1Timotei 3:16- este Isus Cristos numit „Dumnezeu”?

Codex Sinaiticus (library BL: folio 294b scribe: A, 1Timotei 2:12-4:16) poate fi accesat aici. Am evidențiat în 1Timotei 3:16 cu roşu faptul că în textul original apare OC adica „Cel care/El”, iar deasupra acestui cuvânt se poate observa cum este adăugată prescurtarea ΘC (θεος / dumnezeu). Este evident ca cineva a încercat sa schimbe OC/”EL/Cel care” cu prescurtarea ΘC (θεος / dumnezeu). Trinitarienii au crezut că nu ar fi vreo problema dacă ar schimba textul original pentru a-l face pe Isus Dumnezeu. Datând din 330-360 e.n. Codex Sinaiticus este unul dintre cele mai vechi manuscrise de care dispunem. Mai jos apare acceaşi poză din Codex Sinaiticus, dar fară partea marcată de mine pentru a se observa mai bine alterarea trinitariană.

Codex Alexandrinus (A sau 02), datează din secolul al V-lea. Şi in acest manuscris trinitarienii si-au continuat misiunea de a altera textul biblic original în dorința de a-l face Dumnezeu pe Isus.

Codex Alexandrinus, 1 Timothy 3:16-4:3

theos
În poza a treia este reprodus textul din 1 Timotei 3:16–4:3 din Codex Alexandrinus(A), așa cum este prezentat în volumul de facsimil fotografic publicat de British Museum în 1879. Un interes deosebit este aici lectura din 1Timotei3:16, unde poate fi văzut că manuscrisul conține ΘC „Dumnezeu s-a manifestat în carne”, utilizând abrevierea obișnuită ΘC pentru ΘEOC, cu o conturnă peste litere pentru a indica o abreviere. Cu toate acestea, criticii textuali cred că cerneala din centrul Θ și linia de deasupra au fost adăugate de un corector în timpurile moderne. Motivele acestei credințe sunt culoarea cernelii și faptul că un „punct” a fost plasat în Θ în loc de linie. Tregelles scrie: „Cerneala în care s-a făcut acest lucru în A este suficient de modernă și neagră pentru a-și declara aplicarea recentă” (An Account of the Printed Text of the Greek New Testament, Londra, 1854). Fără aceste semne, manuscrisul scria inițial ΟC „Cel care s-a manifestat în trup”. În fotografia de mai sus , ΘC în 3:16 este încercuit. Mai jos, în versetul 4:3, există un alt ΘC încercuit pentru comparație.

1Timotei 3:16 apare redat astfel în diferite traduceri ortodoxe ale Bibliei, Traducerea Lumii Noi, Biblia Catolica si EDCR :

„Şi cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă.„- Biblia, Versiunea BOR

„Şi’ntr’adevărh, mare este taina credinţei celei bune: Fost-a Eli [Iisus Hristos]arătat în trupj, îndreptăţit în Duhk, văzut de îngeril, propovăduit între neamuri, crezut în lume, înălţat întru slavă.„- Biblia Bartolomeu Anania (poate fi consultata on line aici)

„Şi cu adevărat mare easte taina creştinătăţii: „Dumnezeu S-au arătat în trup, îndreptatu-S-au în Duh, arătatu-S-au îngerilor, S-au propoveduit întră neamuri, crezut au fost în lume, înălţatu-S-au întru mărire”.”-Biblia de la Blaj 1795

„Şi cu adevărat, mare este taina creştinătăţii: Dumnezeu s’a arătat în trup, s’a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, s’a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, s’a înălţat întru mărire.” – Biblia Regele Carol II

Dumnezău S-au arătat în trup, îndereptă-Să întru duh, arătă-Să îngerilor, propoveduit fu păgînilor, crezu-Să în lume, înălţă-Să în slavă.”-  Noul Testament de la Balgrad

„Da, secretul sacru al devoțiunii sfinte este cu adevărat mare: „El a fost dezvăluit în carne,r a fost declarat drept în spirit,s li s-a arătat îngerilor,t a fost predicat națiunilor,u a fost crezut în lume,v a fost primit sus în glorie”.”- Traducrea Lumii Noi – 2020 (poate fi citita online aici)

„Şi fără îndoială, mare este misterul evlaviei:

Cel care s-a arătat în trup a fost justificat în Duh,

s-a arătat îngerilor, a fost predicat printre păgâni,

a fost crezut în lume, a fost ridicat în glorie.” Biblia Catolica (poate fi accesata aici)

„Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei:

Cel ce s-a arătat în trup

a fost dovedit drept prin Duhul,

a fost văzut de îngeri,

a fost propovăduit printre neamuri,

a fost crezut în lume,

a fost înălțat în slavă.”” Editia Dumitru Cornilescu Revizuita 2019 (poate fi accesata aici)

Am scos în evidență partea din 1Timotei 3:16 care este redată în mod diferit in Biblia Ortodoxa Bartolomeu Anania El,” adică Isus Cristos, în timp ce în celelalte versiuni ortodoxe apare „Dumnezeu.” În limba română există cel puțin o versiune ortodoxă care nu îl face Dumnezeu pe Isus în 1Tim 3:16! Traducerea Lumii Noi foloseste „El” în 1Ti 3:16, iar Biblia Catolica Cel care,” iar in Ediția Dumitru Cornilescu Revizuită apare „Cel ce.” Cititorul este foarte îndreptățit să se întrebe care este varianta corectă. Nici măcar ortodocsii nu l-au numit „Dumnezeu” pe Isus în toate traducerile ale acestui verset!

Pe un site ortodox apare următorul avertisment cu privire la traducerile din limba engleza:

„Traducerile moderne ale Bibliei in limba engleza s-au efectuat pe baza unei colectii de manuscrise diferita de cea traditionala rezultand in denaturari importante ale textului biblic in ciuda intentiilor „binevoitoare” ale editorilor. Mai jos este redata o comparatie ce prezinta exemple ale alterararii textului biblic de catre cateva din traducerile moderne englezesti ale Bibliei. Sunt prezentate deasemenea in paralel si cele mai folosite traduceri romanesti, impreuna cu originalul grecesc (Textus Receptus).
Alterarile textului biblic (schimbarea sau omiterea unor cuvinte, expresii sau pasaje) sunt marcate cu culoarea rosie, in timp ce culoarea verde marcheaza versiunea corecta.” (sublinierea imi apartine) Mai jos apare ca exemplu de „alterare a textului biblic”, şi versetul din 1Timotei 3:16, în care întâlnim în Textus Receptus θεος /Dumnezeu. Isus este numit Dumnezeu în Textus Receptus (TR), însă este aceasta redarea originală, sau Biblia Ortodoxa foloseşte un text alterat, fiind o traducere greşită a Bibliei?

Tabelul de mai jos apare pe siteul ortodox împreună cu citatul de mai sus si poate fi accesat aici:

Conform acestui tabel de pe siteul ortodox, Traducerea Cornilescu, New International si New American Standard redau în mod greşit 1 Timotei 3:16 deoarece traduc „Originalul Grec(Textus Receptus)” θεος /Dumnezeu, prin „Cel ce a fost”, ” El a apărut în corp,” şi „Cel ce a fost revelat in carne.” Traducerea Bisericii Ortodoxe şi AV(KIng James) ar reda corect „originalul” theos prin „Dumnezeu.”

Avem o situație în care ortodocşii acuză traducerile moderne care nu îl numesc pe Isus „Dumnezeu” în 1Timotei 3:16 şi că acestea ar fi greşite deoarece au alterat „Originalul Grec (Textus Receptus).” De fapt cel care a scris pe siteul ortodox pune la îndoială nu doar corectitudinea traducerile în engleză, ci şi materialul sursă folosit de către „traducerile moderne ale Bibliei în limba engleză,” care ar fi „o colecție de manuscrise diferită de cea tradițională” (originalul grecesc folosit de ortodocsi) şi chiar „intențiile ‘binevoitoare’ ale editorilor.” Dacă aceste supoziții s-ar dovedi adevărate, rezultatul ar fi traduceri ale Bibliei greşite. Nimeni nu ar dori să îi acorde credibilitate unei Biblii care are la baza manuscrise cu greşeli şi care este efectuată de traducători cu intenții doar aparent bune, dar care urmăresc să îşi impună amprenta teologică textului tradus. Ceea ce vor să spună ortodocşii aici este că, o traducere a Bibliei bazată pe o colecție de manuscrise greşite, în care şi intențiile celor care traduc doar par a fi „binevoitoare,” nu poate fi altceva decât o traducere greşită de care ar trebui să ne ferim! Iar 1Timotei 3:16 este doar unul dintre argumentele care ar susține acuzațiile aduse de ortodocşi.

Cum putem afla care este redarea corectă, sau originală, din 1Timotei 3:16 şi cum putem stabili care sunt traducerile care au tradus corect acest verset, si care sunt traducerile alterate/greşite? Pe baza căror criterii putem stabilii adevărul atunci când apar 2 opinii contradictorii, iar fiecare parte îşi oferă propriile argumente?

Propun să lăsăm contextul versetului din 1Tim 3:16, manuscrisele cele mai vechi de care dispunen şi erudiții să ne răspundă acestor întrebări.

Cum ne ajută contextul?

Dacă redarea corecta este în 1Tim 3:16 „Dumnezeu” ne aşteptăm ca ea să fie logică şi în armonie cu contextul imediat şi larg. Are nevoie Dumnezeu să fie îndreptățit de propriul său spirit? Are vreun sens să afirme apostolul evreu Pavel că Dumnezeu a fost văzut de îngeri, dacă ne gândim că în Vechiul Testament Dumnezeu este mereu înconjurat şi văzut de îngeri? A apărut Dumnezeu în trup şi a fost văzut literalmente vreodata Dumnezeu de oameni? Are Dumnezeu nevoie să fie înălțat în glorie de o alta persoana?

Este evident ca Dumnezeul Atotputernic, Tatal, nu este Cel despre care vorbeste apostolul Pavel in 1Timotei 3:16, deoarece nu ar avea sens ca Pavel sa spuna ca Dumnezeu a devenit o fiinta carnala. In Ioan 1:18 se spune ca :”Niciun om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu.” (TLN) In 1Ioan 4:12 se afirma: „Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu.”(TLN) Prin urmare, un verset care ar spune ca Dumnezeu a luat forma umana si a fost vazut de oameni ar intra in contradictie cu Ioan 1:18 si 1Ioan 4:12! Deoarece Biblia tradusa corect nu se contrazice, ne asteptam ca 1Ti 3:16 sa fie tradus in asa fel incat sa nu intre in contradictie cu alte versete. Din aceste motive ne dam seama ca apostolul Pavel a nu a putut folosi cuvantul „Dumnezeu” in 1Ti 3:16. Daca Pavel ar fi facut acest lucru, contextul imediat nu ar avea niciun sens, si ar intra in contradictie cu cele 2 versete scrise de apostolul Ioan! Apostolul Pavel vorbeste in 1Ti 3:16 despre Isus Cristos, care si-a parasit locuita cereasca si a devenit un om perfect, nu un „Dumnezeu-om.” Aceasta idee este corecta atat in contextul imediat, cat si in cel larg.

Isus este numit în numeroase versete „Fiul lui Dumnezeu,” nu „Dumnezeu Fiul,” iar în multe versete se spune ca „Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său.”(Ioan 3: 34; 6:29; Faptele 3: 26; Galateni 4:4;1Ioan 4:7,10) În toate aceste versete se menționează că Dumnezeu este Cel care l-a trimis pe Fiul său pe pământ ca om, iar in timp ce Isus era pe pământ Dumnezeu a rămas în cer, invizibil ochiului uman. Dumnezeul care l-a trimis pe Isus nu a luat corp carnal, ci Fiul lui Dumnezeu, trimisul Tatălui, s-a născut ca om pe pământ. Prin urmare Biblia corect tradusă nu poate transmite ideea greşită că „Dumnezeu S-a aratat în trup.”(BOR) Dacă ar fi venit Dumnezeu pe pământ, ce rost ar mai fi avut să îl trimită şi pe fiul său pe pământ? Versetele din Ioan 12:28-50 confirmă această înțelegere deoarece în timp ce Isus era pe pământ a învățat că „Fiul omului [nu Dumnezeul Atotputernic şi Etern] trebuie să fie înălțat.” Dumnezeul Atotputernic şi Etern nu este numit nicăieri în Biblie „Fiul omului.” În Matei 3:17; 17:5 Dumnezeu însuşi îl prezintă pe Isus ca fiind fiul lui. De remarcat că vocea lui Dumnezeu se aude din cer, deci Dumnezeu nu era pe pământ. De ce nu s-a auzit vocea lui Dumnezeu de pe pământ, dacă „Dumnezeu S-a arătat în trup,” si de ce Isus nu a fost prezentat de Dumnezeu ca fiind „a doua persoana a Dumnezeirii, Dumnezeu din Dumnezeu…”?

Ce ne dezvăluie cele mai vechi manuscrise despre 1Ti 3:16?

Isaac Newton, fizicianul care a descoperit legea gravitației, după ce explică felul în care trinitarienii au falsificat 1Ioan 5:7, spune următoarele despre 1Ti 3:16:

„Ceea ce au făcut latinii acestui text,[falsificarea din 1Ioan 5:7] grecii i-au făcut versetului Sf. Pavel din 1 Timotei 3.16. Căci schimbând Ο în ΟΣ și amândouă în ΘΣ (abrevierea lui Θεὸς), ei citesc acum Mare este misterul evlaviei pe care Dumnezeu a manifestat-o în trup: în timp ce în toate Bisericile în primii patru sau cinci sute de ani și autorii tuturor Versiuni antice, Ieronim precum și restul, citesc: Mare este misterul evlaviei care s-a manifestat în trup. Căci aceasta este lectura obișnuită a versiunilor etiopice, siriace și latine până în ziua de azi, manuscrisele lui Ieronim nu i-au dat prilej să corecteze Vulgata latina veche în acest loc. Grotius adaugă versiunea arabă, dar versiunea arabă egipteană are Θεὸς[Dumnezeu], la fel și versiunea sclavoniană a lui Cyrillus, menționată mai sus. Căci aceste două versiuni au fost făcute mult după secolul al VI-lea în care a început corupția. Cu versiunile mai vechi sunt de acord scriitorii primelor cinci secole, atât grecii cât și latinii. Pentru că ei, în toate discursurile lor pentru a dovedi Divinitatea Fiului, nu citeaza niciodată acest text (pe care îl pot găsi), așa cum ar fi făcut-o toți, și unii dintre ei frecvent, dacă ar fi citit că Dumnezeu s-a aratat în trup și, prin urmare, ei citesc Ὃ.[El] Tertullian în Adversus Praxeam și Cyprian în Adversus Iudæos citează cu abilitate toate locurile în care Cristos este numit Dumnezeu, dar nu au menționat deloc acest verset. Alexandru al Alexandriei, Atanasie, Episcopii Sinodului de la Sardica, Epifanie, Vasile, Grigore din Nazianz, Grigore Nyssen, Hrisostom, Chiril al Ierusalimului, Chiril al Alexandriei, Casian; De asemenea, Hilary, Lucifer, Ierome, Ambrozie, Austin, Phœbadius, Victorinus Afer, Faustinus Diaconus, Papa Leon cel Mare, Arnobius junior, Cereatis, Vigilius Tapsensis, Fulgentius au scris cu toții în secolele al IV-lea și al V-lea despre dumnezeierea Fiului și întruparea lui Dumnezeu, și unii dintre ei au scris foarte mult, în mai multe Tratate despre aceasta temă. Și totuși nu pot găsi în vreun pasaj că ei amintesc vreodată acest text ca argument[în favoarea Dumnezeirii lui Isus], cu excepția faptului că un[41] G. Nyssen îl citeaza o singura dată, dacă pasajul nu din care citează nu este o {notă} marginală. Pe tot parcursul controversei ariene fierbinți și de durată, aceasta[1Ti 3:16] nu a fost folosit niciodată….” (An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture [26r], poate fi accesat online aici. Vezi si articolul de pe Wikipedia disponibil aici.)

Samuel P. Tregelles, un erudit eminent al textului Noului Testament, a scris nişte detalii într-un capitol al cărți sale înainte ca Tischendorf să descopere celebrul Codex Sinaiticus, înainte ca bibliotecarii Vaticanului să fi făcut codexul Vaticanus pe deplin accesibil savanților, înainte ca Westcott și Hort să-şi fi început studiile și înainte de descoperirea oricăruia dintre manuscrisele pe papirus care sunt atât de importante în studiile recente despre 1Timotei 3:16. Cu toate acestea, este remarcabil să observăm cum Tregelles ajunge de obicei la aceleași concluzii ca și editorii critici de mai târziu. Acest lucru arată că, în general, concluziile editorilor recenți nu depind de un număr mic de manuscrise descoperite în ultimul timp și nici de nicio teorie a recenziilor dezvoltate de Westcott și Hort. Într-adevăr, după cum arată Tregelles, aceste concluzii au fost susținute din vechime de părinții bisericii.

Samuel P. Tregelles, An Account of the Printed Text of the Greek New Testament; with Remarks on its Revision upon Critical Principles (London, 1854), paginile 226-236 este disponibil aici.

Tregelles a examinat la microscop şi cu ochiul liber Codex Alexandrinus [a treia imagine şi a patra de la începutul articolului] şi a ajuns la următoarea concluzie despre 1Ti 3:16:

„În favoarea unui pronume relativ. ος[Cel care] este lectura A C* F G, 17 și alte două manuscrise cursive. O este citirea lui D*. S-a spus, într-adevăr, că lectura adevărată a A C F G este îndoielnică; și într-adevăr, unii le-au citat pe toate pentru a sustine θεος; și s-a afirmat, de asemenea, că G continea inițial ο.

Atât A[Codex Sinaiticus] cât și C [Codex Ephraemi Rescriptus] au suferit o corecție a acestui cuvânt; A în timpurile moderne și C într-o perioadă îndepărtată. O astfel de schimbare a fost efectuată prin modificarea lui OC în ΘC [cu o linie trasată deasupra] prin introducerea a două puncte mici și apoi a existat contracția întâlnită în mod obișnuit pentru θεος[Dumnezeu]. Cerneala în care s-a făcut acest lucru în A este suficient de modernă și neagră pentru a declara aplicarea sa recentă, dar s-a spus că pe lângă punctul negru modern din mijloc poate fi văzută urma unei linii transversale originale, ceea ce ar sustine că prima litera nu este O ci Θ. Wetstein a atribuit aceast contur, care în unele lumini este vizibilă pe o parte a O, unei părți a liniei transversale a literei Ε de pe spatele manuscrisului. El spune că era vizibil doar când îl ținea într-o poziție în așa fel încât să vadă puțină lumină prin manuscris. Acest lucru a fost negat de Woide, care a spus (încrezându-se în ochii celorlalți mai degrabă decât în ai lui) că Ε a fost poziționat în așa fel încât nicio parte din el nu poate fi văzută din cealaltă parte a manuscrisului opusă lui O. Acum pot afirma în mod pozitiv că Wetstein avea dreptate și Woide s-a înșelat: căci m-am uitat în mod repetat la acest manuscris, uneori singur, alteori împreună cu alții; uneori cu ochiul neasistat, alteori cu ajutorul unei lentile puternice: iar în ceea ce privește poziția acestor două litere, ținând manuscrisul în sus la lumină, se vede că Ε intersectează ușor O, astfel încât partea din linia transversală poate fi văzută pe o parte a acelei litere.

În ceea ce privește citirea palimpsestului C, înainte ca scrierea să fi fost restaurată chimic, Griesbach și alții au arătat că linia care denotă contracția nu era ca scrisul copistului original; și, din moment ce literele antice au fost contirate din nou, este evident că atât acest contur, cât și linia transversală (anterior invizibilă) care formează Θ sunt adăugiri ale unui copist corector ulterior: Tischendorf afirmă acest lucru explicit în Prolegomena ediției sale a textului acestui manuscris; și pot confirma din plin, din propria mea inspecție repetată a pasajului și din compararea acestor linii cu celelalte corecții, că acesta este adevărul.

În ceea ce privește F și G, este o greșeală că unul sau ambele manuscrise conțin ΘC[prescurtarea pentru Dumnezeu] ; ele conțin ος [Cel care], iar G nu are nicio corecție în acest loc, de parcă ar fi avut tot timpul ο. Trebuie amintit şi că F și G sunt ambele copii ale unui manuscris mai vechi și, prin urmare, nu sunt decât o singura mărturie.

Versiunile care susțin pronumele relativ [Cel care] sunt următoarele: 1 latina veche, 2 vulgata, 3 peşita și 4 siriacă harcleană, 5 memfitică, 6 tebaică, 7 gotică, 8 armeană, 9 etiopică, adică toate versiunile mai vechi de secolul al VII-lea. (De asemenea, o versiune a unui manuscris în arabă de la Vatican.) Această mărturie unită că θεος[Dumnezeu] nu aparținea pasajelor din zilele în care acele versiuni au fost scrise, este deosebit de puternică; și dacă ne gândim că nu poate fi prezentată nicio versiune antică pentru a contrabalansa mărturia acestor martori din fiecare regiune a creștinătății, preponderența mărturiei este copleșitoare…

Pe lângă dovezile oferite de manuscrise, versiuni și citatele timpurii[ale versetului din 1Ti 3.16], există o narațiune care se referă la acest pasaj. Potrivit acesteia, Macedonius, Patriarhul Constantinopolului, a fost exiliat de împăratul Anastasie, în anul 506, pentru că ar fi corupt Scripturile (numite în relatare „evangelia”, ca termen general), mai ales în acest pasaj, prin schimbarea unei litere, astfel încât a schimbat OC în ΘC.

„Hoc tempore Macedonius Constantinopolitanus episcopus ab imperatore Anastatio dicitur expulsus, tamquam evangelia falsasset, et maxime illud apostoli dictum, qui apparuit in carne, justficatus est in Spiritu. Hunc enim immutasse, obi habet ΟΣ, id est, QUI, monosyllabum Graecum; litera mutata O in Θ vertisse, et fecisse ΘΣ, id est, ut esset, DEUS apparuit per carnem. Tamquam Nestorianus ergo culpatus expellitur per Servum Monachum.”…

Un pronume relativ este de departe cea mai bine atestată lectură.[în 1Ti 3:16]”

„Este greu de imaginat cum câțiva copişti din secolele al IV-lea și al V-lea, care au văzut mii de nomina sacra [prescurtări ale numelor sfinte], ar fi făcut această greșeală [de a confunda OC cu ΘC]. Este mai probabil ca schimbările să fi fost motivate de dorința de a face textul să spună că „Dumnezeu” a fost cel care s-a manifestat în trup.” (P. W. Comfort 2008, 663)

Pentru mai multe detalii legate de cele 3 variante ale textului din 1Tim 3:16 vezi şi articolul NTTC 1 TIMOTHY 3:16: “God was manifest in the flesh” or “He was manifested in the flesh”?

Este Isus numit Dumnezeu în 1Timotei 3:16?

Am examinat contextul imediat si larg al versetului din 1Timotei 3:16 şi am văzut că nu „Dumnezeu S-a aratat in trup,” cum pretind unii traducatori ortodocsi, ci Fiul lui Dumnezeu a luat corp carnal, şi a fost văzut de îngeri ca om, a fost botezat şi a fost înălțat de Tatăl şi Dumnezeul său la viață cerească, primind onoarea de a sta la dreapta lui Dumnezeu în cer. (Ioan 13:1,3; 16:28; Faptele 2:32-36) După Conciliul de la Niceea, prezidat de împăratul Constantin, care nici măcar nu era botezat la acel timp, şi după ce Isus a fost considerat egal cu Dumnezeu, la finalul Conciliului, deşi aceasta era inițial opinia unei minorități dintre cei prezenți acolo, au apărut unii copişti cu dorința de a falsifica textul Bibliei pentru a susține doctrina nebiblică apărută la Niceea. Codex Sinaiticus, prima imagine din acest articol, este un exemplu clar de falsificare a versetului din 1Ti 3:16! Isaac Newton, Samuel P. Tregelles, precum şi alți exegeți renumiți, afirmă că în 1Ti 3:16 cuvântul „Dumnezeu” nu apărea în textul grecesc original.

Traducătorii ortodocşi ne asigură că traducerea lor se bazează pe manuscrise „tradiționale” care redau corect „Dumnezeu” în 1Timotei 3:16 şi că traducerile care au la bază alte manuscrise sunt greşite. Dar dacă ținem cont de vechimea manuscriselor, atunci Biblia Ortodoxă este cea care nu ține de cont de cele mai vechi manuscrise, şi de tradiția moştenită de la părinții bisericii atunci când citează acest verset. De fapt, Tregelles confirmă că în unele cazuri scrierile anumitor părinți care citează 1Ti 3:16 au fost modificate cu scopul de a introduce cuvântul „Dumnezeu,” deşi acesta nu făcea parte din citatul original. Trinitarienii au falsificat nu doar manuscrisele vechi, ci chiar şi unele citate ale versetului din 1Ti 3:16 pentru a-l face pe Isus „Dumnezeu.”

Dacă ținem cont de toate informațiile analizate, atunci Biblia Ortodoxă se dovedeşte a fi alterată/greşită/modificată. Chiar dacă intențiile traducătorilor ortodocşi sunt „binevoitoare,” adică vor să susțină doctrina niceeană din 325 e.n. despre „dumnezeirea lui Isus,” atunci când se falsifică textul original pentru a susține o doctrină anacronică, rezultatul este o traducere greşită. În mod paradoxal, acuzațiile aduse de ortodocşi traducerilor în limba engleză, li se aplică propriilor lor traduceri care în 1Ti 3:16 îl numesc „Dumnezeu” pe Isus, deşi apostolul Pavel nu a folosit cuvântul theos/ Dumnezeu în acest verset! Aşadar, toate semnalele de alarmă trase de ortodocşi cu privire la alte traduceri ale Bibliei, se aplică în mod potrivit propriilor lor traduceri alterate!

Lasă un răspuns