Apocalipsa 1:17; 2:8 nu sunt argumente valide că Isus este Iehova!

„” Iată ce a spus Iehova, Regele lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Iehova al armatelor: «Eu sunt cel dintâi şi eu sunt cel de pe urmă, în afară de mine nu există alt Dumnezeu!…
Există oare alt Dumnezeu în afară de mine? Nu, nu există nicio Stâncă. Nu cunosc alta».””-Isaia 44:6,8
„El şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu-ţi fie teamă! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă,  18 cel viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu pentru totdeauna şi veşnic şi am cheile morţii şi ale Hadesului.”-Revelația 1:17,18
În Isaia 44:6 Iehova se numește în Septuaginta :”Protos kai ego meta tauta” care după traducerea în engleză, Brenton Translaton of the Septuagint (LXX) ,înseamnă :”I am the first, and I am hereafter: „( „Eu sunt primul și eu sunt același”).
În Revelația 1:17;2:8 apare în originalul grecesc ”  ο πρωτος και ο εσχατος”(ho protos kai ho eskatos ), „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă”( Biblia Catolică și Biblia Ortodoxă).
Așa după cum se poate observa aceste două titluri descriptive sunt similare, dar nu complet identice. Uneori trinitarienii se folosesc și de Isaia 48:12, unde apare în Septuaginta grecească „protos, kai ego eimi eis ton aiona ” care este tradus în engleză: „I am the first, and I endure for ever.”(„Eu sunt primul și voi exista pentru totdeauna „)- Brenton Translaton of the Septuagint (LXX).

„Raționamentul” trinitarienilor este următorul: „deoarece numai o persoană poate fi „primul” și ultimul, iar Iehova și Cristos sunt amândoi numiți primul și ultimul, acest lucru dovedește că amândoi sunt ‘unul’ şi acelaşi Dumnezeu”. Concluzia trinitarienilor este că Isus trebuie să fie Iehova.
Sunt mulți despre care s-ar putea spune că sunt „primul și ultimul”, trebuie să înțelegem din context în ce sens se spune despre cineva că este „primul și ultimul”!
Din punct de vedere biblic, Adam este „primul și ultimul” („singurul”) om creat din țărâna pământului. Dar simplul fapt că lui Adam i se aplică acest titlu descriptiv, nu constituie în sine o dovadă că este Iehova, sau că este etern. În 1 Corinteni 15:45 Adam este numit „ho prōtos ho eschatos „(„primul și ultimul”). Am putea ajunge la concluzia că deoarece lui  Adam îi este aplicat același titlu ca și lui Iehova ,”primul și ultimul”, Adam este însăși Iehova sau Isus? Cu siguranță nu!
În Codexul Alexandrin (A), în Revelația 1:17; 2:8 nu apare „primul” (prōtos) ci „întâi născut” (prototokos). Acest lucru dovedește că scribul a înțeles că în limbajul original exista o diferență între „Alfa și Omega „, menționat în Revelația 1:8;21:6;22:13 și Isus Cristos! De fapt în nici un verset Isus Cristos nu este numit „Alfa și Omega”!
„Despre Isus Cristos se spune că este „întâiul născut din toată creația” dar și „întâiul născut dintre cei morți”-nu doar pentru că este cel mai important sau distins în comparație cu cei creați sau înviați, dar și primul care a fost creat  și înviat efectiv la viață nemuritoare.(Coloseni 1:15,18;Revelația 1:5;3:14)”-Perspicacitate din Scripturi, subiectul „Întâi născut „.
Contextul în care se află versetul, ne ajută să stabilim în ce sens persoana despre care se vorbește, este „primul și ultimul”.
„Titlul „Alfa și Omega” transmite aceeași idee pe care o transmit expresiile „cel dintâi și cel din urmă” și „începutul și sfârșitul” când sunt folosite cu referire la Iehova. Înainte de el n-a fost niciun Dumnezeu Atotputernic și după el nu va fi altul. Iehova va soluționa controversa referitoare la cine este adevăratul Dumnezeu, dovedind o dată pentru totdeauna că numai el este Dumnezeul Atotputernic. (Compară cu Is 44:6.)”-Perspicacitate din Scripturi .
Dacă Isus este Iehova, același Dumnezeu care spune în Isaia 44:6  „în afară de mine nu există alt Dumnezeu”, ar putea să spună  în Revelația 3:2,12 că El are alt Dumnezeu ? Cu siguranță nu ar avea nici un sens ,ca Iehova să fie Isus ,deoarece Isus îl are ca Dumnezeu și Tată pe Iehova și este numit „slujitorul său„, adică Isus este slujitorul lui Iehova, nu însăși Iehova, Dumnezeul pe care îl slujește(Faptele 3:13,26;4:26-30;Revelația 1:4-7).
   Rezumatul argumentelor

   Faptul că atât Iehova cât și Isus sunt numiți „primul și ultimul” nu constituie o dovadă că Isus este Iehova, deoarece el este fiul creat,” ‘primul și ultimul’ creat direct de Iehova și ‘primul si ultimul’ înviat direct de Iehova la viață nemuritoare” și „slujitorul lui Iehova”, iar contextul versetelor din Isaia 44:6,8 arată că Iehova este „primul și ultimul ” sau singurul „Dumnezeu Atotputernic” și”Regele eternității”(Rev.15:3,4; 4:8; 11:17 ;16;7 compară cu Revelația 21:22 verset în care Dumnezeul Atotputernic este diferențiat și deosebit de Mielul,Isus Cristos).
Așadar nu putem să confundăm Creatorul, Atotputernic și Etern, cu fiul său creat, „întâi nascut”(Col.1:15-18; Rev 3:14), doar pentru că se folosește același titlu descriptiv, pentru amândoi,”primul și ultimul”(BC), dar cu semnificații complet diferite, așa după cum o dovedește contextul în care apare acest titlu.

Comentariile sunt închise.