau se bazează, întreaga [holos se referă la „întreaga lege” nu doar la o parte din lege] lege [ho nomos , toate legile luate ca întreg] derivația morală a întregului Vechi Testament este iubirea.Nici o lege, sau îndeplinirea vreunei legi, nu este de valoare dacă iubirea nu este sufletul ei .”
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-22.html

 •  Care este explicația corectă a versetelor din Matei 5:17,18?

„Isus își exprimă aici ,în cel mai puternic mod posibil, convingerea că întreg VT[ nu doar Decalogul] este o revelație divină și că din acest motiv chiar și cel mai mic  precept are o semnificație religioasă care trebuie recunoscută în împlinirea ideală”-Expositor’s Greek Testament.
Isus transmite ideea că tot ceea ce a fost scris în lege ,adică primele cinci cărți scrise de Moise ,și în Profeți,cărțile profetice din VT ,inclusiv Psalmii, se va împlinii în cele mai mici detalii :ἰῶτα se referă la yod(י y),care este litera I din alfabetul ebraic,cea mai mică literă din acest alfabet,iar 
κεραία înseamnă literalmente în greacă „un corn mic” sau un punct,o extremitate.Mai multe litere din alfabetul limbii ebraice erau scrise cu puncte micuțe sau apexuri[extremități],care aveau ca scop să deosebească o literă de alta,  de exemplu  litera ebraică shin  (שׁ sh) ,de litera ebraică sin (שׂ s).Evreii erau atenți atunci când copiau manuscrisele deoarece considerau că cea mai mică schimbare sau omitere,ar fi distrus tot manuscrisul.Dorea Isus prin aceste cuvinte să spună că anumite părți din VT sunt mai importante decât altele ,sau că legea de la Sinai ar putea să fie divizată în două ,sau mai multe părți ?
„Isus a fost complet opus spiritului scribilor și nu a dorit să le permită acestora să aibe un monopol de zel asupra poruncilor mari și mici ….”-Expositor’s Greek Testament
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-5.html
Așadar Isus condamnă și în Matei 5:19,20 tendința scribilor de a împărții Legea de la Sinai în porunci mai importante și porunci mai puțin importante ,și le spune celor care au devenit discipolii săi că trebuie să fie mai buni decât acești scribi și farisei, adică ei nu trebuie să considere că anumite porunci din lege sunt mai importante decât altele ,sau că legea ar putea fi împărțită în două sau mai multe părți ,unele importante și eterne,altele lipsite de importanță și trecătoare.De fapt la vremea când Isus a rostit aceste cuvinte legea de la Sinai, cu toate cele 613 porunci ale ei, era încă valabilă și aceasta a rămas în vigoare până a fost împlinită în cele mai mici detalii de Isus,adică până la moartea lui Isus.(Galateni 3:13;Efeseni 2:14,15;Romani 10:4)Isus a condamnat practica greșită de a împărții Legea de la Sinai în porunci mari și mai mici, și a demonstrat că toată legea de la Sinai provenea de la Iehova , deși uneori se vorbește în NT că „Legea a fost dată prin Moise „(Ioan 1:17),iar alteori se spune că :”Nu v-a dat Moise Legea?”(Ioan 7:19),iar la prima vedere am putea avea impresia că s-ar face referire la două legi diferite,din Exodul 24:3;Deuteronomul 33:4 ;Maleahi 4:4;Faptele 7:38;Galateni 3:19 ,înțelegem că toate cuvintele legii lui Iehova date prin Moise evreilor de la Sinai făceau parte din legea lui Iehova, pe care Isus a împlinit-o în cele mai mici detalii, înainte de a fi abolită ,după ce și-a atins scopul.(Galateni 3:13,19,24;Romani 10:4)

 • Avem dovezi exegetice pentru a susține că anumite părți din legea de la Sinai (Decalogul) ar fi „veșnic valabile” ,chiar și după împlinirea lor de către Isus ,iar altele părți(legile referitoare la jertfe și serviciul preoțesc) sunt abolite ,după ce au fost împlinite la moartea lui Isus?

Unii dintre cei care nu înțeleg în mod corect cuvintele lui Isus din Matei 5:17-20 încearcă să urmeze modelul stabilit de scribi și farisei și să împartă Legea de la Sinai,compusă din 613 de porunci, în „legi morale eterne”,Decalogul și „legi ceremoniale”, trecătoare. Ei spun că Decalogul este „legea lui Dumnezeu”, iar cele 603 de porunci , așezate lângă chivot ,sunt „Legea lui Moise”, și că doar acestea au fost abolite!Adesea sunt citate versete în care se spune că sabatul este o „lege veșnică”!Dar este corectă această interpretare dacă o examinăm exegetic?Isus a spus foarte clar că și până cea mai mică literă și cel mai mic punct din „Lege și Profeți” nu va treceînainte de a fi împlinită!Isus spune că tot VT va fi împlinit și apoi „va trece”!

  Să examinăm în Biblia Cornilescu cum nu se face deosebire între „legea morală” și cea „ceremonială” deoarece cuvântul ebraic ‘ôhlām ,tradus în mod greșit prin „veșnic”,de către Cornilescu, este aplicat nu doar Decalogului, ci și diferitelor legi care se aflau în afara arcei (chivotului) legământului.
„Și să aducă neîncetat (în ebraică tâmı̂yd)
înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.”-1 Cronici 23:31BC
Cuvântul ebraic tâmı̂yd înseamnă :”constant,în mod continuu,cu regularitate. „
” Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat† (în ebraică tâmı̂yd, tradus „pâinea de prezentare continuă” TLN editia revizuita în engleză 2013)
în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veșnică (în ebraică ‘ôhlām,tradus corect în TLN ediția 2013 în engleză prin „o obligație de durată”)pentru Israel.”-2 Cronici 2:4BC
În 2 Cronici 2:4 se vede cum sunt folosite pentru diferitele legi legate de serviciul la templu , aceleași  cuvinte  ca pentru sabat !De fapt în 2 Cronici 31:3 se spune clar că aceste prevederi cu privire la jertfe fac parte din „legea lui Iehova”, așa că nu avem dreptul să interpretăm că legile lui Iehova privitoare la jertfe sunt mai puțin importante decât Decalogul sau sabatul!Neemia 10:31,33 arată că prevederile cu privire la „ziua Sabatului”,”zilele de sărbătoare”,”anul al șaptelea”, și „pentru arderea-de-tot necurmată (în ebraică tâmı̂yd)
din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.”-BC
Din aceste versete nu reiese că sabatul sau jerfele din sabat ar fi mai importante decât jerfele aduse cu ocazia lunilor noi ,a zilei Ispășirii sau a altor obligații cu privire la anul al șaptelea!Nu se poate trage concluzia că sabatul „fiind  una din legile scrise cu degetul lui Dumnezeu,este mai important decât alte legi ,scrise de mâna lui Moise!”(compară cu 2Cronici 8:13)
De ce Cornilescu nu traduce corect cuvântul ebraic ‘ôhlām prin „veșnic”?
„Cuvântul olam înseamnă literalmente ‘dincolo de orizont.’Atunci când privim în depărtare este dificil să vedem detaliile ,iar ceea ce se află dincolo de orizont nu poate fi văzut.Acest concept este olam.Cuvântul este folosit și pentru trecutul îndepărtat sau viitorul îndepărtat ,ca un timp care este greu de știut sau perceput.Acest cuvânt este tradus adesea ca „veșnicie,” care înseamnă o perioadă continuă de timp care nu se termină niciodată.În mintea evreului este pur și simplu ceea ce se află la orizont, sau dincolo de orizont,un timp foarte îndepărtat.O expresie comună în ebraică este
„l’olam va’ed” care este de obicei tradusă „pentru totdeauna și întotdeauna” ,dar în mintea evreiască înseamnă „până la orizontul îndepărtat și din nou,”adică „un timp foarte îndepărtat,sau chiar mai departe.”-Ancient Hebrew Research Center 
Dacă facem o comparație între Biblia Cornilescu în Leviticul 24:8,9,și Traducerea Lumii Noi (NWT ediția revizuită din 2013,în limba engleză) ne dăm seama cât de exactă este Traducerea Lumii Noi :”
În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat(în ebraică tâmı̂yd apare tradus corect în NWT 2013 engl. „cu regularitate”)
: acesta este un legământ veşnic (în ebraică ‘ôhlām ,apare tradus corect în NWT 2013 eng.prin „de durată”,expresia devine „legământ de durată”)
pe care-l vor ţine copiii lui Israel.Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 eng.prin „durabilă”, adică „o reglementare durabilă)””-BC
Traducerea Cornilescu este greșită și atunci când traduce cuvântul ‘ôhlām înExodul 40:15:” şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea (în ebraică ‘ôhlāmtradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabilă”, adică „o preoție durabilă”) dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”Traducerea Lumii Noi este corectă deoarece așa după cum se indică în Evrei 7:11,12 odată cu schimbarea legii de la Sinai a avut loc și „schimbarea preoției”, adică nu mai există astăzi preoți care să servească după rânduiala aaronică ,care după realitate nu poate fi „pururea” sau „veșnic” în vigoare!Dacă Biblia Cornilescu este corectă ,atunci Dumnezeu a mințit deoarece azi nu mai există preoți după rânduială aaronică ,care să servească „pururea”!Evident că Biblia nu se contrazice ,iar Dumnezeu nu minte,dar avem nevoie de o traducere corectă din punct de vedere exegetic ,așa cum este Traducerea Lumii Noi.
Cornilescu traduce cuvântul ebraic ‘ôhlām greșit și în Exodul 31:16,17:”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 engl. prin „durabil”,adică „un legământ durabil”).Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic,( în ebraică apare cuvântul lə·‘ō·lām tradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabil”,”un semn durabil”)
căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Are vreo importanță faptul că în Exodul 31:17 apare ·‘ō·lām?
În ebraică există cuvintele mei-olam care înseamnă „de la începutul timpului până acum” și  l’olam care înseamnă :”de acum [se marchează timpul de început pentru sabat ca semn între Iehova și Israel și nu poate exista acest semn înaintea timpului marcat,adică înainte de eliberarea din Egipt ,vezi și Deuter.5:1-3,15]până la sfârșitul timpului” ,adică o perioadă nespecificată din viitor !Faptul că apare cuvântul ·‘ō·lām în Exodul 31:17 DOVEDEȘTE CĂ SABATUL A ÎNCEPUT SĂ FIE FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAELUL CARNAL DIN 1513 Î.E.N. ȘI NU ÎNAINTE ,DEOARECE DACĂ DIN TRECUT SABATUL AR FI FOST FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAEL, AR FI FOST FOLOSIT CUVÂNTUL EBRAIC MEI-OLAM ,ÎN EXODUL 31:17!Pretenția că „Adam și Eva au primit porunca de a respecta sabatul,” este anulată complet de sensul cuvântului ·‘ō·lām ,care indică că numai din 1513 î.e.n. a fost sabatul ales ca semn unic între Iehova și Israelul carnal, și nicidecum din Eden ,sau din altă perioadă înaintea anului 1513 î.e.n. sabatul având ca scop :”Amintește-ți că ai fost sclav în țara Egiptului și că Iehova, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Iată de ce ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, să ții ziua de sabat.”(Deuteronomul 5:15)
Apostolul Pavel clarifică faptul că sabatul ,alături de restricțiile privitoare la mâncare și lunile noi ,adică toată Legea de la Sinai,nu doar o parte din ea,nu mai sunt obligatorii pentru creștini în Coloseni 2:13,16,17;Efeseni 2:14-20,2Corinteni 3:3-14.

Rezumatul argumentelor
În VT și în NT nu există nici o diferență exegetică între „Legea lui Moise”,”Legea lui Iehova”,”legământul de la muntele Sinai”(Galateni 4:4-26).Creștinii nu mai se află sub legământul de la Sinai, deoarece Isus după ce a împlinit acest legământ și sute de profeții din VT,adică a împlinit „Legea și Profeții”, „…a dărâmat zidul din mijloc care le separa.  [cele 613 de porunci de la muntele Sinai ,inclusiv Decalogul vezi 2Corinteni 3:3-14]15 Prin carnea sa a înlăturat dușmănia, Legea, [ton nomon]care consta din porunci și decrete,…”-Efeseni 2:14,15.
Nu avem nici cea mai mică dovadă că toți creștinii evrei nu ar fi  :”ajuns morți față de Lege[ tô nomô toată Legea ,nu doar poruncile din afara chivotului deoarece în Romani 7:7 Pavel citează din Decalog ,deci vrea să spună că și Decalogul face parte din tou nomou sau „Legea” față de care au murit creștinii evrei] prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia,[ Galateni 6:2;1Corinteni 9:20,21 adică acum creștinii ascultau de „legea lui Cristos” nu de „legea lui Moise”] ai celui care a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.”-Romani 7:1-12
În Matei 5:17-20 se afirmă că toate detaliile din Lege[ton nomon] și din profeți nu urmau să rămână neîmplinite de Isus , și că Isus nu a venit cu scopul de a anula Legea și Profeții înainte de a le împlinii în cele mai mici detalii!Dar așa după cum spune Pavel în Coloseni 2:14,16,17 după ce Isus a murit,”împlinid toată Legea si Profeții,” creștinii nu mai mai suntem obligați să respectăm restricțiile Legii privitoare la sabat,luni noi și mâncăruri.
Am văzut că pe vremea când legea era încă valabilă, Isus i-a condamnat pe scribii și fariseii care separau Legea în porunci mai importante și altele mai puțin importante, și că în acel timp în care Legea de la Sinai încă avea autoritate, nu putea fi desființată nici cea mai mică literă sau cel mai mic punct,înainte de a fi împlinit!Evident acest lucru nu înseamnă că Isus dorea să spună că și după ce „Legea și Profeții” au fost împlinite de el, acestea vor continua în vigoare .Acest lucru ar contrazice Romani 10:1-4!
Termenul ‘ôhlām se aplică diferitelor aspecte ale legii care din punctul de vedere al evreilor de la Sinai erau pentru o durată nedeterminată, o perioadă de timp ascunsă, dar acest lucru nu înseamnă că sabatul sau jertfele sau preoția aveau să fie veșnic valabile!
Din folosirea termenului ·‘ō·lām din Exodul 31:17 am înțeles că sabatul a început să existe ca semn ,între Iehova și Israelul carnal, din 1513 î.e.n. și nicidecum înainte ,deoarece în ebraică există un alt cuvânt mei-olam care este folosit pentru a indica ceva din trecutul îndepărtat până în prezent ,iar termenul ·‘ō·lām ,indică numai spre  perioada care a început la Sinai și în viitor,dar nu în trecut!
Traducerea Lumii Noi în engleză ,ediția 2013 ,redă corect cuvântul ‘ôhlāmprin „durabil” sau „de durată” ,dar Biblia Cornilescu își induce în eroare cititorii atunci când traduce același cuvânt ebraic ‘ôhlām prin trei cuvinte românești diferite :”veșnică”,”pururea”,”necurmat”!
Concluzia la care ajungem dacă comparăm Traducerea Lumii Noi cu Biblia Cornilescu și ceea ce spun exegeții și Biblia în limba ebraică, este că Traducerea Lumii Noi este exegetic corectă, în timp ce Biblia Cornilescu își induce cititorii în eroare atunci când transmite ideea greșită că legea de la Sinai,preoția aaronică și diferitele prevederi ale legii ,printre ele și sabatul,ar fi „veșnice”!”17 Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. N-am venit să desființez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cea mai mică literă sau o frântură de literă din Lege fără să se întâmple toate lucrurile. „-Matei 5:17,18
„4 Căci Cristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine manifestă credință să dobândească dreptatea.”-Romani 10:4
„14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ, deoarece este desființat prin Cristos. „-2 Corinteni 3:14
„12 Pentru că, odată ce se schimbă preoția, este necesară și o schimbare a legii. „-Evrei 7:12
Dacă nu înțelegem corect aceste versete par să se contrazică între ele. Însă toți suntem de acord că Biblia este ca un mozaic în perfect acord și că fiecare verset este ca o bucățică din acesta care se potrivește perfect și contribuie la imaginea de ansamblu a mozaicului.
Să vedem cum putem înțelege corect Matei 5:17,18 , fără a contrazice celelalte versete menționate mai sus !Vom face acest lucru făcând apel la semnificația termenilor originali așa și la explicațiile exegetice .Însă pentru a înțelege corect aceste versete vom compara concepțiile greșite, care asemenea unor piese care nu se potrivesc în ‘mozaicul’ sau imaginea de ansamblu oferită de Biblie, sunt forțate de unii care doresc să își impună explicațiile fără a ține cont de context, logică și exegeza biblică, cu  explicațiile care se potrivesc perfect cu ‘mozaicul’ Bibliei, deoarece țin cont de context, logică și exegeză.Atitudinea cea mai înțeleptă este aceea de a renunța la explicațiile care nu se potrivesc cu imaginea de ansamblu oferită de Biblie, în loc să ne irosim forțele pentru a susține explicații care contrazic Biblia.

 • Concepții greșite despre Matei 5:17,18:”Isus a împărțit legea de la Sinai în două legi : ‘morală’ (Decalogul) și ‘ceremonială'(legea jertfelor ) și spune că’ legea morală'(Decalogul) este veșnică , deoarece va fi valabilă până ‘vor trece cerul și pământul’ , în timp ce doar ‘legea jerfelor’ a fost anulată la moartea lui Isus.'”

Cuvintele din Deuteronomul 31:24-26, după care „cartea aceasta a legii ” a fost pusă lângă arca legământului și faptul că tablele cu Decalogul au fost puse în arcă,(Exodul 40:20)sunt citate ca dovezi în favoarea împărțirii Legii de la Sinai în două părți!Se încearcă să se susțină ideea  că ‘poruncile scrise de Moise’ fac parte din ‘legea lui Moise’ , și că sunt trecătoare, dar că poruncile scrise cu ‘degetul lui Dumnezeu’ sunt eterne , iar  punerea lor în arcă dovedește că „legea morală „,Decalogul,este ‘separată de legea lui Moise ‘!Aceste explicații sunt lipsite de orice temei exegetic și logic sănătos!Expresia ebraică הַבְּרִית׳ס care apare în Deuteronomul 31:24,26 și care este tradusă „cartea legii” face referire la „toate cuvintele lui Iehova și toate hotărârile judecătorești,”
și Moise a scris toate cuvintele lui Iehova,” în „cartea legământului”, iar evreii au înțeles și au decis că :”Suntem gata să împlinim toate cuvintele pe care le-a spus Iehova“ și „: „Suntem gata să facem tot ce a zis Iehova și să fim ascultători“ ,iar Iehova a încheiat legământul cu Israelul pe baza la :”toate aceste cuvinte“.”-Exodul 24:3-8
În versetele din Exodul 24:3-8 apare cuvântul ebraic kāl/kôl de șapte ori indicând că „toate cuvintele” făceau parte din legământul lui Iehova cu Israelul și că „toate cuvintele lui Iehova” au fost scrise de Moise în „cartea legii”, care l-a porunca lui Moise, și nu cu scopul de a rupe în două „toate cuvintele lui Iehova”, sau de a-și atribui lui cuvintele scrise de el, s-a decis păstrarea lor ca „mărturie” lângă arca legământului.Din versetele din Leviticul 26:46 și Leviticul 27:34 înțelegem că „toate cuvintele ” scrise de Moise în „cartea legii”,erau poruncile lui Iehova: „Acestea sunt poruncile pe care Iehova i le-a dat lui Moise ca porunci pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.”
În toate versetele în care apare expresia „cartea legii”nu avem nici o indicație că acestea ar face parte dintr-o lege a lui Moise , mai puțin importantă ,în comparație cu Decalogul , care ar fi „legea lui Iehova”!Versetele în care apare expresia „cartea legii” sunt:”הַבְּרִית׳ס în Exodul 24:7,2 Regi 23:2;2Cronici 34:30;2Regi 23:21;
הַתּוֺרָה׳ס în Deuteronomul 28:61;29:20;30:10;31:26;Iosua 1:8;8:34;2Regi 22:8,11;2Cronici 34:15;Neemia 8:3; תּוֺרַת אֱלֹהִים׳ס Neemia 8:8,18;9:3;’cartea legii lui Iehova’  ׳תּוֺרַת י׳ס 2Cronici 17:9’cartea legii lui Iehova’,2Cronici 34:14’cartea legii lui Iehova,dată prin Moise’;תּוֺרַת משֶׁה׳ס Iosua 8:31’cartea legii lui Moise’,Iosua 23:6 ‘cartea legii lui Moise’,2Regi 14:6’cartea legii lui Moise, în care Iehova a poruncit…’,Neemia 8:1’cartea legii lui Moise ,pe care Iehova o poruncise luiIsrael’;
משֶׁה׳ס
2 Cronici 25:4 ‘cartea lui Moise,pe care a poruncit-o Iehova’
2Cronici 35:12’cartea lui Moise’Neemia 13:1’cartea lui Moise'”-Brown Driver Briggs Expanded Definitions
www.studylight.org/lexicons/hebrew/05612.html
La ce concluzie ajungem în urma analizării acestor versete : este „legea lui Iehova” diferită de „legea lui Moise” și se referă expresia „legea lui Iehova” numai la Decalog ,în mod exclusiv?
„4 „Aduceți-vă aminte de legea[tôrāh] lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o la Horeb pentru tot[kāl] Israelul, de dispozițiile[chôk] și hotărârilejudecătorești.[mishpâṭ]”Maleahi 4:4
Din aceste versete înțelegem că „legea/tôrāh lui Moise” conține în totalitate toate poruncile și legile lui Iehova pe care El i le-a poruncit la „tot”[kāl] Israelul.Ar fi logic să interpreteze cineva că întrucât unele porunci le erau adresate exclusiv preoților , legea nu era pentru tot/kāl Israelul?Evident că nu ,deoarece legea i-a fost dată la  „tot/kāl Israelul”(Deuter.5:1),chiar dacă unele aspecte se adresează exclusiv clasei preoțești ,care reprezenta doar o parte din națiunea Israel, iar printre „dispozițiile”/chôk și „hotărârile judecătorești”/mishpâṭ , care în Maleahi 4:4 sunt numite „legea [tôrāh] lui Moise”,în Deuteronomul 5:1-22(în versetul 1 apar cei trei termeni menționați mai sus: kāl,chôk și mishpâṭ,aceeași termeni care apar și în Maleahi 4:4 despre „legea lui Moise”, se folosesc și cu privire la Decalog )
apar amintite Cele Zece Porunci,care în opinia greșită a unora ,numai ele sunt „legea lui Iehova”.Așadar ar fi la fel de greșit să susținem că „legea lui Moise” este diferită de „legea lui Iehova”, ca și cum am susține că „legile despre serviciul preoțesc , nu fac parte din legile date la tot/kāl Israelul” și că legile date preoților al alcătui o lege diferită de cea dată la „tot Israelul”!O astfel de explicație ar putea părea corectă, dar ar încălca tot ceea ce Biblia învață despre legământul de la Sinai : că este unul singur,că a fost încheiat între Iehova și tot Israelul carnal și că ” toate cuvintele ” scrise au fost adresate la tot Israelul, adică nu doar Cele Zece Porunci/Decalogul ,deși în anumite părți această lege se adresează direct preoților sau judecătorilor, care erau o minoritate în Israel,toată legea ,adică toate cuvintele făceau parte din „Legea lui Iehova”!Concluzia este că in VT ” Legea lui Moise”=”Legea lui Iehova” adică „toate/kāl cuvintele” scrise de Moise la porunca lui Iehova, nu doar Cele „Zece Cuvinte” sau Decalogul,ar fi „Legea lui Iehova”!Nu există bază exegetică pentru a separa în 2 părți diferite ,legea de la Sinai ,cele 613 de porunci , în :”legea lui Iehova” ,10 porunci și ,”legea lui Moise”, celelalte 603 de porunci !
În predica de pe munte Isus nu a indicat că ar exista o astfel de diviziune în Legea dată de Iehova , prin Moise, Israelului carnal.Isus a amestecat aluziile făcute la Decalog cu referirile la alte părți din legea de la Sinai, cum ar fi aducerea darurilor la altar,acordarea divorțului,”ochi pentru ochi”,și iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Compară Matei 5:21,23,24,2731,33,38,43 cu Exodul 20:13;Deuteronomul 16:16,17 ;Exodul 20:14;Deuteronomul 24:1;Leviticul 19:12;Deuteronomul 19:21 și Leviticul 19:18.
În Matei 22:36-40 Isus este întrebat de un fariseu care era „ εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός” expert în legea scrisă, pentru a face diferență de experții în legea orală, ” care este cea mai mare poruncă din lege?A întrebat Isus la care lege face referire : cea morală sau ceremonială? A lăsat să se înțeleagă Isus că Decalogul este superior în comparație cu celelalte  legi date la Sinai ,deoarece a fost scris direct de „degetul lui Dumnezeu ,” și apoi așezat în arca legământului?Dacă ar fi existat o „lege morală  și una ceremonială” , sau o „lege a lui Iehova” diferită de una „a lui Moise”, ne-am fi putut aștepta ca răspunsul lui Isus să reflecte o astfel de separare!De unde a citat Isus atunci când a fost întrebat despre cea mai importantă poruncă din lege?Isus a citat din Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 ,care după criteriul personal al unora fac parte din „legea ceremonială”,și a învățat că de aceste două porunci ,care nu pot fi separate de restul Legii de la Sinai ,deoarece de ele  depinde „toată legea[nu doar o parte din lege] și Profeții”,  stau ca  baza pentru toate legile de la Sinai!Așadar în loc să separe legea de la Sinai în două părți,cum fac în mod greșit mulți, Isus a mai adăugat la Lege și Profeții, prin această expresie,”Legea și Profeții”, făcându-se referire la tot Vechiul Testament ,adică la cărțile de la Geneza la Maleahi!Prin faptul că Isus a citat din partea care corespunde „legii ceremoniale” , după împărțirea eronată a unora, cele mai importante legi și a adăugat la lege și profeții , într-o conversație cu un expert în legea scrisă , Isus arată că, împărțirea legii de la Sinai în două legi ,nu are vreo valoare teologică și nu este luată în considerare de el.Vincent susține că pentru scribi anumite porunci erau considerate mai importante decât altele, dar nu și pentru Isus.Comentând Matei 22:40 lucrareaExpositor’s Greek Testament spune :”  νόμος κρέμαται. Isus termină declarând că de aceste două legi depinde ,sau se bazează, întreaga [holos se referă la „întreaga lege” nu doar la o parte din lege] lege [ho nomos , toate legile luate ca întreg] derivația morală a întregului Vechi Testament este iubirea.Nici o lege, sau îndeplinirea vreunei legi, nu este de valoare dacă iubirea nu este sufletul ei .”
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-22.html

 •  Care este explicația corectă a versetelor din Matei 5:17,18?

„Isus își exprimă aici ,în cel mai puternic mod posibil, convingerea că întreg VT[ nu doar Decalogul] este o revelație divină și că din acest motiv chiar și cel mai mic  precept are o semnificație religioasă care trebuie recunoscută în împlinirea ideală”-Expositor’s Greek Testament.
Isus transmite ideea că tot ceea ce a fost scris în lege ,adică primele cinci cărți scrise de Moise ,și în Profeți,cărțile profetice din VT ,inclusiv Psalmii, se va împlinii în cele mai mici detalii :ἰῶτα se referă la yod(י y),care este litera I din alfabetul ebraic,cea mai mică literă din acest alfabet,iar 
κεραία înseamnă literalmente în greacă „un corn mic” sau un punct,o extremitate.Mai multe litere din alfabetul limbii ebraice erau scrise cu puncte micuțe sau apexuri[extremități],care aveau ca scop să deosebească o literă de alta,  de exemplu  litera ebraică shin  (שׁ sh) ,de litera ebraică sin (שׂ s).Evreii erau atenți atunci când copiau manuscrisele deoarece considerau că cea mai mică schimbare sau omitere,ar fi distrus tot manuscrisul.Dorea Isus prin aceste cuvinte să spună că anumite părți din VT sunt mai importante decât altele ,sau că legea de la Sinai ar putea să fie divizată în două ,sau mai multe părți ?
„Isus a fost complet opus spiritului scribilor și nu a dorit să le permită acestora să aibe un monopol de zel asupra poruncilor mari și mici ….”-Expositor’s Greek Testament
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-5.html
Așadar Isus condamnă și în Matei 5:19,20 tendința scribilor de a împărții Legea de la Sinai în porunci mai importante și porunci mai puțin importante ,și le spune celor care au devenit discipolii săi că trebuie să fie mai buni decât acești scribi și farisei, adică ei nu trebuie să considere că anumite porunci din lege sunt mai importante decât altele ,sau că legea ar putea fi împărțită în două sau mai multe părți ,unele importante și eterne,altele lipsite de importanță și trecătoare.De fapt la vremea când Isus a rostit aceste cuvinte legea de la Sinai, cu toate cele 613 porunci ale ei, era încă valabilă și aceasta a rămas în vigoare până a fost împlinită în cele mai mici detalii de Isus,adică până la moartea lui Isus.(Galateni 3:13;Efeseni 2:14,15;Romani 10:4)Isus a condamnat practica greșită de a împărții Legea de la Sinai în porunci mari și mai mici, și a demonstrat că toată legea de la Sinai provenea de la Iehova , deși uneori se vorbește în NT că „Legea a fost dată prin Moise „(Ioan 1:17),iar alteori se spune că :”Nu v-a dat Moise Legea?”(Ioan 7:19),iar la prima vedere am putea avea impresia că s-ar face referire la două legi diferite,din Exodul 24:3;Deuteronomul 33:4 ;Maleahi 4:4;Faptele 7:38;Galateni 3:19 ,înțelegem că toate cuvintele legii lui Iehova date prin Moise evreilor de la Sinai făceau parte din legea lui Iehova, pe care Isus a împlinit-o în cele mai mici detalii, înainte de a fi abolită ,după ce și-a atins scopul.(Galateni 3:13,19,24;Romani 10:4)

 • Avem dovezi exegetice pentru a susține că anumite părți din legea de la Sinai (Decalogul) ar fi „veșnic valabile” ,chiar și după împlinirea lor de către Isus ,iar altele părți(legile referitoare la jertfe și serviciul preoțesc) sunt abolite ,după ce au fost împlinite la moartea lui Isus?

Unii dintre cei care nu înțeleg în mod corect cuvintele lui Isus din Matei 5:17-20 încearcă să urmeze modelul stabilit de scribi și farisei și să împartă Legea de la Sinai,compusă din 613 de porunci, în „legi morale eterne”,Decalogul și „legi ceremoniale”, trecătoare. Ei spun că Decalogul este „legea lui Dumnezeu”, iar cele 603 de porunci , așezate lângă chivot ,sunt „Legea lui Moise”, și că doar acestea au fost abolite!Adesea sunt citate versete în care se spune că sabatul este o „lege veșnică”!Dar este corectă această interpretare dacă o examinăm exegetic?Isus a spus foarte clar că și până cea mai mică literă și cel mai mic punct din „Lege și Profeți” nu va treceînainte de a fi împlinită!Isus spune că tot VT va fi împlinit și apoi „va trece”!

  Să examinăm în Biblia Cornilescu cum nu se face deosebire între „legea morală” și cea „ceremonială” deoarece cuvântul ebraic ‘ôhlām ,tradus în mod greșit prin „veșnic”,de către Cornilescu, este aplicat nu doar Decalogului, ci și diferitelor legi care se aflau în afara arcei (chivotului) legământului.
„Și să aducă neîncetat (în ebraică tâmı̂yd)
înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.”-1 Cronici 23:31BC
Cuvântul ebraic tâmı̂yd înseamnă :”constant,în mod continuu,cu regularitate. „
” Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat† (în ebraică tâmı̂yd, tradus „pâinea de prezentare continuă” TLN editia revizuita în engleză 2013)
în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veșnică (în ebraică ‘ôhlām,tradus corect în TLN ediția 2013 în engleză prin „o obligație de durată”)pentru Israel.”-2 Cronici 2:4BC
În 2 Cronici 2:4 se vede cum sunt folosite pentru diferitele legi legate de serviciul la templu , aceleași  cuvinte  ca pentru sabat !De fapt în 2 Cronici 31:3 se spune clar că aceste prevederi cu privire la jertfe fac parte din „legea lui Iehova”, așa că nu avem dreptul să interpretăm că legile lui Iehova privitoare la jertfe sunt mai puțin importante decât Decalogul sau sabatul!Neemia 10:31,33 arată că prevederile cu privire la „ziua Sabatului”,”zilele de sărbătoare”,”anul al șaptelea”, și „pentru arderea-de-tot necurmată (în ebraică tâmı̂yd)
din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.”-BC
Din aceste versete nu reiese că sabatul sau jerfele din sabat ar fi mai importante decât jerfele aduse cu ocazia lunilor noi ,a zilei Ispășirii sau a altor obligații cu privire la anul al șaptelea!Nu se poate trage concluzia că sabatul „fiind  una din legile scrise cu degetul lui Dumnezeu,este mai important decât alte legi ,scrise de mâna lui Moise!”(compară cu 2Cronici 8:13)
De ce Cornilescu nu traduce corect cuvântul ebraic ‘ôhlām prin „veșnic”?
„Cuvântul olam înseamnă literalmente ‘dincolo de orizont.’Atunci când privim în depărtare este dificil să vedem detaliile ,iar ceea ce se află dincolo de orizont nu poate fi văzut.Acest concept este olam.Cuvântul este folosit și pentru trecutul îndepărtat sau viitorul îndepărtat ,ca un timp care este greu de știut sau perceput.Acest cuvânt este tradus adesea ca „veșnicie,” care înseamnă o perioadă continuă de timp care nu se termină niciodată.În mintea evreului este pur și simplu ceea ce se află la orizont, sau dincolo de orizont,un timp foarte îndepărtat.O expresie comună în ebraică este
„l’olam va’ed” care este de obicei tradusă „pentru totdeauna și întotdeauna” ,dar în mintea evreiască înseamnă „până la orizontul îndepărtat și din nou,”adică „un timp foarte îndepărtat,sau chiar mai departe.”-Ancient Hebrew Research Center 
Dacă facem o comparație între Biblia Cornilescu în Leviticul 24:8,9,și Traducerea Lumii Noi (NWT ediția revizuită din 2013,în limba engleză) ne dăm seama cât de exactă este Traducerea Lumii Noi :”
În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat(în ebraică tâmı̂yd apare tradus corect în NWT 2013 engl. „cu regularitate”)
: acesta este un legământ veşnic (în ebraică ‘ôhlām ,apare tradus corect în NWT 2013 eng.prin „de durată”,expresia devine „legământ de durată”)
pe care-l vor ţine copiii lui Israel.Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 eng.prin „durabilă”, adică „o reglementare durabilă)””-BC
Traducerea Cornilescu este greșită și atunci când traduce cuvântul ‘ôhlām înExodul 40:15:” şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea (în ebraică ‘ôhlāmtradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabilă”, adică „o preoție durabilă”) dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”Traducerea Lumii Noi este corectă deoarece așa după cum se indică în Evrei 7:11,12 odată cu schimbarea legii de la Sinai a avut loc și „schimbarea preoției”, adică nu mai există astăzi preoți care să servească după rânduiala aaronică ,care după realitate nu poate fi „pururea” sau „veșnic” în vigoare!Dacă Biblia Cornilescu este corectă ,atunci Dumnezeu a mințit deoarece azi nu mai există preoți după rânduială aaronică ,care să servească „pururea”!Evident că Biblia nu se contrazice ,iar Dumnezeu nu minte,dar avem nevoie de o traducere corectă din punct de vedere exegetic ,așa cum este Traducerea Lumii Noi.
Cornilescu traduce cuvântul ebraic ‘ôhlām greșit și în Exodul 31:16,17:”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 engl. prin „durabil”,adică „un legământ durabil”).Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic,( în ebraică apare cuvântul lə·‘ō·lām tradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabil”,”un semn durabil”)
căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Are vreo importanță faptul că în Exodul 31:17 apare ·‘ō·lām?
În ebraică există cuvintele mei-olam care înseamnă „de la începutul timpului până acum” și  l’olam care înseamnă :”de acum [se marchează timpul de început pentru sabat ca semn între Iehova și Israel și nu poate exista acest semn înaintea timpului marcat,adică înainte de eliberarea din Egipt ,vezi și Deuter.5:1-3,15]până la sfârșitul timpului” ,adică o perioadă nespecificată din viitor !Faptul că apare cuvântul ·‘ō·lām în Exodul 31:17 DOVEDEȘTE CĂ SABATUL A ÎNCEPUT SĂ FIE FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAELUL CARNAL DIN 1513 Î.E.N. ȘI NU ÎNAINTE ,DEOARECE DACĂ DIN TRECUT SABATUL AR FI FOST FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAEL, AR FI FOST FOLOSIT CUVÂNTUL EBRAIC MEI-OLAM ,ÎN EXODUL 31:17!Pretenția că „Adam și Eva au primit porunca de a respecta sabatul,” este anulată complet de sensul cuvântului ·‘ō·lām ,care indică că numai din 1513 î.e.n. a fost sabatul ales ca semn unic între Iehova și Israelul carnal, și nicidecum din Eden ,sau din altă perioadă înaintea anului 1513 î.e.n. sabatul având ca scop :”Amintește-ți că ai fost sclav în țara Egiptului și că Iehova, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Iată de ce ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, să ții ziua de sabat.”(Deuteronomul 5:15)
Apostolul Pavel clarifică faptul că sabatul ,alături de restricțiile privitoare la mâncare și lunile noi ,adică toată Legea de la Sinai,nu doar o parte din ea,nu mai sunt obligatorii pentru creștini în Coloseni 2:13,16,17;Efeseni 2:14-20,2Corinteni 3:3-14.

Rezumatul argumentelor
În VT și în NT nu există nici o diferență exegetică între „Legea lui Moise”,”Legea lui Iehova”,”legământul de la muntele Sinai”(Galateni 4:4-26).Creștinii nu mai se află sub legământul de la Sinai, deoarece Isus după ce a împlinit acest legământ și sute de profeții din VT,adică a împlinit „Legea și Profeții”, „…a dărâmat zidul din mijloc care le separa.  [cele 613 de porunci de la muntele Sinai ,inclusiv Decalogul vezi 2Corinteni 3:3-14]15 Prin carnea sa a înlăturat dușmănia, Legea, [ton nomon]care consta din porunci și decrete,…”-Efeseni 2:14,15.
Nu avem nici cea mai mică dovadă că toți creștinii evrei nu ar fi  :”ajuns morți față de Lege[ tô nomô toată Legea ,nu doar poruncile din afara chivotului deoarece în Romani 7:7 Pavel citează din Decalog ,deci vrea să spună că și Decalogul face parte din tou nomou sau „Legea” față de care au murit creștinii evrei] prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia,[ Galateni 6:2;1Corinteni 9:20,21 adică acum creștinii ascultau de „legea lui Cristos” nu de „legea lui Moise”] ai celui care a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.”-Romani 7:1-12
În Matei 5:17-20 se afirmă că toate detaliile din Lege[ton nomon] și din profeți nu urmau să rămână neîmplinite de Isus , și că Isus nu a venit cu scopul de a anula Legea și Profeții înainte de a le împlinii în cele mai mici detalii!Dar așa după cum spune Pavel în Coloseni 2:14,16,17 după ce Isus a murit,”împlinid toată Legea si Profeții,” creștinii nu mai mai suntem obligați să respectăm restricțiile Legii privitoare la sabat,luni noi și mâncăruri.
Am văzut că pe vremea când legea era încă valabilă, Isus i-a condamnat pe scribii și fariseii care separau Legea în porunci mai importante și altele mai puțin importante, și că în acel timp în care Legea de la Sinai încă avea autoritate, nu putea fi desființată nici cea mai mică literă sau cel mai mic punct,înainte de a fi împlinit!Evident acest lucru nu înseamnă că Isus dorea să spună că și după ce „Legea și Profeții” au fost împlinite de el, acestea vor continua în vigoare .Acest lucru ar contrazice Romani 10:1-4!
Termenul ‘ôhlām se aplică diferitelor aspecte ale legii care din punctul de vedere al evreilor de la Sinai erau pentru o durată nedeterminată, o perioadă de timp ascunsă, dar acest lucru nu înseamnă că sabatul sau jertfele sau preoția aveau să fie veșnic valabile!
Din folosirea termenului ·‘ō·lām din Exodul 31:17 am înțeles că sabatul a început să existe ca semn ,între Iehova și Israelul carnal, din 1513 î.e.n. și nicidecum înainte ,deoarece în ebraică există un alt cuvânt mei-olam care este folosit pentru a indica ceva din trecutul îndepărtat până în prezent ,iar termenul ·‘ō·lām ,indică numai spre  perioada care a început la Sinai și în viitor,dar nu în trecut!
Traducerea Lumii Noi în engleză ,ediția 2013 ,redă corect cuvântul ‘ôhlāmprin „durabil” sau „de durată” ,dar Biblia Cornilescu își induce în eroare cititorii atunci când traduce același cuvânt ebraic ‘ôhlām prin trei cuvinte românești diferite :”veșnică”,”pururea”,”necurmat”!
Concluzia la care ajungem dacă comparăm Traducerea Lumii Noi cu Biblia Cornilescu și ceea ce spun exegeții și Biblia în limba ebraică, este că Traducerea Lumii Noi este exegetic corectă, în timp ce Biblia Cornilescu își induce cititorii în eroare atunci când transmite ideea greșită că legea de la Sinai,preoția aaronică și diferitele prevederi ale legii ,printre ele și sabatul,ar fi „veșnice”!”17 Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. N-am venit să desființez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cea mai mică literă sau o frântură de literă din Lege fără să se întâmple toate lucrurile. „-Matei 5:17,18
„4 Căci Cristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine manifestă credință să dobândească dreptatea.”-Romani 10:4
„14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ, deoarece este desființat prin Cristos. „-2 Corinteni 3:14
„12 Pentru că, odată ce se schimbă preoția, este necesară și o schimbare a legii. „-Evrei 7:12
Dacă nu înțelegem corect aceste versete par să se contrazică între ele. Însă toți suntem de acord că Biblia este ca un mozaic în perfect acord și că fiecare verset este ca o bucățică din acesta care se potrivește perfect și contribuie la imaginea de ansamblu a mozaicului.
Să vedem cum putem înțelege corect Matei 5:17,18 , fără a contrazice celelalte versete menționate mai sus !Vom face acest lucru făcând apel la semnificația termenilor originali așa și la explicațiile exegetice .Însă pentru a înțelege corect aceste versete vom compara concepțiile greșite, care asemenea unor piese care nu se potrivesc în ‘mozaicul’ sau imaginea de ansamblu oferită de Biblie, sunt forțate de unii care doresc să își impună explicațiile fără a ține cont de context, logică și exegeza biblică, cu  explicațiile care se potrivesc perfect cu ‘mozaicul’ Bibliei, deoarece țin cont de context, logică și exegeză.Atitudinea cea mai înțeleptă este aceea de a renunța la explicațiile care nu se potrivesc cu imaginea de ansamblu oferită de Biblie, în loc să ne irosim forțele pentru a susține explicații care contrazic Biblia.

 • Concepții greșite despre Matei 5:17,18:”Isus a împărțit legea de la Sinai în două legi : ‘morală’ (Decalogul) și ‘ceremonială'(legea jertfelor ) și spune că’ legea morală'(Decalogul) este veșnică , deoarece va fi valabilă până ‘vor trece cerul și pământul’ , în timp ce doar ‘legea jerfelor’ a fost anulată la moartea lui Isus.'”

Cuvintele din Deuteronomul 31:24-26, după care „cartea aceasta a legii ” a fost pusă lângă arca legământului și faptul că tablele cu Decalogul au fost puse în arcă,(Exodul 40:20)sunt citate ca dovezi în favoarea împărțirii Legii de la Sinai în două părți!Se încearcă să se susțină ideea  că ‘poruncile scrise de Moise’ fac parte din ‘legea lui Moise’ , și că sunt trecătoare, dar că poruncile scrise cu ‘degetul lui Dumnezeu’ sunt eterne , iar  punerea lor în arcă dovedește că „legea morală „,Decalogul,este ‘separată de legea lui Moise ‘!Aceste explicații sunt lipsite de orice temei exegetic și logic sănătos!Expresia ebraică הַבְּרִית׳ס care apare în Deuteronomul 31:24,26 și care este tradusă „cartea legii” face referire la „toate cuvintele lui Iehova și toate hotărârile judecătorești,”
și Moise a scris toate cuvintele lui Iehova,” în „cartea legământului”, iar evreii au înțeles și au decis că :”Suntem gata să împlinim toate cuvintele pe care le-a spus Iehova“ și „: „Suntem gata să facem tot ce a zis Iehova și să fim ascultători“ ,iar Iehova a încheiat legământul cu Israelul pe baza la :”toate aceste cuvinte“.”-Exodul 24:3-8
În versetele din Exodul 24:3-8 apare cuvântul ebraic kāl/kôl de șapte ori indicând că „toate cuvintele” făceau parte din legământul lui Iehova cu Israelul și că „toate cuvintele lui Iehova” au fost scrise de Moise în „cartea legii”, care l-a porunca lui Moise, și nu cu scopul de a rupe în două „toate cuvintele lui Iehova”, sau de a-și atribui lui cuvintele scrise de el, s-a decis păstrarea lor ca „mărturie” lângă arca legământului.Din versetele din Leviticul 26:46 și Leviticul 27:34 înțelegem că „toate cuvintele ” scrise de Moise în „cartea legii”,erau poruncile lui Iehova: „Acestea sunt poruncile pe care Iehova i le-a dat lui Moise ca porunci pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.”
În toate versetele în care apare expresia „cartea legii”nu avem nici o indicație că acestea ar face parte dintr-o lege a lui Moise , mai puțin importantă ,în comparație cu Decalogul , care ar fi „legea lui Iehova”!Versetele în care apare expresia „cartea legii” sunt:”הַבְּרִית׳ס în Exodul 24:7,2 Regi 23:2;2Cronici 34:30;2Regi 23:21;
הַתּוֺרָה׳ס în Deuteronomul 28:61;29:20;30:10;31:26;Iosua 1:8;8:34;2Regi 22:8,11;2Cronici 34:15;Neemia 8:3; תּוֺרַת אֱלֹהִים׳ס Neemia 8:8,18;9:3;’cartea legii lui Iehova’  ׳תּוֺרַת י׳ס 2Cronici 17:9’cartea legii lui Iehova’,2Cronici 34:14’cartea legii lui Iehova,dată prin Moise’;תּוֺרַת משֶׁה׳ס Iosua 8:31’cartea legii lui Moise’,Iosua 23:6 ‘cartea legii lui Moise’,2Regi 14:6’cartea legii lui Moise, în care Iehova a poruncit…’,Neemia 8:1’cartea legii lui Moise ,pe care Iehova o poruncise luiIsrael’;
משֶׁה׳ס
2 Cronici 25:4 ‘cartea lui Moise,pe care a poruncit-o Iehova’
2Cronici 35:12’cartea lui Moise’Neemia 13:1’cartea lui Moise'”-Brown Driver Briggs Expanded Definitions
www.studylight.org/lexicons/hebrew/05612.html
La ce concluzie ajungem în urma analizării acestor versete : este „legea lui Iehova” diferită de „legea lui Moise” și se referă expresia „legea lui Iehova” numai la Decalog ,în mod exclusiv?
„4 „Aduceți-vă aminte de legea[tôrāh] lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o la Horeb pentru tot[kāl] Israelul, de dispozițiile[chôk] și hotărârilejudecătorești.[mishpâṭ]”Maleahi 4:4
Din aceste versete înțelegem că „legea/tôrāh lui Moise” conține în totalitate toate poruncile și legile lui Iehova pe care El i le-a poruncit la „tot”[kāl] Israelul.Ar fi logic să interpreteze cineva că întrucât unele porunci le erau adresate exclusiv preoților , legea nu era pentru tot/kāl Israelul?Evident că nu ,deoarece legea i-a fost dată la  „tot/kāl Israelul”(Deuter.5:1),chiar dacă unele aspecte se adresează exclusiv clasei preoțești ,care reprezenta doar o parte din națiunea Israel, iar printre „dispozițiile”/chôk și „hotărârile judecătorești”/mishpâṭ , care în Maleahi 4:4 sunt numite „legea [tôrāh] lui Moise”,în Deuteronomul 5:1-22(în versetul 1 apar cei trei termeni menționați mai sus: kāl,chôk și mishpâṭ,aceeași termeni care apar și în Maleahi 4:4 despre „legea lui Moise”, se folosesc și cu privire la Decalog )
apar amintite Cele Zece Porunci,care în opinia greșită a unora ,numai ele sunt „legea lui Iehova”.Așadar ar fi la fel de greșit să susținem că „legea lui Moise” este diferită de „legea lui Iehova”, ca și cum am susține că „legile despre serviciul preoțesc , nu fac parte din legile date la tot/kāl Israelul” și că legile date preoților al alcătui o lege diferită de cea dată la „tot Israelul”!O astfel de explicație ar putea părea corectă, dar ar încălca tot ceea ce Biblia învață despre legământul de la Sinai : că este unul singur,că a fost încheiat între Iehova și tot Israelul carnal și că ” toate cuvintele ” scrise au fost adresate la tot Israelul, adică nu doar Cele Zece Porunci/Decalogul ,deși în anumite părți această lege se adresează direct preoților sau judecătorilor, care erau o minoritate în Israel,toată legea ,adică toate cuvintele făceau parte din „Legea lui Iehova”!Concluzia este că in VT ” Legea lui Moise”=”Legea lui Iehova” adică „toate/kāl cuvintele” scrise de Moise la porunca lui Iehova, nu doar Cele „Zece Cuvinte” sau Decalogul,ar fi „Legea lui Iehova”!Nu există bază exegetică pentru a separa în 2 părți diferite ,legea de la Sinai ,cele 613 de porunci , în :”legea lui Iehova” ,10 porunci și ,”legea lui Moise”, celelalte 603 de porunci !
În predica de pe munte Isus nu a indicat că ar exista o astfel de diviziune în Legea dată de Iehova , prin Moise, Israelului carnal.Isus a amestecat aluziile făcute la Decalog cu referirile la alte părți din legea de la Sinai, cum ar fi aducerea darurilor la altar,acordarea divorțului,”ochi pentru ochi”,și iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Compară Matei 5:21,23,24,2731,33,38,43 cu Exodul 20:13;Deuteronomul 16:16,17 ;Exodul 20:14;Deuteronomul 24:1;Leviticul 19:12;Deuteronomul 19:21 și Leviticul 19:18.
În Matei 22:36-40 Isus este întrebat de un fariseu care era „ εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός” expert în legea scrisă, pentru a face diferență de experții în legea orală, ” care este cea mai mare poruncă din lege?A întrebat Isus la care lege face referire : cea morală sau ceremonială? A lăsat să se înțeleagă Isus că Decalogul este superior în comparație cu celelalte  legi date la Sinai ,deoarece a fost scris direct de „degetul lui Dumnezeu ,” și apoi așezat în arca legământului?Dacă ar fi existat o „lege morală  și una ceremonială” , sau o „lege a lui Iehova” diferită de una „a lui Moise”, ne-am fi putut aștepta ca răspunsul lui Isus să reflecte o astfel de separare!De unde a citat Isus atunci când a fost întrebat despre cea mai importantă poruncă din lege?Isus a citat din Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 ,care după criteriul personal al unora fac parte din „legea ceremonială”,și a învățat că de aceste două porunci ,care nu pot fi separate de restul Legii de la Sinai ,deoarece de ele  depinde „toată legea[nu doar o parte din lege] și Profeții”,  stau ca  baza pentru toate legile de la Sinai!Așadar în loc să separe legea de la Sinai în două părți,cum fac în mod greșit mulți, Isus a mai adăugat la Lege și Profeții, prin această expresie,”Legea și Profeții”, făcându-se referire la tot Vechiul Testament ,adică la cărțile de la Geneza la Maleahi!Prin faptul că Isus a citat din partea care corespunde „legii ceremoniale” , după împărțirea eronată a unora, cele mai importante legi și a adăugat la lege și profeții , într-o conversație cu un expert în legea scrisă , Isus arată că, împărțirea legii de la Sinai în două legi ,nu are vreo valoare teologică și nu este luată în considerare de el.Vincent susține că pentru scribi anumite porunci erau considerate mai importante decât altele, dar nu și pentru Isus.Comentând Matei 22:40 lucrareaExpositor’s Greek Testament spune :”  νόμος κρέμαται. Isus termină declarând că de aceste două legi depinde ,sau se bazează, întreaga [holos se referă la „întreaga lege” nu doar la o parte din lege] lege [ho nomos , toate legile luate ca întreg] derivația morală a întregului Vechi Testament este iubirea.Nici o lege, sau îndeplinirea vreunei legi, nu este de valoare dacă iubirea nu este sufletul ei .”
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-22.html

 •  Care este explicația corectă a versetelor din Matei 5:17,18?

„Isus își exprimă aici ,în cel mai puternic mod posibil, convingerea că întreg VT[ nu doar Decalogul] este o revelație divină și că din acest motiv chiar și cel mai mic  precept are o semnificație religioasă care trebuie recunoscută în împlinirea ideală”-Expositor’s Greek Testament.
Isus transmite ideea că tot ceea ce a fost scris în lege ,adică primele cinci cărți scrise de Moise ,și în Profeți,cărțile profetice din VT ,inclusiv Psalmii, se va împlinii în cele mai mici detalii :ἰῶτα se referă la yod(י y),care este litera I din alfabetul ebraic,cea mai mică literă din acest alfabet,iar 
κεραία înseamnă literalmente în greacă „un corn mic” sau un punct,o extremitate.Mai multe litere din alfabetul limbii ebraice erau scrise cu puncte micuțe sau apexuri[extremități],care aveau ca scop să deosebească o literă de alta,  de exemplu  litera ebraică shin  (שׁ sh) ,de litera ebraică sin (שׂ s).Evreii erau atenți atunci când copiau manuscrisele deoarece considerau că cea mai mică schimbare sau omitere,ar fi distrus tot manuscrisul.Dorea Isus prin aceste cuvinte să spună că anumite părți din VT sunt mai importante decât altele ,sau că legea de la Sinai ar putea să fie divizată în două ,sau mai multe părți ?
„Isus a fost complet opus spiritului scribilor și nu a dorit să le permită acestora să aibe un monopol de zel asupra poruncilor mari și mici ….”-Expositor’s Greek Testament
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-5.html
Așadar Isus condamnă și în Matei 5:19,20 tendința scribilor de a împărții Legea de la Sinai în porunci mai importante și porunci mai puțin importante ,și le spune celor care au devenit discipolii săi că trebuie să fie mai buni decât acești scribi și farisei, adică ei nu trebuie să considere că anumite porunci din lege sunt mai importante decât altele ,sau că legea ar putea fi împărțită în două sau mai multe părți ,unele importante și eterne,altele lipsite de importanță și trecătoare.De fapt la vremea când Isus a rostit aceste cuvinte legea de la Sinai, cu toate cele 613 porunci ale ei, era încă valabilă și aceasta a rămas în vigoare până a fost împlinită în cele mai mici detalii de Isus,adică până la moartea lui Isus.(Galateni 3:13;Efeseni 2:14,15;Romani 10:4)Isus a condamnat practica greșită de a împărții Legea de la Sinai în porunci mari și mai mici, și a demonstrat că toată legea de la Sinai provenea de la Iehova , deși uneori se vorbește în NT că „Legea a fost dată prin Moise „(Ioan 1:17),iar alteori se spune că :”Nu v-a dat Moise Legea?”(Ioan 7:19),iar la prima vedere am putea avea impresia că s-ar face referire la două legi diferite,din Exodul 24:3;Deuteronomul 33:4 ;Maleahi 4:4;Faptele 7:38;Galateni 3:19 ,înțelegem că toate cuvintele legii lui Iehova date prin Moise evreilor de la Sinai făceau parte din legea lui Iehova, pe care Isus a împlinit-o în cele mai mici detalii, înainte de a fi abolită ,după ce și-a atins scopul.(Galateni 3:13,19,24;Romani 10:4)

 • Avem dovezi exegetice pentru a susține că anumite părți din legea de la Sinai (Decalogul) ar fi „veșnic valabile” ,chiar și după împlinirea lor de către Isus ,iar altele părți(legile referitoare la jertfe și serviciul preoțesc) sunt abolite ,după ce au fost împlinite la moartea lui Isus?

Unii dintre cei care nu înțeleg în mod corect cuvintele lui Isus din Matei 5:17-20 încearcă să urmeze modelul stabilit de scribi și farisei și să împartă Legea de la Sinai,compusă din 613 de porunci, în „legi morale eterne”,Decalogul și „legi ceremoniale”, trecătoare. Ei spun că Decalogul este „legea lui Dumnezeu”, iar cele 603 de porunci , așezate lângă chivot ,sunt „Legea lui Moise”, și că doar acestea au fost abolite!Adesea sunt citate versete în care se spune că sabatul este o „lege veșnică”!Dar este corectă această interpretare dacă o examinăm exegetic?Isus a spus foarte clar că și până cea mai mică literă și cel mai mic punct din „Lege și Profeți” nu va treceînainte de a fi împlinită!Isus spune că tot VT va fi împlinit și apoi „va trece”!

  Să examinăm în Biblia Cornilescu cum nu se face deosebire între „legea morală” și cea „ceremonială” deoarece cuvântul ebraic ‘ôhlām ,tradus în mod greșit prin „veșnic”,de către Cornilescu, este aplicat nu doar Decalogului, ci și diferitelor legi care se aflau în afara arcei (chivotului) legământului.
„Și să aducă neîncetat (în ebraică tâmı̂yd)
înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.”-1 Cronici 23:31BC
Cuvântul ebraic tâmı̂yd înseamnă :”constant,în mod continuu,cu regularitate. „
” Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat† (în ebraică tâmı̂yd, tradus „pâinea de prezentare continuă” TLN editia revizuita în engleză 2013)
în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veșnică (în ebraică ‘ôhlām,tradus corect în TLN ediția 2013 în engleză prin „o obligație de durată”)pentru Israel.”-2 Cronici 2:4BC
În 2 Cronici 2:4 se vede cum sunt folosite pentru diferitele legi legate de serviciul la templu , aceleași  cuvinte  ca pentru sabat !De fapt în 2 Cronici 31:3 se spune clar că aceste prevederi cu privire la jertfe fac parte din „legea lui Iehova”, așa că nu avem dreptul să interpretăm că legile lui Iehova privitoare la jertfe sunt mai puțin importante decât Decalogul sau sabatul!Neemia 10:31,33 arată că prevederile cu privire la „ziua Sabatului”,”zilele de sărbătoare”,”anul al șaptelea”, și „pentru arderea-de-tot necurmată (în ebraică tâmı̂yd)
din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.”-BC
Din aceste versete nu reiese că sabatul sau jerfele din sabat ar fi mai importante decât jerfele aduse cu ocazia lunilor noi ,a zilei Ispășirii sau a altor obligații cu privire la anul al șaptelea!Nu se poate trage concluzia că sabatul „fiind  una din legile scrise cu degetul lui Dumnezeu,este mai important decât alte legi ,scrise de mâna lui Moise!”(compară cu 2Cronici 8:13)
De ce Cornilescu nu traduce corect cuvântul ebraic ‘ôhlām prin „veșnic”?
„Cuvântul olam înseamnă literalmente ‘dincolo de orizont.’Atunci când privim în depărtare este dificil să vedem detaliile ,iar ceea ce se află dincolo de orizont nu poate fi văzut.Acest concept este olam.Cuvântul este folosit și pentru trecutul îndepărtat sau viitorul îndepărtat ,ca un timp care este greu de știut sau perceput.Acest cuvânt este tradus adesea ca „veșnicie,” care înseamnă o perioadă continuă de timp care nu se termină niciodată.În mintea evreului este pur și simplu ceea ce se află la orizont, sau dincolo de orizont,un timp foarte îndepărtat.O expresie comună în ebraică este
„l’olam va’ed” care este de obicei tradusă „pentru totdeauna și întotdeauna” ,dar în mintea evreiască înseamnă „până la orizontul îndepărtat și din nou,”adică „un timp foarte îndepărtat,sau chiar mai departe.”-Ancient Hebrew Research Center 
Dacă facem o comparație între Biblia Cornilescu în Leviticul 24:8,9,și Traducerea Lumii Noi (NWT ediția revizuită din 2013,în limba engleză) ne dăm seama cât de exactă este Traducerea Lumii Noi :”
În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat(în ebraică tâmı̂yd apare tradus corect în NWT 2013 engl. „cu regularitate”)
: acesta este un legământ veşnic (în ebraică ‘ôhlām ,apare tradus corect în NWT 2013 eng.prin „de durată”,expresia devine „legământ de durată”)
pe care-l vor ţine copiii lui Israel.Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 eng.prin „durabilă”, adică „o reglementare durabilă)””-BC
Traducerea Cornilescu este greșită și atunci când traduce cuvântul ‘ôhlām înExodul 40:15:” şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea (în ebraică ‘ôhlāmtradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabilă”, adică „o preoție durabilă”) dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”Traducerea Lumii Noi este corectă deoarece așa după cum se indică în Evrei 7:11,12 odată cu schimbarea legii de la Sinai a avut loc și „schimbarea preoției”, adică nu mai există astăzi preoți care să servească după rânduiala aaronică ,care după realitate nu poate fi „pururea” sau „veșnic” în vigoare!Dacă Biblia Cornilescu este corectă ,atunci Dumnezeu a mințit deoarece azi nu mai există preoți după rânduială aaronică ,care să servească „pururea”!Evident că Biblia nu se contrazice ,iar Dumnezeu nu minte,dar avem nevoie de o traducere corectă din punct de vedere exegetic ,așa cum este Traducerea Lumii Noi.
Cornilescu traduce cuvântul ebraic ‘ôhlām greșit și în Exodul 31:16,17:”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 engl. prin „durabil”,adică „un legământ durabil”).Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic,( în ebraică apare cuvântul lə·‘ō·lām tradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabil”,”un semn durabil”)
căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Are vreo importanță faptul că în Exodul 31:17 apare ·‘ō·lām?
În ebraică există cuvintele mei-olam care înseamnă „de la începutul timpului până acum” și  l’olam care înseamnă :”de acum [se marchează timpul de început pentru sabat ca semn între Iehova și Israel și nu poate exista acest semn înaintea timpului marcat,adică înainte de eliberarea din Egipt ,vezi și Deuter.5:1-3,15]până la sfârșitul timpului” ,adică o perioadă nespecificată din viitor !Faptul că apare cuvântul ·‘ō·lām în Exodul 31:17 DOVEDEȘTE CĂ SABATUL A ÎNCEPUT SĂ FIE FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAELUL CARNAL DIN 1513 Î.E.N. ȘI NU ÎNAINTE ,DEOARECE DACĂ DIN TRECUT SABATUL AR FI FOST FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAEL, AR FI FOST FOLOSIT CUVÂNTUL EBRAIC MEI-OLAM ,ÎN EXODUL 31:17!Pretenția că „Adam și Eva au primit porunca de a respecta sabatul,” este anulată complet de sensul cuvântului ·‘ō·lām ,care indică că numai din 1513 î.e.n. a fost sabatul ales ca semn unic între Iehova și Israelul carnal, și nicidecum din Eden ,sau din altă perioadă înaintea anului 1513 î.e.n. sabatul având ca scop :”Amintește-ți că ai fost sclav în țara Egiptului și că Iehova, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Iată de ce ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, să ții ziua de sabat.”(Deuteronomul 5:15)
Apostolul Pavel clarifică faptul că sabatul ,alături de restricțiile privitoare la mâncare și lunile noi ,adică toată Legea de la Sinai,nu doar o parte din ea,nu mai sunt obligatorii pentru creștini în Coloseni 2:13,16,17;Efeseni 2:14-20,2Corinteni 3:3-14.

Rezumatul argumentelor
În VT și în NT nu există nici o diferență exegetică între „Legea lui Moise”,”Legea lui Iehova”,”legământul de la muntele Sinai”(Galateni 4:4-26).Creștinii nu mai se află sub legământul de la Sinai, deoarece Isus după ce a împlinit acest legământ și sute de profeții din VT,adică a împlinit „Legea și Profeții”, „…a dărâmat zidul din mijloc care le separa.  [cele 613 de porunci de la muntele Sinai ,inclusiv Decalogul vezi 2Corinteni 3:3-14]15 Prin carnea sa a înlăturat dușmănia, Legea, [ton nomon]care consta din porunci și decrete,…”-Efeseni 2:14,15.
Nu avem nici cea mai mică dovadă că toți creștinii evrei nu ar fi  :”ajuns morți față de Lege[ tô nomô toată Legea ,nu doar poruncile din afara chivotului deoarece în Romani 7:7 Pavel citează din Decalog ,deci vrea să spună că și Decalogul face parte din tou nomou sau „Legea” față de care au murit creștinii evrei] prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia,[ Galateni 6:2;1Corinteni 9:20,21 adică acum creștinii ascultau de „legea lui Cristos” nu de „legea lui Moise”] ai celui care a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.”-Romani 7:1-12
În Matei 5:17-20 se afirmă că toate detaliile din Lege[ton nomon] și din profeți nu urmau să rămână neîmplinite de Isus , și că Isus nu a venit cu scopul de a anula Legea și Profeții înainte de a le împlinii în cele mai mici detalii!Dar așa după cum spune Pavel în Coloseni 2:14,16,17 după ce Isus a murit,”împlinid toată Legea si Profeții,” creștinii nu mai mai suntem obligați să respectăm restricțiile Legii privitoare la sabat,luni noi și mâncăruri.
Am văzut că pe vremea când legea era încă valabilă, Isus i-a condamnat pe scribii și fariseii care separau Legea în porunci mai importante și altele mai puțin importante, și că în acel timp în care Legea de la Sinai încă avea autoritate, nu putea fi desființată nici cea mai mică literă sau cel mai mic punct,înainte de a fi împlinit!Evident acest lucru nu înseamnă că Isus dorea să spună că și după ce „Legea și Profeții” au fost împlinite de el, acestea vor continua în vigoare .Acest lucru ar contrazice Romani 10:1-4!
Termenul ‘ôhlām se aplică diferitelor aspecte ale legii care din punctul de vedere al evreilor de la Sinai erau pentru o durată nedeterminată, o perioadă de timp ascunsă, dar acest lucru nu înseamnă că sabatul sau jertfele sau preoția aveau să fie veșnic valabile!
Din folosirea termenului ·‘ō·lām din Exodul 31:17 am înțeles că sabatul a început să existe ca semn ,între Iehova și Israelul carnal, din 1513 î.e.n. și nicidecum înainte ,deoarece în ebraică există un alt cuvânt mei-olam care este folosit pentru a indica ceva din trecutul îndepărtat până în prezent ,iar termenul ·‘ō·lām ,indică numai spre  perioada care a început la Sinai și în viitor,dar nu în trecut!
Traducerea Lumii Noi în engleză ,ediția 2013 ,redă corect cuvântul ‘ôhlāmprin „durabil” sau „de durată” ,dar Biblia Cornilescu își induce în eroare cititorii atunci când traduce același cuvânt ebraic ‘ôhlām prin trei cuvinte românești diferite :”veșnică”,”pururea”,”necurmat”!
Concluzia la care ajungem dacă comparăm Traducerea Lumii Noi cu Biblia Cornilescu și ceea ce spun exegeții și Biblia în limba ebraică, este că Traducerea Lumii Noi este exegetic corectă, în timp ce Biblia Cornilescu își induce cititorii în eroare atunci când transmite ideea greșită că legea de la Sinai,preoția aaronică și diferitele prevederi ale legii ,printre ele și sabatul,ar fi „veșnice”!”17 Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. N-am venit să desființez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cea mai mică literă sau o frântură de literă din Lege fără să se întâmple toate lucrurile. „-Matei 5:17,18
„4 Căci Cristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine manifestă credință să dobândească dreptatea.”-Romani 10:4
„14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ, deoarece este desființat prin Cristos. „-2 Corinteni 3:14
„12 Pentru că, odată ce se schimbă preoția, este necesară și o schimbare a legii. „-Evrei 7:12
Dacă nu înțelegem corect aceste versete par să se contrazică între ele. Însă toți suntem de acord că Biblia este ca un mozaic în perfect acord și că fiecare verset este ca o bucățică din acesta care se potrivește perfect și contribuie la imaginea de ansamblu a mozaicului.
Să vedem cum putem înțelege corect Matei 5:17,18 , fără a contrazice celelalte versete menționate mai sus !Vom face acest lucru făcând apel la semnificația termenilor originali așa și la explicațiile exegetice .Însă pentru a înțelege corect aceste versete vom compara concepțiile greșite, care asemenea unor piese care nu se potrivesc în ‘mozaicul’ sau imaginea de ansamblu oferită de Biblie, sunt forțate de unii care doresc să își impună explicațiile fără a ține cont de context, logică și exegeza biblică, cu  explicațiile care se potrivesc perfect cu ‘mozaicul’ Bibliei, deoarece țin cont de context, logică și exegeză.Atitudinea cea mai înțeleptă este aceea de a renunța la explicațiile care nu se potrivesc cu imaginea de ansamblu oferită de Biblie, în loc să ne irosim forțele pentru a susține explicații care contrazic Biblia.

 • Concepții greșite despre Matei 5:17,18:”Isus a împărțit legea de la Sinai în două legi : ‘morală’ (Decalogul) și ‘ceremonială'(legea jertfelor ) și spune că’ legea morală'(Decalogul) este veșnică , deoarece va fi valabilă până ‘vor trece cerul și pământul’ , în timp ce doar ‘legea jerfelor’ a fost anulată la moartea lui Isus.'”

Cuvintele din Deuteronomul 31:24-26, după care „cartea aceasta a legii ” a fost pusă lângă arca legământului și faptul că tablele cu Decalogul au fost puse în arcă,(Exodul 40:20)sunt citate ca dovezi în favoarea împărțirii Legii de la Sinai în două părți!Se încearcă să se susțină ideea  că ‘poruncile scrise de Moise’ fac parte din ‘legea lui Moise’ , și că sunt trecătoare, dar că poruncile scrise cu ‘degetul lui Dumnezeu’ sunt eterne , iar  punerea lor în arcă dovedește că „legea morală „,Decalogul,este ‘separată de legea lui Moise ‘!Aceste explicații sunt lipsite de orice temei exegetic și logic sănătos!Expresia ebraică הַבְּרִית׳ס care apare în Deuteronomul 31:24,26 și care este tradusă „cartea legii” face referire la „toate cuvintele lui Iehova și toate hotărârile judecătorești,”
și Moise a scris toate cuvintele lui Iehova,” în „cartea legământului”, iar evreii au înțeles și au decis că :”Suntem gata să împlinim toate cuvintele pe care le-a spus Iehova“ și „: „Suntem gata să facem tot ce a zis Iehova și să fim ascultători“ ,iar Iehova a încheiat legământul cu Israelul pe baza la :”toate aceste cuvinte“.”-Exodul 24:3-8
În versetele din Exodul 24:3-8 apare cuvântul ebraic kāl/kôl de șapte ori indicând că „toate cuvintele” făceau parte din legământul lui Iehova cu Israelul și că „toate cuvintele lui Iehova” au fost scrise de Moise în „cartea legii”, care l-a porunca lui Moise, și nu cu scopul de a rupe în două „toate cuvintele lui Iehova”, sau de a-și atribui lui cuvintele scrise de el, s-a decis păstrarea lor ca „mărturie” lângă arca legământului.Din versetele din Leviticul 26:46 și Leviticul 27:34 înțelegem că „toate cuvintele ” scrise de Moise în „cartea legii”,erau poruncile lui Iehova: „Acestea sunt poruncile pe care Iehova i le-a dat lui Moise ca porunci pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.”
În toate versetele în care apare expresia „cartea legii”nu avem nici o indicație că acestea ar face parte dintr-o lege a lui Moise , mai puțin importantă ,în comparație cu Decalogul , care ar fi „legea lui Iehova”!Versetele în care apare expresia „cartea legii” sunt:”הַבְּרִית׳ס în Exodul 24:7,2 Regi 23:2;2Cronici 34:30;2Regi 23:21;
הַתּוֺרָה׳ס în Deuteronomul 28:61;29:20;30:10;31:26;Iosua 1:8;8:34;2Regi 22:8,11;2Cronici 34:15;Neemia 8:3; תּוֺרַת אֱלֹהִים׳ס Neemia 8:8,18;9:3;’cartea legii lui Iehova’  ׳תּוֺרַת י׳ס 2Cronici 17:9’cartea legii lui Iehova’,2Cronici 34:14’cartea legii lui Iehova,dată prin Moise’;תּוֺרַת משֶׁה׳ס Iosua 8:31’cartea legii lui Moise’,Iosua 23:6 ‘cartea legii lui Moise’,2Regi 14:6’cartea legii lui Moise, în care Iehova a poruncit…’,Neemia 8:1’cartea legii lui Moise ,pe care Iehova o poruncise luiIsrael’;
משֶׁה׳ס
2 Cronici 25:4 ‘cartea lui Moise,pe care a poruncit-o Iehova’
2Cronici 35:12’cartea lui Moise’Neemia 13:1’cartea lui Moise'”-Brown Driver Briggs Expanded Definitions
www.studylight.org/lexicons/hebrew/05612.html
La ce concluzie ajungem în urma analizării acestor versete : este „legea lui Iehova” diferită de „legea lui Moise” și se referă expresia „legea lui Iehova” numai la Decalog ,în mod exclusiv?
„4 „Aduceți-vă aminte de legea[tôrāh] lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o la Horeb pentru tot[kāl] Israelul, de dispozițiile[chôk] și hotărârilejudecătorești.[mishpâṭ]”Maleahi 4:4
Din aceste versete înțelegem că „legea/tôrāh lui Moise” conține în totalitate toate poruncile și legile lui Iehova pe care El i le-a poruncit la „tot”[kāl] Israelul.Ar fi logic să interpreteze cineva că întrucât unele porunci le erau adresate exclusiv preoților , legea nu era pentru tot/kāl Israelul?Evident că nu ,deoarece legea i-a fost dată la  „tot/kāl Israelul”(Deuter.5:1),chiar dacă unele aspecte se adresează exclusiv clasei preoțești ,care reprezenta doar o parte din națiunea Israel, iar printre „dispozițiile”/chôk și „hotărârile judecătorești”/mishpâṭ , care în Maleahi 4:4 sunt numite „legea [tôrāh] lui Moise”,în Deuteronomul 5:1-22(în versetul 1 apar cei trei termeni menționați mai sus: kāl,chôk și mishpâṭ,aceeași termeni care apar și în Maleahi 4:4 despre „legea lui Moise”, se folosesc și cu privire la Decalog )
apar amintite Cele Zece Porunci,care în opinia greșită a unora ,numai ele sunt „legea lui Iehova”.Așadar ar fi la fel de greșit să susținem că „legea lui Moise” este diferită de „legea lui Iehova”, ca și cum am susține că „legile despre serviciul preoțesc , nu fac parte din legile date la tot/kāl Israelul” și că legile date preoților al alcătui o lege diferită de cea dată la „tot Israelul”!O astfel de explicație ar putea părea corectă, dar ar încălca tot ceea ce Biblia învață despre legământul de la Sinai : că este unul singur,că a fost încheiat între Iehova și tot Israelul carnal și că ” toate cuvintele ” scrise au fost adresate la tot Israelul, adică nu doar Cele Zece Porunci/Decalogul ,deși în anumite părți această lege se adresează direct preoților sau judecătorilor, care erau o minoritate în Israel,toată legea ,adică toate cuvintele făceau parte din „Legea lui Iehova”!Concluzia este că in VT ” Legea lui Moise”=”Legea lui Iehova” adică „toate/kāl cuvintele” scrise de Moise la porunca lui Iehova, nu doar Cele „Zece Cuvinte” sau Decalogul,ar fi „Legea lui Iehova”!Nu există bază exegetică pentru a separa în 2 părți diferite ,legea de la Sinai ,cele 613 de porunci , în :”legea lui Iehova” ,10 porunci și ,”legea lui Moise”, celelalte 603 de porunci !
În predica de pe munte Isus nu a indicat că ar exista o astfel de diviziune în Legea dată de Iehova , prin Moise, Israelului carnal.Isus a amestecat aluziile făcute la Decalog cu referirile la alte părți din legea de la Sinai, cum ar fi aducerea darurilor la altar,acordarea divorțului,”ochi pentru ochi”,și iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Compară Matei 5:21,23,24,2731,33,38,43 cu Exodul 20:13;Deuteronomul 16:16,17 ;Exodul 20:14;Deuteronomul 24:1;Leviticul 19:12;Deuteronomul 19:21 și Leviticul 19:18.
În Matei 22:36-40 Isus este întrebat de un fariseu care era „ εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός” expert în legea scrisă, pentru a face diferență de experții în legea orală, ” care este cea mai mare poruncă din lege?A întrebat Isus la care lege face referire : cea morală sau ceremonială? A lăsat să se înțeleagă Isus că Decalogul este superior în comparație cu celelalte  legi date la Sinai ,deoarece a fost scris direct de „degetul lui Dumnezeu ,” și apoi așezat în arca legământului?Dacă ar fi existat o „lege morală  și una ceremonială” , sau o „lege a lui Iehova” diferită de una „a lui Moise”, ne-am fi putut aștepta ca răspunsul lui Isus să reflecte o astfel de separare!De unde a citat Isus atunci când a fost întrebat despre cea mai importantă poruncă din lege?Isus a citat din Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 ,care după criteriul personal al unora fac parte din „legea ceremonială”,și a învățat că de aceste două porunci ,care nu pot fi separate de restul Legii de la Sinai ,deoarece de ele  depinde „toată legea[nu doar o parte din lege] și Profeții”,  stau ca  baza pentru toate legile de la Sinai!Așadar în loc să separe legea de la Sinai în două părți,cum fac în mod greșit mulți, Isus a mai adăugat la Lege și Profeții, prin această expresie,”Legea și Profeții”, făcându-se referire la tot Vechiul Testament ,adică la cărțile de la Geneza la Maleahi!Prin faptul că Isus a citat din partea care corespunde „legii ceremoniale” , după împărțirea eronată a unora, cele mai importante legi și a adăugat la lege și profeții , într-o conversație cu un expert în legea scrisă , Isus arată că, împărțirea legii de la Sinai în două legi ,nu are vreo valoare teologică și nu este luată în considerare de el.Vincent susține că pentru scribi anumite porunci erau considerate mai importante decât altele, dar nu și pentru Isus.Comentând Matei 22:40 lucrareaExpositor’s Greek Testament spune :”  νόμος κρέμαται. Isus termină declarând că de aceste două legi depinde ,sau se bazează, întreaga [holos se referă la „întreaga lege” nu doar la o parte din lege] lege [ho nomos , toate legile luate ca întreg] derivația morală a întregului Vechi Testament este iubirea.Nici o lege, sau îndeplinirea vreunei legi, nu este de valoare dacă iubirea nu este sufletul ei .”
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-22.html

 •  Care este explicația corectă a versetelor din Matei 5:17,18?

„Isus își exprimă aici ,în cel mai puternic mod posibil, convingerea că întreg VT[ nu doar Decalogul] este o revelație divină și că din acest motiv chiar și cel mai mic  precept are o semnificație religioasă care trebuie recunoscută în împlinirea ideală”-Expositor’s Greek Testament.
Isus transmite ideea că tot ceea ce a fost scris în lege ,adică primele cinci cărți scrise de Moise ,și în Profeți,cărțile profetice din VT ,inclusiv Psalmii, se va împlinii în cele mai mici detalii :ἰῶτα se referă la yod(י y),care este litera I din alfabetul ebraic,cea mai mică literă din acest alfabet,iar 
κεραία înseamnă literalmente în greacă „un corn mic” sau un punct,o extremitate.Mai multe litere din alfabetul limbii ebraice erau scrise cu puncte micuțe sau apexuri[extremități],care aveau ca scop să deosebească o literă de alta,  de exemplu  litera ebraică shin  (שׁ sh) ,de litera ebraică sin (שׂ s).Evreii erau atenți atunci când copiau manuscrisele deoarece considerau că cea mai mică schimbare sau omitere,ar fi distrus tot manuscrisul.Dorea Isus prin aceste cuvinte să spună că anumite părți din VT sunt mai importante decât altele ,sau că legea de la Sinai ar putea să fie divizată în două ,sau mai multe părți ?
„Isus a fost complet opus spiritului scribilor și nu a dorit să le permită acestora să aibe un monopol de zel asupra poruncilor mari și mici ….”-Expositor’s Greek Testament
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-5.html
Așadar Isus condamnă și în Matei 5:19,20 tendința scribilor de a împărții Legea de la Sinai în porunci mai importante și porunci mai puțin importante ,și le spune celor care au devenit discipolii săi că trebuie să fie mai buni decât acești scribi și farisei, adică ei nu trebuie să considere că anumite porunci din lege sunt mai importante decât altele ,sau că legea ar putea fi împărțită în două sau mai multe părți ,unele importante și eterne,altele lipsite de importanță și trecătoare.De fapt la vremea când Isus a rostit aceste cuvinte legea de la Sinai, cu toate cele 613 porunci ale ei, era încă valabilă și aceasta a rămas în vigoare până a fost împlinită în cele mai mici detalii de Isus,adică până la moartea lui Isus.(Galateni 3:13;Efeseni 2:14,15;Romani 10:4)Isus a condamnat practica greșită de a împărții Legea de la Sinai în porunci mari și mai mici, și a demonstrat că toată legea de la Sinai provenea de la Iehova , deși uneori se vorbește în NT că „Legea a fost dată prin Moise „(Ioan 1:17),iar alteori se spune că :”Nu v-a dat Moise Legea?”(Ioan 7:19),iar la prima vedere am putea avea impresia că s-ar face referire la două legi diferite,din Exodul 24:3;Deuteronomul 33:4 ;Maleahi 4:4;Faptele 7:38;Galateni 3:19 ,înțelegem că toate cuvintele legii lui Iehova date prin Moise evreilor de la Sinai făceau parte din legea lui Iehova, pe care Isus a împlinit-o în cele mai mici detalii, înainte de a fi abolită ,după ce și-a atins scopul.(Galateni 3:13,19,24;Romani 10:4)

 • Avem dovezi exegetice pentru a susține că anumite părți din legea de la Sinai (Decalogul) ar fi „veșnic valabile” ,chiar și după împlinirea lor de către Isus ,iar altele părți(legile referitoare la jertfe și serviciul preoțesc) sunt abolite ,după ce au fost împlinite la moartea lui Isus?

Unii dintre cei care nu înțeleg în mod corect cuvintele lui Isus din Matei 5:17-20 încearcă să urmeze modelul stabilit de scribi și farisei și să împartă Legea de la Sinai,compusă din 613 de porunci, în „legi morale eterne”,Decalogul și „legi ceremoniale”, trecătoare. Ei spun că Decalogul este „legea lui Dumnezeu”, iar cele 603 de porunci , așezate lângă chivot ,sunt „Legea lui Moise”, și că doar acestea au fost abolite!Adesea sunt citate versete în care se spune că sabatul este o „lege veșnică”!Dar este corectă această interpretare dacă o examinăm exegetic?Isus a spus foarte clar că și până cea mai mică literă și cel mai mic punct din „Lege și Profeți” nu va treceînainte de a fi împlinită!Isus spune că tot VT va fi împlinit și apoi „va trece”!

  Să examinăm în Biblia Cornilescu cum nu se face deosebire între „legea morală” și cea „ceremonială” deoarece cuvântul ebraic ‘ôhlām ,tradus în mod greșit prin „veșnic”,de către Cornilescu, este aplicat nu doar Decalogului, ci și diferitelor legi care se aflau în afara arcei (chivotului) legământului.
„Și să aducă neîncetat (în ebraică tâmı̂yd)
înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.”-1 Cronici 23:31BC
Cuvântul ebraic tâmı̂yd înseamnă :”constant,în mod continuu,cu regularitate. „
” Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat† (în ebraică tâmı̂yd, tradus „pâinea de prezentare continuă” TLN editia revizuita în engleză 2013)
în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veșnică (în ebraică ‘ôhlām,tradus corect în TLN ediția 2013 în engleză prin „o obligație de durată”)pentru Israel.”-2 Cronici 2:4BC
În 2 Cronici 2:4 se vede cum sunt folosite pentru diferitele legi legate de serviciul la templu , aceleași  cuvinte  ca pentru sabat !De fapt în 2 Cronici 31:3 se spune clar că aceste prevederi cu privire la jertfe fac parte din „legea lui Iehova”, așa că nu avem dreptul să interpretăm că legile lui Iehova privitoare la jertfe sunt mai puțin importante decât Decalogul sau sabatul!Neemia 10:31,33 arată că prevederile cu privire la „ziua Sabatului”,”zilele de sărbătoare”,”anul al șaptelea”, și „pentru arderea-de-tot necurmată (în ebraică tâmı̂yd)
din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.”-BC
Din aceste versete nu reiese că sabatul sau jerfele din sabat ar fi mai importante decât jerfele aduse cu ocazia lunilor noi ,a zilei Ispășirii sau a altor obligații cu privire la anul al șaptelea!Nu se poate trage concluzia că sabatul „fiind  una din legile scrise cu degetul lui Dumnezeu,este mai important decât alte legi ,scrise de mâna lui Moise!”(compară cu 2Cronici 8:13)
De ce Cornilescu nu traduce corect cuvântul ebraic ‘ôhlām prin „veșnic”?
„Cuvântul olam înseamnă literalmente ‘dincolo de orizont.’Atunci când privim în depărtare este dificil să vedem detaliile ,iar ceea ce se află dincolo de orizont nu poate fi văzut.Acest concept este olam.Cuvântul este folosit și pentru trecutul îndepărtat sau viitorul îndepărtat ,ca un timp care este greu de știut sau perceput.Acest cuvânt este tradus adesea ca „veșnicie,” care înseamnă o perioadă continuă de timp care nu se termină niciodată.În mintea evreului este pur și simplu ceea ce se află la orizont, sau dincolo de orizont,un timp foarte îndepărtat.O expresie comună în ebraică este
„l’olam va’ed” care este de obicei tradusă „pentru totdeauna și întotdeauna” ,dar în mintea evreiască înseamnă „până la orizontul îndepărtat și din nou,”adică „un timp foarte îndepărtat,sau chiar mai departe.”-Ancient Hebrew Research Center 
Dacă facem o comparație între Biblia Cornilescu în Leviticul 24:8,9,și Traducerea Lumii Noi (NWT ediția revizuită din 2013,în limba engleză) ne dăm seama cât de exactă este Traducerea Lumii Noi :”
În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat(în ebraică tâmı̂yd apare tradus corect în NWT 2013 engl. „cu regularitate”)
: acesta este un legământ veşnic (în ebraică ‘ôhlām ,apare tradus corect în NWT 2013 eng.prin „de durată”,expresia devine „legământ de durată”)
pe care-l vor ţine copiii lui Israel.Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 eng.prin „durabilă”, adică „o reglementare durabilă)””-BC
Traducerea Cornilescu este greșită și atunci când traduce cuvântul ‘ôhlām înExodul 40:15:” şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea (în ebraică ‘ôhlāmtradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabilă”, adică „o preoție durabilă”) dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”Traducerea Lumii Noi este corectă deoarece așa după cum se indică în Evrei 7:11,12 odată cu schimbarea legii de la Sinai a avut loc și „schimbarea preoției”, adică nu mai există astăzi preoți care să servească după rânduiala aaronică ,care după realitate nu poate fi „pururea” sau „veșnic” în vigoare!Dacă Biblia Cornilescu este corectă ,atunci Dumnezeu a mințit deoarece azi nu mai există preoți după rânduială aaronică ,care să servească „pururea”!Evident că Biblia nu se contrazice ,iar Dumnezeu nu minte,dar avem nevoie de o traducere corectă din punct de vedere exegetic ,așa cum este Traducerea Lumii Noi.
Cornilescu traduce cuvântul ebraic ‘ôhlām greșit și în Exodul 31:16,17:”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 engl. prin „durabil”,adică „un legământ durabil”).Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic,( în ebraică apare cuvântul lə·‘ō·lām tradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabil”,”un semn durabil”)
căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Are vreo importanță faptul că în Exodul 31:17 apare ·‘ō·lām?
În ebraică există cuvintele mei-olam care înseamnă „de la începutul timpului până acum” și  l’olam care înseamnă :”de acum [se marchează timpul de început pentru sabat ca semn între Iehova și Israel și nu poate exista acest semn înaintea timpului marcat,adică înainte de eliberarea din Egipt ,vezi și Deuter.5:1-3,15]până la sfârșitul timpului” ,adică o perioadă nespecificată din viitor !Faptul că apare cuvântul ·‘ō·lām în Exodul 31:17 DOVEDEȘTE CĂ SABATUL A ÎNCEPUT SĂ FIE FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAELUL CARNAL DIN 1513 Î.E.N. ȘI NU ÎNAINTE ,DEOARECE DACĂ DIN TRECUT SABATUL AR FI FOST FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAEL, AR FI FOST FOLOSIT CUVÂNTUL EBRAIC MEI-OLAM ,ÎN EXODUL 31:17!Pretenția că „Adam și Eva au primit porunca de a respecta sabatul,” este anulată complet de sensul cuvântului ·‘ō·lām ,care indică că numai din 1513 î.e.n. a fost sabatul ales ca semn unic între Iehova și Israelul carnal, și nicidecum din Eden ,sau din altă perioadă înaintea anului 1513 î.e.n. sabatul având ca scop :”Amintește-ți că ai fost sclav în țara Egiptului și că Iehova, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Iată de ce ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, să ții ziua de sabat.”(Deuteronomul 5:15)
Apostolul Pavel clarifică faptul că sabatul ,alături de restricțiile privitoare la mâncare și lunile noi ,adică toată Legea de la Sinai,nu doar o parte din ea,nu mai sunt obligatorii pentru creștini în Coloseni 2:13,16,17;Efeseni 2:14-20,2Corinteni 3:3-14.

Rezumatul argumentelor
În VT și în NT nu există nici o diferență exegetică între „Legea lui Moise”,”Legea lui Iehova”,”legământul de la muntele Sinai”(Galateni 4:4-26).Creștinii nu mai se află sub legământul de la Sinai, deoarece Isus după ce a împlinit acest legământ și sute de profeții din VT,adică a împlinit „Legea și Profeții”, „…a dărâmat zidul din mijloc care le separa.  [cele 613 de porunci de la muntele Sinai ,inclusiv Decalogul vezi 2Corinteni 3:3-14]15 Prin carnea sa a înlăturat dușmănia, Legea, [ton nomon]care consta din porunci și decrete,…”-Efeseni 2:14,15.
Nu avem nici cea mai mică dovadă că toți creștinii evrei nu ar fi  :”ajuns morți față de Lege[ tô nomô toată Legea ,nu doar poruncile din afara chivotului deoarece în Romani 7:7 Pavel citează din Decalog ,deci vrea să spună că și Decalogul face parte din tou nomou sau „Legea” față de care au murit creștinii evrei] prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia,[ Galateni 6:2;1Corinteni 9:20,21 adică acum creștinii ascultau de „legea lui Cristos” nu de „legea lui Moise”] ai celui care a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.”-Romani 7:1-12
În Matei 5:17-20 se afirmă că toate detaliile din Lege[ton nomon] și din profeți nu urmau să rămână neîmplinite de Isus , și că Isus nu a venit cu scopul de a anula Legea și Profeții înainte de a le împlinii în cele mai mici detalii!Dar așa după cum spune Pavel în Coloseni 2:14,16,17 după ce Isus a murit,”împlinid toată Legea si Profeții,” creștinii nu mai mai suntem obligați să respectăm restricțiile Legii privitoare la sabat,luni noi și mâncăruri.
Am văzut că pe vremea când legea era încă valabilă, Isus i-a condamnat pe scribii și fariseii care separau Legea în porunci mai importante și altele mai puțin importante, și că în acel timp în care Legea de la Sinai încă avea autoritate, nu putea fi desființată nici cea mai mică literă sau cel mai mic punct,înainte de a fi împlinit!Evident acest lucru nu înseamnă că Isus dorea să spună că și după ce „Legea și Profeții” au fost împlinite de el, acestea vor continua în vigoare .Acest lucru ar contrazice Romani 10:1-4!
Termenul ‘ôhlām se aplică diferitelor aspecte ale legii care din punctul de vedere al evreilor de la Sinai erau pentru o durată nedeterminată, o perioadă de timp ascunsă, dar acest lucru nu înseamnă că sabatul sau jertfele sau preoția aveau să fie veșnic valabile!
Din folosirea termenului ·‘ō·lām din Exodul 31:17 am înțeles că sabatul a început să existe ca semn ,între Iehova și Israelul carnal, din 1513 î.e.n. și nicidecum înainte ,deoarece în ebraică există un alt cuvânt mei-olam care este folosit pentru a indica ceva din trecutul îndepărtat până în prezent ,iar termenul ·‘ō·lām ,indică numai spre  perioada care a început la Sinai și în viitor,dar nu în trecut!
Traducerea Lumii Noi în engleză ,ediția 2013 ,redă corect cuvântul ‘ôhlāmprin „durabil” sau „de durată” ,dar Biblia Cornilescu își induce în eroare cititorii atunci când traduce același cuvânt ebraic ‘ôhlām prin trei cuvinte românești diferite :”veșnică”,”pururea”,”necurmat”!
Concluzia la care ajungem dacă comparăm Traducerea Lumii Noi cu Biblia Cornilescu și ceea ce spun exegeții și Biblia în limba ebraică, este că Traducerea Lumii Noi este exegetic corectă, în timp ce Biblia Cornilescu își induce cititorii în eroare atunci când transmite ideea greșită că legea de la Sinai,preoția aaronică și diferitele prevederi ale legii ,printre ele și sabatul,ar fi „veșnice”!”17 Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. N-am venit să desființez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cea mai mică literă sau o frântură de literă din Lege fără să se întâmple toate lucrurile. „-Matei 5:17,18
„4 Căci Cristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine manifestă credință să dobândească dreptatea.”-Romani 10:4
„14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ, deoarece este desființat prin Cristos. „-2 Corinteni 3:14
„12 Pentru că, odată ce se schimbă preoția, este necesară și o schimbare a legii. „-Evrei 7:12
Dacă nu înțelegem corect aceste versete par să se contrazică între ele. Însă toți suntem de acord că Biblia este ca un mozaic în perfect acord și că fiecare verset este ca o bucățică din acesta care se potrivește perfect și contribuie la imaginea de ansamblu a mozaicului.
Să vedem cum putem înțelege corect Matei 5:17,18 , fără a contrazice celelalte versete menționate mai sus !Vom face acest lucru făcând apel la semnificația termenilor originali așa și la explicațiile exegetice .Însă pentru a înțelege corect aceste versete vom compara concepțiile greșite, care asemenea unor piese care nu se potrivesc în ‘mozaicul’ sau imaginea de ansamblu oferită de Biblie, sunt forțate de unii care doresc să își impună explicațiile fără a ține cont de context, logică și exegeza biblică, cu  explicațiile care se potrivesc perfect cu ‘mozaicul’ Bibliei, deoarece țin cont de context, logică și exegeză.Atitudinea cea mai înțeleptă este aceea de a renunța la explicațiile care nu se potrivesc cu imaginea de ansamblu oferită de Biblie, în loc să ne irosim forțele pentru a susține explicații care contrazic Biblia.

 • Concepții greșite despre Matei 5:17,18:”Isus a împărțit legea de la Sinai în două legi : ‘morală’ (Decalogul) și ‘ceremonială'(legea jertfelor ) și spune că’ legea morală'(Decalogul) este veșnică , deoarece va fi valabilă până ‘vor trece cerul și pământul’ , în timp ce doar ‘legea jerfelor’ a fost anulată la moartea lui Isus.'”

Cuvintele din Deuteronomul 31:24-26, după care „cartea aceasta a legii ” a fost pusă lângă arca legământului și faptul că tablele cu Decalogul au fost puse în arcă,(Exodul 40:20)sunt citate ca dovezi în favoarea împărțirii Legii de la Sinai în două părți!Se încearcă să se susțină ideea  că ‘poruncile scrise de Moise’ fac parte din ‘legea lui Moise’ , și că sunt trecătoare, dar că poruncile scrise cu ‘degetul lui Dumnezeu’ sunt eterne , iar  punerea lor în arcă dovedește că „legea morală „,Decalogul,este ‘separată de legea lui Moise ‘!Aceste explicații sunt lipsite de orice temei exegetic și logic sănătos!Expresia ebraică הַבְּרִית׳ס care apare în Deuteronomul 31:24,26 și care este tradusă „cartea legii” face referire la „toate cuvintele lui Iehova și toate hotărârile judecătorești,”
și Moise a scris toate cuvintele lui Iehova,” în „cartea legământului”, iar evreii au înțeles și au decis că :”Suntem gata să împlinim toate cuvintele pe care le-a spus Iehova“ și „: „Suntem gata să facem tot ce a zis Iehova și să fim ascultători“ ,iar Iehova a încheiat legământul cu Israelul pe baza la :”toate aceste cuvinte“.”-Exodul 24:3-8
În versetele din Exodul 24:3-8 apare cuvântul ebraic kāl/kôl de șapte ori indicând că „toate cuvintele” făceau parte din legământul lui Iehova cu Israelul și că „toate cuvintele lui Iehova” au fost scrise de Moise în „cartea legii”, care l-a porunca lui Moise, și nu cu scopul de a rupe în două „toate cuvintele lui Iehova”, sau de a-și atribui lui cuvintele scrise de el, s-a decis păstrarea lor ca „mărturie” lângă arca legământului.Din versetele din Leviticul 26:46 și Leviticul 27:34 înțelegem că „toate cuvintele ” scrise de Moise în „cartea legii”,erau poruncile lui Iehova: „Acestea sunt poruncile pe care Iehova i le-a dat lui Moise ca porunci pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.”
În toate versetele în care apare expresia „cartea legii”nu avem nici o indicație că acestea ar face parte dintr-o lege a lui Moise , mai puțin importantă ,în comparație cu Decalogul , care ar fi „legea lui Iehova”!Versetele în care apare expresia „cartea legii” sunt:”הַבְּרִית׳ס în Exodul 24:7,2 Regi 23:2;2Cronici 34:30;2Regi 23:21;
הַתּוֺרָה׳ס în Deuteronomul 28:61;29:20;30:10;31:26;Iosua 1:8;8:34;2Regi 22:8,11;2Cronici 34:15;Neemia 8:3; תּוֺרַת אֱלֹהִים׳ס Neemia 8:8,18;9:3;’cartea legii lui Iehova’  ׳תּוֺרַת י׳ס 2Cronici 17:9’cartea legii lui Iehova’,2Cronici 34:14’cartea legii lui Iehova,dată prin Moise’;תּוֺרַת משֶׁה׳ס Iosua 8:31’cartea legii lui Moise’,Iosua 23:6 ‘cartea legii lui Moise’,2Regi 14:6’cartea legii lui Moise, în care Iehova a poruncit…’,Neemia 8:1’cartea legii lui Moise ,pe care Iehova o poruncise luiIsrael’;
משֶׁה׳ס
2 Cronici 25:4 ‘cartea lui Moise,pe care a poruncit-o Iehova’
2Cronici 35:12’cartea lui Moise’Neemia 13:1’cartea lui Moise'”-Brown Driver Briggs Expanded Definitions
www.studylight.org/lexicons/hebrew/05612.html
La ce concluzie ajungem în urma analizării acestor versete : este „legea lui Iehova” diferită de „legea lui Moise” și se referă expresia „legea lui Iehova” numai la Decalog ,în mod exclusiv?
„4 „Aduceți-vă aminte de legea[tôrāh] lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o la Horeb pentru tot[kāl] Israelul, de dispozițiile[chôk] și hotărârilejudecătorești.[mishpâṭ]”Maleahi 4:4
Din aceste versete înțelegem că „legea/tôrāh lui Moise” conține în totalitate toate poruncile și legile lui Iehova pe care El i le-a poruncit la „tot”[kāl] Israelul.Ar fi logic să interpreteze cineva că întrucât unele porunci le erau adresate exclusiv preoților , legea nu era pentru tot/kāl Israelul?Evident că nu ,deoarece legea i-a fost dată la  „tot/kāl Israelul”(Deuter.5:1),chiar dacă unele aspecte se adresează exclusiv clasei preoțești ,care reprezenta doar o parte din națiunea Israel, iar printre „dispozițiile”/chôk și „hotărârile judecătorești”/mishpâṭ , care în Maleahi 4:4 sunt numite „legea [tôrāh] lui Moise”,în Deuteronomul 5:1-22(în versetul 1 apar cei trei termeni menționați mai sus: kāl,chôk și mishpâṭ,aceeași termeni care apar și în Maleahi 4:4 despre „legea lui Moise”, se folosesc și cu privire la Decalog )
apar amintite Cele Zece Porunci,care în opinia greșită a unora ,numai ele sunt „legea lui Iehova”.Așadar ar fi la fel de greșit să susținem că „legea lui Moise” este diferită de „legea lui Iehova”, ca și cum am susține că „legile despre serviciul preoțesc , nu fac parte din legile date la tot/kāl Israelul” și că legile date preoților al alcătui o lege diferită de cea dată la „tot Israelul”!O astfel de explicație ar putea părea corectă, dar ar încălca tot ceea ce Biblia învață despre legământul de la Sinai : că este unul singur,că a fost încheiat între Iehova și tot Israelul carnal și că ” toate cuvintele ” scrise au fost adresate la tot Israelul, adică nu doar Cele Zece Porunci/Decalogul ,deși în anumite părți această lege se adresează direct preoților sau judecătorilor, care erau o minoritate în Israel,toată legea ,adică toate cuvintele făceau parte din „Legea lui Iehova”!Concluzia este că in VT ” Legea lui Moise”=”Legea lui Iehova” adică „toate/kāl cuvintele” scrise de Moise la porunca lui Iehova, nu doar Cele „Zece Cuvinte” sau Decalogul,ar fi „Legea lui Iehova”!Nu există bază exegetică pentru a separa în 2 părți diferite ,legea de la Sinai ,cele 613 de porunci , în :”legea lui Iehova” ,10 porunci și ,”legea lui Moise”, celelalte 603 de porunci !
În predica de pe munte Isus nu a indicat că ar exista o astfel de diviziune în Legea dată de Iehova , prin Moise, Israelului carnal.Isus a amestecat aluziile făcute la Decalog cu referirile la alte părți din legea de la Sinai, cum ar fi aducerea darurilor la altar,acordarea divorțului,”ochi pentru ochi”,și iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Compară Matei 5:21,23,24,2731,33,38,43 cu Exodul 20:13;Deuteronomul 16:16,17 ;Exodul 20:14;Deuteronomul 24:1;Leviticul 19:12;Deuteronomul 19:21 și Leviticul 19:18.
În Matei 22:36-40 Isus este întrebat de un fariseu care era „ εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός” expert în legea scrisă, pentru a face diferență de experții în legea orală, ” care este cea mai mare poruncă din lege?A întrebat Isus la care lege face referire : cea morală sau ceremonială? A lăsat să se înțeleagă Isus că Decalogul este superior în comparație cu celelalte  legi date la Sinai ,deoarece a fost scris direct de „degetul lui Dumnezeu ,” și apoi așezat în arca legământului?Dacă ar fi existat o „lege morală  și una ceremonială” , sau o „lege a lui Iehova” diferită de una „a lui Moise”, ne-am fi putut aștepta ca răspunsul lui Isus să reflecte o astfel de separare!De unde a citat Isus atunci când a fost întrebat despre cea mai importantă poruncă din lege?Isus a citat din Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 ,care după criteriul personal al unora fac parte din „legea ceremonială”,și a învățat că de aceste două porunci ,care nu pot fi separate de restul Legii de la Sinai ,deoarece de ele  depinde „toată legea[nu doar o parte din lege] și Profeții”,  stau ca  baza pentru toate legile de la Sinai!Așadar în loc să separe legea de la Sinai în două părți,cum fac în mod greșit mulți, Isus a mai adăugat la Lege și Profeții, prin această expresie,”Legea și Profeții”, făcându-se referire la tot Vechiul Testament ,adică la cărțile de la Geneza la Maleahi!Prin faptul că Isus a citat din partea care corespunde „legii ceremoniale” , după împărțirea eronată a unora, cele mai importante legi și a adăugat la lege și profeții , într-o conversație cu un expert în legea scrisă , Isus arată că, împărțirea legii de la Sinai în două legi ,nu are vreo valoare teologică și nu este luată în considerare de el.Vincent susține că pentru scribi anumite porunci erau considerate mai importante decât altele, dar nu și pentru Isus.Comentând Matei 22:40 lucrareaExpositor’s Greek Testament spune :”  νόμος κρέμαται. Isus termină declarând că de aceste două legi depinde ,sau se bazează, întreaga [holos se referă la „întreaga lege” nu doar la o parte din lege] lege [ho nomos , toate legile luate ca întreg] derivația morală a întregului Vechi Testament este iubirea.Nici o lege, sau îndeplinirea vreunei legi, nu este de valoare dacă iubirea nu este sufletul ei .”
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-22.html

 •  Care este explicația corectă a versetelor din Matei 5:17,18?

„Isus își exprimă aici ,în cel mai puternic mod posibil, convingerea că întreg VT[ nu doar Decalogul] este o revelație divină și că din acest motiv chiar și cel mai mic  precept are o semnificație religioasă care trebuie recunoscută în împlinirea ideală”-Expositor’s Greek Testament.
Isus transmite ideea că tot ceea ce a fost scris în lege ,adică primele cinci cărți scrise de Moise ,și în Profeți,cărțile profetice din VT ,inclusiv Psalmii, se va împlinii în cele mai mici detalii :ἰῶτα se referă la yod(י y),care este litera I din alfabetul ebraic,cea mai mică literă din acest alfabet,iar 
κεραία înseamnă literalmente în greacă „un corn mic” sau un punct,o extremitate.Mai multe litere din alfabetul limbii ebraice erau scrise cu puncte micuțe sau apexuri[extremități],care aveau ca scop să deosebească o literă de alta,  de exemplu  litera ebraică shin  (שׁ sh) ,de litera ebraică sin (שׂ s).Evreii erau atenți atunci când copiau manuscrisele deoarece considerau că cea mai mică schimbare sau omitere,ar fi distrus tot manuscrisul.Dorea Isus prin aceste cuvinte să spună că anumite părți din VT sunt mai importante decât altele ,sau că legea de la Sinai ar putea să fie divizată în două ,sau mai multe părți ?
„Isus a fost complet opus spiritului scribilor și nu a dorit să le permită acestora să aibe un monopol de zel asupra poruncilor mari și mici ….”-Expositor’s Greek Testament
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-5.html
Așadar Isus condamnă și în Matei 5:19,20 tendința scribilor de a împărții Legea de la Sinai în porunci mai importante și porunci mai puțin importante ,și le spune celor care au devenit discipolii săi că trebuie să fie mai buni decât acești scribi și farisei, adică ei nu trebuie să considere că anumite porunci din lege sunt mai importante decât altele ,sau că legea ar putea fi împărțită în două sau mai multe părți ,unele importante și eterne,altele lipsite de importanță și trecătoare.De fapt la vremea când Isus a rostit aceste cuvinte legea de la Sinai, cu toate cele 613 porunci ale ei, era încă valabilă și aceasta a rămas în vigoare până a fost împlinită în cele mai mici detalii de Isus,adică până la moartea lui Isus.(Galateni 3:13;Efeseni 2:14,15;Romani 10:4)Isus a condamnat practica greșită de a împărții Legea de la Sinai în porunci mari și mai mici, și a demonstrat că toată legea de la Sinai provenea de la Iehova , deși uneori se vorbește în NT că „Legea a fost dată prin Moise „(Ioan 1:17),iar alteori se spune că :”Nu v-a dat Moise Legea?”(Ioan 7:19),iar la prima vedere am putea avea impresia că s-ar face referire la două legi diferite,din Exodul 24:3;Deuteronomul 33:4 ;Maleahi 4:4;Faptele 7:38;Galateni 3:19 ,înțelegem că toate cuvintele legii lui Iehova date prin Moise evreilor de la Sinai făceau parte din legea lui Iehova, pe care Isus a împlinit-o în cele mai mici detalii, înainte de a fi abolită ,după ce și-a atins scopul.(Galateni 3:13,19,24;Romani 10:4)

 • Avem dovezi exegetice pentru a susține că anumite părți din legea de la Sinai (Decalogul) ar fi „veșnic valabile” ,chiar și după împlinirea lor de către Isus ,iar altele părți(legile referitoare la jertfe și serviciul preoțesc) sunt abolite ,după ce au fost împlinite la moartea lui Isus?

Unii dintre cei care nu înțeleg în mod corect cuvintele lui Isus din Matei 5:17-20 încearcă să urmeze modelul stabilit de scribi și farisei și să împartă Legea de la Sinai,compusă din 613 de porunci, în „legi morale eterne”,Decalogul și „legi ceremoniale”, trecătoare. Ei spun că Decalogul este „legea lui Dumnezeu”, iar cele 603 de porunci , așezate lângă chivot ,sunt „Legea lui Moise”, și că doar acestea au fost abolite!Adesea sunt citate versete în care se spune că sabatul este o „lege veșnică”!Dar este corectă această interpretare dacă o examinăm exegetic?Isus a spus foarte clar că și până cea mai mică literă și cel mai mic punct din „Lege și Profeți” nu va treceînainte de a fi împlinită!Isus spune că tot VT va fi împlinit și apoi „va trece”!

  Să examinăm în Biblia Cornilescu cum nu se face deosebire între „legea morală” și cea „ceremonială” deoarece cuvântul ebraic ‘ôhlām ,tradus în mod greșit prin „veșnic”,de către Cornilescu, este aplicat nu doar Decalogului, ci și diferitelor legi care se aflau în afara arcei (chivotului) legământului.
„Și să aducă neîncetat (în ebraică tâmı̂yd)
înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.”-1 Cronici 23:31BC
Cuvântul ebraic tâmı̂yd înseamnă :”constant,în mod continuu,cu regularitate. „
” Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat† (în ebraică tâmı̂yd, tradus „pâinea de prezentare continuă” TLN editia revizuita în engleză 2013)
în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veșnică (în ebraică ‘ôhlām,tradus corect în TLN ediția 2013 în engleză prin „o obligație de durată”)pentru Israel.”-2 Cronici 2:4BC
În 2 Cronici 2:4 se vede cum sunt folosite pentru diferitele legi legate de serviciul la templu , aceleași  cuvinte  ca pentru sabat !De fapt în 2 Cronici 31:3 se spune clar că aceste prevederi cu privire la jertfe fac parte din „legea lui Iehova”, așa că nu avem dreptul să interpretăm că legile lui Iehova privitoare la jertfe sunt mai puțin importante decât Decalogul sau sabatul!Neemia 10:31,33 arată că prevederile cu privire la „ziua Sabatului”,”zilele de sărbătoare”,”anul al șaptelea”, și „pentru arderea-de-tot necurmată (în ebraică tâmı̂yd)
din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.”-BC
Din aceste versete nu reiese că sabatul sau jerfele din sabat ar fi mai importante decât jerfele aduse cu ocazia lunilor noi ,a zilei Ispășirii sau a altor obligații cu privire la anul al șaptelea!Nu se poate trage concluzia că sabatul „fiind  una din legile scrise cu degetul lui Dumnezeu,este mai important decât alte legi ,scrise de mâna lui Moise!”(compară cu 2Cronici 8:13)
De ce Cornilescu nu traduce corect cuvântul ebraic ‘ôhlām prin „veșnic”?
„Cuvântul olam înseamnă literalmente ‘dincolo de orizont.’Atunci când privim în depărtare este dificil să vedem detaliile ,iar ceea ce se află dincolo de orizont nu poate fi văzut.Acest concept este olam.Cuvântul este folosit și pentru trecutul îndepărtat sau viitorul îndepărtat ,ca un timp care este greu de știut sau perceput.Acest cuvânt este tradus adesea ca „veșnicie,” care înseamnă o perioadă continuă de timp care nu se termină niciodată.În mintea evreului este pur și simplu ceea ce se află la orizont, sau dincolo de orizont,un timp foarte îndepărtat.O expresie comună în ebraică este
„l’olam va’ed” care este de obicei tradusă „pentru totdeauna și întotdeauna” ,dar în mintea evreiască înseamnă „până la orizontul îndepărtat și din nou,”adică „un timp foarte îndepărtat,sau chiar mai departe.”-Ancient Hebrew Research Center 
Dacă facem o comparație între Biblia Cornilescu în Leviticul 24:8,9,și Traducerea Lumii Noi (NWT ediția revizuită din 2013,în limba engleză) ne dăm seama cât de exactă este Traducerea Lumii Noi :”
În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat(în ebraică tâmı̂yd apare tradus corect în NWT 2013 engl. „cu regularitate”)
: acesta este un legământ veşnic (în ebraică ‘ôhlām ,apare tradus corect în NWT 2013 eng.prin „de durată”,expresia devine „legământ de durată”)
pe care-l vor ţine copiii lui Israel.Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 eng.prin „durabilă”, adică „o reglementare durabilă)””-BC
Traducerea Cornilescu este greșită și atunci când traduce cuvântul ‘ôhlām înExodul 40:15:” şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea (în ebraică ‘ôhlāmtradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabilă”, adică „o preoție durabilă”) dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”Traducerea Lumii Noi este corectă deoarece așa după cum se indică în Evrei 7:11,12 odată cu schimbarea legii de la Sinai a avut loc și „schimbarea preoției”, adică nu mai există astăzi preoți care să servească după rânduiala aaronică ,care după realitate nu poate fi „pururea” sau „veșnic” în vigoare!Dacă Biblia Cornilescu este corectă ,atunci Dumnezeu a mințit deoarece azi nu mai există preoți după rânduială aaronică ,care să servească „pururea”!Evident că Biblia nu se contrazice ,iar Dumnezeu nu minte,dar avem nevoie de o traducere corectă din punct de vedere exegetic ,așa cum este Traducerea Lumii Noi.
Cornilescu traduce cuvântul ebraic ‘ôhlām greșit și în Exodul 31:16,17:”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 engl. prin „durabil”,adică „un legământ durabil”).Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic,( în ebraică apare cuvântul lə·‘ō·lām tradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabil”,”un semn durabil”)
căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Are vreo importanță faptul că în Exodul 31:17 apare ·‘ō·lām?
În ebraică există cuvintele mei-olam care înseamnă „de la începutul timpului până acum” și  l’olam care înseamnă :”de acum [se marchează timpul de început pentru sabat ca semn între Iehova și Israel și nu poate exista acest semn înaintea timpului marcat,adică înainte de eliberarea din Egipt ,vezi și Deuter.5:1-3,15]până la sfârșitul timpului” ,adică o perioadă nespecificată din viitor !Faptul că apare cuvântul ·‘ō·lām în Exodul 31:17 DOVEDEȘTE CĂ SABATUL A ÎNCEPUT SĂ FIE FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAELUL CARNAL DIN 1513 Î.E.N. ȘI NU ÎNAINTE ,DEOARECE DACĂ DIN TRECUT SABATUL AR FI FOST FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAEL, AR FI FOST FOLOSIT CUVÂNTUL EBRAIC MEI-OLAM ,ÎN EXODUL 31:17!Pretenția că „Adam și Eva au primit porunca de a respecta sabatul,” este anulată complet de sensul cuvântului ·‘ō·lām ,care indică că numai din 1513 î.e.n. a fost sabatul ales ca semn unic între Iehova și Israelul carnal, și nicidecum din Eden ,sau din altă perioadă înaintea anului 1513 î.e.n. sabatul având ca scop :”Amintește-ți că ai fost sclav în țara Egiptului și că Iehova, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Iată de ce ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, să ții ziua de sabat.”(Deuteronomul 5:15)
Apostolul Pavel clarifică faptul că sabatul ,alături de restricțiile privitoare la mâncare și lunile noi ,adică toată Legea de la Sinai,nu doar o parte din ea,nu mai sunt obligatorii pentru creștini în Coloseni 2:13,16,17;Efeseni 2:14-20,2Corinteni 3:3-14.

Rezumatul argumentelor
În VT și în NT nu există nici o diferență exegetică între „Legea lui Moise”,”Legea lui Iehova”,”legământul de la muntele Sinai”(Galateni 4:4-26).Creștinii nu mai se află sub legământul de la Sinai, deoarece Isus după ce a împlinit acest legământ și sute de profeții din VT,adică a împlinit „Legea și Profeții”, „…a dărâmat zidul din mijloc care le separa.  [cele 613 de porunci de la muntele Sinai ,inclusiv Decalogul vezi 2Corinteni 3:3-14]15 Prin carnea sa a înlăturat dușmănia, Legea, [ton nomon]care consta din porunci și decrete,…”-Efeseni 2:14,15.
Nu avem nici cea mai mică dovadă că toți creștinii evrei nu ar fi  :”ajuns morți față de Lege[ tô nomô toată Legea ,nu doar poruncile din afara chivotului deoarece în Romani 7:7 Pavel citează din Decalog ,deci vrea să spună că și Decalogul face parte din tou nomou sau „Legea” față de care au murit creștinii evrei] prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia,[ Galateni 6:2;1Corinteni 9:20,21 adică acum creștinii ascultau de „legea lui Cristos” nu de „legea lui Moise”] ai celui care a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.”-Romani 7:1-12
În Matei 5:17-20 se afirmă că toate detaliile din Lege[ton nomon] și din profeți nu urmau să rămână neîmplinite de Isus , și că Isus nu a venit cu scopul de a anula Legea și Profeții înainte de a le împlinii în cele mai mici detalii!Dar așa după cum spune Pavel în Coloseni 2:14,16,17 după ce Isus a murit,”împlinid toată Legea si Profeții,” creștinii nu mai mai suntem obligați să respectăm restricțiile Legii privitoare la sabat,luni noi și mâncăruri.
Am văzut că pe vremea când legea era încă valabilă, Isus i-a condamnat pe scribii și fariseii care separau Legea în porunci mai importante și altele mai puțin importante, și că în acel timp în care Legea de la Sinai încă avea autoritate, nu putea fi desființată nici cea mai mică literă sau cel mai mic punct,înainte de a fi împlinit!Evident acest lucru nu înseamnă că Isus dorea să spună că și după ce „Legea și Profeții” au fost împlinite de el, acestea vor continua în vigoare .Acest lucru ar contrazice Romani 10:1-4!
Termenul ‘ôhlām se aplică diferitelor aspecte ale legii care din punctul de vedere al evreilor de la Sinai erau pentru o durată nedeterminată, o perioadă de timp ascunsă, dar acest lucru nu înseamnă că sabatul sau jertfele sau preoția aveau să fie veșnic valabile!
Din folosirea termenului ·‘ō·lām din Exodul 31:17 am înțeles că sabatul a început să existe ca semn ,între Iehova și Israelul carnal, din 1513 î.e.n. și nicidecum înainte ,deoarece în ebraică există un alt cuvânt mei-olam care este folosit pentru a indica ceva din trecutul îndepărtat până în prezent ,iar termenul ·‘ō·lām ,indică numai spre  perioada care a început la Sinai și în viitor,dar nu în trecut!
Traducerea Lumii Noi în engleză ,ediția 2013 ,redă corect cuvântul ‘ôhlāmprin „durabil” sau „de durată” ,dar Biblia Cornilescu își induce în eroare cititorii atunci când traduce același cuvânt ebraic ‘ôhlām prin trei cuvinte românești diferite :”veșnică”,”pururea”,”necurmat”!
Concluzia la care ajungem dacă comparăm Traducerea Lumii Noi cu Biblia Cornilescu și ceea ce spun exegeții și Biblia în limba ebraică, este că Traducerea Lumii Noi este exegetic corectă, în timp ce Biblia Cornilescu își induce cititorii în eroare atunci când transmite ideea greșită că legea de la Sinai,preoția aaronică și diferitele prevederi ale legii ,printre ele și sabatul,ar fi „veșnice”!”17 Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. N-am venit să desființez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cea mai mică literă sau o frântură de literă din Lege fără să se întâmple toate lucrurile. „-Matei 5:17,18
„4 Căci Cristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine manifestă credință să dobândească dreptatea.”-Romani 10:4
„14 Dar mintea lor era întunecată. Căci, până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat la citirea vechiului legământ, deoarece este desființat prin Cristos. „-2 Corinteni 3:14
„12 Pentru că, odată ce se schimbă preoția, este necesară și o schimbare a legii. „-Evrei 7:12
Dacă nu înțelegem corect aceste versete par să se contrazică între ele. Însă toți suntem de acord că Biblia este ca un mozaic în perfect acord și că fiecare verset este ca o bucățică din acesta care se potrivește perfect și contribuie la imaginea de ansamblu a mozaicului.
Să vedem cum putem înțelege corect Matei 5:17,18 , fără a contrazice celelalte versete menționate mai sus !Vom face acest lucru făcând apel la semnificația termenilor originali așa și la explicațiile exegetice .Însă pentru a înțelege corect aceste versete vom compara concepțiile greșite, care asemenea unor piese care nu se potrivesc în ‘mozaicul’ sau imaginea de ansamblu oferită de Biblie, sunt forțate de unii care doresc să își impună explicațiile fără a ține cont de context, logică și exegeza biblică, cu  explicațiile care se potrivesc perfect cu ‘mozaicul’ Bibliei, deoarece țin cont de context, logică și exegeză.Atitudinea cea mai înțeleptă este aceea de a renunța la explicațiile care nu se potrivesc cu imaginea de ansamblu oferită de Biblie, în loc să ne irosim forțele pentru a susține explicații care contrazic Biblia.

 • Concepții greșite despre Matei 5:17,18:”Isus a împărțit legea de la Sinai în două legi : ‘morală’ (Decalogul) și ‘ceremonială'(legea jertfelor ) și spune că’ legea morală'(Decalogul) este veșnică , deoarece va fi valabilă până ‘vor trece cerul și pământul’ , în timp ce doar ‘legea jerfelor’ a fost anulată la moartea lui Isus.'”

Cuvintele din Deuteronomul 31:24-26, după care „cartea aceasta a legii ” a fost pusă lângă arca legământului și faptul că tablele cu Decalogul au fost puse în arcă,(Exodul 40:20)sunt citate ca dovezi în favoarea împărțirii Legii de la Sinai în două părți!Se încearcă să se susțină ideea  că ‘poruncile scrise de Moise’ fac parte din ‘legea lui Moise’ , și că sunt trecătoare, dar că poruncile scrise cu ‘degetul lui Dumnezeu’ sunt eterne , iar  punerea lor în arcă dovedește că „legea morală „,Decalogul,este ‘separată de legea lui Moise ‘!Aceste explicații sunt lipsite de orice temei exegetic și logic sănătos!Expresia ebraică הַבְּרִית׳ס care apare în Deuteronomul 31:24,26 și care este tradusă „cartea legii” face referire la „toate cuvintele lui Iehova și toate hotărârile judecătorești,”
și Moise a scris toate cuvintele lui Iehova,” în „cartea legământului”, iar evreii au înțeles și au decis că :”Suntem gata să împlinim toate cuvintele pe care le-a spus Iehova“ și „: „Suntem gata să facem tot ce a zis Iehova și să fim ascultători“ ,iar Iehova a încheiat legământul cu Israelul pe baza la :”toate aceste cuvinte“.”-Exodul 24:3-8
În versetele din Exodul 24:3-8 apare cuvântul ebraic kāl/kôl de șapte ori indicând că „toate cuvintele” făceau parte din legământul lui Iehova cu Israelul și că „toate cuvintele lui Iehova” au fost scrise de Moise în „cartea legii”, care l-a porunca lui Moise, și nu cu scopul de a rupe în două „toate cuvintele lui Iehova”, sau de a-și atribui lui cuvintele scrise de el, s-a decis păstrarea lor ca „mărturie” lângă arca legământului.Din versetele din Leviticul 26:46 și Leviticul 27:34 înțelegem că „toate cuvintele ” scrise de Moise în „cartea legii”,erau poruncile lui Iehova: „Acestea sunt poruncile pe care Iehova i le-a dat lui Moise ca porunci pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.”
În toate versetele în care apare expresia „cartea legii”nu avem nici o indicație că acestea ar face parte dintr-o lege a lui Moise , mai puțin importantă ,în comparație cu Decalogul , care ar fi „legea lui Iehova”!Versetele în care apare expresia „cartea legii” sunt:”הַבְּרִית׳ס în Exodul 24:7,2 Regi 23:2;2Cronici 34:30;2Regi 23:21;
הַתּוֺרָה׳ס în Deuteronomul 28:61;29:20;30:10;31:26;Iosua 1:8;8:34;2Regi 22:8,11;2Cronici 34:15;Neemia 8:3; תּוֺרַת אֱלֹהִים׳ס Neemia 8:8,18;9:3;’cartea legii lui Iehova’  ׳תּוֺרַת י׳ס 2Cronici 17:9’cartea legii lui Iehova’,2Cronici 34:14’cartea legii lui Iehova,dată prin Moise’;תּוֺרַת משֶׁה׳ס Iosua 8:31’cartea legii lui Moise’,Iosua 23:6 ‘cartea legii lui Moise’,2Regi 14:6’cartea legii lui Moise, în care Iehova a poruncit…’,Neemia 8:1’cartea legii lui Moise ,pe care Iehova o poruncise luiIsrael’;
משֶׁה׳ס
2 Cronici 25:4 ‘cartea lui Moise,pe care a poruncit-o Iehova’
2Cronici 35:12’cartea lui Moise’Neemia 13:1’cartea lui Moise'”-Brown Driver Briggs Expanded Definitions
www.studylight.org/lexicons/hebrew/05612.html
La ce concluzie ajungem în urma analizării acestor versete : este „legea lui Iehova” diferită de „legea lui Moise” și se referă expresia „legea lui Iehova” numai la Decalog ,în mod exclusiv?
„4 „Aduceți-vă aminte de legea[tôrāh] lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o la Horeb pentru tot[kāl] Israelul, de dispozițiile[chôk] și hotărârilejudecătorești.[mishpâṭ]”Maleahi 4:4
Din aceste versete înțelegem că „legea/tôrāh lui Moise” conține în totalitate toate poruncile și legile lui Iehova pe care El i le-a poruncit la „tot”[kāl] Israelul.Ar fi logic să interpreteze cineva că întrucât unele porunci le erau adresate exclusiv preoților , legea nu era pentru tot/kāl Israelul?Evident că nu ,deoarece legea i-a fost dată la  „tot/kāl Israelul”(Deuter.5:1),chiar dacă unele aspecte se adresează exclusiv clasei preoțești ,care reprezenta doar o parte din națiunea Israel, iar printre „dispozițiile”/chôk și „hotărârile judecătorești”/mishpâṭ , care în Maleahi 4:4 sunt numite „legea [tôrāh] lui Moise”,în Deuteronomul 5:1-22(în versetul 1 apar cei trei termeni menționați mai sus: kāl,chôk și mishpâṭ,aceeași termeni care apar și în Maleahi 4:4 despre „legea lui Moise”, se folosesc și cu privire la Decalog )
apar amintite Cele Zece Porunci,care în opinia greșită a unora ,numai ele sunt „legea lui Iehova”.Așadar ar fi la fel de greșit să susținem că „legea lui Moise” este diferită de „legea lui Iehova”, ca și cum am susține că „legile despre serviciul preoțesc , nu fac parte din legile date la tot/kāl Israelul” și că legile date preoților al alcătui o lege diferită de cea dată la „tot Israelul”!O astfel de explicație ar putea părea corectă, dar ar încălca tot ceea ce Biblia învață despre legământul de la Sinai : că este unul singur,că a fost încheiat între Iehova și tot Israelul carnal și că ” toate cuvintele ” scrise au fost adresate la tot Israelul, adică nu doar Cele Zece Porunci/Decalogul ,deși în anumite părți această lege se adresează direct preoților sau judecătorilor, care erau o minoritate în Israel,toată legea ,adică toate cuvintele făceau parte din „Legea lui Iehova”!Concluzia este că in VT ” Legea lui Moise”=”Legea lui Iehova” adică „toate/kāl cuvintele” scrise de Moise la porunca lui Iehova, nu doar Cele „Zece Cuvinte” sau Decalogul,ar fi „Legea lui Iehova”!Nu există bază exegetică pentru a separa în 2 părți diferite ,legea de la Sinai ,cele 613 de porunci , în :”legea lui Iehova” ,10 porunci și ,”legea lui Moise”, celelalte 603 de porunci !
În predica de pe munte Isus nu a indicat că ar exista o astfel de diviziune în Legea dată de Iehova , prin Moise, Israelului carnal.Isus a amestecat aluziile făcute la Decalog cu referirile la alte părți din legea de la Sinai, cum ar fi aducerea darurilor la altar,acordarea divorțului,”ochi pentru ochi”,și iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Compară Matei 5:21,23,24,2731,33,38,43 cu Exodul 20:13;Deuteronomul 16:16,17 ;Exodul 20:14;Deuteronomul 24:1;Leviticul 19:12;Deuteronomul 19:21 și Leviticul 19:18.
În Matei 22:36-40 Isus este întrebat de un fariseu care era „ εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός” expert în legea scrisă, pentru a face diferență de experții în legea orală, ” care este cea mai mare poruncă din lege?A întrebat Isus la care lege face referire : cea morală sau ceremonială? A lăsat să se înțeleagă Isus că Decalogul este superior în comparație cu celelalte  legi date la Sinai ,deoarece a fost scris direct de „degetul lui Dumnezeu ,” și apoi așezat în arca legământului?Dacă ar fi existat o „lege morală  și una ceremonială” , sau o „lege a lui Iehova” diferită de una „a lui Moise”, ne-am fi putut aștepta ca răspunsul lui Isus să reflecte o astfel de separare!De unde a citat Isus atunci când a fost întrebat despre cea mai importantă poruncă din lege?Isus a citat din Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18 ,care după criteriul personal al unora fac parte din „legea ceremonială”,și a învățat că de aceste două porunci ,care nu pot fi separate de restul Legii de la Sinai ,deoarece de ele  depinde „toată legea[nu doar o parte din lege] și Profeții”,  stau ca  baza pentru toate legile de la Sinai!Așadar în loc să separe legea de la Sinai în două părți,cum fac în mod greșit mulți, Isus a mai adăugat la Lege și Profeții, prin această expresie,”Legea și Profeții”, făcându-se referire la tot Vechiul Testament ,adică la cărțile de la Geneza la Maleahi!Prin faptul că Isus a citat din partea care corespunde „legii ceremoniale” , după împărțirea eronată a unora, cele mai importante legi și a adăugat la lege și profeții , într-o conversație cu un expert în legea scrisă , Isus arată că, împărțirea legii de la Sinai în două legi ,nu are vreo valoare teologică și nu este luată în considerare de el.Vincent susține că pentru scribi anumite porunci erau considerate mai importante decât altele, dar nu și pentru Isus.Comentând Matei 22:40 lucrareaExpositor’s Greek Testament spune :”  νόμος κρέμαται. Isus termină declarând că de aceste două legi depinde ,sau se bazează, întreaga [holos se referă la „întreaga lege” nu doar la o parte din lege] lege [ho nomos , toate legile luate ca întreg] derivația morală a întregului Vechi Testament este iubirea.Nici o lege, sau îndeplinirea vreunei legi, nu este de valoare dacă iubirea nu este sufletul ei .”
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-22.html

 •  Care este explicația corectă a versetelor din Matei 5:17,18?

„Isus își exprimă aici ,în cel mai puternic mod posibil, convingerea că întreg VT[ nu doar Decalogul] este o revelație divină și că din acest motiv chiar și cel mai mic  precept are o semnificație religioasă care trebuie recunoscută în împlinirea ideală”-Expositor’s Greek Testament.
Isus transmite ideea că tot ceea ce a fost scris în lege ,adică primele cinci cărți scrise de Moise ,și în Profeți,cărțile profetice din VT ,inclusiv Psalmii, se va împlinii în cele mai mici detalii :ἰῶτα se referă la yod(י y),care este litera I din alfabetul ebraic,cea mai mică literă din acest alfabet,iar 
κεραία înseamnă literalmente în greacă „un corn mic” sau un punct,o extremitate.Mai multe litere din alfabetul limbii ebraice erau scrise cu puncte micuțe sau apexuri[extremități],care aveau ca scop să deosebească o literă de alta,  de exemplu  litera ebraică shin  (שׁ sh) ,de litera ebraică sin (שׂ s).Evreii erau atenți atunci când copiau manuscrisele deoarece considerau că cea mai mică schimbare sau omitere,ar fi distrus tot manuscrisul.Dorea Isus prin aceste cuvinte să spună că anumite părți din VT sunt mai importante decât altele ,sau că legea de la Sinai ar putea să fie divizată în două ,sau mai multe părți ?
„Isus a fost complet opus spiritului scribilor și nu a dorit să le permită acestora să aibe un monopol de zel asupra poruncilor mari și mici ….”-Expositor’s Greek Testament
www.studylight.org/commentaries/egt/matthew-5.html
Așadar Isus condamnă și în Matei 5:19,20 tendința scribilor de a împărții Legea de la Sinai în porunci mai importante și porunci mai puțin importante ,și le spune celor care au devenit discipolii săi că trebuie să fie mai buni decât acești scribi și farisei, adică ei nu trebuie să considere că anumite porunci din lege sunt mai importante decât altele ,sau că legea ar putea fi împărțită în două sau mai multe părți ,unele importante și eterne,altele lipsite de importanță și trecătoare.De fapt la vremea când Isus a rostit aceste cuvinte legea de la Sinai, cu toate cele 613 porunci ale ei, era încă valabilă și aceasta a rămas în vigoare până a fost împlinită în cele mai mici detalii de Isus,adică până la moartea lui Isus.(Galateni 3:13;Efeseni 2:14,15;Romani 10:4)Isus a condamnat practica greșită de a împărții Legea de la Sinai în porunci mari și mai mici, și a demonstrat că toată legea de la Sinai provenea de la Iehova , deși uneori se vorbește în NT că „Legea a fost dată prin Moise „(Ioan 1:17),iar alteori se spune că :”Nu v-a dat Moise Legea?”(Ioan 7:19),iar la prima vedere am putea avea impresia că s-ar face referire la două legi diferite,din Exodul 24:3;Deuteronomul 33:4 ;Maleahi 4:4;Faptele 7:38;Galateni 3:19 ,înțelegem că toate cuvintele legii lui Iehova date prin Moise evreilor de la Sinai făceau parte din legea lui Iehova, pe care Isus a împlinit-o în cele mai mici detalii, înainte de a fi abolită ,după ce și-a atins scopul.(Galateni 3:13,19,24;Romani 10:4)

 • Avem dovezi exegetice pentru a susține că anumite părți din legea de la Sinai (Decalogul) ar fi „veșnic valabile” ,chiar și după împlinirea lor de către Isus ,iar altele părți(legile referitoare la jertfe și serviciul preoțesc) sunt abolite ,după ce au fost împlinite la moartea lui Isus?

Unii dintre cei care nu înțeleg în mod corect cuvintele lui Isus din Matei 5:17-20 încearcă să urmeze modelul stabilit de scribi și farisei și să împartă Legea de la Sinai,compusă din 613 de porunci, în „legi morale eterne”,Decalogul și „legi ceremoniale”, trecătoare. Ei spun că Decalogul este „legea lui Dumnezeu”, iar cele 603 de porunci , așezate lângă chivot ,sunt „Legea lui Moise”, și că doar acestea au fost abolite!Adesea sunt citate versete în care se spune că sabatul este o „lege veșnică”!Dar este corectă această interpretare dacă o examinăm exegetic?Isus a spus foarte clar că și până cea mai mică literă și cel mai mic punct din „Lege și Profeți” nu va treceînainte de a fi împlinită!Isus spune că tot VT va fi împlinit și apoi „va trece”!

  Să examinăm în Biblia Cornilescu cum nu se face deosebire între „legea morală” și cea „ceremonială” deoarece cuvântul ebraic ‘ôhlām ,tradus în mod greșit prin „veșnic”,de către Cornilescu, este aplicat nu doar Decalogului, ci și diferitelor legi care se aflau în afara arcei (chivotului) legământului.
„Și să aducă neîncetat (în ebraică tâmı̂yd)
înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.”-1 Cronici 23:31BC
Cuvântul ebraic tâmı̂yd înseamnă :”constant,în mod continuu,cu regularitate. „
” Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat† (în ebraică tâmı̂yd, tradus „pâinea de prezentare continuă” TLN editia revizuita în engleză 2013)
în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veșnică (în ebraică ‘ôhlām,tradus corect în TLN ediția 2013 în engleză prin „o obligație de durată”)pentru Israel.”-2 Cronici 2:4BC
În 2 Cronici 2:4 se vede cum sunt folosite pentru diferitele legi legate de serviciul la templu , aceleași  cuvinte  ca pentru sabat !De fapt în 2 Cronici 31:3 se spune clar că aceste prevederi cu privire la jertfe fac parte din „legea lui Iehova”, așa că nu avem dreptul să interpretăm că legile lui Iehova privitoare la jertfe sunt mai puțin importante decât Decalogul sau sabatul!Neemia 10:31,33 arată că prevederile cu privire la „ziua Sabatului”,”zilele de sărbătoare”,”anul al șaptelea”, și „pentru arderea-de-tot necurmată (în ebraică tâmı̂yd)
din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.”-BC
Din aceste versete nu reiese că sabatul sau jerfele din sabat ar fi mai importante decât jerfele aduse cu ocazia lunilor noi ,a zilei Ispășirii sau a altor obligații cu privire la anul al șaptelea!Nu se poate trage concluzia că sabatul „fiind  una din legile scrise cu degetul lui Dumnezeu,este mai important decât alte legi ,scrise de mâna lui Moise!”(compară cu 2Cronici 8:13)
De ce Cornilescu nu traduce corect cuvântul ebraic ‘ôhlām prin „veșnic”?
„Cuvântul olam înseamnă literalmente ‘dincolo de orizont.’Atunci când privim în depărtare este dificil să vedem detaliile ,iar ceea ce se află dincolo de orizont nu poate fi văzut.Acest concept este olam.Cuvântul este folosit și pentru trecutul îndepărtat sau viitorul îndepărtat ,ca un timp care este greu de știut sau perceput.Acest cuvânt este tradus adesea ca „veșnicie,” care înseamnă o perioadă continuă de timp care nu se termină niciodată.În mintea evreului este pur și simplu ceea ce se află la orizont, sau dincolo de orizont,un timp foarte îndepărtat.O expresie comună în ebraică este
„l’olam va’ed” care este de obicei tradusă „pentru totdeauna și întotdeauna” ,dar în mintea evreiască înseamnă „până la orizontul îndepărtat și din nou,”adică „un timp foarte îndepărtat,sau chiar mai departe.”-Ancient Hebrew Research Center 
Dacă facem o comparație între Biblia Cornilescu în Leviticul 24:8,9,și Traducerea Lumii Noi (NWT ediția revizuită din 2013,în limba engleză) ne dăm seama cât de exactă este Traducerea Lumii Noi :”
În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat(în ebraică tâmı̂yd apare tradus corect în NWT 2013 engl. „cu regularitate”)
: acesta este un legământ veşnic (în ebraică ‘ôhlām ,apare tradus corect în NWT 2013 eng.prin „de durată”,expresia devine „legământ de durată”)
pe care-l vor ţine copiii lui Israel.Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 eng.prin „durabilă”, adică „o reglementare durabilă)””-BC
Traducerea Cornilescu este greșită și atunci când traduce cuvântul ‘ôhlām înExodul 40:15:” şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea (în ebraică ‘ôhlāmtradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabilă”, adică „o preoție durabilă”) dreptul preoţiei printre urmaşii* lor.”Traducerea Lumii Noi este corectă deoarece așa după cum se indică în Evrei 7:11,12 odată cu schimbarea legii de la Sinai a avut loc și „schimbarea preoției”, adică nu mai există astăzi preoți care să servească după rânduiala aaronică ,care după realitate nu poate fi „pururea” sau „veșnic” în vigoare!Dacă Biblia Cornilescu este corectă ,atunci Dumnezeu a mințit deoarece azi nu mai există preoți după rânduială aaronică ,care să servească „pururea”!Evident că Biblia nu se contrazice ,iar Dumnezeu nu minte,dar avem nevoie de o traducere corectă din punct de vedere exegetic ,așa cum este Traducerea Lumii Noi.
Cornilescu traduce cuvântul ebraic ‘ôhlām greșit și în Exodul 31:16,17:”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat(în ebraică ‘ôhlām tradus corect în NWT 2013 engl. prin „durabil”,adică „un legământ durabil”).Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic,( în ebraică apare cuvântul lə·‘ō·lām tradus corect în NWT 2013 engl.prin „durabil”,”un semn durabil”)
căci în şase** zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Are vreo importanță faptul că în Exodul 31:17 apare ·‘ō·lām?
În ebraică există cuvintele mei-olam care înseamnă „de la începutul timpului până acum” și  l’olam care înseamnă :”de acum [se marchează timpul de început pentru sabat ca semn între Iehova și Israel și nu poate exista acest semn înaintea timpului marcat,adică înainte de eliberarea din Egipt ,vezi și Deuter.5:1-3,15]până la sfârșitul timpului” ,adică o perioadă nespecificată din viitor !Faptul că apare cuvântul ·‘ō·lām în Exodul 31:17 DOVEDEȘTE CĂ SABATUL A ÎNCEPUT SĂ FIE FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAELUL CARNAL DIN 1513 Î.E.N. ȘI NU ÎNAINTE ,DEOARECE DACĂ DIN TRECUT SABATUL AR FI FOST FOLOSIT CA SEMN ÎNTRE IEHOVA ȘI ISRAEL, AR FI FOST FOLOSIT CUVÂNTUL EBRAIC MEI-OLAM ,ÎN EXODUL 31:17!Pretenția că „Adam și Eva au primit porunca de a respecta sabatul,” este anulată complet de sensul cuvântului ·‘ō·lām ,care indică că numai din 1513 î.e.n. a fost sabatul ales ca semn unic între Iehova și Israelul carnal, și nicidecum din Eden ,sau din altă perioadă înaintea anului 1513 î.e.n. sabatul având ca scop :”Amintește-ți că ai fost sclav în țara Egiptului și că Iehova, Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Iată de ce ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, să ții ziua de sabat.”(Deuteronomul 5:15)
Apostolul Pavel clarifică faptul că sabatul ,alături de restricțiile privitoare la mâncare și lunile noi ,adică toată Legea de la Sinai,nu doar o parte din ea,nu mai sunt obligatorii pentru creștini în Coloseni 2:13,16,17;Efeseni 2:14-20,2Corinteni 3:3-14.

Rezumatul argumentelor
În VT și în NT nu există nici o diferență exegetică între „Legea lui Moise”,”Legea lui Iehova”,”legământul de la muntele Sinai”(Galateni 4:4-26).Creștinii nu mai se află sub legământul de la Sinai, deoarece Isus după ce a împlinit acest legământ și sute de profeții din VT,adică a împlinit „Legea și Profeții”, „…a dărâmat zidul din mijloc care le separa.  [cele 613 de porunci de la muntele Sinai ,inclusiv Decalogul vezi 2Corinteni 3:3-14]15 Prin carnea sa a înlăturat dușmănia, Legea, [ton nomon]care consta din porunci și decrete,…”-Efeseni 2:14,15.
Nu avem nici cea mai mică dovadă că toți creștinii evrei nu ar fi  :”ajuns morți față de Lege[ tô nomô toată Legea ,nu doar poruncile din afara chivotului deoarece în Romani 7:7 Pavel citează din Decalog ,deci vrea să spună că și Decalogul face parte din tou nomou sau „Legea” față de care au murit creștinii evrei] prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia,[ Galateni 6:2;1Corinteni 9:20,21 adică acum creștinii ascultau de „legea lui Cristos” nu de „legea lui Moise”] ai celui care a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.”-Romani 7:1-12
În Matei 5:17-20 se afirmă că toate detaliile din Lege[ton nomon] și din profeți nu urmau să rămână neîmplinite de Isus , și că Isus nu a venit cu scopul de a anula Legea și Profeții înainte de a le împlinii în cele mai mici detalii!Dar așa după cum spune Pavel în Coloseni 2:14,16,17 după ce Isus a murit,”împlinid toată Legea si Profeții,” creștinii nu mai mai suntem obligați să respectăm restricțiile Legii privitoare la sabat,luni noi și mâncăruri.
Am văzut că pe vremea când legea era încă valabilă, Isus i-a condamnat pe scribii și fariseii care separau Legea în porunci mai importante și altele mai puțin importante, și că în acel timp în care Legea de la Sinai încă avea autoritate, nu putea fi desființată nici cea mai mică literă sau cel mai mic punct,înainte de a fi împlinit!Evident acest lucru nu înseamnă că Isus dorea să spună că și după ce „Legea și Profeții” au fost împlinite de el, acestea vor continua în vigoare .Acest lucru ar contrazice Romani 10:1-4!
Termenul ‘ôhlām se aplică diferitelor aspecte ale legii care din punctul de vedere al evreilor de la Sinai erau pentru o durată nedeterminată, o perioadă de timp ascunsă, dar acest lucru nu înseamnă că sabatul sau jertfele sau preoția aveau să fie veșnic valabile!
Din folosirea termenului ·‘ō·lām din Exodul 31:17 am înțeles că sabatul a început să existe ca semn ,între Iehova și Israelul carnal, din 1513 î.e.n. și nicidecum înainte ,deoarece în ebraică există un alt cuvânt mei-olam care este folosit pentru a indica ceva din trecutul îndepărtat până în prezent ,iar termenul ·‘ō·lām ,indică numai spre  perioada care a început la Sinai și în viitor,dar nu în trecut!
Traducerea Lumii Noi în engleză ,ediția 2013 ,redă corect cuvântul ‘ôhlāmprin „durabil” sau „de durată” ,dar Biblia Cornilescu își induce în eroare cititorii atunci când traduce același cuvânt ebraic ‘ôhlām prin trei cuvinte românești diferite :”veșnică”,”pururea”,”necurmat”!
Concluzia la care ajungem dacă comparăm Traducerea Lumii Noi cu Biblia Cornilescu și ceea ce spun exegeții și Biblia în limba ebraică, este că Traducerea Lumii Noi este exegetic corectă, în timp ce Biblia Cornilescu își induce cititorii în eroare atunci când transmite ideea greșită că legea de la Sinai,preoția aaronică și diferitele prevederi ale legii ,printre ele și sabatul,ar fi „veșnice”!

Lasă un răspuns